‘Ik ben laat begonnen met het opbouwen van pensioen’

09.08.22
Egbert komt straks, als hij stopt met werken, uit op 13 jaar pensioenopbouw. De docent automatisering aan een ROC in Limburg heeft daarnaast een eigen bedrijf en werkte eerder onder andere als uitzendkracht. Ook zijn vrouw Johanna heeft niet zo veel pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds, omdat ze – vooral de laatste jaren – veel interim klussen heeft gedaan.
Deel bericht
(advertentie)

Digitalisering in het mbo: hoe kunnen scholen en bedrijven elkaar versterken?

24.09.22
De invloed van ict is in het mbo duidelijk merkbaar. Dat is logisch, want het beroepsonderwijs leidt op voor het werkveld. En voor een verpleegkundige, bouwopzichter of technicus is het karakter van het werk de afgelopen jaren flink veranderd. Wat betekent dit voor het beroepsonderwijs? Hoe hangt di...
Deel bericht

Vóór 15 oktober doorlopende leerroute vmbo-mbo aanmelden

23.09.22
Vmbo- en mbo-scholen die dit schooljaar willen starten met een doorlopende leerroute vmbo-mbo, dienen deze route vóór 15 oktober aan te melden bij DUO. Deze aanmelding is nodig om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de ‘Wet doorlopende leerroutes’ biedt.
Deel bericht

Effect luchtreinigers op corona nog onduidelijk

22.09.22
Het RIVM keek of verplaatsbare luchtreinigers nut hebben als ze in geventileerde openbare ruimtes staan, zoals scholen en winkels. Het is niet duidelijk of deze luchtreinigers zorgen voor minder overdracht van COVID-19 tussen mensen.
Deel bericht

3 t/m 7 oktober: Nationale Onderwijsweek 2022

22.09.22
In de Nationale Onderwijsweek krijgt het onderwijs een podium om al het moois dat er in de sector gebeurt te delen. Onderwijsstad Amersfoort draagt dit jaar het stokje over aan een virtuele Onderwijsstad van de toekomst. Het thema 'Lang leve leren' staat symbool voor in beweging zijn en je ontplooien: leren doet iedereen, altijd!
Deel bericht

Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021

21.09.22
Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).
Deel bericht

Het mbo krijgt meer geld dan aangekondigd en dat is nodig

21.09.22
Het kabinet gaat jaarlijks 350 miljoen euro extra uitgeven aan het mbo, 150 miljoen euro meer dan was aangekondigd. Het geld is hard nodig, zegt Remco Meijerink, bestuurder van roc Friese Poort. ,,Er is een groot tekort aan mbo’ers, terwijl de instroom terugloopt.”
Deel bericht

OCW trekt extra geld uit voor koopkracht, kansengelijkheid en herstel

21.09.22
Alle kinderen en jongeren moeten alle kansen kunnen krijgen, ongeacht waar je woont, het inkomen van je ouders of de omstandigheden waarin je opgroeit. Daarnaast is het belangrijk dat studenten de rust en ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ook is er extra aandacht voor de culturele sector om te groeien en te vernieuwen.
Deel bericht

Dichter Gershwin Bonevacia: 'Jongeren zijn op heel veel manieren met taal bezig'

20.09.22
De Boekenweek voor Jongeren is begonnen, compleet met een Lieteratoer, een campagne voor de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren, en een uitgave die 3PAK heet. Daarin staan bijdragen van Chinouk Thijssen, Daan Heerma van Voss en Gershwin Bonevacia. "Jongeren weten echt wel dat lezen leuk is. Ze zijn op heel veel verschillende manier met taal bezig", zegt Bonevacia in De Taalstaat.
Deel bericht

Samen tegen stagediscriminatie

20.09.22
Een slimme app die bedrijf en stagiaire heel objectief aan elkaar koppelt, dat kan wellicht helpen. Of een Matchmaker, die louter kijkt naar ‘skills’ en niet naar de achtergrond. Of een apart Ministerie van Diversiteit, om allerlei activiteiten aan te jagen… Hoe helpen we stagediscriminatie vlot de wereld uit? Aangespoord door Robbert Dijkgraaf, zochten studenten en professionals uit het Friese mbo met mensen uit bedrijven en andere ...
Deel bericht

Kabinet maakt 1,2 miljard vrij voor leven lang ontwikkelen

20.09.22
In de kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) die de minister later deze week naar de Kamer stuurt, geeft het kabinet onder meer uitwerking aan afspraken uit het coalitieakkoord om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren met leerrechten. Dit betekent dat Nederlanders een individueel scholingsbudget krijgen.
Deel bericht

Rookverbod op onderwijsterreinen wordt goed nageleefd

20.09.22
Onderwijsinstellingen handhaven het rookverbod op hun terreinen goed. Dat blijkt uit inspecties bij 568 onderwijsinstellingen. Terreinen bij onderwijsinstellingen zoals basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs moeten sinds augustus 2020 volledig rookvrij zijn.
Deel bericht

Gasprijzen brengen scholen in het nauw

16.09.22
Torenhoge gasprijzen brengen scholen in het nauw. Zo moet de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), met ruim zestig middelbare scholen, twaalf keer zoveel betalen voor energie. Ook de PO-raad ontvangt steeds meer signalen van bestuurders van basisscholen.
Deel bericht

Tienduizenden mbo'ers nog zonder boeken: 'bang voor een leerachterstand'

15.09.22
Tienduizenden mbo'ers hebben twee weken na de start van het schooljaar nog steeds een groot deel van hun studieboeken niet. Studers.nl, een van de grootste boekenleveranciers voor het mbo, kampt met technische problemen. Sommige studenten wachten daardoor al meer dan een maand op hun bestelling.
Deel bericht

De kracht van een instaptoets (pretesting)

14.09.22
Regelmatig toetsen is goed voor het leren en formatief handelen: de herhaling zorgt voor dieper leren en het geeft inzicht in wat leerlingen of studenten al wel of nog niet beheersen. Het is een bekend gegeven. Minder bekend maar vaak ministens net zo effectief, is het vooraf toetsen: een instaptoets gebruiken om het geheugen te activeren en focus te creëeren, zo blijkt ook weer uit recent onderzoek. Hoe zit dat precies?
Deel bericht

Mbo’ers stylen ministers en Tweede Kamerleden op Prinsjesdag

14.09.22
Voor Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat start Prinsjesdag 2022 met een bezoek aan jonge, talentvolle mbo’ers. Samen met 14 Tweede Kamerleden van 8 verschillende politieke partijen bezoeken zij beautysalon Aveda in Den Haag.
Deel bericht

Bart is Nederlands kampioen lassen

12.09.22
Hoe mooi is het wanneer je als mbo-student in een technisch vak de kans krijgt om je te meten met jonge vakgenoten? Bart Willems, BBL-student, kreeg bij zijn werkgever Wennekes Welding Support alle ruimte om zich te ontplooien. Hij deed eerder dit jaar mee aan Skills Heroes en werd eerste in de Nederlandse finale lassen. Vanuit de Vakopleiding Techniek, die Bart Willems één dag per week bezoekt, werd hij gestimuleerd mee te doen.
Deel bericht

Inspiratieboek prachtprojecten onderwijs

10.09.22
Inspirerende schoolgebouwen voor leerlingen, studenten en docenten, voor schoolbesturen en gemeenten gebundeld in één boek van HEVO, met alle onderwijstypes. De uitdaging is om huisvesting te creëren die flexibel in gebruik en duurzaam te exploiteren is. Maar nog belangrijker: een gezonde omgeving waarin leerlingen en docenten beter presteren en die wezenlijk bijdraagt aan geluk en welzijn.
Deel bericht

Kennissessie circulair bouwen te Aeres Hogeschool Almere

09.09.22
Van een hoge circulaire ambitie naar een concreet circulair bouwproject? Waar beginnen we? Welke stappen gaan we zetten? En welke voorbeelden zijn er? Sluit aan bij de kennissessie en wordt meegenomen in de wereld van circulair bouwen.
Deel bericht

Advies: Collegegeld veelgevraagde mbo’ers omlaag

09.09.22
Jongeren die een mbo-opleiding gaan doen waarvoor de arbeidsmarkt krap is, zoals een techniek- of zorgstudie, zouden minder collegegeld moeten betalen. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van een commissie onder leiding van oud-politicus Lodewijk Asscher.
Deel bericht

Het mbo doet ‘t: “Mbo’ers zijn cruciaal in de energietransitie”

08.09.22
Adnan Tekin is voorzitter van de MBO Raad. Het thema duurzaamheid heeft bij hem thuis al langer een voet tussen de deur. Op het dak liggen zonnepanelen, de muren zijn geïsoleerd, er is dubbelglas en er wordt elektrisch gekookt. En met een beetje tegenzin douchen ook zijn kinderen tegenwoordig minder en korter. “Qua duurzaamheid loopt het mbo voorop.”
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)