Nederlands in de wereld

22.11.22
Elk jaar volgen studenten in veertig landen een opleiding Nederlands aan een universiteit of hogeschool. Van China tot Argentinië, van Amerika tot Indonesië, en dichter bij huis, zoals in België, Duitsland en Italië. Wat drijft deze jonge mensen?
Deel bericht
(advertentie)

Beginnende leraren niet bekend met effectieve leerstrategieën

04.12.22
Met slimme leerstrategieën kunnen leerlingen en studenten betere resultaten behalen. Maar onder beginnende Vlaamse leraren blijken daarover veel misvattingen te bestaan. Tijd om de leraar te leren slim te leren.
Deel bericht

“De beste manier om te leren is door zelf les te geven”

04.12.22
“Ik heb in mijn les tachtig professoren die de colleges verzorgen en maar een student en dat ben ik”, aldus Jean-Charles Cailliez op de conferentie van EAPRIL. In zijn reverse classroom geven de studenten hém les. “Om dat te kunnen doen moet je de studenten vertrouwen en zij moeten jou vertrouwen.”
Deel bericht

Agrarische studenten hebben interculturele vaardigheden nodig

02.12.22
“De agrarische sector is ontzettend internationaal”, vertelt Hinno Bel van Aeres Hogescholen. Met een minor over interculturaliteit en projecten in onder andere Myanmar en Vietnam ondersteunt hij het internationale agrarische onderwijs.
Deel bericht

Koningin Máxima praat met internationale studenten in Den Haag

02.12.22
Koningin Máxima is donderdag in gesprek gegaan met internationale studenten. Dat deed ze tijdens een bezoek aan Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De organisatie focust zich op primair en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en onderzoek, en volwasseneneducatie. Nuffic bestaat dit jaar zeventig jaar.
Deel bericht

Geopend: call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

30.11.22
De coronaperiode heeft de inzet van digitale onderwijsvormen zoals online, blended en hybride onderwijs in een stroomversnelling gebracht. In dit programma moet worden onderzocht hoe digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).
Deel bericht

Chinese universiteiten sturen studenten naar huis, nog altijd onvrede over coronaregels

29.11.22
In China probeert het regime de protesten tegen het coronabeleid de kop in te drukken, onder meer door studenten van universiteiten naar huis te sturen. In veel steden is bovendien volop politie op de been om te voorkomen dat er meer demonstraties uitbreken. Agenten zouden zich in groepen ophouden bij de uitgangen van metrostations.
Deel bericht

De Kamer is klaar met een afwachtende Dijkgraaf

25.11.22
Dit is niet wat we afgesproken hebben, sneerde de VVD naar de minister. Universiteiten en hogescholen hebben internationale studenten volgens de Tweede Kamer vooral gebruikt om te cashen en de minister laat zich in het bos sturen door de instellingen. Veel partijen hebben kritiek op Dijkgraaf zijn internationaliseringsbeleid.
Deel bericht

Door internationale studenten kan Nederland twee universiteiten vullen

25.11.22
Nederland huisvest zo'n vijfentwintigduizend Duitse studenten. Tweederde daarvan doet een studie in de sociale wetenschappen, bedrijfskunde of rechten. Dat blijkt uit een rapportage van het Duitse Nuffic, DAAD. Tevens blijkt dat het internationale verkeer van studenten Nederland zo'n zesenveertigduizend studenten extra oplevert – genoeg om twee universiteiten te vullen.
Deel bericht

Minister stoort zich aan klagende studenten, coalitie wil juist meer geld geven

25.11.22
De VVD wil dat de minister daadkracht toont in het beperken van de internationale instroom en het verdelen van onderzoeksgeld, bleek tijdens het debat over de begroting van OCW. Daarin pleitten de andere coalitiepartijen voor een verlenging van de verhoging van de aanvullende beurs voor uitwonende studenten – net nu de minister studenten openlijk de maat nam vanwege hun aanhoudende geklaag.
Deel bericht

Lodewijk Asscher benoemd tot voorzitter Digitaliseringsimpuls Onderwijs

25.11.22
Dr. Lodewijk Asscher wordt de nieuwe voorzitter van de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. De minister heeft ingestemd met het voorstel van de benoemingscommissie bestaande uit bestuurders uit mbo, hbo en wo, en het ministerie van OCW. Asscher volgt daarmee per 1 januari 2023 de huidige voorzitter a.i. Hans Nederlof op.
Deel bericht

Curriculum in Beeld: grip op het curriculum

24.11.22
Een krachtig curriculum is de basis voor krachtig onderwijs. Zicht op de doelen, de toetsing en de leeractiviteiten maakt dat je ruimte creëert voor écht leren. Alleen, hoe houd je overzicht op het totale curriculum? Hoe zorg je dat je dit gezamenlijk ontwikkelt én daarbij het gevoel hebt echt grip te hebben op het curriculum?
Deel bericht

Hbo mist zicht op student die wil ondernemen

23.11.22
Ondernemers en het bedrijfsleven worden vaak gezien als veroorzakers van veel maatschappelijke problemen. Volgens Thomas Lans van de HAN kunnen ze echter ook onderdeel van de oplossing zijn. Tijdens zijn installatie als lector Kansrijk Ondernemen aan de HAN pleitte Lans voor een bredere opvatting van ondernemerschap.
Deel bericht

Onderzoek naar luchtreinigers nog lang niet klaar

23.11.22
Onderzoekers van de Technische Universiteit hebben hun onderzoek naar het effect van luchtreinigers stopgezet. Andere universiteiten hebben het overgenomen, meldt minister Wiersma. Uit een brief van hem blijkt dat het onderzoek nog wel even kan gaan duren.
Deel bericht

Kamer wil ook na volgend studiejaar hogere basisbeurs voor uitwonende studenten

23.11.22
De aangekondigde verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten moet niet alleen voor komend studiejaar gelden, maar in ieder geval ook voor de studiejaren 2024/25 en 2025/26. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarover van D66, CDA en ChristenUnie. Het plan wordt vandaag besproken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting.
Deel bericht

‘Universiteiten mogen vaker hogeschooltje spelen’

21.11.22
Universiteiten kunnen nog veel leren van hogescholen als het gaat om de verbinding met de samenleving, zeggen Jeroen Geurts, rector van de VU, en Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie.
Deel bericht

‘Over acht jaar moet hoger onderwijs bijna overal hetzelfde georganiseerd zijn’

18.11.22
Met de digitaliseringsimpuls moeten alle instellingen in het hoger onderwijs en het mbo tegelijkertijd in dezelfde richting innoveren. Landelijke transformatiehubs en plaatselijke Centers for Teaching and Learning moeten ervoor zorgen dat instellingen hun onderwijs over acht jaar zo veel mogelijk op eenzelfde manier organiseren, blijkt tijdens de SURF Onderwijsdagen.
Deel bericht

Blijvende inzet nodig vanwege de gevolgen van corona voor leerlingen en studenten

18.11.22
Scholen en onderwijsinstellingen zijn nu een heel jaar hard aan de slag om hun leerlingen en studenten te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Dat levert verschillende resultaten op, zo blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook zien docenten dat so...
Deel bericht

Op zoek naar het ideale netwerk voor pabostudenten - de podcast

16.11.22
Hoe maak je netwerkleren op pabo's tot een succes? Dat is de centrale vraag die Emmy Vrieling-Teunter van de Open Universiteit heeft onderzocht samen met Iselinge Hogeschool, de Marnix Academie, Hogeschool iPabo en Thomas More Hogeschool. In een podcastreeks vertellen ze over hun zoektocht en hun bevindingen.
Deel bericht

Pabo heeft groeikansen zat

16.11.22
Ieder jaar levert de voltijd-pabo bijna vierduizend kersverse starters af op de arbeidsmarkt. Te weinig om het lerarentekort op te lossen. Volgens onderzoekers kan de instroom na jaren kwakkelen weer omhoog. De kansen en knelpunten op een rij.
Deel bericht

Schilderij Leiden tijdelijk teruggehangen, universiteit gaat discussie aan

15.11.22
Een schilderij dat vorige week is weggehaald uit een vergaderzaal op de Universiteit Leiden, is weer teruggehangen. Op het schilderij uit 1976 staan zes mannen afgebeeld, sommigen rokend. Zij vormden het bestuur van die tijd. Totdat er een officieel besluit is genomen over de toekomst van het schilderij, hangt het weer op zijn plek in het Academiegebouw.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)