Kamer wil ook na volgend studiejaar hogere basisbeurs voor uitwonende studenten

23.11.22
De aangekondigde verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten moet niet alleen voor komend studiejaar gelden, maar in ieder geval ook voor de studiejaren 2024/25 en 2025/26. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarover van D66, CDA en ChristenUnie. Het plan wordt vandaag besproken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting.
Deel bericht
(advertentie)

AI in het onderwijs: wat staat ons te wachten?

29.11.23
Inmiddels kent praktisch elke docent ChatGPT. Een aantal jaren geleden leek het nog toekomstmuziek, vorig jaar leek het op een leuke ‘gimmick’ en inmiddels is Kunstmatige Intelligentie (of: AI in afkorting) echt bruikbaar gereedschap geworden. Door de enorm snelle, en deels onverwachte, ontwikkeling van de verschillende ‘Large Language Models’ zoals ChatGPT hebben we [...]
Deel bericht

Hoger onderwijs kan behoefte aan betaalde bijles verminderen

28.11.23
Studenten in de gedragswetenschappen maken veelvuldig gebruik van aanvullend onderwijs en kunnen duidelijk beargumenteren waarom ze dat doen. Daarnaast dragen ze oplossingen aan die vaak realistisch zijn en goed te implementeren zijn door opleidingen. Dat schrijven onderzoekers Linda Relijveld (VU/EUR), Marleen de Moor (EUR) en Marjolein Camphuijsen (VU).
Deel bericht

Meer uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk door Koninkrijksbeurs

28.11.23
Vanaf volgend studiejaar kunnen zo’n 120 studenten per jaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met de zogeheten Koninkrijksbeurs. Dit is een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten binnen het Koninkrijk, bedoeld om de kortdurende uitwisseling van studenten te vergroten.
Deel bericht

Internationale scholieren- en studentendag van het Europees Parlement op 24 november 2023

22.11.23
Op 24 november a.s. vindt er op het Business & Administration College in Utrecht (onderdeel van het ROC Midden Nederland) een internationale scholieren- en studentendag plaats, in het kader van het Europees Parlement Ambassador School (EPAS) programma.
Deel bericht

Studenten op 112-meldkamer door personeelsgebrek politie

22.11.23
Met tientallen nieuwe maatregelen probeert de politie de aanhoudende personeelstekorten te lijf te gaan. Gisteren bleek dat de politie naar verwachting nog jarenlang zo'n 1500 medewerkers te weinig heeft. Een van de nieuwe maatregelen is het inzetten van studenten op de meldkamer om 112-telefoontjes aan te nemen.
Deel bericht

Duitsland wil het hoger onderwijs en de wetenschap verder internationaliseren

21.11.23
Terwijl in Nederland een felle discussie woedt over het verminderen van de internationalisering van het hoger onderwijs, willen onze Oosterburen de internationalisering juist verder aanjagen. Zo moet het Duitse hoger onderwijs meer capaciteit krijgen om zich te profileren in het buitenland en daar meer academici en studenten kunnen werven om de reeds geboekte successen verder te verzilveren.
Deel bericht

Internationale studenten wonen vaker in private huurwoning

20.11.23
Internationale voltijdsstudenten (hbo en wo) woonden eind 2021 in vergelijking met uitwonende Nederlandse studenten relatief vaker in een huurwoning in de private sector. 64 procent woonde in een private huurwoning, tegenover 58 procent van de uitwonende Nederlandse studenten.
Deel bericht

En toen was er internet

19.11.23
“Op 17 november was het precies 35 jaar geleden dat Nederland als eerste in Europa een aansluiting kreeg op het open internet. Dat gebeurde bij onderzoeksinstituut CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) in Amsterdam. Systeembeheerder Piet Beertema ontving die dag een mail dat het CWI officieel toegang had tot een academisch computernetwerk dat deel uitmaakte van het internet.”
Deel bericht

Lessen buitenlandse conservatoria beschikbaar voor studenten Amsterdam

17.11.23
Wat zou het mooi zijn als je als muziekstudent in Nederland ook lessen kunt volgen bij buitenlandse conservatoria. Helemaal als je daarvoor je studentenkamer niet hoeft te verlaten. Goed nieuws. Dat kan nu.
Deel bericht

CBS: Meer jongeren met slaapproblemen

16.11.23
Steeds meer jongeren kampen met slaapproblemen en psychische klachten. Vorig jaar zei 22 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat zij de afgelopen twee weken last hadden gehad van slaapproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht

Denemarken besloot buitenlandse studenten te weren, maar komt daar nu op terug

16.11.23
De roep om buitenlandse studenten te weren, klinkt steeds luider. Veel partijen beloven deze verkiezingscampagne streng in te grijpen, bijvoorbeeld door Engels op universiteiten als voertaal te verbieden. Denemarken deed dat al, maar daar draait het kabinet het besluit weer terug.
Deel bericht

Staat van Inclusief Onderwijs 2023: universiteiten en hogescholen worstelen met VN-verdrag

16.11.23
Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) publiceert op 16 november 2023 de Staat van Inclusief Onderwijs 2023. Hieruit blijkt dat op dit moment 35 van de 54 bekostigde hogescholen en universiteiten een intentieverklaring hebben ondertekend om hun onderwijs toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.
Deel bericht

Hbo, mbo en vo moeten doorstroom verbeteren

15.11.23
Hogescholen, mbo-instellingen en het voortgezet onderwijs zouden verplicht overgangsdossiers van studenten en leerlingen moeten bijhouden. Op die manier kan de doorstroom verbeterd worden; nu vallen nog te veel mbo’ers uit in het hbo, stelt een nieuw Interdepartementaal Beleidsonderzoek. Ook kan in samenwerking met NWO het onderzoek in het mbo aangejaagd worden.
Deel bericht

‘Intensieve matching voor opleiding leidt tot minder inschrijvingen’

15.11.23
Intensievere matching-methodes zoals online cursussen of een matching-dag op een hoger-onderwijsinstelling leiden tot minder uiteindelijke inschrijvingen bij een opleiding, blijkt uit Utrechts onderzoek. Studenten die niet passen bij de opleiding, haken door matching eerder af. Daardoor wordt latere studie-uitval voorkomen, schrijven de onderzoekers.
Deel bericht

Nederlandse satelliet die het 3 maanden zou doen na 15 jaar ter ziele

14.11.23
"In 2008 verklaarden ze ons voor gek", zegt Chris Verhoeven. "Dat gaat nooit lukken om dit ding in een baan om de aarde te sturen. We dachten dat-ie het hooguit 3 maanden zou doen. En nu, in 2023 is-ie pas aan het eind." Verhoeven is universitair docent van de TU Delft en 'dat ding' is Delfi-C3, een satelliet ter grootte van een melkpak die door studenten van de TU is gebouwd.
Deel bericht

RUG in opiniestuk: We kunnen het ons niet veroorloven om studies Nederlandstalig te maken

13.11.23
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) roept de overheid op om het aantal internationale studenten niet te veel te beperken. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft de RUG samen met vier technische universiteiten dat Nederland niet zonder studenten uit het buitenland kan.
Deel bericht

‘Maak eerstegraads-traject lerarenopleidingen betaald’

11.11.23
Maak van de eenjarige opleiding tot eerstegraadsdocent een betaalde opleiding voor afgestudeerden die al een masterdiploma hebben in een schoolvak, zoals Nederlands of wiskunde. Zij kunnen dan na hun master de lerarenopleiding volgen én ontvangen al een salaris, zoals bijvoorbeeld een promovendus.
Deel bericht

Opleiding Leraar Godsdienst in Utrecht wordt opgeheven

11.11.23
Fontys wil de opleiding Leraar Godsdienst opheffen. De bacheloropleiding in Utrecht kampt al lange tijd met een erg laag aantal inschrijvingen. De huidige studenten kunnen hun studie nog wel afmaken.
Deel bericht

Bij succesvolle onderwijsvernieuwing nemen docenten het voortouw

10.11.23
Leren aan de hand van praktijkopdrachten, zonder colleges, tentamens en cijfers, met de docent als coach. Dat soort onderwijsveranderingen roepen weerstand op, maar het kan werken. Dan moeten docenten wel zelf het voortouw nemen en stap voor stap ontdekken wat werkt in de praktijk.
Deel bericht

Instroom internationale studenten blijft nagenoeg gelijk

10.11.23
Afgelopen zomer zijn aan de universiteiten iets minder internationale studenten met een bacheloropleiding gestart. Er begonnen wel wat meer buitenlanders aan een master. Samen gaat het net als een jaar eerder om ruim 35.000 internationale universitaire studenten die instroomden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)