Nieuw achterstandenbeleid financiële strop voor asielzoekersscholen

21.02.19
De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van de kinderen nog altijd even groot is.
Deel bericht

Tweede Kamer tegen vierdaagse schoolweek

21.02.19
De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek op basisscholen. Een motie van die strekking werd aangenomen. Daarin staat dat het lerarentekort scholen ertoe dwingt over te gaan op een (tijdelijke) vierdaagse schoolweek, maar dat dit gelijke kansen voor kinderen ondermijnt, en bovendien de werkdruk voor leraren niet verlaagt.
Deel bericht

PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht

20.02.19
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.
Deel bericht

Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort

20.02.19
Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders.
Deel bericht

Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen

17.02.19
Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden besproken aan een thuiszitterstafel en krijgt één persoon per regio doorzettingsmacht.
Deel bericht

Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

16.02.19
De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld. Dit geldt dan voor alle basisscholen. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lopen.
Deel bericht

Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

13.02.19
Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs.
Deel bericht

Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

13.02.19
In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en talen groot.
Deel bericht

Handleiding bij de staking van vrijdag 15 maart

12.02.19
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. In de handleiding voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking.
Deel bericht

Scholen zitten ondanks lerarentekort nauwelijks op zij-instromer te wachten

12.02.19
Veel vacatures voor het basisonderwijs staan niet open voor zij-instromers. Het kost scholen veel tijd om hen te begeleiden, en die tijd is er door het lerarentekort juist niet. Daarnaast hebben veel scholen negatieve ervaringen met zij-instromers die gedesillusioneerd afhaakten. In verschillende steden zijn nu initiatieven ontstaan om scholen en zij-instromers aan elkaar te koppelen
Deel bericht

Bankiers en verzekeringsmensen voor de klas om lerarentekort te verhelpen

11.02.19
In het onderwijs is er een schreeuwend tekort aan leraren. In de financiële sector verdwijnen steeds meer banen. Maar er vinden maar weinig bank- en verzekeringsmensen een nieuwe baan in het onderwijs.
Deel bericht

Zeeuwse basisscholen dreigen anderhalf miljoen euro mis te lopen

10.02.19
Het Zeeuwse basisonderwijs dreigt met anderhalf miljoen euro te worden gekort. Geld dat bedoeld is voor extra onderwijs aan leerlingen met een achterstand. Het gaat om kinderen van wie ouders laagopgeleid zijn. Daarvoor is de zogeheten gewichtenregeling in het leven geroepen. Volgens de laatste berekening lijkt er meer geld naar de problematiek in de randstad te gaan.
Deel bericht

Pseudonimisering leerlinggegevens

09.02.19
Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD - voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden. De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet pseudonimiseren.
Deel bericht

Werkdrukakkoord bestaat een jaar

09.02.19
Zaterdag 9 februari bestaat het werkdrukakkoord in het primair onderwijs een jaar. OCW lanceert daartoe een visual met in het kort de praktische punten van het werkdrukakkoord op een rijtje en de gekozen oplossingen door scholen ter inspiratie, en een Slobcast, een video over de aanpak tegen werkdruk. De visual is te vinden op de Facebookpagina van het ministerie van OCW.
Deel bericht

Scholen Westerveld pakken zelf lerarentekort aan: baan en studiebeurs voor 'heel goede' Pabo-studenten

09.02.19
Scholieren, die overwegen voor de Pabo te kiezen, nodigen wij uit mee te lopen in een van onze scholen. In plaats van vakken vullen bij de supermarkt, kunnen ze bij ons ook een zakcent verdienen. Kiezen ze voor de lerarenopleiding, dan garanderen wij hen een stageplek en, als ze heel goed afstuderen, een baan. Daarnaast zijn we bereid een aanzienlijk deel van de studiekosten te betalen.
Deel bericht

Oproep van schooldirecteur: betaal geen rekeningen meer!

06.02.19
Schooldirecteuren moeten overgaan tot acties die de economie raken, zoals rekeningen niet meer betalen. Dat heeft meer effect dan tijdelijk geen vervanging regelen van zieke leraren. De stelt directeur Frank Sessink van openbare basisschool De Schakel in Winterswijk.
Deel bericht

Greenpeace-campagne: scholen aan groene stroom

06.02.19
Zeker driekwart van de Nederlandse scholen draait nog op vervuilende 'grijze' stroom. Deze scholen staan binnenkort voor de keuze van een nieuwe energieleverancier. Greenpeace voert daarom de campagne 'Alle scholen groene stroom' om schoolbesturen over te halen voor een schone toekomst te kiezen.
Deel bericht

Niet langer vervanging regelen? Er valt weinig te regelen

05.02.19
Veel schoolbestuurders in Drenthe zijn zeer sceptisch over de oproep van de AVS en CNV Schoolleiders om bij ziekmeldingen van docenten deze week geen vervanging te regelen. Directeur Eshuis (obs De Schuthoek, Hoogeveen): Vorige week heb ik nog een paar klassen naar huis moeten sturen. Ik ga ouders dat niet nog een keer aandoen als er gewoon vervanging beschikbaar is
Deel bericht

PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort

05.02.19
Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen.De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren.
Deel bericht

Ministerie gaat niet over salarissen schoolleiders

05.02.19
Het ministerie van OCW heeft geen invloed op de hoogte van de salarissen van schoolleiders. Dat benadrukt onderwijsminister Slob. De minister reageert op een brief van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en openbare basisschool De Singel in Roosendaal over de ‘geldelijke compensatie’ van schoolleiders. De brief stond mede in het teken van het grote lerarentekort.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)