Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

20.04.18
Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.
Deel bericht

De eindtoets op het basisonderwijs wordt steeds minder belangrijk

20.04.18
180 duizend leerlingen in het basisonderwijs maken vanaf deze week de eindtoets, maar het belang ervan zakt weg. Hij telt minder mee voor het schooladvies en bovendien kiezen steeds meer scholen voor een alternatieve toets. Nog maar 64 procent van de leerlingen doet wat vroeger de Citotoets heette.
Deel bericht

Bewegingsvaardigheid basisschoolleerlingen afgenomen

20.04.18
De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs einde (speciaal) basisonderwijs.
Deel bericht

'Schooldirecteur moet onderwijs verbeteren, geen wc's ontstoppen'

20.04.18
Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten minder manager zijn en meer gericht zijn op het verbeteren van onderwijs. Om dat te bereiken moeten er onder meer betere opleidingsmogelijkheden komen.
Deel bericht

AOb-leden blij met inspraak werkverdeling basisonderwijs

20.04.18
Een ruime meerderheid van 84 procent van de leden in het primair onderwijs wil als team afspraken maken over de werkverdeling. Dat blijkt uit de peiling van vorige week. Nee-stemmers maken zich vooral zorgen over hun individuele rechten.
Deel bericht

De eindtoets in negen feiten

19.04.18
Het is de meest besproken en enige verplichte toets op de basisschool: de eindtoets. De komende weken staat deze op het programma voor alle leerlingen van groep 8.
Deel bericht

Ouders en docenten mogen meepraten over aantal leerlingen per klas

18.04.18
Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil dat leraren en ouders in het basisonderwijs mogen meepraten over het aantal leerlingen per klas. In de Tweede Kamer zei hij dat hij de wet zo wil aanpassen dat deze groepen adviesrecht krijgen over het beleid van een school over de groepsgrootte.
Deel bericht

Ouders ongerust over Avatar-cursist op scholen in regio: onderzoek ingesteld

18.04.18
Basisscholen in Berg en Dal en Groesbeek laten extern onderzoek doen naar een medewerkster die in privétijd Avatar-cursussen heeft gevolgd. Ouders zijn bang dat ze deze training voor zelfontwikkeling heeft toegepast op leerlingen.
Deel bericht

Een academisch geschoolde leraar is niet beter

18.04.18
Er is nauwelijks kwaliteitsverschil tussen een leraar van de academische pabo en de reguliere pabo als zij allebei in het bezit zijn van een vwo-diploma. De vooropleiding lijkt meer effect te hebben op de kwaliteit van de leraar dan de academische opleiding.
Deel bericht

Op 30 mei staking in Gelderland en Overijssel

16.04.18
De stakers in het primair onderwijs in de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben vrijdag het estafettestokje doorgegeven aan hun collega's in Gelderland en Overijssel. Daar is op 30 mei de volgende regionale staking. Lees verder ? The post Op 30 mei staking in Gelderland en Overijssel appe...
Deel bericht

3 oktober: Grote Wetenschapsdag 2018

12.04.18
Tijdens de Grote Wetenschapsdag gaan basisscholen in heel Nederland aan de slag met wetenschap en technologie in de klas. Elk jaar is er een ander thema.
Deel bericht

Te veel activiteiten, te weinig rekenen

12.04.18
Hoe kijken het onderwijs en beleidsmakers naar het kritische rapport van de inspectie dat woensdag verscheen? Een rondgang.
Deel bericht

Ministers over beter onderwijs: schouders eronder!

12.04.18
Verbetering van het onderwijs ligt in handen van 'ambitieuze leraren, schoolleiders en besturen', benadrukken de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.
Deel bericht

Onderwijsorganisaties publiceren eigen rapporten 'De Staat van ...'

11.04.18
Verschillende organisaties in het onderwijs hebben op 11 april 2018 een eigen 'staat van ...' gepubliceerd. Op het congres De Staat van het Onderwijs zijn de rapporten overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deel bericht

Niveau op scholen gaat achteruit: wat zeggen de leerkrachten?

11.04.18
Het niveau van het onderwijs in Nederland gaat achteruit. Prestaties van leerlingen dalen en we behoren niet meer tot de internationale top. Ook Erik Verbeek, directeur van de Groen van Prinsterer-basisschool in Bunschoten, ziet verandering ten opzichte van vroeger.
Deel bericht

PVV: Onderwijs te soft geworden

11.04.18
Dat het Nederlandse onderwijs stilletjes aan steeds verder afglijdt, verbaast PVV-Kamerlid Harm Beertema totaal niet. Hij hekelt vooral het basisonderwijs. Dat is volgens hem veel te soft geworden.
Deel bericht

Nederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders

11.04.18
Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt, terwijl het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, juist stijgt.
Deel bericht

Een op de drie basisscholen kiest IEP Eindtoets in 2018

11.04.18
Volgende week is het weer zover: de afname van de IEP Eindtoets in groep 8. Inmiddels wordt de IEP Eindtoets op één op de drie scholen ingezet. Nederland kleurt daarmee steeds verder IEP-groen. In vier jaar tijd is de IEP Eindtoets gegroeid van 7.000 leerlingen (270 scholen) naar zo’n 50.000 leerlingen (2000 scholen).
Deel bericht

Onderwijsinspectie waarschuwt: scholieren presteren steeds slechter

11.04.18
Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen.
Deel bericht

Kwaliteit onderwijs in de knel door jarenlang onderwaarderen en overvragen

11.04.18
Het jarenlang overvragen en onderwaarderen van het primair onderwijs, de lage bekostiging en een beginnend lerarentekort hebben hun tol geëist. De prestaties van leerlingen blijven geleidelijk dalen en de kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn groot, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs.
Deel bericht