Berichten indienen

U wilt een onderwijs gerelateerd nieuwsbericht verzenden. Maak uw keuze:

 

  • Compleet persbericht
  • Verwijzing naar een extern bericht (indien u slechts het intro van een bericht wilt verzenden met doorverwijzing naar een website)

 

OND behoudt zich het recht voor om berichten tekstueel te wijzigen, in te korten of te weigeren. Berichten die slechts ten doel hebben uw adviesbureau, product, etc. te promoten worden in de meeste gevallen niet geplaatst.

Meer aandacht? Dat kan via banners en tekstadvertenties op het grootste advertentienetwerk voor het basisonderwijs www.educationad.nl.

Type bericht * 
 
(Advertentie)
(Advertentie)