Jaarverslag Onderwijsinspectie 2023: meer bezoeken aan scholen en opleidingen door versterking toezicht

10.06.24
De Inspectie van het Onderwijs streeft naar meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen. Waar nodig onderneemt de inspectie sneller actie. Dat leidde in 2023 tot aanzienlijk meer bezoeken aan scholen en opleidingen. Dit is een verschuiving in de balans van de drie...
Deel bericht
(advertentie)

NSC vindt langstudeerboete “een van de meer redelijke” maatregelen

14.06.24
“Op de grijsschaal van redelijke versus onredelijke maatregelen, is dit een van de meer redelijke”, zo verdedigde Rosanne Hertzberger (NSC) de langstudeerboete in een Kamerdebat over studentenwelzijn. Daar deed zij wel samen met D66 de oproep aan het hoger onderwijs om studenten die uitvallen vaker op te bellen.
Deel bericht

Coalitie wil meer meesters op de basisschool, is pabo opsplitsen de oplossing?

13.06.24
Het tekort aan meesters is al jaren een hoofdpijndossier in het basisonderwijs. Ook de nieuwe coalitie houdt zich bezig met de vraag: hoe krijgen we meer mannen voor de klas? Met het opsplitsen van de pabo denken de partijen het antwoord te hebben, maar medewerkers in het basisonderwijs zijn sceptisch over het plan.
Deel bericht

Hoger onderwijs beklaagt zich bij Tweede Kamer over internationaliseringswet

12.06.24
Universiteiten, hogescholen en vakbonden luiden de noodklok over de impact van de nieuwe internationaliseringswet. Voorafgaand aan een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer dringen zij aan op maatwerk en langere overgangstermijnen. Anders dreigen onnodige ontslagrondes, betogen ze.
Deel bericht

Oud-Kamerlid ChristenUnie voor NSC minister van Onderwijs

12.06.24
Eppo Bruins, tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof. Dat bevestigen Haagse bronnen. Hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt, die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen.
Deel bericht

‘Leer rechtenstudenten op verantwoorde manier AI gebruiken’

12.06.24
Het gebruik van AI rukt op in zowel de juridische praktijk als het juridische onderwijs. Leer rechtenstudenten daarom op een verantwoorde manier AI gebruiken, betoogt Ayla Yayla van de Hogeschool Leiden. Studenten moeten bekend worden met zowel de praktische als de ethische, juridische en sociale implicaties van AI. Daarnaast moeten ze worden aangemoedigd om transparant te zijn over de invloed van AI op hun academische werk. [...]
Deel bericht

PVV voorspelt einde aan activisme en ‘woke’ in hoger onderwijs

12.06.24
Bezuinigingen op het hoger onderwijs dwingen instellingen om opnieuw keuzes te maken. Worden het ‘woke’ en ‘activistische wetenschap’ of wordt er weer geïnvesteerd in kwaliteit, vraagt de PVV hardop in de Tweede Kamer. Coalitiepartner VVD maakt zich grote zorgen over de ethische commissies die vol ‘vocale activisten’ zitten.
Deel bericht

Universiteiten willen banden met Israël niet verbreken

08.06.24
Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de vijftien instellingen niet in te gaan op de eis van de actievoerende studenten.
Deel bericht

DUO vraagt tegen wil en dank een rente van zeven procent bij achterstallige studieschuld

08.06.24
Tussen de 10.000 en 15.000 oud-studenten die met DUO een betalingsregeling hebben getroffen vanwege financiële problemen, moeten extra hoge rentekosten van 7 procent betalen aan DUO. Het betreft voornamelijk schuldenaren uit kwetsbare groepen. DUO wil af van deze regeling, maar dat vereist wetgeving – en die laat nog wel even op zich wachten.
Deel bericht

Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

07.06.24
Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is meer dan bij statushouders die vóór 2017 een verblijfsvergunning kregen. Vooral 18- tot 23-jarigen volgden vaker onderwijs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2024 van het CBS.
Deel bericht

De positie van de Nederlandse taal in het hoger onderwijs: reflectie vanuit het EU-recht

06.06.24
Het gebruik van de Engelse taal in het hoger onderwijs neemt almaar toe. Vaak wordt er aangehaald dat internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs nadelige gevolgen kunnen hebben voor de toegankelijkheid, kwaliteit en bekostiging van dit onderwijs. Tegen deze achtergrond werd in Nederland onlangs het wetsvoorstel 'Internationalisering in Balans’ uitgevaardigd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, [...]
Deel bericht

Praten we jongeren de put in?

06.06.24
Een grote meerderheid van de jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Het aantal jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten daalt gestaag sinds 2022. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd is de berichtgeving over deze cijfers zorgelijk: jongvolwassenen denken negatiever over hun gezondheid en hebben meer psychische klachten.
Deel bericht

Koningin Máxima spreekt studenten over prestatiedruk

06.06.24
Het is de Week van de Mentale Gezondheid. Een belangrijk thema op scholen in het land. De cijfers zijn schrikbarend: één op de drie jongeren kampt met mentale problemen. Koningin Máxima reist als erevoorzitter van stichting MIND Us het land door om de noodklok te luiden.
Deel bericht

Politie ontruimt tentenkamp bij Radboud Universiteit

06.06.24
Muren waren besmeurd met graffiti en volgens de universiteiten waren ook brandslangen opengezet. De ravage is zo groot dat het gebouw in elk geval donderdag en vrijdag de deuren gesloten houdt, meldt de universiteit.
Deel bericht

'Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit, maar groep zoekt nauwelijks hulp'

05.06.24
Een kwart van de jongeren heeft weleens een heftige gebeurtenis meegemaakt zoals een verkeersongeval, uitgaansgeweld of online fraude. Maar hulp zoeken of melding maken, dat doen jongeren nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland.
Deel bericht

Lerend kwalificeren, wat is dat eigenlijk?

05.06.24
Steeds meer opleidingen zijn bezig met lerend kwalificeren. Een ontwikkeling die er op is gericht om bij het toetsprogramma meer ruimte te creëren voor het leerproces van studenten: het inzicht geven en krijgen in het leerproces van de student centraal. Waarom is deze ontwikkeling ontstaan? Wat houdt het precies in? En hoe kun je er concreet mee aan de slag?
Deel bericht

Onderwijsinspectie is rapport kwijt met advies over opheffen van University College Roosevelt

05.06.24
Adviesbureau Berenschot heeft in een rapport met scherpe conclusies geadviseerd om het University College Roosevelt ofwel op te heffen en onderdeel te laten worden van de Universiteit Utrecht, ofwel een personele unie tussen die twee te vormen. De UU heeft dat advies niet opgevolgd, wat leidde tot kritische vragen van de Inspectie – die sowieso al van mening verschilde met de Utrechtse bestuurders over hun verantwoordelijkheid voor het [...]
Deel bericht

HU-Bieb wil geen onrust stokers. In het weekend moet iedereen pas tonen

05.06.24
Als je tijdens de tentamenperiode in het weekend naar de bibliotheek van de HU wil, moet je voortaan je HU-collegekaart bij de ingang laten zien. Dit heeft de HU besloten om de veiligheid van studenten en medewerkers te waarborgen.
Deel bericht

Master Onderwijswetenschappen 1e in studenttevredenheidsonderzoek

04.06.24
Van de vijf masteropleidingen Onderwijswetenschappen van Nederland eindigt de opleiding van de Open Universiteit opnieuw op de eerste plaats in de Nationale Studentenenquête NSE. Haar studenten geven de opleiding een 3.98 op 5.
Deel bericht

Video | Van speciaal onderwijs naar Universiteit: Ivar deed het!

04.06.24
Er lopen in Rotterdam allemaal helden rond en in 'The Block' krijgen zij een speciale shout-out! Ivar is zo iemand. Want van het speciaal onderwijs naar twee universitaire bachelors halen. Weinig mensen halen dit, maar Ivar deed dat wel!
Deel bericht

‘Net als computer en internet moet AI het onderwijs gaan helpen’

04.06.24
Hoe AI zich zal ontwikkelen en wat de invloed op het onderwijs zal zijn, is onzeker. “We kunnen wel alvast de mensen bijeenbrengen die wat weten van de technologie en wat weten van onderwijs”, zegt Bram Enning. Samen met Germaine Poot vertelt hij over Expeditie AI van SURF en Npuls, publieke waarden en kruisbestuiving in het hoger onderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)