Staat van Inclusief Onderwijs 2023: universiteiten en hogescholen worstelen met VN-verdrag

16.11.23
Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) publiceert op 16 november 2023 de Staat van Inclusief Onderwijs 2023. Hieruit blijkt dat op dit moment 35 van de 54 bekostigde hogescholen en universiteiten een intentieverklaring hebben ondertekend om hun onderwijs toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.
Deel bericht
(advertentie)

Dalende vruchtbaarheid sinds 2010: de rol van opleidingsniveau

06.12.23
Sinds 2010 is het totale vruchtbaarheidscijfer in Nederland gedaald. In hoeverre verschilde deze daling tussen vrouwen van verschillende generaties en opleidingsniveaus? De analyse beperkt zich grotendeels tot in Nederland geboren vrouwen.
Deel bericht

Vier jaar cel geëist tegen oud-docent voor jarenlang misbruik leerling

06.12.23
Tegen een 65-jarige oud-docent van het Vista College in Heerlen heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) vier jaar gevangenisstraf geëist voor ernstige zedenfeiten bij een minderjarige leerling gedurende een langere periode.
Deel bericht

Bindend studieadvies: minister houdt vinger aan de pols

05.12.23
Voorlopig blijven mbo-scholen verplicht studenten in het eerste studiejaar een bindend studieadvies te geven. Minister Dijkgraaf wil de komende tijd goed volgen hoe het advies in de praktijk functioneert.
Deel bericht

Subsidieregeling nazorg mbo met een jaar verlengd

04.12.23
De Subsidieregeling voor nazorg van mbo-gediplomeerden wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen tot 22 december subsidie voor het studiejaar 2024/2025 aanvragen.
Deel bericht

Taal leren op latere leeftijd houdt brein langer fit

03.12.23
Vreemde talen leren doe je vooral als je jong bent en op school zit. Toch is het juist op latere leeftijd ook heel goed om een nieuwe taal te leren. Om je geheugen te trainen en voor de sociale contacten.
Deel bericht

Wat betekent kunstmatige intelligentie voor de kwalificatiedossiers?

02.12.23
De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn nauwelijks bij te benen. De impact van toepassingen als ChatGPT neemt bijvoorbeeld razendsnel toe. Op de beroepspraktijk en dus ook op het beroepsonderwijs. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voerde een trendverkenning uit naar de invloed van kunstmatige intelligentie op werk en scholing.
Deel bericht

Website Sterkberoepsonderwijs.nl blijft bestaan

02.12.23
De website Sterkberoepsonderwijs.nl blijft, ook met het stoppen van het achterliggende programma Sterk Beroepsonderwijs, bestaan. Het ontwikkelde ondersteuningsaanbod voor doorlopende leerroutes en –lijnen vmbo-mbo blijft hiermee via deze website beschikbaar voor scholen. Vanaf 1 januari wordt de website daarnaast uitgebreid met de subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom vmbo-mbo-hbo’.
Deel bericht

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

02.12.23
Deze tabel van het CBS bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van mensen van 15 tot 75 jaar die op 1 oktober van het verslagjaar in een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. In de tabel zijn de drie-, vijf- en achtdeling voor onderwijsniveau opgenomen en kunnen uitsplitsingen gemaakt worden naar geslacht, leeftijd en regio.
Deel bericht

Het Expertisepunt digitale geletterdheid is van start

01.12.23
Het Expertisepunt digitale geletterdheid wil het onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid in Nederland versterken. Het expertisepunt wordt de verbindende factor voor iedereen die al actief is of aan de slag wil met digitale geletterdheid in het primair-, voortgezet- en gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Deel bericht

Pensioen ABP volgend jaar met 3 procent omhoog

01.12.23
Het ABP gaat volgend jaar de pensioenen met 3 procent procent verhogen. Dat heeft het pensioenfonds voor werknemers van de overheid en onderwijs vandaag bekendgemaakt. De pensioenstijging is aanzienlijk minder dan de bijna 12 procent dit jaar, maar dat hangt samen met de eveneens flink gedaalde inflatie.
Deel bericht

Mbo-studenten krijgen les in het verstevigen van dijken

30.11.23
Zandzakkenkunde klinkt als een grap, maar studenten van een mbo uit Dordrecht kregen er vandaag in Oudewater les in. Bij het rioolwaterzuiveringsbedrijf hoorden ze alles over het vullen en leggen van zakken die de dijken moeten verstevigen bij wateroverlast. "Fysiek zwaar werk, maar wel leuk."
Deel bericht

Het aantal jongeren dat voortijdig school verlaat moet drastisch naar beneden

30.11.23
In het schooljaar 2021/2022 waren er meer dan 30.000 voortijdig schoolverlaters. Een nieuw landelijk traject moet het aantal jongeren tussen de 12 en 23 dat zonder diploma school verlaat verminderen. Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs bezocht het Koning Willem I College tijden de aftrap.
Deel bericht

Jop (17) volgt zijn hart: ‘Van veel geld binnenharken word je niet per se gelukkig’

29.11.23
Zeker, het zou zomaar kunnen dat vwo-scholier Jop de Jong (17) alsnog op een hbo of universiteit belandt. Maar misschien volgt hij wel zijn droom en wordt hij via een mbo horlogemaker. ,,Werken met je handen wordt in Nederland enorm ondergewaardeerd.’’
Deel bericht

Alle mbo's testen stages zonder sollicitatie als middel tegen discriminatie

28.11.23
Alle 58 ROC's in Nederland experimenteren met de mogelijkheid om stage te lopen zonder te hoeven solliciteren. Hiermee moet stagediscriminatie worden tegengegaan. De eerste resultaten zijn hoopvol.
Deel bericht

Meer uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk door Koninkrijksbeurs

28.11.23
Vanaf volgend studiejaar kunnen zo’n 120 studenten per jaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met de zogeheten Koninkrijksbeurs. Dit is een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten binnen het Koninkrijk, bedoeld om de kortdurende uitwisseling van studenten te vergroten.
Deel bericht

STAP-budget ook in laatste ronde snel uitverkocht

27.11.23
Ook bij de laatste ronde van het STAP-budget was het beschikbare budget snel uitgeput. Binnen een uur waren ruim elfduizend aanvragen ingediend.
Deel bericht

Nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterheid

24.11.23
Demissionair minister Paul heeft het startsein gegeven voor het online Expertisepunt Rekenen-Wiskunde. Ze deed dit op 17 november 2023 in Utrecht. Het expertisepunt moet de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs bevorderen. Op 22 november volgde het Expertisepunt digitale geletterdheid.
Deel bericht

MBO-studenten in gesprek met minister:: "Werkgevers onderschatten ons vaak"

22.11.23
Wat kan er beter in de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt? Die vraag stond vandaag centraal tijdens een bezoek van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan mbo-instelling Landstede in Zwolle. Want, ondanks krapte op de arbeidsmarkt vinden mbo-studenten niet altijd een stageplek en kost het bedrijven moeite om goed opgeleide mensen te vinden.
Deel bericht

CNV: ’Nederland dreigt steeds meer vast te lopen door harde diploma-eisen’

18.11.23
Werkgevers en de overheid moeten hun rigide diploma-eisen loslaten om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, meldt CNV. Door de huidige eisen blijven volgens de vakbond honderdduizenden werkzoekenden aan de kant en lopen cruciale sectoren vast door personeelsgebrek.
Deel bericht

CBS: Meer jongeren met slaapproblemen

16.11.23
Steeds meer jongeren kampen met slaapproblemen en psychische klachten. Vorig jaar zei 22 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat zij de afgelopen twee weken last hadden gehad van slaapproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)