Blog | ‘Docenten moeten weer iets: zich verzetten tegen digitale lesmethoden die de privacy bedreigen’

09.09.23
Remco Pijpers van Kennisnet trok recent terecht aan de bel en geeft in een artikel in de Volkskrant voorbeelden van bedrijven die met leerlinggegevens aan de loop (zouden kunnen) gaan. Hij baseert zich onder meer op Engels onderzoek. Maar ja, leraren moeten zoveel tegenwoordig, dus dat kan er wel bij. Of het enig effect heeft valt te bezien.
Deel bericht
(advertentie)

‘Blijf investeren in mediawijsheid bij toegankelijk maken van digitale producten’

20.09.23
Het toegangkelijker willen maken van digitale producten en diensten voor mensen met een (verstandelijke) beperking, zoals minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) graag wil, is toe te juichen. Maar hier kleven ook risico’s aan. Vooral bij mensen bij wie er een sterk verschil is tussen kunnen, en aankunnen.
Deel bericht

‘Online leergemeenschappen hinderen integratie eerstejaarsstudenten’

15.09.23
De sociale saamhorigheid bij studenten heeft te lijden onder digitaal onderwijs. Doordat zij elkaar online minder leren kennen, kunnen studenten elkaar minder emotionele en academische steun bieden. Dit heeft negatieve invloed op hun participatie en prestaties, zo concludeert onderzoek onder studenten Farmacie aan de Universiteit Utrecht (UU) tijdens de coronacrisis.
Deel bericht

Video | Dit is hoe TikTok een wijze les voor het onderwijs kan zijn

15.09.23
De afgelopen jaren is TikTok steeds populairder geworden. Onder kinderen, jongeren, oma’s en opa’s, maar ook onder leraren…. steeds meer leraren maken video’s en plaatsen deze op het social media platform. Ruben van Haften gaat in gesprek met TikTok-docent Haitam Khalil (meneerkhalil op TikTok) over hoe je TikTok kan betrekken in je lessen en hoe je de grenzen van je leerlingen respecteert.
Deel bericht

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs brengt relevante en actuele dreigingen in kaart

15.09.23
Om actuele cyberdreigingen voor scholen het hoofd te bieden, is het belangrijk om een digitaal veilige omgeving voor alle leerlingen te realiseren en de dreigingen en risico’s te adresseren. Met de publicatie Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs wil Kennisnet schoolbesturen ondersteunen bij het in beeld krijgen van de dreigingen en risico’s voor je schoolorganisatie.
Deel bericht

Privacywaakhond maakt zich zorgen over AI-chatbot gericht op kinderen

14.09.23
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een techbedrijf om duidelijkheid gevraagd over het gebruik van een chatbot in een app. Het bedrijf wordt niet bij naam genoemd, maar het gaat om een chatbot aangestuurd door AI (kunstmatige intelligentie) die populair is bij kinderen.
Deel bericht

Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?

14.09.23
Waar staan schoolbesturen in het funderend onderwijs op het gebied van informatiebeveiliging? Zijn zij goed voorbereid op een mogelijke cyberaanval? Of moet er nog een tandje bij? In een onafhankelijk en representatief onderzoek onder 15 schoolbesturen (met samen 80.000 leerlingen) is gekeken waar zij staan ten opzichte van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs.
Deel bericht

Alle laptops gestolen op Zaanse basisschool, kinderen werken met pen en papier

13.09.23
Voor leerlingen van basisschool De Lindeboom in Koog aan de Zaan was het vandaag waarschijnlijk even wennen. Alle opdrachten en taakjes moesten weer met pen en papier gemaakt worden. De oorzaak: alle laptops van de school zijn gestolen.
Deel bericht

Japanse leerlingen kunnen robot naar de les sturen: 'Kan spijbelen tegengaan'

11.09.23
In de Japanse stad Kumamoto kunnen scholieren binnenkort een les volgen via een robot, die in hun plaats in de klas zit. Ze kunnen met de robot ook rondlopen en met medeleerlingen communiceren.
Deel bericht

De invloed van Magister in het onderwijs is groot. Moeten we dat willen?

08.09.23
Er ligt een dringend advies van het kabinet om smartphones uit de klas te halen. Kunnen we dan ook doorpakken met die ándere verstorende technologie in het onderwijs, stelt Frank-Jan van Lunteren (SETUP) voor.
Deel bericht

Als het aan VN ligt pas vanaf 13-jarige leeftijd ChatGTP op school

08.09.23
De Verenigde Naties willen dat er een minimumleeftijd komt voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) op scholen. Pas vanaf 13-jarige leeftijd zou ChatGPT of een vergelijkbare tool in de klas geïntroduceerd mogen worden. Ook voor oudere kinderen moeten er regels komen.
Deel bericht

ChatGPT bij toetsen en examens: maak nu heldere afspraken

05.09.23
Wanneer en hoe mogen leerlingen gebruikmaken van ChatGPT en andere vormen van generatieve AI (artificial intelligence) bij toetsen en examens in het voortgezet onderwijs? Het is verstandig om hier heldere afspraken over te maken én deze vast te leggen in het examenreglement. Zo voorkom je problemen die je achteraf moet repareren.
Deel bericht

Op zoek naar leesonderwijs voor de digitale tijd

05.09.23
Nederlandse leerlingen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) begrijpen steeds minder goed wat ze lezen. Dat breekt hen op in hun schoolcarrière en als volwassen burger. Daarbij groeit de groep jongeren met leesachterstanden. Een consortium waar de Open Universiteit deel van uit maakt gaat onderzoeken hoe het (digitale) leesonderwijs dit op kan lossen.
Deel bericht

Minister Dijkgraaf: geen chatbot wint het van creativiteit

05.09.23
Geen chatbot kan tegen creativiteit, weerbaarheid en veerkracht op, dat zei demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf op de Universiteit Twente tijdens de opening van het academische jaar. Daarom pleit hij voor een “stevige plek” voor deze vaardigheden binnen het onderwijs, “misschien wel in het vak burgerschap”.
Deel bericht

Blog| Een Ode aan de Wetenschappelijke Methode

04.09.23
De laatste tijd zijn er veel artikelen, blogposts, podcasts en social media video’s die het falen van onderzoek en wetenschap benadrukken. Velen wijzen vrolijk op de mogelijke fraude die voortkomt uit werk in de gedragseconomie en sociale psychologie. En dan hebben we het nog niet eens over de hele vaccinatiekwestie. Velen hekelen de “crisis” in peer-reviewed tijdschriften.
Deel bericht

Selectie van Netwerk Mediawijsheid voor Game & App Award van Cinekid bekend

03.09.23
Cinekid erkent de significante rol die games en apps vervullen in het leven van kinderen. Games en apps hebben het vermogen om verhalen op een andere manier te vertellen los van film of serie. Door nieuwe, non-lineaire vertelmethoden en een actieve rol van de speler(s) ontstaan speelse, vernieuwende, grensverleggende verhaalvormen en belevenissen.
Deel bericht

‘Gedragsverandering docent en leidinggevende nodig voor digitaal vaardige student’

30.08.23
oor de digitale vaardigheden van studenten is het vereist dat docenten en leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven. Docenten dienen daarvoor te investeren in hun professionele ontwikkeling en onderwijspraktijk, terwijl de leidinggevende als rolmodel moet vooroplopen in de transformatie van de onderwijsorganisatie. Die bevindingen blijken uit twee artikels en een rapport van iXperium, ‘Centre of Expertise Teaching and Learning [...]
Deel bericht

Virtuele tutor stimuleert growth mindset en leerprestaties bij kinderen

29.08.23
Als kinderen meekrijgen dat ze alles kunnen leren als ze hun best doen en een zogenoemde growth mindset hebben, leren ze meer en beter. Dat effect neemt nog toe wanneer ze hulp krijgen van een virtuele begeleider. Dat ontdekte Kate Xu van de vakgroep Voorwaarden voor een leven lang leren van de Open Universiteit, in samenwerking met haar collega's ??nstantinos Michos en Sascha Schneider (Universiteit van Zürich).
Deel bericht

Hoe kunnen docenten zich voorbereiden op een klaslokaal dat gedomineerd wordt door AI?

28.08.23
Ethan Mollicks visie op hoe je studenten kunt voorbereiden op een AI die er straks heel anders uit zal zien dan nu. "Studenten zijn tien keer productiever tegen de tijd dat ze zijn afgestudeerd."
Deel bericht

ChatGPT maakt zijn opwachting in klaslokalen, maar leraren zeggen dat AI niet het gevaar is

24.08.23
Sommige scholen hebben de AI-tool helemaal verbannen, omdat ze zich zorgen maken over AI-plagiaat. Er zijn ook leraren die het papieren examen weer introduceren om te voorkomen dat studenten ChatGPT gebruiken. Er is zelfs een universiteit die op onaangekondigde momenten controleert of studenten gebruikmaken van de chatbot. Insider sprak met zes leraren van scholen in Singapore, Nederland, Hong Kong en de Verenigde Staten.
Deel bericht

Google stopt een planner, leerkracht en levenscoach in één chatbot

20.08.23
Google zou aan het sleutelen zijn aan een hele set nieuwe AI-tools. Deze tools moeten je leven eenvoudiger maken en je helpen op 21 vlakken van je leven.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)