Krijgen scholen te weinig geld? McKinsey onderzoekt het

17.09.19
McKinsey onderzoekt in opdracht van onderwijsminister Arie Slob of basis- en middelbare scholen genoeg geld hebben om goed onderwijs te verzorgen. De PO-Raad – de sectororganisatie voor het primair onderwijs – trok onlangs aan de bel omdat scholen binnen het bestaande budget niet zouden kunnen voldoen aan de ambities. Daarop deed Slob de Tweede Kamer de toezegging te laten onderzoeken of dit klopt.
Deel bericht

Blog | Geachte minister Slob, focus op taal en rekenen ipv 21e eeuwse vaardigheden

16.09.19
‘Focus op secondaire kennis en vaardigheden zoals taal en rekenen en niet de zgn. 21eeuwse vaardigheden’ Open brief aan minister Slob, Graag uw aandacht voor het volgende. Gezien het gegeven dat vrijwel alle scholen inzetten op het onderwijzen van 21e eeuwse vaardigheden, lijken we die als samenleving ontzettend belangrijk te vinden.
Deel bericht

Hoe werf je leraren voor de moeilijkste scholen?

15.09.19
Ook in Den Haag komen scholen met ‘makkelijkere’ leerlingen sneller aan personeel, zegt Ewald van Vliet, directeur van Lucas Onderwijs, met bijna vijftig basisscholen. Toch ziet hij weinig heil in salarisdifferentiatie per school, omdat het lastig is om een grens te trekken. Wij doen het niet. Onder aan de streep zijn er te weinig leraren. Met zo’n maatregel creëer je een waterbedeffect.
Deel bericht

Kinderen presteren slechter door lerarentekort

15.09.19
De leerresultaten van Nederlandse kinderen gaan achteruit als gevolg van het lerarentekort. Ze hebben een kleinere woordenschat, slechtere Cito-scores en koersen zelfs af op een lager schooladvies. Dat zeggen een kleine drieduizend leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteuners in een enquête van CNV Onderwijs en AD.
Deel bericht

Lerarentekort wordt snel voelbaar in heel Nederland

14.09.19
Vanaf 2021 verspreidt het lerarentekort zich in hoog tempo over het land, na 2025 kleurt Nederland bijna helemaal alarmerend rood. De AOb vertaalt de prognoses in een heldere animatie.Deze animatie beperkt zich tot het primair onderwijs, de basisscholen en het speciaal onderwijs. Daar is het tekort het grootst en het meest duidelijk in kaart te brengen.
Deel bericht

Tweede Kamer stemt in met afschaffen fusietoets

13.09.19
De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen die de fusietoets in het PO en VO afschaft. Op grond van een aantal amendementen gaat het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer. Een van de aangenomen amendementen regelt dat binnen drie jaar na de afschaffing van de fusietoets de doeltreffendheid en effecten van fusie-effectrapportages in de praktijk worden geëvalueerd.
Deel bericht

Slob over woede onderwijsgeld: ‘Ik heb niet gezegd dat dit extra, extra geld is’

13.09.19
De PO Raad en de bonden betichten u van misleiding. “Dit geld is beschikbaar. Alle andere onderwijssectoren profiteren er al van. Als je docent bent op een VO-school, dan heb je ook dit geld voor loonbijstelling doorbetaald gekregen. In het basisonderwijs, waar men zegt dat de problemen heel groot zijn – en ik ben het daarmee eens – is dat niet gebeurd. Als enige sector niet.
Deel bericht

Stap voor stap naar schooleigen normen met nieuwe handreiking

12.09.19
Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? Deze handreiking helpt je hiervoor eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Zo kun je de leerresultaten op je school afzetten tegen je eigen ambities en waar nodig tijdig bijsturen.
Deel bericht

Minister schept verwarring over ‘extra’ geld PO

12.09.19
De 285 miljoen die de bewindsman zo gezegd beschikbaar stelt, komt uit de jaarlijkse reguliere loonruimte voor de publieke sector, waar werkgevers en bonden afspraken over moeten maken.Wij hebben al afgesproken om weer in overleg te gaan, omdat we onze verantwoordelijkheid kennen en nemen. Geld dat voor arbeidsvoorwaarden is bedoeld, moet naar het onderwijspersoneel.
Deel bericht

De schoolweging begrepen

11.09.19
Vanaf augustus 2020 geldt voor het PO een nieuwe schoolweging. Wijnand Gijzen schreef het gratis artikel 'de schoolweging begrepen' om nu alvast kennis op te doen over het effect van de schoolweging op het onderwijs. Op 8 april 2020 organiseren we een herhaalde kennisdag over dit thema (de dag van 2 december is al helemaal vol). Kijk voor alle details op www.schoolweging.nl
Deel bericht

Slob: miljoenen voor basisonderwijs als sociale partners afspraken maken

11.09.19
Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan hogere lonen voor leraren. Minister Slob stelt wel als voorwaarde dat de sociale partners snel weer met elkaar om de tafel gaan om afspraken te maken over de besteding.
Deel bericht

Deze VO scholen starten nu met afstandsonderwijs, basisscholen volgen

10.09.19
Rekenen, Taal en Spelling met afstandsonderwijs op de basisschool Like2Teach richtte zich eerst op de zogenoemde tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Nu de eerste scholen voor voortgezet onderwijs van start gaan, gaat Like2Teach ook het basisonderwijs voorzien van meesters en juffen op afstand. Hierbij richten ze zich op de zogenoemde hoofdvakken: rekenen, taal en spelling.
Deel bericht

Onorthodoxe maatregelen nodig voor opvangen lerarentekort

10.09.19
Om op korte termijn de ergste gevolgen van het lerarentekort te kunnen opvangen, zijn onorthodoxe maatregelen onafwendbaar. De PO-Raad steunt dan ook de schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5) die vorige week de noodklok luidden. Ze roept de Tweede Kamer op mee te denken welke noodmaatregelen snel kunnen worden genomen.
Deel bericht

De opkomst van Uber education

09.09.19
Dat er in het onderwijs vandaag de dag veel gebeurt zal eenieder wel duidelijk zijn. De opening van de verschillende school- en studiejaren laat duidelijk zien dat onderwijs een ‘hot item’ is dat aandacht vraagt en de politiek tot actie dwingt.
Deel bericht

Ministerie: school mag 4-jarige niet weigeren

09.09.19
Basisscholen in de vier grote steden en Almere moeten hun plan uit het hoofd zetten om kinderen pas toe te laten zodra ze vijf jaar zijn. Kinderen mogen nu eenmaal vanaf hun vierde verjaardag naar school, dat staat in de wet, zegt het ministerie van Onderwijs. Al wil het departement ook niet het onmogelijke van scholen vragen. We snappen dat er soms voor creatieve oplossingen moet worden gekozen.
Deel bericht

Weblog: Wanneer ben je te rijk als school?

05.09.19
Publiek geld voor onderwijs moet maximaal aan dat onderwijs besteed worden, daar is iedereen het over eens. Te hoge financiële reserves aanhouden zonder doel past daar niet bij. De inspectie doet dit najaar een onderzoek naar de rijkdom van schoolbesturen. Aan de hand hiervan proberen we richtlijnen op te stellen voor wat een redelijk vermogen is.
Deel bericht

Primair onderwijs wil van fusietoets af, en wel hierom

05.09.19
Het primair onderwijs wil het al jaren en heeft het kabinet aan haar zijde. Minister Slob wil de fusietoets helemaal afschaffen. Zijn wetsvoorstel dat dit moet regelen, is donderdag onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. In aanloop naar die wetswijziging, geldt sinds 1 augustus 2018 voor po en vo alvast een lichtere, procedurele, toets.
Deel bericht

Vier grote steden willen meer geld van Rijk voor basisonderwijs

05.09.19
De onderwijswethouders van de vier grote steden stellen voor een grotestedenbonus in te voeren voor leerkrachten die ervoor kiezen in de stad te werken, omdat de tekorten daar het grootst zijn. Naast de maatregelen van het Rijk hebben de grote steden zelf ook miljoenen euro’s uitgetrokken om het lerarentekort te bestrijden. Ze verstrekken parkeervergunningen en verlenen voorrang op woningen
Deel bericht

Geen vierdaagse schoolweek meer op Zaanse basisschool, wel grotere klassen

03.09.19
Met veel kunst en vliegwerk is het gelukt om voldoende vaste leerkrachten te vinden voor basisschool de Tamarinde. De school met twee vestigingen in Zaandam, waarvan één in een achterstandswijk, kwam vorig schooljaar in het nieuws omdat een groep ouders, onder leiding van Jeroen de Glas, zich tegen de vierdaagse schoolweek verzetten.
Deel bericht

Dankzij drie konijnen en een keuken ervaren deze leerkrachten veel minder werkdruk

03.09.19
Konijnen, kippen, een keuken: daaraan spendeerde basisschool de Werf in Amersfoort het extra geld voor de werkdrukvermindering. Het docententeam bloeide op. Het gaat om autonomie, dat is een kernbehoefte. Leerkrachten worden niet per se gelukkig van meer handen in de klas. Ik wilde niet naar de knelpunten kijken, maar naar wat ons plezier geeft. Mijn doel was werkpleziervergroting.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)