Microsoft investeert miljarden in bedrijf achter ChatGPT

24.01.23
Microsoft steekt de komende jaren tot wel 10 miljard dollar in het bedrijf OpenAI, de maker van onder meer het populaire ChatGPT. Met de investering kan OpenAI flink groeien en de capaciteit uitbreiden.
Deel bericht
(advertentie)

Kritiek op 'woke-cultuur' blijft leven op UvA: socioloog meldt zich ziek, studenten starten petitie

03.02.23
De UvA-socioloog schreef op 18 januari op het journalistieke platform van de universiteit, Folia, een opiniestuk over dat de woke-cultuur die er op de UvA heerst, de academische vrijheid van zijn faculteit bedreigt. Volgens Buijs is het 'diversiteitsbeleid in de huidige vorm een paard van Troje, waarmee het radicaal 'woke' gedachtegoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd'.
Deel bericht

Centres of Expertise belangrijke groeibriljanten voor praktijkgericht onderzoek

02.02.23
Centres of Expertise spelen een belangrijke rol in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Driekwart van de lectoren is betrokken bij zo’n Centre. Lectoren besteden zelfs meer dan de helft van hun aanstelling aan deze samenwerkingsverbanden. De Vereniging Hogescholen wil dat Centres of Expertise nog meer betrokken zijn bij hbo-opleidingen.
Deel bericht

ChatGPT formuleert onderwijsmotie D66

02.02.23
De Tweede Kamerleden Hind Dekker-Abdulaziz en Paul van Meenen van D66 hebben voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een motie ingediend die door de computer is gegenereerd. Zij gebruikten daarvoor de tekstgenerator ChatGPT.
Deel bericht

amer breekt zich het hoofd over internationale studenten: ‘Al die Duitse psychologen hoeven we niet’

01.02.23
Nederland heeft te veel internationale studenten, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Dijkgraaf gaat daarom het aantal nieuwe studenten op Engelstalige opleidingen beperken. Ook komt hij met andere maatregelen. Maar niet alle universiteiten zitten te wachten op een maximum aantal studenten.
Deel bericht

De Haagse Hogeschool start met nieuwe opleiding PABO/HALO

01.02.23
Het lerarentekort loopt in de regio Den Haag steeds verder op. Ook de vraag naar leraren die zowel voor de klas kunnen staan als bewegingsonderwijs kunnen geven is groot. Vanaf september 2023 kunnen studenten aan De Haagse Hogeschool daarom een nieuwe geïntegreerde PABO/HALO-opleiding volgen. In 4,5 jaar kunnen de studenten een dubbele bevoegdheid halen waarmee ze zowel als groepsleerkracht en als leraar lichamelijke opleiding [...]
Deel bericht

‘Promovendi hebben onafhankelijke ombudsman hard nodig’

31.01.23
Promovendi in Nederland hebben een bijzonder zwakke positie, schrijft Paul Herfs. Wanneer er sprake is van onenigheid of andere problemen die zorgen voor vertraging, moeten zij terecht kunnen bij een onafhankelijke ombudsfunctionaris.
Deel bericht

23 leraren krijgen door beurs ruimte en tijd voor promotieonderzoek

31.01.23
Drieëntwintig docenten hebben een Promotiebeurs voor leraren ontvangen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.
Deel bericht

Taalbeheersing staat onder druk bij toekomstige basisschoolleraren

31.01.23
Het is niet goed gesteld met de taalkennis van onze toekomstige leerkrachten. Pabo-studenten vinden spelling, woordenschat en grammatica steeds moeilijker. Het niveau van de toekomstige basisschoolmeesters en -juffen is zelfs zo zorgelijk, dat de Onderwijsraad nu aan de bel trekt.
Deel bericht

Rijksuniversiteit Groningen en boer gaan samenwerken in transitie

30.01.23
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), hbo- en mbo-instellingen gaan met boeren samenwerken in de landbouwtransitie. Zij willen hiermee het aandeel natuurinclusieve landbouw en het percentage koplopers in de landbouw vergroten. Dit vergt niet alleen inspanningen van de landbouw, maar ook het onderwijs moet anders.
Deel bericht

Webinar over gezond en bevlogen op weg gaan naar je pensioen

29.01.23
Hoe ga je bevlogen en gezond op weg naar je pensioen? Wat betekent ‘duurzame inzetbaarheid’? Wat zijn de voorwaarden om vitaal de eindstreep van je werkzame leven te halen? Deze vragen kwamen aan bod in een webinar voor werkgevers van Pensioenfonds ABP. Tinka van Vuuren, hoogleraar bij de Open Universiteit, was een van de deelnemers.
Deel bericht

VVD botst met minister en linkse partijen over loting en selectie

26.01.23
De VVD wil toekomstige studenten vooral selecteren op motivatie en hard werk, de linkse oppositie noemt dat ‘keiharde meritocratie’. Het door de VVD, het CDA en de CU voorgestelde Klaas Visser-model voor de toelating van studenten legde fundamentele verschillen in de opvattingen van kansengelijkheid bloot.
Deel bericht

Kader voor taalvaardigheid in hoger onderwijs gaat niet over d’s en t’s

25.01.23
In het nieuwe kader voor taalcompetentie in het hoger onderwijs staan geen leerdoelen uitgestippeld; opleidingen moeten zelf inschatten wat het belangrijkst is. Hoewel het kader nu nog dient als een richtlijn, kan het in de toekomst een rol gaan spelen bij accreditatie.
Deel bericht

Opinie | ChatGPT is extra teken aan een wand die zwakker wordt

24.01.23
De angstige respons op de komst van ChatGPT, de privatisering van een academisch ziekenhuis en de grillen van het ministerie. In alle drie de gevallen blijkt dat het hoger onderwijs zich niet de vraag naar zichzelf stelt, betoogt Michele Murgia. Waaróm is het hoger onderwijs er?
Deel bericht

Opvang gevluchte wetenschappers gaat moeizaam aan Nederlandse universiteiten

23.01.23
Sinds de oorlog in Oekraïne zijn dertien Oekraïense wetenschappers aan Nederlandse universiteiten opgevangen. In vergelijking met landen als Polen en Duitsland is dat weinig.
Deel bericht

Selectie in hoger onderwijs onvoldoende en onvolledig onderbouwd

23.01.23
Hogescholen en universiteiten moeten beter onderzoeken en onderbouwen op welke manier zij studenten selecteren voor toelating. Er is tussen opleidingen namelijk weinig overeenstemming over wat een goede selectiemethode is. Ook is veelal niet duidelijk of bepaalde studenten worden voorgetrokken of ui...
Deel bericht

Waarom ‘groter als’ ergernis opwekt

22.01.23
Zeg niet ‘groter als’, maar ‘groter dan’ en niet ‘kost duur’, maar ‘kost veel’ of ‘is duur’. Volgens taalwetenschapper Marten van der Meulen komen taalnormen voort uit het feit dat we maar moeilijk om kunnen gaan met taalvariatie. Waarom willen mensen eigenlijk dat er taalnormen zijn?
Deel bericht

Interview | ‘We stellen elkaar verkeerde vragen over ChatGPT’

21.01.23
Het afweren van technologie zoals ChatGPT heeft geen zin. Bedenk liever hoe je het kunt benutten, raadt lector Bart Wernaart (Fontys Hogeschool) aan. Vaak geeft het niets als studenten zo'n AI-toepassing als hulpmiddel, sparringpartner of inspiratiebron gebruiken. Leer ze liever wanneer ze dat wel en wanneer ze dat juist niet moeten doen, betoogt hij.
Deel bericht

Hofleverancier Microsoft brengt ChatGPT dieper in hoger onderwijs

20.01.23
Microsoft zou ChatGPT, de chatbot die veel losmaakt in het hoger onderwijs, op termijn willen integreren in programma's zoals Microsoft Word. Dat kan grote gevolgen hebben voor het hoger onderwijs. De integratie van de chatbot in het tekstprogramma zou volgen op een investering van tien miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
Deel bericht

Nieuw: pabodocenten-route op NWT-conferentie

20.01.23
Geef jij les aan pabo-studenten? Kom dan met je collega’s op 10 maart 2023 naar de jaarlijkse Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie in Egmond aan Zee. Er is dit jaar namelijk door SLO, in samenwerking met het pabonetwerk Natuur&Techniek, in elke ronde een workshop opgenomen die speciaal ontwikkeld is voor pabodocenten.
Deel bericht

Renewi verduurzaamt Hogeschool Rotterdam

19.01.23
Sinds september 2022 verzorgt waste-to-productbedrijf Renewi de verwerking van de afvalstromen binnen Hogeschool Rotterdam. Ook levert Renewi per januari 2023 de afvalscheidingsmiddelen die bronscheiding op de werkvloer mogelijk maken, en waarmee nog beter op type afval gescheiden kan worden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)