[EduAd] Blind leren typen met Pica Typen

27.05.21
Met Pica Typen leren kinderen in 12 weken zelfstandig blind typen. Op eigen niveau en tempo, op school en thuis. De cursus zit vol spectaculaire weetjes waardoor kinderen geboeid blijven. Voortgang en resultaten zijn zichtbaar in dashboard. Ontsluiting via Basispoort + diplomagarantie.
Deel bericht
(advertentie)

Tweede Kamerleden aan zet bij versnelling digitale geletterdheid in het onderwijs

22.06.21
Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heeft op 21 juni aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aangeboden. In dit pleidooi, dat centraal stond tijdens de bijeenkomst “Versnellen van digitale geletterdheid in het onderwijs”, georganiseerd door ECP en VodafoneZiggo ....
Deel bericht

Inloggen bij DUO en onderwijsinspectie vanaf 2022 via eHerkenning

16.06.21
Voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs hebben schoolbesturen en scholen vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. Met een brief heeft het Ministerie van OCW hierover bestuurders geïnformeerd. In de brief lees je ook wat je nu al kan doen om je hierop voor te ber...
Deel bericht

[EduAd] Probeer Gynzy gratis

14.06.21
Probeer Gynzy gratis uit en maak gebruik van de vele handige tools, kant-en-klare lessen en de digitale verwerking. Hierdoor kun je interactief lesgeven op het bord en jouw leerlingen digitaal de adaptieve lesstof laten maken.
Deel bericht

Kennisnet benoemt Larissa Zegveld tot nieuwe directeur-bestuurder

10.06.21
De raad van toezicht van Kennisnet heeft mevrouw L.M. Zegveld (Larissa) per 1 september 2021 benoemd tot directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Zij volgt de heer Toine Maes op, die dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De raad van toezicht is verheugd om na een zorgvuldige procedure La...
Deel bericht

Scholen houden voorlopig vast aan Google Workspace

10.06.21
Basisscholen, middelbare scholen en andere onderwijsinstellingen staan niet te springen om afscheid te nemen van de online diensten van Google. Ze gaan er vanuit dat Google zelf op korte termijn de privacybescherming verbetert. Ook het kabinet gelooft dat de zoekgigant de geconstateerde problemen op het gebied van privacy en verwerking van persoonsgegevens voor de start van volgend schooljaar oplost.
Deel bericht

Ministers van Onderwijs: Google past onderwijssoftware voor begin schooljaar aan

09.06.21
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de onderwijskoepels SURF en Sivon geadviseerd om per 1 augustus te stoppen met het gebruik van Google in het onderwijs, tenzij Google zijn software aanpast. De ministers van Onderwijs verwachten dat dat op tijd gebeurt.
Deel bericht

Privacywaakhond waarschuwt onderwijs en justitie: zie af van gebruik Google-diensten

08.06.21
Nederlandse scholen, universiteiten en het ministerie van Justitie moeten afzien van het gebruik van de e-mail- en clouddiensten van Google. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens in twee vertrouwelijke rapporten waarin Het Financieele Dagblad inzage heeft gehad.
Deel bericht

Advies Autoriteit Persoonsgegevens: Google Workspace op scholen kent teveel risico’s 

08.06.21
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende beschermd zijn. Dat staat in een advies van de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarover het FD gisteravond publiceerde.
Deel bericht

Blog | Didactica a Distanza op Italiaanse scholen tijdens de pandemie

05.06.21
Nu ook de VO-scholen op 31 mei voor een deel zijnopengaan laten we zien hoe het de Italiaanse scholen verging en welke oplossingen men daar had en heeft gekozen. Italië was een van de eerste landen die zwaar getroffen werd door de Covid-19 pandemie. Op dit moment zijn de meeste Italiaanse scholen v...
Deel bericht

Pesten: kun je dat tegengaan met een Bullying Game?

04.06.21
“Met onze game helpen we jongeren met een leeruitdaging om pesten en cyberpesten te herkennen en er zelf geen slachtoffer van te worden,” vertellen Saxion-studenten Max Bischoff en Kevin Sens over de Bullying Game, die ze met hun projectgroep maakten.
Deel bericht

Nationaal Programma Onderwijs: digitale technologie als interventie

04.06.21
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo kunnen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financiële middelen krijgen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het po en vo een menukaart gepubl...
Deel bericht

NLdigital roept nieuw kabinet op om veel sneller te investeren in digitale geletterdheid

28.05.21
Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital, sprak onlangs met informateur Hamer over de bijdrage die de digitale sector kan leveren aan het herstel van de economie na de coronacrisis. Investeren in digitale kennis en vaardigheden is wat NLdigital betreft nu cruciaal. Het volgende kabinet moet daarom veel sneller investeren in ons onderwijssysteem.
Deel bericht

Gamification met Google Forms: 3 manieren

27.05.21
Al jaren is gamification een veelgebruikte term in het onderwijs en ook daarbuiten. Bij gamification gebruik je game-elementen in een niet-game-context, zoals de les. In dit artikel laten we drie game-elementen zien die we gekoppeld hebben aan Google Forms.
Deel bericht

Wereldwijd chiptekort. Devices nodig voor het onderwijs? Dit moet u weten

26.05.21
Door corona raakte digitalisering in het onderwijs in een versnelling. Steeds meer scholen gebruiken devices in de klas zoals laptops en tablets. Ook buiten het onderwijs is de vraag naar elektronisch apparatuur toegenomen. Maar door een wereldtijd chip- en paneltekort wordt de levering van nieuwe d...
Deel bericht

Scholieren zoeken steeds vaker hulp bij populaire YouTube-docenten

24.05.21
Hoe bereken je de oppervlakte tussen twee grafieken? Hoe kan je een drogreden herkennen? En hoe werkt de hefboomwet? Het zijn vragen waar veel scholieren vlak voor hun laatste eindexamens van deze week nog mee rondlopen. En wat doe je dan?
Deel bericht

Nationaal Programma Onderwijs: digitale technologie

21.05.21
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo kunnen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financiële middelen krijgen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het po en vo een menukaart gepubl...
Deel bericht

ROC Noorderpoort biedt lessenreeks digitaal burgerschap: “Urgentie is duidelijk en iedereen denkt actief mee”

20.05.21
ROC Noorderpoort is al sinds 2016 bezig met het thema burgerschap. Zij zijn nu het eerste ROC die een complete lessenreeks digitaal burgerschap heeft ontwikkeld. We spreken met practor Chris Holman, al jaren een drijvende kracht rond het thema, en met projectleider Marlies Blaauw. Welke weg leggen z...
Deel bericht

Giphart wil jongeren aan het lezen krijgen met game Assassin's Creed Valhalla

11.05.21
De auteurs Margje Woodrow en Ronald Giphart hebben achtergrondverhalen geschreven als uitbreiding van de game Assassin's Creed Valhalla. Dat hebben ze gedaan om jongeren enthousiast te krijgen om te lezen.
Deel bericht

Leraarprofessionalisering met Lesson Study: zo ziet dat eruit in de praktijk

02.05.21
Een aanpak om met leraarprofessionalisering aan de slag te gaan is Lesson Study. In Japan wordt deze aanpak al sinds het begin van de vorige eeuw ingezet bij de professionalisering van leraren. In deze aanpak staat de eigen onderwijspraktijk, met een focus op het leren, en de leeractiviteiten van le...
Deel bericht

De effecten van filters op je zelfbeeld

29.04.21
Veel apps maken gebruik van filters waarmee je je uiterlijk kan aanpassen. Soms onschuldig, maar wat is het effect hiervan op je zelfbeeld, of op dat van kinderen?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)