Jaarverslag Onderwijsinspectie 2023: meer bezoeken aan scholen en opleidingen door versterking toezicht

10.06.24
De Inspectie van het Onderwijs streeft naar meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen. Waar nodig onderneemt de inspectie sneller actie. Dat leidde in 2023 tot aanzienlijk meer bezoeken aan scholen en opleidingen. Dit is een verschuiving in de balans van de drie...
Deel bericht
(advertentie)

Grote impact btw-verhoging op boeken: 'Dit kost het onderwijs miljoenen'

13.06.24
Het nieuwe kabinet heeft voorgenomen om de btw op boeken naar 21% te verhogen. Dit raakt zowel scholieren als scholen die nu minder kunnen investeren in hun onderwijs. Rafke Hagenaars van het LAKS en Miray Özügüzel van JOB MBO legden in De Nieuws BV uit wat de impact is van deze maatregel.
Deel bericht

Handreiking AI voor scholen

13.06.24
Artificial intelligence is een veelzijdige en ingrijpende technologie die alle lagen van het onderwijs kan raken. Dit stelt scholen voor nieuwe uitdagingen. Deze handreiking helpt scholen om tot bewuste en verantwoorde keuzes over de inzet van AI te komen.
Deel bericht

Geen verbod op onbetaalde stages

13.06.24
"Het is wederom duidelijk geworden dat studentenwelzijn onderaan de prioriteitenlijst staat van de politiek", zegt voorzitter van JOBmbo Miray Özügüzel. Daarmee reageert ze op de motie voor een verbod op onbetaalde stages die gisteren is verworpen door de Tweede Kamer.
Deel bericht

Oud-Kamerlid ChristenUnie voor NSC minister van Onderwijs

12.06.24
Eppo Bruins, tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof. Dat bevestigen Haagse bronnen. Hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt, die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen.
Deel bericht

Gemeente Eindhoven lanceert eigen actieplan mbo

12.06.24
De gemeente Eindhoven wil met het actieplan ‘Samen voor het mbo‘ het belang van beroepsonderwijs voor de samenleving benadrukken. Wethouder Monique Esselbrugge wil meer waardering en erkenning voor het mbo.
Deel bericht

‘Impact influencers moet in curriculum om koopzucht jongeren te beteugelen’

11.06.24
De toenemende invloed van influencers op de koopzucht van jongeren baart veel leraren in het middelbaar onderwijs zorgen. Tegelijkertijd wordt het fenomeen meer en meer uit de taboesfeer gehaald, zegt Mia Wilsterman, armoedefunctionaris op het Zadkine mbo Rotterdam. ‘Dat is wel heel fijn, want dan kun je zaken doorpakken.’
Deel bericht

Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

07.06.24
Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is meer dan bij statushouders die vóór 2017 een verblijfsvergunning kregen. Vooral 18- tot 23-jarigen volgden vaker onderwijs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2024 van het CBS.
Deel bericht

JOB-monitor: minder mbo-studenten gaan met plezier naar school

07.06.24
Het aantal studenten dat met plezier naar school gaat is de afgelopen twee jaar gedaald van 57 naar 51 procent. Tegelijkertijd is het percentage studenten dat expliciet aangeeft niet met plezier naar school gegaan gestegen van 17 naar 20 procent. Dat blijkt uit de JOB-monitor 2024
Deel bericht

Te weinig bewijs, docent vrijgesproken van ontucht met studente (17)

07.06.24
De 44-jarige docent R.L. uit Tilburg is vrijgesproken van het seksueel misbruiken van een 17-jarige leerlinge. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Zowel R.L. als de betrokken leerlinge ontkenden dat er sprake was van misbruik, maar justitie nam de zaak hoog op en eiste twee weken geleden twintig maanden cel.
Deel bericht

Praten we jongeren de put in?

06.06.24
Een grote meerderheid van de jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Het aantal jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten daalt gestaag sinds 2022. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd is de berichtgeving over deze cijfers zorgelijk: jongvolwassenen denken negatiever over hun gezondheid en hebben meer psychische klachten.
Deel bericht

Koningin Máxima spreekt studenten over prestatiedruk

06.06.24
Het is de Week van de Mentale Gezondheid. Een belangrijk thema op scholen in het land. De cijfers zijn schrikbarend: één op de drie jongeren kampt met mentale problemen. Koningin Máxima reist als erevoorzitter van stichting MIND Us het land door om de noodklok te luiden.
Deel bericht

Belgische leraar schuldig aan drie moorden

06.06.24
De jury in het proces tegen de Belgische leraar Ronald Janssen vindt dat het bewezen is dat hij met voorbedachten rade in 2007 en 2010 drie jonge mensen heeft gedood.
Deel bericht

'Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit, maar groep zoekt nauwelijks hulp'

05.06.24
Een kwart van de jongeren heeft weleens een heftige gebeurtenis meegemaakt zoals een verkeersongeval, uitgaansgeweld of online fraude. Maar hulp zoeken of melding maken, dat doen jongeren nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland.
Deel bericht

Lerend kwalificeren, wat is dat eigenlijk?

05.06.24
Steeds meer opleidingen zijn bezig met lerend kwalificeren. Een ontwikkeling die er op is gericht om bij het toetsprogramma meer ruimte te creëren voor het leerproces van studenten: het inzicht geven en krijgen in het leerproces van de student centraal. Waarom is deze ontwikkeling ontstaan? Wat houdt het precies in? En hoe kun je er concreet mee aan de slag?
Deel bericht

Aantal tijdelijke contracten in het vo groeit maar door

05.06.24
Het aantal docenten met een vaste aanstelling is in het voortgezet onderwijs dit jaar opnieuw gedaald. Bijna een kwart van de leraren in het vo heeft nu een tijdelijk contract. Ook in het mbo groeit het aandeel tijdelijke aanstellingen.
Deel bericht

Nieuw kabinet moet gas geven op leven lang ontwikkelen, zegt Kim Putters

03.06.24
Het hoofdlijnenakkoord biedt ook kansen voor leven lang ontwikkelen: er is namelijk niets afgesproken over dit onderwerp, toonde voormalig informateur en SER-voorzitter Kim Putters zich een optimist tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Hogescholen. Wel kan het hbo nog veel leren van het mbo, zei hij.
Deel bericht

Gen Z en mentale gezondheid: watskeburt?

02.06.24
In het nieuws gaat het steeds vaker over jongeren en hun mentale gezondheid. En dan vooral over de problemen die jongeren ervaren. Een deel van de mensen is blij met deze groeiende aandacht, maar een kleinere groep maakt zich zorgen dat er een generatie opgroeit die overgevoelig is en niet met tegenslagen om kan gaan. Hoe zit het nu echt?
Deel bericht

Aflopende cao mbo verlengd

31.05.24
De cao middelbaar beroepsonderwijs loopt aanstaande zaterdag, 1 juni, af. AOb-bestuurder Henrik de Moel laat weten dat de huidige cao daarom stilzwijgend wordt verlengd. Totdat er een nieuw akkoord is, blijven de afspraken uit de huidige cao gelden.
Deel bericht

Alle 'fossiele' aandelen en obligaties ABP verkocht

30.05.24
In het eerste kwartaal van 2024 zijn al onze liquide aandelen- en obligatiebeleggingen in de producenten van fossiele brandstoffen verkocht. Ook alle beleggingen in termijncontracten in olie en gas hebben we van de hand gedaan. De resterende (illiquide) beleggingen bouwen we de komende tijd verder af naar nul.
Deel bericht

GPT-4o in het onderwijs: De AI Assessment Scale en andere tips

29.05.24
Sinds vorige week is er een nieuwe versie van ChatGPT beschikbaar: GPT-4o (Omni). Deze nieuwe versie biedt naast een algemene verbetering ook weer een aantal interessante nieuwe functies. De functies kunnen je werk als docent makkelijker maken, maar zorgen ook voor een aantal uitdagingen. Wat zijn de nieuwe functies? Wat kun je ermee? In dit artikel een update over de nieuwste versie van ChatGPT
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)