Veel schoolkinderen in Rotterdam-Zuid hebben extraatje nodig

22.10.21
Johan Muurlink voorziet kinderen op drie basisscholen van ontbijt. Juffen en meesters ontvangen hem met open armen. “Maar die schooldirecteuren zitten nogal vastgeroest in hun eigen tradities.”
Deel bericht

Extra geld voor basisonderwijs vooral gebruikt voor aantrekken leerkracht

22.10.21
De bijna 2 miljard euro die demissionair minister Slob heeft vrijgemaakt om de corona-achterstanden in het basisonderwijs weg te werken, wordt vooral gebruikt om tijdelijk extra mensen aan te nemen, zeggen 26 schoolleiders uit het hele land tegen de NOS.
Deel bericht

Opinie | ‘Schaduwlijsten’ met vroege aanmeldingen maken scholen nog ongelijker dan ze al zijn

21.10.21
Enkele decennia geleden was Wittevrouwen een Utrechtse volkswijk. De gelijknamige openbare basisschool was dus een volksschool. Momenteel wordt Wittevrouwen overwegend bevolkt door witte, hogeropgeleide tweeverdieners. De school is navenant meeveranderd. Voor schooldirecteur Jaap Nelissen is dat simpelweg een gegeven.
Deel bericht

Opinie | Het is tijd voor omdenken in het onderwijs

21.10.21
Het is gaten met gaten vullen in het onderwijs. Ook in Zeeland wordt het lerarentekort steeds nijpender. Steeds vaker moet het noodplan uit de kast worden getrokken. Vacatures kunnen niet worden ingevuld, en de invalkrachten zijn op. Nog meer geld in het onderwijs stoppen is niet de oplossing. Het is tijd voor omdenken.
Deel bericht

Leraar ziek? Help! De vervangers zijn op. Directeur Margreet Wabeke: ‘Ik heb er soms buikpijn van’

21.10.21
Hoe zorgen we vandaag weer dat elke klas een leerkracht heeft? Die vraag bezorgt schooldirecteur Margreet Wabeke (60) van basisschool 't Honk in Kapelle steeds vaker kopzorgen. Het lerarentekort wordt ook in Zeeland nijpender: vacatures kunnen niet worden ingevuld, en de invalkrachten zijn op. ,,Ik heb er soms buikpijn van.”
Deel bericht

Scholen willen meer tijd om leerachterstanden weg te werken (ook al is daar bij taal en rekenen amper sprake van)

21.10.21
Twee jaar is veel te weinig om de leerachterstanden weg te werken die zijn ontstaan toen de basisscholen vorig en dit jaar dicht moesten vanwege corona. Scholen in Brabant en de Bommelerwaard smeren de overheidssteun (gemiddeld 180.000 euro per school) om te investeren in extra onderwijsondersteuners en scholing van leerkrachten liever uit over vier, vijf of zelfs tien jaar.
Deel bericht

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de AVG, school en ouders

20.10.21
In 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, in de gehele Europese Unie, en dus ook in Nederland, ingevoerd. Voor scholen heeft deze invoering op vele fronten ingrijpende gevolgen gehad. Niet alleen moesten scholen nieuwe structuren en voorzieningen implementeren zoals het invoeren van een register en het aanstellen van een Functionaris gegevensbescherming.
Deel bericht

'Bonus onderwijspersoneel achterstandsscholen zorgt voor tweedeling'

19.10.21
Meerdere schoolbesturen zijn ongelukkig met de toelage die demissionair Onderwijsminister Arie Slob speciaal voor personeel op achterstandsscholen heeft ingesteld. Bestuurder Ryszard Kruszel van scholenstichting Movare (46 basisscholen in Limburg) vindt het een ‘idiote maatregel’. Hij noemt de regeling ‘onrechtvaardig’ en volgens hem zorgt de toelage voor een tweedeling in het onderwijs en binnen teams.
Deel bericht

Scholen willen meer tijd om coronageld te besteden, ministerie niet happig

18.10.21
Scholen krijgen dit en volgend schooljaar geld om leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Verschillende scholen denken erover na om vanwege het lerarentekort langer de tijd te nemen om dit geld uit te geven, zo vertelt de PO-Raad aan NU.nl. Volgens het ministerie van Onderwijs is dat echter niet de bedoeling.
Deel bericht

Ondersteuning bij nieuwkomersonderwijs aan Afghaanse kinderen

16.10.21
Op verschillende locaties in Nederland zijn tijdelijke opvanglocaties voor Afghaanse evacués ingericht. De PO-Raad en LOWAN ondersteunen schoolbesturen en gemeenten bij het organiseren van onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. Momenteel gaat dat naast Afghaanse evacués ook om kinderen uit de ...
Deel bericht

Aanpassing instellingen Google Workspace nodig om privacy te borgen

14.10.21
In augustus 2021 publiceerde SIVON de stappen die scholen moeten zetten om Google Workspace for Education te kunnen blijven gebruiken. De afgelopen periode kreeg SIVON veel vragen over de aanpassingen die scholen moeten doen in de technische instellingen. Door die aanpassingen kunnen onderdelen van ...
Deel bericht

Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen

14.10.21
In een divers team werken leraren met verschillende achtergronden en ervaringen samen. Maar hoe werk je als school aan een inclusieve cultuur? En waar moet je beginnen? Om scholen hierbij te ondersteunen is de werkomgeving inclusieve cultuur ontwikkeld. Met behulp van de werkomgeving wordt de huidig...
Deel bericht

Blog | De vicieuze cirkel van verantwoordelijkheid

14.10.21
Irene zit sinds een week na de zomervakantie ziek thuis, overspannen. Haar directeur had haar vanmiddag gebeld met de vraag wanneer ze weer aan de slag dacht te kunnen. Ze hadden namelijk nog steeds geen invaller voor haar groep gevonden…
Deel bericht

Opinie | De vrijheid van onderwijs heeft de verschillen in Nederland alleen maar vergroot

14.10.21
Thorbecke was tegen, maar de vrijheid om eigen scholen te stichten kwam er toch. De historie laat zien dat dit de verschillen tussen groepen alleen maar heeft aangewakkerd, aldus Carel Verhoef.
Deel bericht

Geen afvinklijstje, maar bewuste keuzes. In gesprek over ICT-verantwoordelijkheden van schoolbesturen

13.10.21
ICT is voor het onderwijs té belangrijk om niet de regie te nemen. Dat vindt een groep bestuurders die hierover komend voorjaar advies uitbrengt aan alle leden van de PO-Raad en VO-raad. ‘Het einddoel is ander gedrag.’
Deel bericht

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

13.10.21
Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in alle sectoren van het onderwijs komt naar voren dat er over de hele linie minder zorgen over cognitieve achterstanden zijn dan in het begin van de pandemie. Wel ging er minder aandacht ...
Deel bericht

Griep én gebrek aan invallers, ook deze school houdt het hart vast

12.10.21
Het gebrek aan invalkrachten is inmiddels een groot probleem op veel Gelderse basisscholen. In Ede houdt schoolbestuurder Geert Simons het hart vast, ook vooruitkijkend naar de komende griepperiode. "Ik denk dat elke ouder te maken krijgt met een kind dat noodgedwongen thuis komt te zitten."
Deel bericht

Kennisnet presenteert Jaarplan 2022: Waardengericht digitaliseren

11.10.21
Wat zijn de belangrijkste waarden in het onderwijs? En hoe kunnen schoolbesturen ervoor zorgen dat deze ook in de digitalisering voorop staan? Dat is waar het om draait in het Jaarplan 2022 van Kennisnet: Waardengericht digitaliseren.
Deel bericht

Akkoord over loonsverhoging op basisscholen

11.10.21
Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen een loonsverhoging van 2,25 procent. Ook wordt hun eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021, uitbetaald.
Deel bericht

'Schoolboekencensuur is ‘absurd’

11.10.21
Kamerleden willen met de minister van Onderwijs in debat over het kuisen van schoolboeken. De minister zegt: daar ga ik niet over.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)