In de uitzending van Radar op 18 september staat de pechstudent centraal

18.09.23
In de uitzending van Radar op 18 september staat de pechstudent centraal. Pechgeneratie of niet: iedereen kan door onvoorziene omstandigheden mogelijk een studie binnen redelijke termijn niet meer halen. Daarvoor is de voorziening prestatiebeurs in het leven geroepen. Hoe vraag je het aan en kom jij hiervoor in aanmerking?
Deel bericht
(advertentie)

Kamer heeft haast met inperking van studiemigratie

21.09.23
Wat moeten al die buitenlandse studenten politicologie aan de UvA, vraagt Mirjam Bikker (CU) zich af. En waarom is de opleiding bestuurskunde in Twente in het Engels, vraagt Pieter Omtzigt aan het kabinet. De Kamer wil dat dit kabinet snel actie onderneemt om studiemigratie fors in te perken. Bij D66 leven vooral zorgen over aanstaande onderwijsbezuinigingen
Deel bericht

Tijdreizen en zwaartekrachtgolven - Wat Albert Einstein zo geweldig maakt

21.09.23
Heb je wel eens gehoord van zwarte gaten, neutronensterren of de oerknaltheorie? Deze gebeurtenissen veroorzaken trillingen in het weefsel van de ruimtetijd en worden door ons verder waargenomen als gravitatiegolven. Albert Einstein voorspelde al in 1916 dat afstanden bijna onmetelijk uitrekken en krimpen wanneer zo'n zwaartekrachtgolf passeert. Nu kijken we naar de volgende generatie telescopen - de Einstein Telescoop.
Deel bericht

Al twee jaar niet naar school: meisjes en vrouwen in Afghanistan verliezen hoop

20.09.23
Al twee jaar gaan meisjes in Afghanistan na de basisschool niet meer naar school. Twee jaar geleden openden middelbare scholen na de zomervakantie en de overwinning van de Taliban hun deuren weer, maar niet voor meisjes. Zij zouden misschien in de toekomst weer naar school kunnen, zeiden de Taliban. Dat gaf meisjes en vrouwen hoop, maar die hoop is vandaag de dag verdwenen.
Deel bericht

Bekostiging per student in het hbo en wo gaat dalen

20.09.23
Er is een einde gekomen aan de langjarige groei van het bedrag dat per student wordt uitgekeerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bedrag per student gaat dalen vanwege de krimpende studentenaantallen. Ook gaan oud-studenten en studenten die nu nog een lening aangaan honderden miljoenen euro's aan rentelasten betalen.
Deel bericht

Twintig jaar popopleiding Conservatorium: "Er zijn ook muzikanten die alleen online optreden"

20.09.23
Gierende gitaren, beukende drums maar ook lyrische ballads. Dit schooljaar bestaat de popafdeling van het Amsterdamse Conservatorium 20 jaar. De opleiding bracht veel en succesvol talent voort en leert muzikanten méér dan alleen het bespelen van een instrument.
Deel bericht

Publicatie beleidsindicatoren uit de OCW begroting 2024

20.09.23
Op Prinsjesdag zijn beleidsindicatoren gepubliceerd op ocwincijfers.nl. Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven deze beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord.
Deel bericht

HBO-studenten missen jaar aan basisbeurs bij doorstromen naar universiteit

19.09.23
Hbo-studenten die doorstromen naar een universitaire master, missen niet ‘jaren’ aan basisbeurs vergeleken met andere masterstudenten maar slechts één jaar. Dat meldt demissionair minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf na berichtgeving door Radar, het consumentenprogramma van Avrotros.
Deel bericht

Fel debat over internationalisering tekent zich af in hoger onderwijs

18.09.23
Alles moet veranderen aan de Wet Internationalisering in balans om veel hetzelfde te houden, zeggen de koepels van universiteiten en hogescholen. Er zijn echter ook veel positieve reacties op de wet, omdat universiteiten eindelijk worden gedwongen om ook de belangen van niet-academici in Nederland te dienen.
Deel bericht

‘Online leergemeenschappen hinderen integratie eerstejaarsstudenten’

15.09.23
De sociale saamhorigheid bij studenten heeft te lijden onder digitaal onderwijs. Doordat zij elkaar online minder leren kennen, kunnen studenten elkaar minder emotionele en academische steun bieden. Dit heeft negatieve invloed op hun participatie en prestaties, zo concludeert onderzoek onder studenten Farmacie aan de Universiteit Utrecht (UU) tijdens de coronacrisis.
Deel bericht

Dijkgraaf wil zijn waaier doortrekken naar het onderzoek in het hbo en mbo

14.09.23
Het heeft lang geduurd voordat praktijkgericht hbo-onderzoek een volwaardige plek kreeg in het wetenschappelijke stelsel. Minister Dijkgraaf (OCW) is van plan om het onderzoek in het mbo ook een volwaardige plek te geven. De minister droomt zelfs van masteropleidingen in het mbo. Daarom is de term 'beroepsonderwijs' niet meer van deze tijd.
Deel bericht

Onderwijsminister prijst Emmer innovatiecampus: 'Nederland kan hier van leren'

12.09.23
Emmen mag trots nu al trots zijn op de innovatiecampus, waar studenten van alle onderwijsniveaus gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Dat betoogde demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) vanmiddag. Hij bezocht de voormalige busremise, die wordt verbouwd tot de zogeheten Greenwise Campus.
Deel bericht

Nieuw naam voor Stichting Studiekeuze123

12.09.23
Stichting Studiekeuze123 heet voortaan Landelijk Centrum Studiekeuze. De nieuwe naam past beter bij de prominente rol die de stichting heeft met betrekking tot objectieve data en informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze. Hierbij komen naast de website Studiekeuze123.nl ook andere producten van de stichting meer voor het voetlicht, zoals de Studiekeuzedatabase, Studie in Cijfers en de Nationale Studenten Enquête.
Deel bericht

Topambtenaren: nieuw kabinet moet flink bezuinigen of belasting verhogen

12.09.23
Een nieuw kabinet zal fors moeten gaan bezuinigingen of de belastingen verhogen, om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Topambtenaren, verenigd in de Studiegroep Begrotingsruimte, denken dat er vanaf 2028 zelfs elk jaar zeventien miljard euro moet worden gevonden om het begrotingstekort niet te ver op te laten lopen.
Deel bericht

UvA en HvA bieden studenten met familie in Marokko hulp aan

10.09.23
Studenten of medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam kunnen voor ondersteuning bij hun school terecht als ze familie of vrienden hebben in het aardbevingsgebied in Marokko. Ook voor een luisterend oor is contact mogelijk, laat de HvA zaterdagmiddag weten. De Universiteit van Amsterdam biedt soortgelijke hulp aan.
Deel bericht

Video | Onderwijsminister Dijkgraaf over beperken internationale studenten: 'Wetsvoorstel met numerus fixus voor Engelstalige opleidingen'

09.09.23
Het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten en hogescholen is opnieuw toegenomen. Ze hebben invloed op de woningmarkt en het studieklimaat. De studentenvakbond wil graag maatregelen zien van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs.
Deel bericht

Internationale student volgt vaker wetenschappelijk onderwijs

08.09.23
In het studiejaar 2022/’23 deden bijna 123 duizend internationale studenten een hbo-opleiding of universitaire studie in Nederland. Dat is 15 procent van alle studenten die een hbo-opleiding of universitaire studie volgden. Ruim drie kwart van deze studenten kwam uit Europa, waarvan de meeste uit Duitsland. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse voor Nederland in cijfers.
Deel bericht

Veel meer medewerkers Erasmus Universiteit kregen in 2022 vast contract

07.09.23
Het aantal medewerkers met een vast contract op de Erasmus Universiteit is afgelopen jaar enorm toegenomen. Op 1 januari 2023 waren 650 medewerkers meer met een vast contract dan een jaar eerder. Ook op andere universiteiten is een trendbreuk zichtbaar.
Deel bericht

Nederlandse student steeds minder vaak op kamers

07.09.23
Het aandeel uitwonende Nederlandse studenten is sinds de invoering van het leenstelsel (2015/16) gedaald van 53% naar 44% dit jaar. Zo blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023 van Kences. Deze afname is enerzijds het gevolg van de invoering van het leenstelsel en anderzijds het grote tekort aan studentenhuisvesting.
Deel bericht

Gedupeerde studenten Alfa-college verrast door verplichte extra studiedag: 'Dit slaat nergens op'

07.09.23
Voor twaalf studenten van het Alfa-college begint het nieuwe schooljaar met de nodige onduidelijkheid. Ze moeten volgende week een nieuw examen maken, nadat een examen van vorig jaar ongeldig is verklaard. Nu blijkt dat ze ook nog naar een verplichte studiedag moeten.
Deel bericht

‘Studiesucces eerstejaars hbo stijgt door toets woordenschat’

06.09.23
De academische woordenschat van eerstejaars hbo-studenten is indicatief voor hun tekstbegrip, leesstrategieën en leesmotivatie. Deze taalvaardigheden zijn op hun beurt bevorderlijk voor het studiesucces. Daarom is het raadzaam een woordenschattoets af te nemen bij de studieaanvang. Hiervoor pleiten onderzoekers Camille Welie en Maarten de Korte in Levende Talen Tijdschrift. Taalvaardigheid moet niet alleen gaan om [...]
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)