En toen was er internet

19.11.23
“Op 17 november was het precies 35 jaar geleden dat Nederland als eerste in Europa een aansluiting kreeg op het open internet. Dat gebeurde bij onderzoeksinstituut CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) in Amsterdam. Systeembeheerder Piet Beertema ontving die dag een mail dat het CWI officieel toegang had tot een academisch computernetwerk dat deel uitmaakte van het internet.”
Deel bericht
(advertentie)

Dalende vruchtbaarheid sinds 2010: de rol van opleidingsniveau

06.12.23
Sinds 2010 is het totale vruchtbaarheidscijfer in Nederland gedaald. In hoeverre verschilde deze daling tussen vrouwen van verschillende generaties en opleidingsniveaus? De analyse beperkt zich grotendeels tot in Nederland geboren vrouwen.
Deel bericht

‘Campus van toekomst huisvest ook de praktijk’

05.12.23
e campus als ontmoetingsplaats zal niet zomaar verdwijnen, is de verwachting in het hoger onderwijs. Het fysieke gehalte van de campus, evenals de inrichting ervan en de rol van technologie en duurzaamheid daarbij, hangt echter af van beleidsmatige keuzes en soms moeilijk te voorspellen ontwikkelingen. Dat blijkt uit het eindrapport van het Future Campus-project van SURF.
Deel bericht

Promotieonderzoek naar zelfoverschatting van kinderen

05.12.23
Jonge kinderen hebben de neiging om hun vaardigheden, begrip, en kennis te overschatten. Tenminste, dit geldt voor westerse kinderen. In haar proefschrift onderzocht Mengtian Xia de zelfoverschatting van kinderen uit Nederland en China. Zowel Nederlandse als Chinese kinderen overschatten hun prestaties op de meeste taken, wat laat zien dat zelfoverschatting geen uniek westers fenomeen is.
Deel bericht

Vurige debatten in Nederland maken Vlaanderen kopschuw voor verengelsing

04.12.23
Internationalisering is een van de sleutels tot innovatie, welzijn en welvaart in Vlaanderen. Dat zeggen Vlaamse universiteiten en het bedrijfsleven tegen het Vlaamse parlement. Het parlement ziet echter dat de vurige debatten in de Nederlandse Tweede Kamer worden gevoerd omdat de slinger daar te ver is doorgeslagen. Terugkeren is moeilijk, luidt de waarschuwing.
Deel bericht

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

02.12.23
Deze tabel van het CBS bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van mensen van 15 tot 75 jaar die op 1 oktober van het verslagjaar in een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. In de tabel zijn de drie-, vijf- en achtdeling voor onderwijsniveau opgenomen en kunnen uitsplitsingen gemaakt worden naar geslacht, leeftijd en regio.
Deel bericht

Ziek zijn en toch gaan werken. Waarom doen werknemers dat?

30.11.23
Er zijn werknemers die gaan werken ook als ze zich ziek voelen. Onderzoek van Thomas van Waeyenberg laat zien dat dat twee redenen kan hebben. Ofwel ze doen dat vrijwillig, vanuit passie en betrokkenheid. Ofwel ze doen dat onvrijwillig, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. In beide gevallen heeft dat consequenties.
Deel bericht

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023

30.11.23
Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online vragenlijst in. Hierbij zijn ook vragen gesteld over het gebruik van middelen zoals alcohol, tabak en cannabis. Verder is in kaart gebracht welke factoren samenhangen met de mentale gezondheid en het middelengebruik.
Deel bericht

‘Bevoorrechte student ontwikkelt moeilijker empathie met mensen in armoede’

30.11.23
Hoe kan men studenten middels een simulatie van armoede empathie laten ontwikkelen met mensen die in armoede leven? Door het economisch, cultureel, sociaal en menselijk kapitaal van studenten in de simulatie onbruikbaar te maken. Dat blijkt uit onderzoek vanuit het Leiden University College. Wie studenten wil verlossen van de houding: ‘ik zou een betere arme zijn dan jij’, vindt in hun armoede-simulatie een goed medicijn.
Deel bericht

AI in het onderwijs: wat staat ons te wachten?

29.11.23
Inmiddels kent praktisch elke docent ChatGPT. Een aantal jaren geleden leek het nog toekomstmuziek, vorig jaar leek het op een leuke ‘gimmick’ en inmiddels is Kunstmatige Intelligentie (of: AI in afkorting) echt bruikbaar gereedschap geworden. Door de enorm snelle, en deels onverwachte, ontwikkeling van de verschillende ‘Large Language Models’ zoals ChatGPT hebben we [...]
Deel bericht

Hoger onderwijs kan behoefte aan betaalde bijles verminderen

28.11.23
Studenten in de gedragswetenschappen maken veelvuldig gebruik van aanvullend onderwijs en kunnen duidelijk beargumenteren waarom ze dat doen. Daarnaast dragen ze oplossingen aan die vaak realistisch zijn en goed te implementeren zijn door opleidingen. Dat schrijven onderzoekers Linda Relijveld (VU/EUR), Marleen de Moor (EUR) en Marjolein Camphuijsen (VU).
Deel bericht

Meer uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk door Koninkrijksbeurs

28.11.23
Vanaf volgend studiejaar kunnen zo’n 120 studenten per jaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met de zogeheten Koninkrijksbeurs. Dit is een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten binnen het Koninkrijk, bedoeld om de kortdurende uitwisseling van studenten te vergroten.
Deel bericht

Internationale scholieren- en studentendag van het Europees Parlement op 24 november 2023

22.11.23
Op 24 november a.s. vindt er op het Business & Administration College in Utrecht (onderdeel van het ROC Midden Nederland) een internationale scholieren- en studentendag plaats, in het kader van het Europees Parlement Ambassador School (EPAS) programma.
Deel bericht

Studenten op 112-meldkamer door personeelsgebrek politie

22.11.23
Met tientallen nieuwe maatregelen probeert de politie de aanhoudende personeelstekorten te lijf te gaan. Gisteren bleek dat de politie naar verwachting nog jarenlang zo'n 1500 medewerkers te weinig heeft. Een van de nieuwe maatregelen is het inzetten van studenten op de meldkamer om 112-telefoontjes aan te nemen.
Deel bericht

Duitsland wil het hoger onderwijs en de wetenschap verder internationaliseren

21.11.23
Terwijl in Nederland een felle discussie woedt over het verminderen van de internationalisering van het hoger onderwijs, willen onze Oosterburen de internationalisering juist verder aanjagen. Zo moet het Duitse hoger onderwijs meer capaciteit krijgen om zich te profileren in het buitenland en daar meer academici en studenten kunnen werven om de reeds geboekte successen verder te verzilveren.
Deel bericht

Internationale studenten wonen vaker in private huurwoning

20.11.23
Internationale voltijdsstudenten (hbo en wo) woonden eind 2021 in vergelijking met uitwonende Nederlandse studenten relatief vaker in een huurwoning in de private sector. 64 procent woonde in een private huurwoning, tegenover 58 procent van de uitwonende Nederlandse studenten.
Deel bericht

Lessen buitenlandse conservatoria beschikbaar voor studenten Amsterdam

17.11.23
Wat zou het mooi zijn als je als muziekstudent in Nederland ook lessen kunt volgen bij buitenlandse conservatoria. Helemaal als je daarvoor je studentenkamer niet hoeft te verlaten. Goed nieuws. Dat kan nu.
Deel bericht

CBS: Meer jongeren met slaapproblemen

16.11.23
Steeds meer jongeren kampen met slaapproblemen en psychische klachten. Vorig jaar zei 22 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat zij de afgelopen twee weken last hadden gehad van slaapproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht

Denemarken besloot buitenlandse studenten te weren, maar komt daar nu op terug

16.11.23
De roep om buitenlandse studenten te weren, klinkt steeds luider. Veel partijen beloven deze verkiezingscampagne streng in te grijpen, bijvoorbeeld door Engels op universiteiten als voertaal te verbieden. Denemarken deed dat al, maar daar draait het kabinet het besluit weer terug.
Deel bericht

Staat van Inclusief Onderwijs 2023: universiteiten en hogescholen worstelen met VN-verdrag

16.11.23
Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) publiceert op 16 november 2023 de Staat van Inclusief Onderwijs 2023. Hieruit blijkt dat op dit moment 35 van de 54 bekostigde hogescholen en universiteiten een intentieverklaring hebben ondertekend om hun onderwijs toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.
Deel bericht

Hbo, mbo en vo moeten doorstroom verbeteren

15.11.23
Hogescholen, mbo-instellingen en het voortgezet onderwijs zouden verplicht overgangsdossiers van studenten en leerlingen moeten bijhouden. Op die manier kan de doorstroom verbeterd worden; nu vallen nog te veel mbo’ers uit in het hbo, stelt een nieuw Interdepartementaal Beleidsonderzoek. Ook kan in samenwerking met NWO het onderzoek in het mbo aangejaagd worden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)