Toets wijzer

14.12.18
Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. Dit geldt voor alle onderwijssectoren. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Beslissende toetsing neemt veel tijd in beslag.
Deel bericht

Minister Slob erkent belangrijke rol schoolleider: ‘Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen’

14.12.18
De schoolleider is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil ik graag samen met u een agenda ontwikkelen over de positie van de schoolleider. Minister Slob heeft veel waardering voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een schoolleider zegt: Goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat, dat zijn onze prioriteiten.
Deel bericht

Met passie werken aan het onderwijs van morgen

14.12.18
De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders die samen werken aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen, gaan de laatste fase in. In 2019 zit hun werk erop en is het aan de Tweede Kamer om nieuwe kerndoelen te laten maken die de verouderde vervangen. ,,De kunst is om scholen handvatten te geven, zonder te veel in te vullen wat ze moeten doen.’’
Deel bericht

Minister ziet niets in vierdaagse schoolweek

14.12.18
Minister Slob is niet van plan om een vierdaagse schoolweek structureel toe te staan, nu steeds meer scholen worstelen met een lerarentekort. De minister wil niet verder ingaan op de oproep van de AOb, maar is niet van plan om iets te veranderen in de wet. Het lerarentekort geldt ook als calamiteit en mag in uiterste nood dus reden zijn om kinderen zeven dagen per jaar naar huis te sturen.
Deel bericht

Onderwijsbond: desnoods vierdaagse lesweek bij tekort aan leraren

12.12.18
Als basisscholen te weinig leraren hebben, kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse lesweek invoeren. Dat zegt de voorzitter van onderwijsbond AOb, Liesbeth Verheggen.Veel scholen krijgen volgens de AOb-voorzitter de roosters niet rond. "Het is niet de bedoeling dat er dan structureel mensen voor de klas staan die niet gekwalificeerd zijn om onderwijs te geven." Een vierdaagse schoolweek i
Deel bericht

Inhuur

12.12.18
De Onderwijsinspectie constateert dat in het primair onderwijs de afgelopen 4 jaar een sterke toename is van tijdelijke aanstellingen. CNV Onderwijs is verbolgen over de exponentiele toename. Inhuur moet onder de 10% blijven en geef mensen in het onderwijs met een tijdelijke aanstelling zo snel mogelijk een vast contract!, aldus voorzitter CNV Onderwijs Loek Schueler.
Deel bericht

AOb wil 5 procent meer loon in cao primair onderwijs 2019

08.12.18
De AOb wil in de volgende ronde cao-onderhandelingen de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder dichten en 5 procent loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Ook willen de onderhandelaars de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schoolleiders onder de loep nemen
Deel bericht

Schoolleiders PO over de Eindtoets

08.12.18
De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets niets toevoegt aan het resultaat.
Deel bericht

Vakbonden en PO-Raad starten cao-onderhandelingen primair onderwijs

07.12.18
De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen.
Deel bericht

Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

07.12.18
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ...
Deel bericht

Symposium School en schaal

06.12.18
Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven?
Deel bericht

Subsidie voor behalen bevoegdheid bewegingsonderwijs

05.12.18
Groepsleerkrachten in het primair onderwijs kunnen 4200 euro subsidie krijgen voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs.Op sommige scholen zijn onvoldoende leerkrachten die aan alle leerlingen bewegingsonderwijs mogen geven. De subsidieregeling moet ertoe bijdragen dat er meer leerkrachten komen die hiertoe bevoegd zijn.
Deel bericht

Primair onderwijs zet belangrijke stappen om onderwijsgeld beter te besteden

04.12.18
De PO-Raad roept schoolbesturen in het primair onderwijs op minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Daarmee reageert ze op De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat besturen beter en eerder zicht krijgen op het bedrag dat ze jaarlijks kunnen besteden.
Deel bericht

Gezamenlijk opleidingstraject voor leidinggevenden in het primair onderwijs

03.12.18
SCOPE scholengroep, PCPO Westland, SCO Delft, Octant en SCOH hebben een overeenkomst gesloten met Penta Nova Academie voor schoolleiderschap voor een in-company scholingstraject voor primair onderwijs-medewerkers met leidinggevende potentie. Op woensdag 7 november tekenden de betrokken schoolbesturen het kweekvijvercontract.
Deel bericht

Groeiende kritiek op klassen met 40 leerlingen door verdelen

02.12.18
Basisscholen hebben dit jaar al ruim drieduizend keer klassen moeten verdelen, waardoor leraren soms voor veertig leerlingen staan. Er zijn namelijk geen invallers te vinden. Dit is puur oppassen en heeft niets meer met goed onderwijs te maken. Leerkrachten ervaren de extra leerlingen uit andere groepen als grote last. Ze passen veelal maar net in hun lokaal en veroorzaken onrust.
Deel bericht

Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe, aldus personeelsmanager Jakolien Kraeima

02.12.18
Ik heb mijn focus van gaten vullen verlegd naar ontwikkeling van het onderwijssysteem. Snelle oplossingen voor vacatures zijn noodzakelijk, maar zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Want daarmee creëren we juist een groter probleem: minder sterke collega’s, lagere onderwijsresultaten, imagoproblemen en scheve salarisverhoudingen.
Deel bericht

De onderwijsopbrengsten in cijfers. ‘Dat is zo smál’

30.11.18
Het dieptepunt bereikte Erik Abbink voor zijn gevoel toen een gesprek met de inspecteur uitmondde in een discussie over van welke kinderen de eindtoetscijfers zouden meetellen voor de resultaten van de school. En dus startte hij met de directeuren van 15 basisscholen een zoektocht om naast de harde cijfers ook de ‘softe’, pedagogische kwaliteit van hun onderwijs zichtbaar te maken.
Deel bericht

Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven

29.11.18
13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. AVS-voorzitter Petra van Haren: Als we kansrijkheid van leerlingen centraal stellen, is een (eind)toets nooit het instrument om een advies of doorstroom op te baseren.
Deel bericht

Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten

24.11.18
Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Tijdens diverse inspirerende workshops kunnen po- en vo-scholen aan de slag met de aanzet voor mogelijke aanpakken van het tekort in hun regio's.
Deel bericht

Schoolbesturen willen uitzendbureaus uitbannen

24.11.18
Schoolbesturen moeten geen uitzendbureaus meer inschakelen. Dat vinden de besturen voor primair onderwijs in Zaanstad. Uitzendbureaus zijn duur. Bovendien zouden schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners die via een uitzendbureau werken, niet zo betrokken zijn bij de school. De Zaanse schoolbesturen deden hun oproep tijdens de ALV van de PO-Raad.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)