Tonke Dragt was koningin van de fantasie

13.07.24
Generaties kinderen lazen de boeken van de gisteren overleden Tonke Dragt. De Brief voor de Koning werd in 2004, tijdens de 50e kinderboekenweek, onderscheiden als beste Nederlandse kinderboek van de laatste vijftig jaar. Andere bekende titels van Dragt zijn De Zevensprong, Torenhoog en Mijlenbreed en De Geheimen van het Wilde Woud (de opvolger van De Brief).
Deel bericht

Veilig omgaan met e-mail op jouw school: vijf maatregelen

12.07.24
Ondanks alle technische maatregelen en innovaties rond informatiebeveiliging, vormt e-mail nog altijd een zwakke plek. Denk aan het openen van phishingmail of het verkeerd adresseren van een e-mail met gevoelige persoonsgegevens. Gelukkig zijn er een aantal laagdrempelige maatregelen die jouw ict-coördinator of systeembeheerder eenvoudig kan implementeren. In dit artikel delen we vijf van die maatregelen.
Deel bericht

Coalitie wil maatregelen van staatssecretaris om dubbelfuncties onderwijs

11.07.24
De onderwijswoordvoerders van de vier regeringspartijen vinden het onwenselijk dat bestuurders en toezichthouders bij schoolbesturen privé actief zijn bij onderwijsadviesbureaus, zoals bleek uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Als er ook nog zakelijke relaties zijn tussen de scholen en de adviesbureaus is dat des te kwalijker, vinden zij.
Deel bericht

Leesonderwijs op de schop? Soms moet je moedig zijn

11.07.24
Anne Steenhoff schafte het vak begrijpend lezen af en ging letterlijk met een vuilniszak langs de boekenkasten van haar Utrechtse basisschool. Ze kreeg haar leerlingen aan het lezen.
Deel bericht

Schoolbestuurder die zijn eigen adviesbureau inhuurt? Dat kan niet

10.07.24
Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat bestuurders en toezichthouders van zeker dertig schoolbesturen betaalde functies bij private onderwijsadviesbureaus hebben. Ze leiden en/of controleren scholen met publiek geld, maar werken ook als adviseur, directeur, toezichthouder of eigenaar van een ...
Deel bericht

Tientallen schoolbestuurders privé actief bij onderwijsadviesbureaus

08.07.24
Bestuurders en toezichthouders van zeker dertig schoolbesturen blijken tegelijkertijd betaalde functies te hebben bij private onderwijsadviesbureaus. Aan de ene kant leiden of controleren ze dus scholen met publiek geld, aan de andere kant werken ze als directeur, adviseur, toezichthouder of eigenaar van een onderwijsbureau in de private sector. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur.
Deel bericht

Geen geld van het Rijk dus Renaissanceschool sluit de deuren

04.07.24
Na twee jaar sluit de Renaissanceschool in Almere Haven. De school, die gelieerd is aan Forum voor Democratie, ziet voorlopig geen kans op rijksfinanciering. Daarom gaan de deuren aan het einde van dit schooljaar dicht. Het was de enige Renaissanceschool van Nederland.
Deel bericht

Steunpunt lesgeven over de Holocaust start in Amsterdam

03.07.24
De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) heeft in samenwerking met gemeente Amsterdam een steunpunt opgezet voor scholen, waar zij terecht kunnen met vragen over Holocausteducatie.
Deel bericht

Praatplaat biedt adviseurs en schoolleiders inzicht in ict-processtappen

03.07.24
Hoe verhouden ict-gerelateerde onderwerpen zich nou precies tot elkaar? Dat vragen bestuurders en schoolleiders, maar ook onderwijsadviseurs en procesbegeleiders van binnen of buiten het bestuur zich nog vaak af. De praatplaat ‘Ict in het onderwijs – Overzicht voor de procesbegeleider’ laat op basis van Vier in balans zien hoe je alle onderdelen van ict in het juiste kader kunt plaatsen en hoe je de goede verbindingen legt.
Deel bericht

Soepele toelating tot pabo heeft 'meer nadelen dan voordelen'

03.07.24
Begin maar vast, zeggen pabo’s tegen studiekiezers die nog niet zijn geslaagd voor hun kennistoetsen in belangrijke schoolvakken. Maar die soepele toelating leidt nog niet tot een hogere instroom, staat in een rapport.
Deel bericht

Groeipad helpt scholen stapsgewijs door Normenkader IBP

02.07.24
Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) is omvangrijk en vraagt veel van schoolbesturen. Het kan lastig zijn om te bepalen waar je moet beginnen. Daar helpt het Groeipad bij, dat deze week door Kennisnet is gepubliceerd. Het Groeipad is een wegwijzer door het Normenkader IBP, waarmee scholen hun digitale veiligheid stapsgewijs op orde kunnen brengen.
Deel bericht

‘Scholen moet af van apps waarvoor je smartphone nodig hebt’

02.07.24
Smartphonevrij Opgroeien is een ouderinitiatief met als missie om kinderen te behoeden voor schade en afleiding door smartphonegebruik. Initiatiefnemers zijn journalist Danielle Batist en actrice Thekla Reuten. Zij vinden dat scholen geen aspps meer moeten gebruiken.
Deel bericht

Google Workspace kan veilig worden gebruikt in het onderwijs

02.07.24
Google Workspace kan veilig gebruikt worden binnen het onderwijs. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op basis van onderzoek van SURF en SIVON vandaag aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren onderzochten SURF en SIVON de data en privacyrisico’s bij het gebruik van Google Workspace in het onderwijs. Voor veilig gebruik moeten scholen wel zelf maatregelen nemen. SURF en SIVON ondersteunen de scholen hierbij.
Deel bericht

Administratieve lasten in basisonderwijs onderzocht door Algemene Rekenkamer

02.07.24
In een onderzoek naar administratieve lasten in het reguliere basisonderwijs organiseert de Algemene Rekenkamer twee bijeenkomsten. Via verschillende werkvormen gaan de onderzoekers in gesprek over waarom leraren administratie doen en de manieren waarop ze dat doen. Daarmee willen ze inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken en oplossingen voor ervaren administratieve lasten.
Deel bericht

Inspectie wil onderwijskwaliteit verbeteren door kennis te delen

27.06.24
Het is van groot belang dat scholen en opleidingen streven naar het beste onderwijs en zich continu verbeteren. Dat vraagt ook om stimulerend toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. In 2023 kreeg de inspectie de opdracht om in het funderend onderwijs de waardering Goed op schoolniveau en het p...
Deel bericht

Onderwijsveld zet stappen om lerarentekort tegen te gaan

27.06.24
Onderwijspartijen door heel Nederland zijn voortvarend aan de slag met het tegengaan van het lerarentekort. Juist omdat de tekorten de komende jaren hoog blijven, is het belangrijk om focus te houden op de ingezette weg. Dat schrijven minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister...
Deel bericht

Nieuwe kabinet moet focus houden op lerarentekort

26.06.24
Het lerarentekort wordt inmiddels voortvarend aangepakt en daar moeten we de komende jaren mee doorgaan. Die boodschap geven de demissionaire onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul aan het nieuwe kabinet.
Deel bericht

Een leven lang ontwikkelen met scholing op duidelijk niveau

26.06.24
Om nu en in de toekomst goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen en verder leren. Vandaag is het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF) van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) aangenomen door de Eerste Kamer. Met de...
Deel bericht

‘Door schoolzwemmen minder focus op basisvaardigheden’

25.06.24
'Scholen kunnen de verplichting van schoolzwemmen er niet zomaar bij hebben', benadrukt demissionair minister Paul.
Deel bericht

Clickwise: online serie over digitaal opgroeien

25.06.24
Omroep HUMAN en Schooltv komen met Clickwise. Deze online serie over opgroeien in de digitale wereld is bedoeld voor leerlingen vanaf 10 jaar, hun opvoeders en docenten.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)