NRC: 'Druk op Slob om flexibele schooltijden toe te staan'

15.06.19
Scholen die sinds 2011 experimenteren met flexibele onderwijstijden, moeten daarmee kunnen doorgaan, mits hun kwaliteit goed is. CDA, D66, VVD en SGP voerden donderdag in een debat de druk op op minister Slob om dit te regelen.De PO-Raad gaf al eerder aan het onbegrijpelijk te vinden dat het experiment voor alle scholen stopt.
Deel bericht

Schoolbestuur zet Amsterdam Noord op de kaart

15.06.19
Amsterdam Noord is ‘hot, hip and happening’. En je vindt er snel een partner. Dat is de boodschap die het Amsterdamse schoolbestuur Innoord verspreidt in een paginagrote advertentie in de Volkskrant van vrijdag. Als jij extra moeite moet doen om leraren te werven, ligt het voor de hand om betere arbeidsvoorwaarden te bieden dan de concurrentie.
Deel bericht

Aantal ww-uitkeringen leraar basisonderwijs loopt hard terug

14.06.19
In maart dit jaar stonden er bij uitkeringsinstantie UWV 1351 ww-uitkeringen voor leraren basisonderwijs geregistreerd. Twee jaar geleden, in maart 2017, waren dat er nog 2740. Het hoogtepunt de afgelopen zeven jaar lag in september 2015 op 6070 ww-uitkeringen. De zomermaanden springen er elk jaar opnieuw uit doordat er dan een sterke stijging is van het aantal nieuwe aanvragen.
Deel bericht

De gestage opmars van het tijdelijke contract

14.06.19
Een vaste aanstelling is nog altijd de norm, maar tijdelijke contracten zijn al jaren bezig aan een gestage opmars. In het PO is die groei sterker dan in het VO en MBO. Simpel gezegd: tijdelijk is iedereen die in loondienst is van het schoolbestuur, maar geen vast contract heeft. Het vaste contract is nog altijd de norm in het primair onderwijs. Negen op de tien leerkrachten is in vaste dienst.
Deel bericht

Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

12.06.19
Op grond van de subsidieregeling bieden 19 scholen in het primair onderwijs 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits aan. Het doel van de pilot en de vervolgpilot is om de uitvoerbaarheid en de effecten van deze uitbreiding van onderwijstijd in beeld te brengen. Op basis hiervan kan worden afgewogen of het wenselijk is om dit voor alle scholen toegankelijk te maken.
Deel bericht

Webinar over school van de toekomst

12.06.19
Op 19 juni kunt u een webinar volgen van het Arbeidsmarktplatform PO over de school van de toekomst. Wat kan anders organiseren opleveren en hoe kan het onderwijs anders worden ingericht als daar behoefte aan is? Tijdens het webinar gaan ervaringsdeskundigen uit de praktijk, onderzoekers en visionairs met elkaar in gesprek. Het webinar is op woensdag 19 juni van 15.00 tot 15.45 uur.
Deel bericht

CDA wil debat over flexibele onderwijstijden

12.06.19
Minister Slob blijft bij zijn besluit te stoppen met het experiment flexibele onderwijstijden, ondanks onbegrip hierover bij de Tweede Kamer. De Kamer, onder aanvoering van CDA, VVD en D66, gaat donderdag met Slob hierover in debat. Leerlingen, ouders en leraren van goed presterende scholen verkeren door het besluit in onzekerheid over de toekomst van hun school.
Deel bericht

Blog | Computationeel denken in curriculum.nu

11.06.19
Ondanks alle kritiek op Curriculum.nu is de invoering van digitale vaardigheden, waar men computationeel denken heeft ondergebracht,  een noodzakelijke uitbreiding van het curriculum.  Het kind moet niet met het badwater worden weggegooid. Een positief kritische bespreking van informatica-expert F...
Deel bericht

[EduAd] Het Nationaal Onderwijs Congres

11.06.19
Ben jij klaar voor de toekomst? De 21ste eeuw biedt ongekende technologische mogelijkheden en vraagt om goed voorbereide onderwijs- professionals. Het Nationaal Onderwijs Congres prikkelt en inspireert. Beleef het op 3 of 4 oktober mee. Jij en je collega’s komen toch ook?
Deel bericht

Tien jaar CBO Fryslân: Identiteit blijft hoofdzaak voor basisscholen

11.06.19
Leraar worden is nog steeds niet in trek. En het aantal mannen is sterk ondervertegenwoordigd. De spoeling voor docenten is dunner. We moeten uiteraard laten zien dat het onderwijs een aantrekkelijke werkomgeving biedt. Na het samenvoegen van de pabo’s van hogescholen NHL en Stenden is het nu zaak aandacht te houden voor levensbeschouwing en identiteit.
Deel bericht

Acht tips van leerlingen voor de ideale school

08.06.19
Eind vorig jaar bezochten twaalf leerlingen van drie basisscholen elkaars schoolgebouw. Dat waren kinderen van De Spaaihoeve in Eindhoven, Aventurijn in Houten en De Verwondering in Nijmegen. Ze bekeken hoe het met de inrichting, de leermiddelen en de ruimten was gesteld. De leerlingen kwamen met praktische verbetervoorstellen.
Deel bericht

Parttimers nieuw wapen tegen lerarentekort op basisscholen

08.06.19
Basisscholen doen een groter beroep op parttime werkende leraren om meer dagen voor de klas te staan. Met flexibele voorwaarden, zoals de kans om hun eigen kinderen naar school te brengen of het overslaan van vergaderingen na lestijd. Ook proberen schoolbesturen hun leraren te overtuigen om op meerdere scholen aan de slag te gaan als ze extra gaan werken.
Deel bericht

Blog | Inspectie: grotere reserves bij kleine scholen, maar klopt hun verklaring wel?

06.06.19
Misschien gaan de kleine schoolbesturen gewoon efficienter met hun geld om. Inspectie maakt volgens Hans Duijvesteijn, expert onderwijsbekostinging, de klassieke fout: correlatie is nog geen oorzakelijk verband.
Deel bericht

Meevaller voor kabinet, maar niets extra’s voor primair onderwijs

05.06.19
Het PO profiteert vooral indirect van de 1,5 miljard euro die kabinet dit jaar overhoudt. Zo gaan investeringen in jeugdzorg helpen bij het organiseren van passend onderwijs. Het lerarentekort is als thema de grote afwezige in de Voorjaarsnota. Het kabinet rept hierover met geen woord. De PO-Raad is teleurgesteld en ziet het uitblijven van investeringen hierin als een gemiste kans.
Deel bericht

Jaarlijkse prestatieanalyse basisscholen verandert vanaf 1 augustus 2019

02.06.19
Jaarlijks maakt de Inspectie van het Onderwijs een analyse van iedere school of instelling. Dat gebeurt op basis van de informatie die de inspectie al heeft. Vanaf 1 augustus 2019 zal er naar meer aspecten gekeken worden, zoals de behaalde referentieniveaus, de schooladviezen, de plaats in het vo na 3 jaar, de veiligheidsbeleving, het welbevinden, de verandering van schoolgrootte.
Deel bericht

Geen concurrentie maar verbinding als oplossing voor het lerarentekort

01.06.19
Door het lerarentekort is het vinden van invallers steeds moeilijker geworden. Zij krijgen een vaste baan aangeboden en daarmee raken de invalpools leeg. De concurrentie tussen scholen is groot, de werkdruk loopt verder op en steeds vaker wordt een klas naar huis gestuurd omdat er geen leraar beschikbaar is. Dat vraagt om het bundelen van krachten en betere samenwerking in de regio.
Deel bericht

Verruiming van ketenregeling voor primair onderwijs

31.05.19
Wet Arbeidsmarkt in balans is aangenomen in de Eerste Kamer. Hierdoor verandert de ketenregeling voor tijdelijke contracten. Daarnaast worden de verschillen tussen flexibele contracten en vaste contracten kleiner. Het grootste deel van de maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. Schoolbesturen kunnen dit schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering voor het vervangen van zieke leraren.
Deel bericht

Nationale Overblijfdag 6 juni 2019

27.05.19
Voor het vijfde jaar op rij initieert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 60.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo'n 600.000 overblijvertjes dagelijks.
Deel bericht

Webinar over school van de toekomst

24.05.19
Op 19 juni kunt u meedoen aan een webinar van het Arbeidsmarktplatform PO over de school van de toekomst. Wat kan anders organiseren opleveren en hoe kan het onderwijs anders worden ingericht als daar behoefte aan is? Tijdens het webinar gaan ervaringsdeskundigen uit de praktijk, onderzoekers en visionairs met elkaar in gesprek.
Deel bericht

Eén jaar AVG en 300 privacyvragen verder. Dit is één van de meestgestelde

23.05.19
Hoe lang mag een leerlingendossier bewaard worden? Het wordt aan de scholen zelf overgelaten om te bepalen hoe lang zij bepaalde persoonsgegevens bewaren en met welk doel. Dit geldt dus ook voor het leerlingendossier. Het is voor schoolbesturen van belang om het beleid rond het bewaren van persoonsgegevens goed schriftelijk vast te leggen, zodat u zich daarop kunt beroepen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)