Effectieve aanwijzingen geven: 3 niveaus

24.05.23
Om leerlingen of studenten gemotiveerd te houden en het leren te bevorderen, kan didactisch coachen worden ingezet. Didactisch coachen omvat een aantal aspecten: vragen stellen, feedback geven en aanwijzingen geven.
Deel bericht
(advertentie)

Geen harde cijfers over economische schade door bezuinigingen op onderwijs, zegt CPB

24.06.24
“Uiteindelijk is het toch een beetje: wat je erin stopt, krijg je eruit” Over de economische schade op de lange termijn door de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek van het nieuwe kabinet kun je weinig zeggen, aldus de directeur van het CPB. Hij heeft dan ook weinig vertrouwen in partijen die wel zeggen dat er harde cijfers op te plakken zijn.
Deel bericht

Groeiende groep Amsterdamse kinderen gaat niet naar school, vooral zorgen over mbo-studenten

22.06.24
In Amsterdam gaan steeds meer kinderen niet naar school. Dat blijkt uit een rapport van de gemeente over leerplichtigen in de stad. Deze groep 'thuiszitters' nam het afgelopen schooljaar met bijna 50 procent toe.
Deel bericht

'Hackers met een helpdesk'

21.06.24
Toen een cyberattack de Universiteit Maastricht lamlegde, ging er een schok door het Nederlandse onderwijs. Bart van den Heuvel was als inhoudsdeskundige lid van het crisisteam. “Als ik vertel: ‘We werden aangevallen door een criminele organisatie’, dan raakt me dat nog steeds.”
Deel bericht

Louisiana verplicht scholen om tien geboden in lokalen op te hangen

20.06.24
De Amerikaanse staat Louisiana heeft een wet aangenomen die scholen verplicht om de tien geboden op te hangen in alle klaslokalen. De Bijbelse leefregels moeten vanaf 2025 duidelijk leesbaar te vinden zijn in alle openbare klassen, van peuterschool tot universiteit.
Deel bericht

Docenten over problemen bij mbo-studenten: 'Je neemt het mee naar huis'

18.06.24
De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Meer dan de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar kampt met mentale problemen. Op het mbo merken ze dat ook. Thea Nabring is al 43 jaar docent en heeft de hoeveelheid en complexiteit van de problemen van jongvolwassenen zien toenemen.
Deel bericht

Grote impact btw-verhoging op boeken: 'Dit kost het onderwijs miljoenen'

13.06.24
Het nieuwe kabinet heeft voorgenomen om de btw op boeken naar 21% te verhogen. Dit raakt zowel scholieren als scholen die nu minder kunnen investeren in hun onderwijs. Rafke Hagenaars van het LAKS en Miray Özügüzel van JOB MBO legden in De Nieuws BV uit wat de impact is van deze maatregel.
Deel bericht

Handreiking AI voor scholen

13.06.24
Artificial intelligence is een veelzijdige en ingrijpende technologie die alle lagen van het onderwijs kan raken. Dit stelt scholen voor nieuwe uitdagingen. Deze handreiking helpt scholen om tot bewuste en verantwoorde keuzes over de inzet van AI te komen.
Deel bericht

Geen verbod op onbetaalde stages

13.06.24
"Het is wederom duidelijk geworden dat studentenwelzijn onderaan de prioriteitenlijst staat van de politiek", zegt voorzitter van JOBmbo Miray Özügüzel. Daarmee reageert ze op de motie voor een verbod op onbetaalde stages die gisteren is verworpen door de Tweede Kamer.
Deel bericht

Oud-Kamerlid ChristenUnie voor NSC minister van Onderwijs

12.06.24
Eppo Bruins, tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof. Dat bevestigen Haagse bronnen. Hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt, die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen.
Deel bericht

Gemeente Eindhoven lanceert eigen actieplan mbo

12.06.24
De gemeente Eindhoven wil met het actieplan ‘Samen voor het mbo‘ het belang van beroepsonderwijs voor de samenleving benadrukken. Wethouder Monique Esselbrugge wil meer waardering en erkenning voor het mbo.
Deel bericht

‘Impact influencers moet in curriculum om koopzucht jongeren te beteugelen’

11.06.24
De toenemende invloed van influencers op de koopzucht van jongeren baart veel leraren in het middelbaar onderwijs zorgen. Tegelijkertijd wordt het fenomeen meer en meer uit de taboesfeer gehaald, zegt Mia Wilsterman, armoedefunctionaris op het Zadkine mbo Rotterdam. ‘Dat is wel heel fijn, want dan kun je zaken doorpakken.’
Deel bericht

Jaarverslag Onderwijsinspectie 2023: meer bezoeken aan scholen en opleidingen door versterking toezicht

10.06.24
De Inspectie van het Onderwijs streeft naar meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen. Waar nodig onderneemt de inspectie sneller actie. Dat leidde in 2023 tot aanzienlijk meer bezoeken aan scholen en opleidingen. Dit is een verschuiving in de balans van de drie...
Deel bericht

Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

07.06.24
Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is meer dan bij statushouders die vóór 2017 een verblijfsvergunning kregen. Vooral 18- tot 23-jarigen volgden vaker onderwijs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2024 van het CBS.
Deel bericht

JOB-monitor: minder mbo-studenten gaan met plezier naar school

07.06.24
Het aantal studenten dat met plezier naar school gaat is de afgelopen twee jaar gedaald van 57 naar 51 procent. Tegelijkertijd is het percentage studenten dat expliciet aangeeft niet met plezier naar school gegaan gestegen van 17 naar 20 procent. Dat blijkt uit de JOB-monitor 2024
Deel bericht

Te weinig bewijs, docent vrijgesproken van ontucht met studente (17)

07.06.24
De 44-jarige docent R.L. uit Tilburg is vrijgesproken van het seksueel misbruiken van een 17-jarige leerlinge. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Zowel R.L. als de betrokken leerlinge ontkenden dat er sprake was van misbruik, maar justitie nam de zaak hoog op en eiste twee weken geleden twintig maanden cel.
Deel bericht

Praten we jongeren de put in?

06.06.24
Een grote meerderheid van de jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Het aantal jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten daalt gestaag sinds 2022. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd is de berichtgeving over deze cijfers zorgelijk: jongvolwassenen denken negatiever over hun gezondheid en hebben meer psychische klachten.
Deel bericht

Koningin Máxima spreekt studenten over prestatiedruk

06.06.24
Het is de Week van de Mentale Gezondheid. Een belangrijk thema op scholen in het land. De cijfers zijn schrikbarend: één op de drie jongeren kampt met mentale problemen. Koningin Máxima reist als erevoorzitter van stichting MIND Us het land door om de noodklok te luiden.
Deel bericht

Belgische leraar schuldig aan drie moorden

06.06.24
De jury in het proces tegen de Belgische leraar Ronald Janssen vindt dat het bewezen is dat hij met voorbedachten rade in 2007 en 2010 drie jonge mensen heeft gedood.
Deel bericht

'Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit, maar groep zoekt nauwelijks hulp'

05.06.24
Een kwart van de jongeren heeft weleens een heftige gebeurtenis meegemaakt zoals een verkeersongeval, uitgaansgeweld of online fraude. Maar hulp zoeken of melding maken, dat doen jongeren nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland.
Deel bericht

Lerend kwalificeren, wat is dat eigenlijk?

05.06.24
Steeds meer opleidingen zijn bezig met lerend kwalificeren. Een ontwikkeling die er op is gericht om bij het toetsprogramma meer ruimte te creëren voor het leerproces van studenten: het inzicht geven en krijgen in het leerproces van de student centraal. Waarom is deze ontwikkeling ontstaan? Wat houdt het precies in? En hoe kun je er concreet mee aan de slag?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)