Onderwijs kan aan de slag voor internationaal mbo

24.01.23
fgelopen jaar is er onderzoek naar gedaan in opdracht van een groot aantal organisaties uit de grensstreek Zuidoost-Drenthe en Grafschaft Bentheim. Wethouder Bea Meppelink: “Nadat vorig jaar de intentieverklaring is getekend door de zeventien betrokken partijen is hard gewerkt om onderzoek te doen. De aanbevelingen zijn duidelijk en het is nu aan het onderwijs om de volgende stap te zetten. [...]
Deel bericht
(advertentie)

MBO Cultuurkaart 'mét budget' belangrijke boost voor burgerschapsonderwijs

03.02.23
De recent gestarte pilot ‘MBO Cultuurkaart mét budget’ verdient om meerdere redenen mbo-brede navolging, vindt CJP-directeur Walter Groenen. Burgerschapsthema’s gaan meer leven binnen en buiten de klas, docenten en studenten kunnen zélf inhoud en vorm geven aan hun culturele ervaringen én de kunst- en cultuursector heeft er met ‘het mbo’ in één klap een heel interessante doelgroep bij.
Deel bericht

Nieuw platform Wereld van de Bakkerij biedt inspiratie voor jongeren

02.02.23
Welkom in de wereld van de bakkerij! Dat staat in grote letters op de homepage van het nieuwe online platform www.wereldvandebakkerij.nl. Het platform is een initiatief van de stichting Bakkracht en moet jongeren niet alleen enthousiasmeren voor het bakkersvak, maar hen ook op de juiste route naar de gewenste opleidingen zetten.
Deel bericht

ChatGPT formuleert onderwijsmotie D66

02.02.23
De Tweede Kamerleden Hind Dekker-Abdulaziz en Paul van Meenen van D66 hebben voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een motie ingediend die door de computer is gegenereerd. Zij gebruikten daarvoor de tekstgenerator ChatGPT.
Deel bericht

Cultuurbudget voor mbo-studenten

31.01.23
Mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Daarmee kunnen hun studenten bijvoorbeeld naar musea gaan, theatervoorstellingen bezoeken of naar een concert. Dat hebben minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) bekendgemaakt tijdens een rondleiding met mbo-studenten in het Rijksmuseum.
Deel bericht

Rijksuniversiteit Groningen en boer gaan samenwerken in transitie

30.01.23
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), hbo- en mbo-instellingen gaan met boeren samenwerken in de landbouwtransitie. Zij willen hiermee het aandeel natuurinclusieve landbouw en het percentage koplopers in de landbouw vergroten. Dit vergt niet alleen inspanningen van de landbouw, maar ook het onderwijs moet anders.
Deel bericht

Webinar over gezond en bevlogen op weg gaan naar je pensioen

29.01.23
Hoe ga je bevlogen en gezond op weg naar je pensioen? Wat betekent ‘duurzame inzetbaarheid’? Wat zijn de voorwaarden om vitaal de eindstreep van je werkzame leven te halen? Deze vragen kwamen aan bod in een webinar voor werkgevers van Pensioenfonds ABP. Tinka van Vuuren, hoogleraar bij de Open Universiteit, was een van de deelnemers.
Deel bericht

Modeontwerpster werd boswachter: 'Ik moet de natuur beschermen'

29.01.23
Tijdens de eerste coronaperiode wist Marit zeker dat ze boswachter wilde worden: "Ik moet naar buiten en moet nuttig zijn, de natuur beschermen." En zo gebeurde het: op 41-jarige leeftijd startte Marit Hendriks van de Weem de tweejarige opleiding tot boswachter bij Staatsbosbeheer. Vroege Vogels ging met haar in gesprek.
Deel bericht

Quinn (18) volgt een waterstofopleiding: 'Ik denk dat dit toch de toekomst wordt'

29.01.23
Hij is een van de eerste studenten met een specialisatie in waterstof: Quinn Lettinga (18) uit Assen. Quinn doet de opleiding autotechniek aan het Drenthe College en volgde een module waterstof. "Ik denk dat in mobiliteit en auto's waterstof toch wel de toekomst wordt."
Deel bericht

Werkdrukmiddelen Onderwijsakkoord vertaald naar de cao Mbo

26.01.23
In 2022 is via het onderwijsakkoord rond 300 miljoen euro beschikbaar gekomen om werkdruk in het voortgezet onderwijs te bestrijden. Voor de besteding van dat geld waren nog wel cao-afspraken nodig. In de cao Voortgezet onderwijs zijn die afspraken al eerder gemaakt. Daardoor kon nu ook de cao Mbo volgen.
Deel bericht

Samenwerken voor de toekomst van mbo-studenten

26.01.23
Mbo-studenten verdienen alle kansen om zich goed te ontwikkelen. Soms hebben ze daarbij extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen het mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. De NJi-publicatie 'Mbo-student centraal' biedt daarbij inspiratie en richting.
Deel bericht

Evidence-informed naar een lerende organisatie met nieuwe leidraden voor voortgezet onderwijs en mbo

24.01.23
Als onderwijsprofessional in het voortgezet onderwijs of mbo ben je samen met je collega’s voortdurend bezig om het onderwijs nog beter in te richten. Maar hoe weet je of de keuzes die je maakt bewezen effectief zijn? De nieuwe leidraden van het NRO, nu kosteloos te downloaden [...]
Deel bericht

Langdurig ziekteverzuim vanwege covid neemt toe

24.01.23
Onderwijspersoneel is vaker en langer ziek vanwege corona dan medewerkers in andere sectoren. Vooral het aantal langdurig zieken met long covid in het onderwijs stijgt. Dat blijkt uit een analyse van het Onderwijsblad.
Deel bericht

Waarom ‘groter als’ ergernis opwekt

22.01.23
Zeg niet ‘groter als’, maar ‘groter dan’ en niet ‘kost duur’, maar ‘kost veel’ of ‘is duur’. Volgens taalwetenschapper Marten van der Meulen komen taalnormen voort uit het feit dat we maar moeilijk om kunnen gaan met taalvariatie. Waarom willen mensen eigenlijk dat er taalnormen zijn?
Deel bericht

Interview | ‘We stellen elkaar verkeerde vragen over ChatGPT’

21.01.23
Het afweren van technologie zoals ChatGPT heeft geen zin. Bedenk liever hoe je het kunt benutten, raadt lector Bart Wernaart (Fontys Hogeschool) aan. Vaak geeft het niets als studenten zo'n AI-toepassing als hulpmiddel, sparringpartner of inspiratiebron gebruiken. Leer ze liever wanneer ze dat wel en wanneer ze dat juist niet moeten doen, betoogt hij.
Deel bericht

Meer grip op leerlinggegevens door inzicht in het registratieproces

19.01.23
Voor veel scholen is het registreren van leerlingen zo’n vanzelfsprekend proces dat er nooit bewust bij wordt stilgestaan. Toch is er voldoende reden om dat wel te doen. Want een gebrekkig registratieproces maakt scholen aan de ene kant kwetsbaar voor het verlies van gegevens door bijvoorbeeld datalekken en ransomware. Aan de andere kant maakt het administratieve processen soms onnodig inefficiënt.
Deel bericht

D66 wil opheldering kabinet over kunstmatige intelligentie en ChatGPT

19.01.23
D66 heeft het kabinet om opheldering gevraagd over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, en welke gevolgen dit heeft voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. Aanleiding is onder andere berichtgeving over het gebruik van ChatGPT door studenten die de chatbot gebruiken voor het maken van hun huiswerk.
Deel bericht

Onderwijsraad in nieuwe samenstelling van start

17.01.23
In januari is de Onderwijsraad in nieuwe samenstelling van start gegaan. De raad heeft vijf nieuwe leden - allen op persoonlijke titel benoemd door de Kroon voor een periode van vier jaar. De raad bestaat daarmee de komende periode uit elf leden, inclusief de voorzitter Edith Hooge.
Deel bericht

Mbo'ers pakken podium in Utrechtse Stadschouwburg: 'Studenten en bedrijven koppelen'

17.01.23
Door een schreeuwend tekort aan vakmensen groeit het besef dat het middelbaar beroepsonderwijs onmisbaar is. Langzaam neemt de waardering toe en kantelt het imago, maar er kan nog wel een schepje bovenop, vindt ROC Midden Nederland. Daarom is er vandaag een 'lesje mbo' in de Stadsschouwburg in Utrecht.
Deel bericht

Leerlingen verleiden tot lassen en frezen

17.01.23
Steeds meer leerlingen in het vmbo kiezen voor een technische opleiding, blijkt uit recente cijfers. Ook meisjes.
Deel bericht

Onvoldoende voor mbo-studie ict-ontwikkeling/beheer

13.01.23
Minder dan de helft (44 procent) van de mbo-studenten ict-ontwikkeling en -beheer is tevreden over de voorbereiding op het werkveld. Het merendeel (61 procent) van hen studeert dan ook nog even door. Slechts 34 procent gaat na het afronden van deze mbo-studie meteen op zoek naar werk. Gemiddeld verdienen ze dan 12,06 euro per uur, terwijl hun werkweek met 37 uur boven het gemiddelde ligt. Dit blijkt uit de Keuzegids mbo 2023.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)