'Voor ons is het mooi geweest' Oprichters stoppen met PO in actie

08.08.18
De lerarenvakbond PO in actie begon in maart 2017 als een Facebookgroep van bezorgde docenten in het basisonderwijs maar groeide al snel uit tot een belangrijke speler in het onderwijsdebat. Met Thijs Rovers en Jan van de Ven als voornaamste gezichten.
Deel bericht

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

27.07.18
Salarisverhoging en ziektevervanging, keten-ID, Variawet passend onderwijs, experiment mengen verschillende schooltypes, afschaffen fusietoets, Goed worden Goed blijven en de Nieuwkomerssubsidie. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.
Deel bericht

Trouw: Kortere zomervakantie als recept tegen overwerkte leraar?

26.07.18
In een reactie heeft de PO-Raad laten weten dat het voor ieder schoolteam verschilt hoe werkdruk aangepakt kan worden. Het is echt maatwerk. Daarom ook bepalen de schoolteams zelf hoe de werkdrukmiddelen worden ingezet. Een kortere zomervakantie kán uitkomst zijn van zo’n gesprek, maar de PO-Raad vindt dat dit niet van bovenaf voor iedereen moet worden opgelegd.
Deel bericht

Sorry, basisschoolleerlingen zonder leerkrachten. Dit zijn de feiten

23.07.18
Parttimers, onderwijsassistenten en stagiair(e)s: bereid u voor op een druk jaar. Als gevolg van een tekort van 1300 leerkrachten op basisscholen dreigen schoolbestuurders massaler dan ooit op u terug te moeten vallen. Zij zitten opgescheept met het tekort en hun loon stijgt ook nog eens minder dan dat van de leerkrachten. Leerkrachten die er op dit moment niet eens zijn.
Deel bericht

Scholen overwegen vierdaagse lesweek vanwege lerarentekort

21.07.18
De scholengroep Zaan Primair is momenteel serieus aan het overwegen om één dag school in de week te schrappen op scholen in de Zaanstreek. De onderwijsgroep heeft namelijk te kampen met zulke ernstige lerarentekorten, dat het bijna niet meer te bolwerken is.De Onderwijsinspectie is daar niet blij mee, maar die weten ook dat als er geen leraren zijn, alles ophoudt.”
Deel bericht

Gezocht: meester/juf (1.000 euro)

20.07.18
Stagiaires, ouders en desnoods de directeur zelf: iedereen moet bijspringen zodat leerlingen op de basisschool na de zomer een leerkracht voor de klas hebben staan. De onderwijskwaliteit lijdt onder de schaarste, zeggen directeuren. De lat wordt lager gelegd: je bent al blij als je iemand vindt. Een vaste benoeming is geen probleem, een proefles niet altijd nodig.
Deel bericht

Gezocht: Basisschooldirecteur m/v, circa 60 uur per week

20.07.18
Nu de laatste basisscholen vrijdag met vakantie gaan, staat de schooldirecteur voor een haast onmogelijke taak. Het lerarentekort loopt op, nieuwe stakingen dreigen en de salarissen van de schoolleiding blijven achter.
Deel bericht

Ook basisschooldirecteuren willen meer salaris, en gaan actievoeren

19.07.18
Basisschooldirecteuren gaan na de zomer voor zichzelf actievoeren. Ze zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. Zo verdienen in de nieuwe cao de bestbetaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren.
Deel bericht

Basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval

17.07.18
Het basisonderwijs dreigt het nieuwe schooljaar in te gaan met een tekort van bijna 1300 onderwijzers. Waar scholen de afgelopen jaren vacatures over het algemeen nog op het laatste moment wisten in te vullen, vallen er nu blijvende gaten. Bijna een kwart (22,4 procent) van de schoolbesturen bereidt zich voor op die situatie.
Deel bericht

Scholen en leveranciers: samenwerken aan nog betere leerlingvolgsystemen

16.07.18
Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem dat het maatwerk in de klas nog beter ondersteunt? En hoe organiseer je dat als school(bestuur) samen met je productleverancier? Om dit te verkennen, onderzochten de PO-Raad, Kennisnet en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vier gebruikersgroepen van verschillende leerlingvolgsystemen.
Deel bericht

Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak

15.07.18
De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas.
Deel bericht

School maakt gezichten leerlingen zwart op foto: 'Privacy staat voorop'

13.07.18
Jan Kruitbosch kan het nog steeds niet geloven toen één van zijn pleegkinderen thuiskwam met een doos vol werkjes en schoolfoto's van de basisschool. Om privacyredenen had de school de gezichten van alle medeleerlingen zwart gemaakt, zodat ze onherkenbaar waren.
Deel bericht

School van de Toekomst

13.07.18
De gemeente Rotterdam nodigt je uit mee te denken over de School van de Toekomst. Hoe leren kinderen tot 17 jaar volgens jou in 2030? Doe mee en maak kans op een inspiratietour door Nederland.
Deel bericht

Onderzoeken rekenen-wiskunde en schrijfvaardigheid voor Peil.onderwijs gestart

11.07.18
In maart 2018 zijn twee nieuwe peilingsonderzoeken van start gegaan als onderdeel van Peil.onderwijs: Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs en Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs.
Deel bericht

Meer waardering voor specialisatie in het primair onderwijs

10.07.18
In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs is meer ruimte voor functiedifferentiatie. Specialistische taken van leerkrachten, zoals voor cultuureducatie, kunnen hiermee expliciet worden benoemd en gehonoreerd.
Deel bericht

Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus

07.07.18
Publiek geld voor onderwijs komt terecht bij commerciële uitzendbureaus. Door het lerarentekort zien vooral scholen in de Randstad zich genoodzaakt via dure bureaus krachten in te huren.
Deel bericht

Definitieve streep door kleutertoets

06.07.18
Kleuters hoeven niet langer op de basisschool onderworpen te worden aan toetsen die hun voortgang testen. Het kabinet zet daar nu definitief een streep doorheen, melden bronnen aan De Telegraaf.
Deel bericht

Rekeninstrument voor nieuwe achterstandenbeleid

04.07.18
Schoolbesturen kunnen met een rekeninstrument van het ministerie van OCW bepalen wat op bestuurs- en schoolniveau het financiële effect is van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Het gaat om een inschatting.
Deel bericht

Schoolleider Maaike Nieuwenhuis: 'Het is fijn om te ervaren dat ik als schoolleider niet alleen sta'

04.07.18
Maaike Nieuwenhuis is directeur op 2 basisscholen in Valkenswaard. In dit interview vertelt ze over het samenspel tussen haar als schoolleider en het schoolbestuur.Als schooldirecteuren hebben we vaste overlegmomenten met de schoolbestuurders. Wij krijgen daarbij de ruimte om zelf de regie te nemen als het gaat om de onderwerpen die worden besproken.
Deel bericht

Onderwijsraad: Scholen moeten uitgaven beter verantwoorden

04.07.18
De manier waarop scholen worden gefinancierd, met een zak geld die ze naar eigen inzicht kunnen besteden, hoeft niet op de schop. Wel moeten scholen beter inzicht geven in hoe ze het geld uitgeven. Het onderwijsplan van de school moet beter gekoppeld worden aan de begroting.Dat staat in een advies van de Onderwijsraad dat vanochtend is verschenen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)