Oproep aan nieuw kabinet: bescherm schoolkinderen tegen RSI

28.02.17
Schoolgaande kinderen gebruiken gemiddeld 6,5 uur per dag een beeldscherm. Meer dan 60% heeft pijn na beeldschermgebruik. Zo blijkt uit onderzoek door de Hogeschool Rotterdam voor de RSI-vereniging.
Deel bericht

NRO publiceert praktijkonderzoek naar integratie so en sbo

27.02.17
Reguliere basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) werken steeds meer en vaker samen. Dat doen zij om beter passend onderwijs te kunnen bieden, maar ook vanuit financiële noodzaak als gevolg van de landelijke verevening of een algehele leerlingdali...
Deel bericht

Kabinet wil lerarentekort terugdringen maar salaris niet verhogen

27.02.17
Om het lerarentekort terug te dringen, wil het kabinet vooral voortborduren op bestaande, regionale initiatieven en in kaart brengen wat potentiele leraren belemmert om in het onderwijs aan de slag te gaan. Extra geld uittrekken om die salarissen te verhogen, behoort niet tot de plannen. 
Deel bericht

Operatie Regels Ruimen van start

24.02.17
De Operatie Regels Ruimen is, in opdracht van de Regeldrukagenda, van start gegaan. Het project is opgezet vanuit het gegeven dat niemand schoolleider of leraar is geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen.
Deel bericht

De pabo wordt steeds witter

24.02.17
Het kennisniveau moest omhoog en dat is gelukt. Maar de batterij kennistoetsen die studenten moeten halen, schrikt potentiele pabostudenten af, vooral allochtonen. Daardoor is de pabo een kleine, witte opleiding aan het worden. Terwijl er een enorm lerarentekort dreigt.
Deel bericht

ICT in de verkiezingsprogramma’s langs de meetlat

23.02.17
Door Gerard Wegman Deze Tweede Kamerverkiezingen zullen het beleid voor de komende vier jaar op allerlei terreinen bepalen. Onder andere voor het onderwijs. Welk aandeel heeft onderwijs in alle mooie plannen die de partijen in hun verkiezingsprogramma’s hebben neergelegd?
Deel bericht

Complimenten voor goed onderwijs asielzoekers

23.02.17
Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW complimenteren iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan asielzoekers.
Deel bericht

Kamer: ‘Maak zij-instroom in primair onderwijs financieel aantrekkelijker’

23.02.17
Om het dreigende lerarentekort tegen te kunnen gaan, moet het voor scholen aantrekkelijker worden om zij-instromers in dienst te nemen. De Tweede Kamer heeft minister Bussemaker (Onderwijs) daarom gevraagd te onderzoeken hoe de regeling subsidie zij-instroom voor scholen kostendekkend kan worden gem...
Deel bericht

Brandbrief gemeenten en scholen over bezuinigingen op achterstandsonderwijs

23.02.17
Gemeenten, onderwijsorganisaties en andere betrokken partijen slaan donderdag alarm bij Kamer en kabinet over het afnemen van de gelijkheid van onderwijskansen voor kinderen.
Deel bericht

Praat mee over de inkoopcoöperatie voor ICT

22.02.17
Digitaal lesmateriaal, software en devices tegen een goede prijs inkopen: dat lukt alleen als schoolbesturen hun krachten bundelen en samenwerken. Zo’n twintig schoolbesturen werken daarom aan het opzetten van een landelijke inkoopcoöperatie. Wilt u ook meepraten? Dat kan!
Deel bericht

Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

21.02.17
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te vullen.
Deel bericht

Half miljoen voor onderzoek regeldruk onderwijs

21.02.17
Waarom wordt er zoveel regeldruk ervaren in het onderwijs, en vooral: hoe brengen we hier verbetering in? Prof. mr. Pieter Huisman van de Erasmus School of Law gaat het uitzoeken met een NWO-subsidie.
Deel bericht

'Scholen, doe meer om ontuchtleraar te weren'

18.02.17
Rotterdamse scholen moeten beter hun best doen om te voorkomen dat zedendelinquenten voor de klas belanden. Dat vindt wethouder Hugo de Jonge. Aanleiding is een ontuchtleraar die op drie scholen aan de slag kon.
Deel bericht

Sectorraden tegen wettelijk limiet ouderbijdrage

18.02.17
De PO-Raad en VO-raad zien niets in de oproep van de politiek om de ouderbijdrage aan een wettelijk maximum te binden. Lees verder ? The post Sectorraden tegen wettelijk limiet ouderbijdrage appeared first on VOS/ABB.
Deel bericht

Verslag van Onderwijspoort: ‘De beste leraren voor de klas’

17.02.17
Een beter loongebouw en carrièreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeën die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort.
Deel bericht

Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten

17.02.17
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum.
Deel bericht

Lessen in burgerschap moeten ook buiten schoolmuren plaatsvinden

17.02.17
Over burgerschap is veel op te steken bij vrijwilligersorganisaties, stelt een bijzondere coalitie van NOC-NSF, CJP en de Nationale Jeugdraad.
Deel bericht

Werkdruk kan ook hoog zijn in kleine klas

16.02.17
'Werkdruk ligt niet (alleen) aan de groepsgrootte. Sommige groepen van 16 leerlingen zijn pittiger dan sommige groepen van 30 leerlingen', zegt staatssecretaris Dekker.
Deel bericht

Laat jongens hoger scoren met meesters voor de klas (opinie)

15.02.17
Jongens kunnen hun onderwijsachterstand inlopen met specifieke lesmethoden en didactiek.
Deel bericht

Leraar heeft geen zin in baan op zwarte school

15.02.17
Haagse scholen hebben sowieso grote moeite om leraren te vinden, maar voor die in zwarte wijken is de werving van personeel écht een uitdaging. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven aan de gemeenteraad, over de aanpak van het lerarentekort.
Deel bericht