Nieuwe Master Nederlands in Suriname

24.09.22
Aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname wordt vanaf dit academiejaar een nieuwe master Nederlands ingericht. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wij gingen in gesprek met de twee opleidingscoördinatoren, Mahalia Sno voor de masteropleiding en Marjorie Rotsburg voor de bacheloropleiding.
Deel bericht

Nobelprijswinnaar Feringa doet proefjes op De Nieuwe Veste in Coevorden

24.09.22
Nobelprijswinnaar Ben Feringa uit Barger-Compascuum en zijn team van studenten bezoeken vandaag De Nieuwe Veste in Coevorden. Daar gaat hij met leerlingen in gesprek en doet hij scheikundige proefjes.
Deel bericht

Student River kan geen kamer vinden en hopt van bank naar bank

23.09.22
De buitenlandse student River (21) gaat van bank naar bank. In Eindhoven kan hij geen kamer of studio vinden en daarom is hij afhankelijk van de gastvrijheid van andere studenten. Zijn zoektocht naar een eigen plekje kent vele hobbels waarbij hij zelfs werd opgelicht. De bank is nu zijn beste vriend. "Je hebt alleen geen privacy."
Deel bericht

Commissie: hoogleraar moet sponsoring van onderzoek voortaan vermelden

23.09.22
Bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de afdeling Belastingrecht aan de Universiteit Leiden moet de sponsoring van zijn onderzoek voortaan vermelden bij zijn publicaties. Dat is een van de aanbevelingen van een tijdelijke commissie.
Deel bericht

Effect luchtreinigers op corona nog onduidelijk

22.09.22
Het RIVM keek of verplaatsbare luchtreinigers nut hebben als ze in geventileerde openbare ruimtes staan, zoals scholen en winkels. Het is niet duidelijk of deze luchtreinigers zorgen voor minder overdracht van COVID-19 tussen mensen.
Deel bericht

Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021

21.09.22
Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).
Deel bericht

OCW trekt extra geld uit voor koopkracht, kansengelijkheid en herstel

21.09.22
Alle kinderen en jongeren moeten alle kansen kunnen krijgen, ongeacht waar je woont, het inkomen van je ouders of de omstandigheden waarin je opgroeit. Daarnaast is het belangrijk dat studenten de rust en ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ook is er extra aandacht voor de culturele sector om te groeien en te vernieuwen.
Deel bericht

Dichter Gershwin Bonevacia: 'Jongeren zijn op heel veel manieren met taal bezig'

20.09.22
De Boekenweek voor Jongeren is begonnen, compleet met een Lieteratoer, een campagne voor de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren, en een uitgave die 3PAK heet. Daarin staan bijdragen van Chinouk Thijssen, Daan Heerma van Voss en Gershwin Bonevacia. "Jongeren weten echt wel dat lezen leuk is. Ze zijn op heel veel verschillende manier met taal bezig", zegt Bonevacia in De Taalstaat.
Deel bericht

Van vmbo toch nog naar master: ‘Sommige leerlingen hebben gewoon meer tijd nodig’

20.09.22
In het Nederlands onderwijs moet je best vroeg kiezen. Dat leidt niet altijd tot de meest logische schoolcarrières. Vincent Grimbergen weet er alles van: met een flinke omweg belandde hij bij een studierichting én een baan die hem past als een goede jas.
Deel bericht

Kabinet maakt 1,2 miljard vrij voor leven lang ontwikkelen

20.09.22
In de kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) die de minister later deze week naar de Kamer stuurt, geeft het kabinet onder meer uitwerking aan afspraken uit het coalitieakkoord om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren met leerrechten. Dit betekent dat Nederlanders een individueel scholingsbudget krijgen.
Deel bericht

Regeringspartijen willen strenger toezicht op aanpak kennisveiligheid door universiteiten

17.09.22
Kennisinstellingen zijn opgeroepen om al hun geledingen te onderwerpen aan een risicoanalyse betreffende kennisveiligheid. Universiteitsbestuurders vinden dat soms overdreven, wat de VVD en het CDA niet geruststelt. Zij roepen op om niet alleen de uitkomst maar ook de aanpak van de risicoanalyses door universiteiten te onderwerpen aan een externe audit. De minister heeft daar oren naar.
Deel bericht

Na openbare aanklager nu ook oud-generaal Mexico opgepakt in zaak van 43 verdwenen studenten

16.09.22
In Mexico is de gepensioneerde generaal José Rodriguez Pérez gearresteerd omdat hij mogelijk betrokken was bij de verdwijning van 43 studenten in 2014. Ook twee andere militairen werden opgepakt vanwege hun vermoedelijke rol in de zaak.
Deel bericht

Inflatie en energieprijzen nopen tot thuiswerken en afstandsonderwijs

16.09.22
Door de gestegen gasprijzen, de inflatie en de positieve ervaringen met thuiswerken en afstandsonderwijs gaat de Rijksuniversiteit Groningen het onderwijs en werken aan de universiteit anders vormgeven. Dat zal wel gepaard gaan met kinderziektes, waarschuwt de voorzitter.
Deel bericht

Pabo Veghel sluit: met 'wederzijds begrip' op zoek naar oplossing

15.09.22
De Pabo in Veghel sluit de deuren. Dat is al even duidelijk, maar hoe staan de zaken er een half jaar na de bekendmaking van dat nieuws voor? Weten studenten al waar ze terechtkomen? Komt er een alternatieve locatie? Locatieleider Frans Koevoets geeft tekst en uitleg.
Deel bericht

Onveilige studentenkamer? 'Nou en, voor jou 10 anderen'

15.09.22
Een student in een onveilig studentenhuis durft daarover lang niet altijd naar zijn huisbaas te stappen. Onder meer vanwege het woningtekort worden missende brandblussers of kapotte sloten voor lief genomen. Dat geven honderden uitwonende studenten aan in een vragenlijst van NOSop3 die ruim 2000 keer is ingevuld.
Deel bericht

Studieschuld blijft toenemen

15.09.22
Begin 2022 bedroeg de gemiddelde studieschuld van alle (oud-)studenten met studieschuld 15,9 duizend euro. Dat is 700 euro meer dan een jaar eerder. Sinds de invoering van het nieuwe leenstelstel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3,5 duizend euro gestegen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Deel bericht

Mbo’ers stylen ministers en Tweede Kamerleden op Prinsjesdag

14.09.22
Voor Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat start Prinsjesdag 2022 met een bezoek aan jonge, talentvolle mbo’ers. Samen met 14 Tweede Kamerleden van 8 verschillende politieke partijen bezoeken zij beautysalon Aveda in Den Haag.
Deel bericht

Raad van State: wetsvoorstel voor herinvoering basisbeurs onvoldoende onderbouwd

13.09.22
Raad van State: wetsvoorstel voor herinvoering basisbeurs onvoldoende onderbouwd
Deel bericht

Inspiratieboek prachtprojecten onderwijs

10.09.22
Inspirerende schoolgebouwen voor leerlingen, studenten en docenten, voor schoolbesturen en gemeenten gebundeld in één boek van HEVO, met alle onderwijstypes. De uitdaging is om huisvesting te creëren die flexibel in gebruik en duurzaam te exploiteren is. Maar nog belangrijker: een gezonde omgeving waarin leerlingen en docenten beter presteren en die wezenlijk bijdraagt aan geluk en welzijn.
Deel bericht

VSNU: LSVb zaait paniek om niks

08.09.22
Tienduizenden afhakers onder studenten, dat vreest de Landelijke Studentenvakbond, LSVb. Door nieuwe maatregelen zou studeren voor tienduizen studenten te duur worden. Maar de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vindt dat de studentenvakbond overdrijft. "Wij hebben geen enkele aanwijzing dat zich dat zou voor doen", zegt VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)