‘Free riding brengt het hoger onderwijs in de problemen’

02.04.24
Docenten geven groepsopdrachten vanuit een pedagogische overweging. Meeliftgedrag van studenten ondermijnt dat. Docenten kijken bij de beoordeling echter vooral naar het groepsresultaat en zelden naar het proces, schrijft AUMC-hoogleraar Mariëtte van den Hoven, tevens voorzitter van het Netherlands Research Integrity Network.
Deel bericht
(advertentie)

Raad van State: laat taaltoets nog niet gelden voor hbo-opleidingen

15.04.24
Bij de invoering van een doelmatigheidstoets voor de voertaal van opleidingen moeten hoger-onderwijsinstellingen duidelijkheid hebben over uitzonderingsgronden en overgangsregelingen. Nu is bijvoorbeeld onduidelijk of een groot aantal niet-Nederlandstalige werknemers invloed heeft op het oordeel over een opleiding, schrijft de Raad van State. Het adviesorgaan adviseert ook om het hbo te vrijwaren van zulke toetsen.
Deel bericht

Voorjaarsnota: meevaller op onderwijs door minder geboortes

15.04.24
In de Voorjaarsnota 2024 staat dat zich structureel een meevaller van € 568,5 miljoen voordoet op de leerling- en studentenraming. Het CBS denkt dat er minder kinderen geboren zullen worden en dat de immigratie minder hoog zal uitvallen dan eerst werd verwacht.
Deel bericht

‘Groene hogescholen moeten grenzen naar andere sectoren oversteken’

15.04.24
De grenzen aan de groei zijn bereikt en de voedselproductie kan niet op dezelfde manier doorgaan, stellen de groene hogescholen in hun sectorplan. Ze zullen daarom technologische expertise van andere hogescholen benutten om tot oplossingen te komen, zegt Rien Komen, vice-voorzitter van Aeres. Hij vertelt ook hoe binnen Aeres wordt gewerkt aan het depolariseren van discussies en de moed bij studenten om dingen anders te doen als zij dat willen.
Deel bericht

Nu terug te kijken: webinar Beter leren voor het eindexamen

14.04.24
Hoe maak je een goede samenvatting? Hebben examentrainingen zin? Wat is een goede manier om te toetsen of je de leerstof beheerst? Dinsdagavond 9 april 2024 gaf hoogleraar Effectief leren Gino Camp een interessant en levendig Studium Generale webinar: Beter leren voor het eindexamen. Speciaal voor leerlingen én ouders. Heb je het webinar gemist? Of wil je de informatie nog eens terugzien? Het webinar is nu terug te kijken.
Deel bericht

‘Weet wat er gebeurt als je het internet gebruikt’

14.04.24
Bijna iedereen gebruikt internet. Toch begrijpen weinigen écht hoe het internet is opgebouwd. Daar moet wat aan gebeuren, vindt Cristian Hesselman, wetenschapper en directeur van SIDN Labs.
Deel bericht

Frans hoger onderwijs hoopt te profiteren van strengere taalwetten in Nederland

12.04.24
Frankrijk kan profiteren van de instroombeperkingen voor buitenlandse studenten in Nederland. Dit zal voor een nieuwe dynamiek zorgen die het makkelijker maakt om de beste internationale studenten en onderzoekers aan te trekken, verwacht Campus France, de Franse zusterorganisatie van Nuffic.
Deel bericht

Internationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma slavernijverleden van start

11.04.24
Het koloniale slavernijverleden van Nederland en de doorwerkingen hebben wereldwijd verschillende landen diep gevormd. Toch is de kennis die beschikbaar is over dit gezamenlijke slavernijverleden vooral vanuit koloniaal perspectief geschreven. Om ons perspectief te verrijken, start minister Dijkgraa...
Deel bericht

Filmen en foto's maken mag toch bij demonstraties Rijksuniversiteit Groningen, maar onvrede blijft. 'Universiteit is te tam geworden'

10.04.24
Studenten die in de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) demonstreren, mogen toch foto’s en video’s maken. Dat heeft het college van bestuur besloten na een vergadering met de universiteitsraad. De universiteit komt hiermee de demonstrerende studenten enigszins tegemoet.
Deel bericht

Hbo-docent wil wel rolmodel zijn, maar niet eigen moreel kompas opdringen

10.04.24
Docenten in het hbo zijn vaker bezig met de ontwikkeling van het moreel kompas van studenten dan ze zelf denken. Ze zijn zich daarnaast bewust van hun persoonlijke en professionele invloed als rolmodel. Om te voorkomen dat ze hun eigen morele opvattingen opdringen aan studenten, propageren docenten daarom niet altijd het moreel kompas dat ze zelf het beste achten, blijkt uit onderzoek van de VU en de UvH.
Deel bericht

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

10.04.24
Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een opleiding die ze willen volgen. Ook kan er voortaan makkelijker worden ingegrepen als aa...
Deel bericht

Grote zorgen om toename zelfdodingen onder jongeren: 'Praat erover'

09.04.24
"Hoe gaat het nu écht met je? Denk je weleens aan de dood? Ik maak me zorgen om je." Durf het gesprek aan te gaan als je het gevoel hebt dat iemand niet goed in zijn of haar vel zit, of als je vermoedt dat iemand suïcidale gedachten heeft.
Deel bericht

Dijkgraaf op kennismissie naar Aruba en Curaçao

08.04.24
Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is van 8 tot en met 12 april op Aruba en Curaçao voor het leiden van een kennismissie. Samen met onderwijsinstellingen wil Dijkgraaf de samenwerking op het gebied van onderwijs én onderzoek tussen Nederland, de landen in het Koninkr...
Deel bericht

Twee Utrechters (20) aangehouden vanwege bangalijsten, vijftien vrouwen doen aangifte

06.04.24
Twee 20-jarige jongens uit Utrecht zijn aangehouden op verdenking van het maken van een bangalijst met daarop Utrechtse studentes. Het aantal aangiftes na verspreiding van twee van dit soort lijsten is inmiddels opgelopen tot vijftien.
Deel bericht

Aangepast wetsvoorstel internationalisering dient vooral samenleving in plaats van student

04.04.24
De Wet internationalisering in balans kan helpen bij het dichten van de kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleiden, zegt minister Dijkgraaf in een vernieuwd wetsvoorstel. Daaruit blijkt ook dat hij niet meer op voorhand Engelstalige opleidingen zoals university colleges wil vrijwaren van een doelmatigheidstoets.
Deel bericht

UNL wil vooral meer Nederlandstalige in plaats van minder Engelstalige opleidingen

02.04.24
Het omzetten van opleidingen naar het Nederlands laat nog even op zich wachten. Wel gaan Nederlandse universiteiten extra Nederlandstalige tracks aanbieden naast de bestaande Engelstalige opleidingen, blijkt uit een plan van UNL. Op die manier wil men invulling geven aan de wens van NSC om het aantal Engelstalige opleidingen terug te dringen.
Deel bericht

Minister boos over opgedoken nieuwe bangalijst: 'Bijzonder walgelijk'

30.03.24
Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs is boos dat er opnieuw een bangalijst van Utrechtse studentes is opgedoken. Volgens hem bewijst het dat er ook in het studentenleven werk aan de winkel is voor een cultuurverandering. Dergelijke lijsten zijn "bijzonder walgelijk en totaal onacceptabel", zegt Dijkgraaf.
Deel bericht

Lerarenbeurs komend schooljaar verlengd en verhoogd

29.03.24
Ook volgend schooljaar kunnen leraren en docenten die een opleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit, gebruik maken van de lerarenbeurs. Daarvoor reserveert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal bijna € 65 miljoen, ruim € 2 miljoen meer dan voor dit schooljaar beschikbaar was.
Deel bericht

Kamer wil wederom pabo opsplitsen en opleidingseisen verlagen

28.03.24
De minister vindt het geen verstandig plan en de sector wil het niet, maar er lijkt wederom een Kamermeerderheid te zijn voor het opsplitsen van de pabo in trajecten voor het jonge en het oudere kind. Veel partijen denken dat dit de opleiding aantrekkelijker maakt voor met name mannelijke studenten die geen zin hebben om les te geven aan kleuters.
Deel bericht

Onderhandelaars hbo maken toepassing seniorenregeling concreet

28.03.24
De onderhandelaars van de AOb hebben samen met de werkgevers in het hbo, de Vereniging Hogescholen, concrete voorbeelden opgesteld voor de toepassing van de seniorenregeling en de uitbreiding ervan.
Deel bericht

Aanpassen taalgebruik voor gelijke waardering van studenten

28.03.24
Open brief aan alle toekomstige studenten van Nederland Geen termen meer als ‘hoog’ of ‘laag’ opgeleid: minister Dijkgraaf (onderwijs) wil af van hiërarchische aanduidingen in het dagelijks taalgebruik over het vervolgonderwijs. Dergelijke woorden houden ongelijkheid in stand en staan de o...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)