Aanmelden Leraar van het Jaar 2018

23.02.18
Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar maken. En leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 8 mei 2018.
Deel bericht

Schoolstichting Maurice de Hond failliet verklaard

22.02.18
De Amsterdamse rechtbank heeft het voormalige schoolbestuur van Maurice de Hond, stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd, dinsdag failliet verklaard. DUO, dat onlangs twee ton aan onderwijsgeld terug claimde, zal zich nu als schuldeiser bij de curator moeten melden.
Deel bericht

Subsidieronde Open modules in het primair en voortgezet onderwijs

22.02.18
Het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. In de afgelopen twee jaar is het accent gelegd op het opbouwen van een kernbestand gericht op data van DUO en CBS.
Deel bericht

Bestuurder: Wil ik nog wel in deze sector blijven?

22.02.18
Wil ik wel in deze sector blijven? Algemeen directeur Jan van der Poel is hoorbaar geëmotioneerd na verwijten van Kamerleden dat de staf in het onderwijs goed betaald wordt en voor de leraren in de klas minder geld beschikbaar is.
Deel bericht

Lerarendebat in Tweede Kamer nog lang niet afgerond

22.02.18
Onderwijsminister Arie Slob kwam nauwelijks toe aan het beantwoorden van de vragen van Kamerleden over het lerarentekort. Het waren er te veel. Wel gaf hij aan vast te houden aan de bedragen die in het regeerakkoord voor onderwijs zijn gereserveerd.
Deel bericht

Slob wil snel cao voor basisonderwijs

22.02.18
Minister Slob hoopt dat de leraren in het basisonderwijs snel duidelijkheid krijgen over hun salaris. De bonden en werkgevers praten al enige tijd over een nieuwe cao; de verwachting is dat er voor de zomer duidelijkheid komt.
Deel bericht

AOb: De stofkam gaat ‘m echt niet worden

21.02.18
Het is volgens AOb-bestuurslid Eugenie Stolk naïef om te denken dat de geldzorgen van het primair onderwijs kunnen worden opgelost met onbenutte uitgaven binnen de beschikbare middelen.
Deel bericht

Kamer schoffeert primair onderwijs met onzin over geld

21.02.18
Grote onzin, schofferend en getuigen van struisvogelpolitiek. Dat vindt de PO-Raad van uitspraken van Kamerleden tegen de NOS. D66 en CDA insinueren dat leraren best meer kunnen verdienen als schoolbestuurders salaris inleveren en als wordt bezuinigd op bijvoorbeeld ‘cursussen’.
Deel bericht

Ontwikkelscholen Curriculum.nu bekend

21.02.18
Van het Friese Ferwert tot aan Venlo en van Almelo tot Den Haag. De ontwikkelscholen voor Curiculum.nu komen uit alle windstreken. Vandaag zijn alle 84 scholen geïnformeerd over hun deelname.
Deel bericht

Soepeler regels voor invalkracht

21.02.18
De Tweede Kamer wil soepeler regels voor invalkrachten op basisscholen. Scholen moeten nu leraren een vast contract aanbieden als ze al een paar keer eerder tijdelijk zijn bijgesprongen. Een Kamermeerderheid bepleit vanwege het nijpende lerarentekort een structurele uitzondering voor het primair onderwijs.
Deel bericht

Manifest schooldirecteuren: 'Meer geld voor kansarme leerling'

21.02.18
Wil Amsterdam alle kinderen erbij houden, dan moet er meer geld naar scholen in achterstandswijken. Een groep schooldirecteuren pleit in een manifest voor structureel 30 miljoen euro extra en meer vrijheid voor de 80 'focusscholen' in de stad.
Deel bericht

Tweede Kamer ziet nog volop geld om leraren beter te betalen

21.02.18
Tweede Kamerleden zien mogelijkheden om geld weg te halen bij de talrijke onderwijsuitgaven waar leraren geen direct profijt van hebben.
Deel bericht

Tweede Kamer in debat over leraren

20.02.18
Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over buigt op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg over leraren.
Deel bericht

Voor meer kinderen een plek op school

19.02.18
Het aantal kinderen dat niet ingeschreven staat op een school is gedaald van 5000 leerlingen in 2016 naar 4500 leerlingen in 2017. Dat betekent dat meer kinderen een plek krijgen op school.
Deel bericht

Aantal leerlingen dat thuiszit daalt niet

19.02.18
Het blijkt erg lastig om iets te doen aan het probleem van kinderen die langdurig niet naar school gaan. Het aantal thuiszitters (leerlingen die langer dan drie maanden geen onderwijs krijgen) is vorig jaar niet gedaald. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit.
Deel bericht

Ministerie wil zekerheid dat extra geld onderwijs bij leraren terechtkomt

18.02.18
Het ministerie van Financiën vertrouwt er niet op dat de lerarensalarissen stijgen als het extra toegezegde geld zomaar op de rekening van schoolbesturen wordt gestort.
Deel bericht

Minister de Jonge bindt strijd aan me extremisme en polarisatie

16.02.18
Samen met speciaal rapporteur Naïma Azough heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vorige week Platform JEP gelanceerd. Platform JEP staat voor Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie.
Deel bericht

Landelijke praktijkdag integratie sbo-so-bao: Zien is geloven

15.02.18
In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze keer is de focus nog meer op de praktijk gericht, door het programma te organiseren op een interessan...
Deel bericht

'Leerlingen groeien op in hun eigen bubbel'

15.02.18
Dat Amsterdamse scholen zo gesegregeerd zijn, maakt het lastig voor docenten om goed burgerschapsonderwijs te geven in de klas. "Leerlingen krijgen geen andere geluiden."
Deel bericht

Bijna overal meer banen, maar niet in onderwijs

15.02.18
Het aantal banen in het onderwijs is in het vierde kwartaal met 2.000 gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Deel bericht