Vervangingspools verkopen vaker nee

19.10.18
Vervangingspools stellen vaker scholen teleur vanwege het lerarentekort. Vooral bij kortdurende vervangingen is het lastig om invallers te vinden. Invallers stromen door naar de vaste formatie van aangesloten schoolbesturen. De instroom in de pools blijft achter. De vervangingspools Cella en Poolwest kijken nu of ze zij-instromers kunnen trekken om hun pool aan te vullen.
Deel bericht

Als zzp’er voor de klas: Genieten van verschillende scholen

19.10.18
De zzp’er doet, langzaam, zijn intrede in het basisonderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen? En is het een oplossing voor het lerarentekort? Ik doe hetzelfde werk, maar het voelt anders.Een freelance leerkracht doet eigenlijk hetzelfde als een invalleerkracht. Het verschil is dat een flexleerkracht zzp’er en dus zelfstandig ondernemer is. Die combinatie maakt het invallen veel leuker.
Deel bericht

Scholen vrezen de griep. Is een griepprik voor de juf een oplossing?

16.10.18
Griep hangt als een donkere wolk boven het basisonderwijs. Want als er te veel juffen en meesters ziek worden, moeten scholen klassen naar huis sturen. Invalkrachten zijn schaars. Is de griepprik een oplossing? Een griepprik kan een werkgever zijn personeel uiteraard alleen op vrijwillige basis aanbieden.
Deel bericht

Handig overzicht voor gesprek over taakverdeling

16.10.18
n de nieuwe cao in het primair onderwijs bepaalt het schoolteam de werkverdeling. Per 1 augustus 2019 moeten de afspraken op papier staan. De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad maakten een handige infographic om te gebruiken bij het gesprek over de taakverdeling. Je vindt daarin onder meer een stappenplan.
Deel bericht

Betere verantwoording onderwijsgeld nodig

15.10.18
Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) willen dat besturen gaan vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur. D
Deel bericht

Steeds minder invalkrachten in onderwijs

15.10.18
Grote regionale invalpools voor leraren merken dat ze steeds leger raken. Schoolbesturen nemen de invallers in vaste dienst om hun eigen tekorten op te vullen, waardoor flexibele invallers steeds moeilijker te vinden zijn. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs zeven regionale invalpools.
Deel bericht

Schoolleiders in gesprek met Tweede Kamerleden

13.10.18
De leerkrachten in het po zijn de straat op gegaan en hebben verbetering van de arbeidsvoorwaarden bereikt. Maar waardering voor de schoolleider en het ondersteunend personeel blijft achter, en daar moet wat aan gebeuren. Dat is de boodschap van de schoolleiders tijdens het gesprek met Tweede Kamerleden.
Deel bericht

School in Zaanstreek voert vierdaagse schoolweek in om lerarentekort

12.10.18
Een basisschool in de Zaanstreek voert na de herfstvakantie een vierdaagse schoolweek in. De scholenkoepel Zaan Primair heeft dat besloten vanwege het aanhoudende lerarentekort. De koepelorganisatie wil niet zeggen om welke school het gaat.
Deel bericht

Inspectie: ‘Intern toezicht kleine schoolbesturen goed regelen’

12.10.18
Niet alle kleinere schoolbesturen hebben hun interne toezicht even goed georganiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Onderzocht werden schoolbesturen die bestaan uit zowel uitvoerende bestuursleden als uit bestuurders met toezichthoudende taken.
Deel bericht

[EduAd] Methode-oriëntatiemiddag voortgezet technisch lezen

12.10.18
Op zoek naar een nieuwe methode Voortgezet technisch lezen? Maak inhoudelijk kennis met Estafette 3, Flits, Karakter, Atlantis, Leesplaneet en Station Zuid tijdens de methode-oriëntatiemiddag. En laat je inspireren door kinderboekenauteur Rian Visser!
Deel bericht

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

12.10.18
Bijna 8 procent van de leerlingen in groep acht in 2016/’17 kreeg na de eindtoets een hoger schooladvies dan het eerste schooladvies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog huishoudensinkomen kregen minder vaak een bijstelling, maar zij hadden ook vaker vwo (het hoogste niveau) als eerste schooladvies. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Deel bericht

Partners krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op extra geboorteverlof

11.10.18
De partner van de moeder krijgt vanaf 1 januari 2019 recht op een week geboorteverlof in de vier weken na de geboorte van hun kind. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waarin dat wordt geregeld.
Deel bericht

Intakevragenlijst Kleuters

09.10.18
De 'Intakevragenlijst Kleuters' van SLO voor ouders en leerkrachten heeft als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kan onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind.
Deel bericht

Handreiking helpt bij de vorming van een samenwerkingsschool

05.10.18
De PO-Raad heeft samen met de VO-Raad, VOS-ABB, Verus en VBS een handreiking geschreven die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool. In de handreiking wordt met name aandacht geschonken aan de vraag op welke wijze de identiteitscommissie formeel moet worden vormgegeven.
Deel bericht

Functiewaardering is niet de oorzaak van salarisverschil tussen onderwijssectoren

05.10.18
De salarisverschillen tussen basis- en voortgezet onderwijs worden niet veroorzaakt door verschillen in functiewaardering. De oorzaak is dat het basisonderwijs langer op de nullijn is gezet.
Deel bericht

Platform Werkdruk biedt kennis en tools om werkdruk aan te pakken

04.10.18
Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte is het digitale Platform Werkdruk ontwikkeld, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Leraren, schoolleiders, beleidsmedewerkers en schoolbestuurders kunnen hier terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in PO aan te pakken.
Deel bericht

Werkdruk op school? Welkom eventmanager

02.10.18
Er is een nieuw gezicht op de basisschool. De eventmanager: 'voor al uw feesten en partijen' En dat zijn er nogal wat op school. Kunnen leraren zich weer bezig houden met lesgeven. Het verlicht namelijk niet één leraar maar al die leerkrachten in al die verschillende werkgroepjes. Van kinderboekenweek tot het sinterklaasfeest. Van schoolreisjes tot carnaval.
Deel bericht

Inspectie van het Onderwijs: 'Verduidelijk wettelijke kaders voor scheiding bestuur en toezicht'

02.10.18
De Onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan of er wel sprake is van voldoende controle en evenwicht bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht in het funderend onderwijs. Als schoolbesturen kiezen voor een functionele scheiding van bestuur en toezicht houdt dit in dat er binnen een bestuur zowel een uitvoerend deel als een toezichthoudend deel is.
Deel bericht

Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

01.10.18
De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem.
Deel bericht

Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken

01.10.18
Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)