Blog | ‘Het gaat om eerlijke kansen en niet om gelijke kansen.’ Waarom de Onderwijsraad de kern mist. (deel 1)

12.05.21
In dit eerste deel van zijn bijdrage maakt toets- en testexpert Ben Wilbrink duidelijk waarom de voorstellen van de onderwijsraad weinig soelaas bieden als het gaat het verbeteren van de onderwijskansen van grote groepen leerlingen.
Deel bericht

Stelsel onderwijshuisvesting rommelig, moet écht anders!

12.05.21
Op vijf centrale knelpunten in het stelsel van onderwijshuisvesting is bijsturing nodig. Dat staat in het rapport Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel.
Deel bericht

Extra geld onderwijs geen structurele oplossing voor lerarentekort in basisonderwijs

11.05.21
Scholen zijn blij met het extra geld dat ze krijgen om de corona-achterstand bij leerlingen weg te werken, maar zien in de kapitaalinjectie geen oplossing voor de langere termijn. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs verschillende scholen in de provincie.
Deel bericht

Vakbonden twijfelen of er genoeg leraren zijn voor inhalen corona-achterstand

11.05.21
Onder meerdere onderwijsvakbonden leven twijfels of er wel voldoende leerkrachten zijn om de onderwijsachterstanden in te halen. In totaal stelt het ministerie 8,5 miljard euro beschikbaar om de corona-achterstanden weg te werken. Maar voor een groot deel van die keuzeopties zijn "extra handjes" nodig, terwijl er een groot tekort is aan leraren en die vraag de komende jaren alleen maar oploopt.
Deel bericht

Scholen pakken achterstanden aan met bewezen interventies

10.05.21
Vanaf vandaag kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Deel bericht

Privéleraar en langer naar school om leerachterstand door corona aan te pakken

10.05.21
Scholen krijgen een waslijst aan middelen om de leerachterstanden door corona weg te werken. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze de mogelijkheid om het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten.
Deel bericht

‘Behoud professioneel statuut voor leraren’

07.05.21
Het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, moet niet worden geschrapt. Dat schrijven zeven organisaties – waaronder de AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief en Leraren in Actie - in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Blog | Pak de oorzaak van bovenmatige reserves aan!

06.05.21
De discussie over de te grote reserves van schoolbesturen gaat een nieuwe fase in. Na jarenlang ontkennen dat er een probleem zou zijn, heeft de Inspectie van het onderwijs in 2018 erkend dat er wel degelijk een probleem is. (De financiële Staat van het Onderwijs 2017) Vervolgens v...
Deel bericht

Aanvragen vóór 31 mei: extra bekostiging voor nieuwkomers die korter dan 4 jaar in Nederland zijn

03.05.21
Schoolbesturen kunnen nu meer bijzondere bekostiging krijgen voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en overige vreemdelingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar extra geld beschikbaar. Schoolbesturen moeten dat voor 31 mei aanvragen. Lees meer over de regeling...
Deel bericht

Wijziging Subsidieregeling extra hulp in de klas

03.05.21
Op 26 april 2021 is de Subsidieregeling extra hulp voor de klas gewijzigd. Er wordt een extra tijdvak toegevoegd om subsidie aan te vragen voor scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs komen voor deze regeling in aanmerking. Voor deze onderwijsvormen wordt verwezen naar de subsidieregeling.
Deel bericht

Veruit meeste mensen in onderwijs (heel) tevreden over salaris

03.05.21
Bijna acht op de tien mensen in het onderwijs zijn tevreden tot heel tevreden met hun salaris. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.
Deel bericht

Opinie | Drie jaar brugklas is een slecht plan

02.05.21
De Onderwijsraad kwam op 15 april met het advies om alle zelfstandige gymnasia op te doeken en in plaats daarvan een brugklas van drie jaar verplicht te maken. De Cito-toets zou dan ook vervallen.
Deel bericht

Miljoenen euro's voor passend onderwijs liggen opgepot bij scholen in Gelderland

29.04.21
Schoolbesturen potten geld op dat is bedoeld voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, vanwege een handicap of leerprobleem. In plaats van nog langer te sparen, moeten de scholen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een plan maken om dat geld uit te geven. In Gelderland gaat het maar liefst om 32 miljoen euro, blijkt nu uit onderzoek van Omroep Gelderland.
Deel bericht

Slob ziet weinig kant-en-klare subsidieaanvragen Schoolkracht – PO/VO

29.04.21
Van de 4700 subsidieaanvragen Schoolkracht zijn er naar schatting 70 ingediend op basis van kant-en-klare formats van commerciële bureaus. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen.
Deel bericht

Testbereidheid onder ouders beperkt

28.04.21
Ondanks toenemende zorgen over coronabesmetting op school is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid hun kind te laten testen. Zij kiezen liever voor een quarantaine van 10 dagen. Nog eens 24% wil alleen laten testen als het kind klachten heeft.
Deel bericht

Verlenging toelaatbaarheidsverklaringen in gespecialiseerd onderwijs

28.04.21
De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) die dit jaar her-beoordeeld moeten worden, kunnen eenmalig verlengd worden tot uiterlijk 31 juli 2022. Dit schrijven PO-Raad, Sectorraad GO, Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo aan de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De partijen...
Deel bericht

De rol van de schoolleider bij een ethisch perspectief op digitalisering

28.04.21
Niet alles wat met digitale technologie en artificial intelligence (AI) kan, is ook altijd wenselijk en goed om te doen. Gebruikt u technologie op school - of het nu een Chromebook is, Microsoft Teams, Snappet, of Magister - kijk dan niet alleen naar de functionele ict-opbrengsten, zoals gemak of ef...
Deel bericht

Hoe maak je tot de zomervakantie doordachte keuzes in je onderwijsaanbod?

27.04.21
Op deze website van het SLO vind je tools en suggesties voor interventies om je te ondersteunen bij het bepalen van je onderwijsaanbod voor de komende periode. Voor het basisonderwijs vind je per leerjaar of per leergebied overzichten met focusdoelen om je te helpen bij het maken van keuzes. Voor het voortgezet onderwijs ...
Deel bericht

Toetsexpert over de Cito-toets: 'We serveren kinderen op voorhand af'

27.04.21
Nederland staat er internationaal niet goed voor als het gaat om de kansenongelijkheid in het onderwijs. Eerder kwam de Onderwijsraad met het advies voor een brede brugklas, maar de ongelijkheid ontstaat al eerder. "Zit je eenmaal in het hokje, dan is het ontzettend moeilijk om eruit te komen", zegt toetsexpert Karen Heij in De Nieuws BV.
Deel bericht

Driekwart directeuren is hoger ingeschaald na actualiseren functie

26.04.21
Ruim driekwart van de directeuren in het primair onderwijs is vorig jaar in een salarisschaal met een hoger eindbedrag ingeschaald. Dat blijkt uit een inventarisatie van de PO-Raad. Voor de lagere directieschalen (DA en DB) geldt dat zij er vrijwel allemaal op vooruit zijn gegaan. Voor DC-...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)