Schoolbestuurders en schoolleiders zien toegevoegde waarde schoolleidersregister

25.04.19
Schoolleiders en schoolbesturen zien de toegevoegde waarde van het schoolleidersregister voor het PO. Zij zijn wel kritisch op functie van het register voor professionalisering van de individuele schoolleiders. Het register sluit nog onvoldoende aan bij de ontwikkelbehoefte van de individuele schoolleider. Dat blijkt uit onderzoek naar de activiteiten van het Schoolleidersregister PO.
Deel bericht

Wanneer eindtoets groep 8 afnemen?

23.04.19
Het ministerie van OCW wil weten op welk moment de eindtoets in groep 8 moet worden afgenomen. U kunt meedoen aan een online peiling. In de peiling worden drie opties aangegeven.
Deel bericht

Klachtenregeling in het onderwijs

16.04.19
De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt over het algemeen goed, schrijven ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Punten van verbetering bv: Er zijn ouders die een drempel ervaren om een klacht in te dienen vanwege de angst voor administratieve rompslomp. Daarnaast zijn ouders soms ook bang dat er gevolgen zijn voor hun kind.
Deel bericht

Subsidieplafond regionale aanpak lerarentekort in po bijna bereikt

16.04.19
Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Voor het po is het subsidieplafond in zicht, terwijl er nog steeds plannen in de maak zijn. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden voorlopig aangehouden. Als het subsidieplafond wordt opgehoogd, worden deze aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Deel bericht

Scholen kunnen zelf bepalen of ze zzp’ers inhuren

15.04.19
Het is aan de schoolbesturen om te bepalen of ze zelfstandigen zonder personeel inhuren. De minister geeft aan dat hij het onwenselijk vindt als ‘onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen’. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Het is aan de schoolbesturen om te kijken welke contractvorm mogelijk is.
Deel bericht

Slob positief over ‘onderwijsassistent-plus’

14.04.19
Onderwijsminister Arie Slob is positief over een bijscholingstraject tot onderwijsassistent-plus. Dit traject is bedoeld om met een bredere inzet van onderwijsassistenten het lerarentekort tegen te gaan.Het werken met een divers team met verschillende (vak)specialisten, onderwijsassistenten/ ondersteuners en zij-instromers kan daaraan een bijdrage leveren’, aldus Slob.
Deel bericht

Sociale partners willen onderzoek naar urennorm primair onderwijs

14.04.19
Welke kansen biedt verlaging van de wettelijke urennorm? Wat zijn de effecten voor de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs? De bonden en de PO-Raad hebben minister Slob een brief gestuurd om hierover het gesprek te voeren. Het doel is dat er een gezamenlijk onderzoek komt naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs.
Deel bericht

Zomerpiek ww-instroom leerkrachten ‘schandalig’

13.04.19
Van alle beroepen is dat van basisschoolleerkracht het meest seizoengevoelig. Dit beroep kent de hoogste piek van mensen die in de zomer in de ww terechtkomen. “Schandalig dat besturen, met de huidige lerarentekorten, hun mensen nog steeds geen vaste banen willen bieden”, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.
Deel bericht

Derde Staat van de Schoolleider laat dynamische vak zien

11.04.19
Schoolleiders zijn aan zet. Zij voeren hun vak uit in een complexe en uitdagende omgeving. De derde Staat van de Schoolleider is tijdens het congres ‘Staat van het onderwijs’ uitgereikt aan onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De inhoudelijke artikelen snijden actuele thema’s aan in het werkveld van de schoolleider. Deze uitgave laat zien dat we met recht trots mogen zijn op ons vak!
Deel bericht

Scholen Aa en Hunze (Dr) experimenteren met vakdocent voor de klas

11.04.19
Leerlingen van groep 5C van OBS De Eshoek in Annen kregen les van Ester Kroezenga, vakdocent media. Met de hele klas werd een animatiefilm gemaakt. Het is de bedoeling dat er volwaardige lessen worden gegeven waarin ook normale lesstof wordt ingebed. Na de pilotlessen wordt gekeken of de vakdocenten ook daadwerkelijk in worden gezet om zieke docenten te vervangen.
Deel bericht

Positieve ontwikkelingen in het onderwijs, maar wel ijkpunten nodig

11.04.19
Over het algemeen gaat het goed met het onderwijs, sommige onderdelen hebben aanvullende aandacht nodig. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De Nederlandse scholen zijn zeer vooruitstrevend waar het gaat om innovaties, zo blijkt uit internationale vergelijking. Het is jammer dat op dit punt het perspectief en de cruciale rol van de schoolleider bij innovaties nagenoeg geheel ontbreekt.
Deel bericht

Scholen weten helemaal niet of leerlingen profiteren van nieuwe lessen

11.04.19
Het aantal scholen dat op een nieuwe manier lesgeeft, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Maar scholen weten helemaal niet of hun leerlingen daar beter van worden. De Onderwijsinspectie ziet de leerprestaties niet verbeteren.Dat komt omdat scholen hun koerswijziging nauwelijks evalueren. En als er wél wordt geëvalueerd, wordt die kennis niet gedeeld met andere scholen.
Deel bericht

Lerarentekort zwarte scholen nijpend

11.04.19
Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Er zou meer aandacht moeten komen om tekorten op deze scholen tegen te gaan.
Deel bericht

Bonden willen onderzoek naar minder uren in primair onderwijs

09.04.19
Onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie en werkgeversorganisatie PO-Raad willen dat het ministerie van OCW nader onderzoek doet naar verlaging van de wettelijke urennorm in het primair onderwijs. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel.
Deel bericht

Het lerarentekort vraagt om onorthodoxe maatregelen [column]

09.04.19
Het is een opvallende carrièreswitch: Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, wil docent in het speciaal onderwijs worden. De overstap laat zien dat het onderwijs voor sommige mensen nog altijd een ideaal is.Het basisonderwijs beschikt over een grote stille reserve. Zeven van de tien leraren werken, in deeltijd, vaak drie dagen.
Deel bericht

AD Ochtendshow to go: PO-Raad over het lerarentekort

09.04.19
In de uitzending van de AD Ochtendshow spraken Manuel Venderbos en Jurgen Rayman met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, over het oplopende lerarentekort. Aanleiding van het gesprek is het nieuws dat een Haarlemse school groep 7 opheft omdat er geen leraar meer te vinden is voor de klas.
Deel bericht

Wat vindt u van de nieuwe kerndoelen? Organiseer een feedbacksessie

07.04.19
Vanaf 7 mei kunt u nog een allerlaatste keer feedback geven op de bouwstenen die moeten leiden tot nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Omdat we het van groot belang vinden dat leraren en schoolleiders in onze sector meedenken en meespreken, hebben we een handreiking opgesteld om schoolbesturen te helpen in de eigen regio een feedbacksessie te organiseren.
Deel bericht

Amsterdammer wil bonus voor gemengde scholen

06.04.19
Er moet een bonus komen voor gemengde scholen. Hiermee kunnen scholen waarop kinderen met verschillende culturen en achtergronden zitten kleinere klassen, vakleerkrachten en andere extra’s betalen, stelt Degi ter Haar van het Amsterdamse integratieproject ‘Wij Ouders’.
Deel bericht

Slob legt schuld lerarentekort bij schoolbesturen

06.04.19
Het huidige lerarentekort is mede te wijten aan de schoolbesturen. Dat heeft onderwijsminister Slob na een werkbezoek aan de regiozender NH Nieuws. Volgens de minister hebben de schoolbesturen de afgelopen jaren te weinig gedaan om personeel vast te houden. Hij zegt dat de besturen in de tijd waarin er nog personeel was, leraren geen vaste contracten gaven.
Deel bericht

Geen grotere rol voor de eindtoets, vindt de schoolleider

04.04.19
De AVS vindt dat het advies van het CPB lijkt te berusten op een verouderd idee dat een lager schooladvies een minder kansrijke toekomst biedt. Praktijkgericht onderwijs kan juist heel veel kansen bieden aan een leerling bij wie theoretisch onderwijs veel minder past. Er is niks mis met een vmbo-advies. Het is het oude denken dat havo/vwo hoger is en dus beter en daarmee meer kansen biedt.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)