Techprominenten pleiten voor tijdelijke rem op 'risicovolle' ontwikkeling AI

29.03.23
De ontwikkelingen op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie) gaan momenteel zo snel, dat er een pauze moet worden ingelast. Dat schrijven tal van prominenten uit de wetenschap en techsector in een open brief. Onder de ruim 1100 ondertekenaars zitten techprominenten als Elon Musk en Steve Wozniak, en ook tal van academici.
Deel bericht

Studenten willen af van bindend advies: 'Levert veel stress op'

29.03.23
Er komen steeds meer studenten in de problemen door het bindend studieadvies (bsa). Dat schetst althans de Nijmeegse Studentenvakbond AKKU. Zij heeft een speciaal meldpunt geopend waartoe gedupeerden zich kunnen wenden. Gelderse hogescholen en universiteiten herkennen het beeld niet, maar nemen de zorgen wel serieus.
Deel bericht

Student voor de klas, docent naar conferentie? Niet gek, zegt OCW

29.03.23
r is veel belangstelling voor het nieuwe programma ‘Een slimmer collegejaar’ van minister Dijkgraaf. Het programma bestaat uit 42 verschillende pilots die de planning van het collegejaar, de inhoud van de curricula en andere zaken onder handen zullen nemen. Verlaagd collegegeld vanwege een maand minder onderwijs zit er echter niet in, zegt OCW.
Deel bericht

Meer ademruimte voor studenten, docenten en onderzoekers: veel belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar

28.03.23
Er is veel belangstelling voor pilots voor een ‘slimmer collegejaar’. Deze moeten studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Vijftien onderwijsinstellingen gaan aan de slag met het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op veran...
Deel bericht

De uitgestelde Kamerbrief over internationalisering is weer uitgesteld

27.03.23
De februaribrief over internationalisering is opnieuw vertraagd. Deze Kamerbrief zou eerst tot maart worden uitgesteld, maar is opnieuw vertraagd en nu verplaatst naar mei, zo heeft minister Dijkgraaf aangekondigd.
Deel bericht

Leven in het internet

26.03.23
Eind 2021 lanceerde Mark Zuckerberg ‘zijn’ metaverse. In een anderhalf uur durende presentatie schetste de baas van techgigant Meta een digitale driedimensionale wereld waarin we samenkomen, werken en plezier hebben. Wat kan het metaverse ons brengen?
Deel bericht

Caribische studenten krijgen al voor vertrek naar Nederland burgerservicenummer

24.03.23
Nog voordat aspirant-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk naar Nederland komen, kunnen ze een burgerservicenummer (BSN) krijgen. Dat is vanmiddag besloten door de ministerraad. Voorheen kregen ze pas een BSN als ze in Nederland waren geland en zich inschreven bij een gemeente. Daardoor konden ze bijvoorbeeld pas na aankomst een bankrekening openen en moeilijker aan een kamer komen.
Deel bericht

Nederlandse universiteiten dalen op vrijwel alle domeinen in de QS-ranking

24.03.23
Het is geen goede editie van de QS-ranking voor de liefhebbers van rankings; Nederlandse universiteiten verliezen in veel domeinen hun posities. Universiteiten hopen tegelijkertijd dat er internationaal steeds minder waarde wordt gehecht aan deze rankings.
Deel bericht

Interview | Nederlands in de wereld

24.03.23
Per jaar volgen duizenden studenten in veertig verschillende landen een opleiding Nederlands aan een universiteit of hogeschool. Van China tot Argentinië, van Amerika tot Indonesië, en dichter bij huis, zoals in Duitsland, Polen en Slowakije. Waarom eigenlijk?
Deel bericht

HvA ontslaat docent voor grensoverschrijdend gedrag, had een seksuele relatie met student

23.03.23
Een docent van de Hogeschool van Amsterdam mag na een uitspraak van de rechter ontslagen worden. De hogeschool ontving meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag door de docent en stelde hem vanaf maart 2022 op non-actief.
Deel bericht

Demonstratie tegen sociale onveiligheid aan universiteit Groningen

22.03.23
In de hal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen voeren tientallen studenten actie. Ze vinden dat de universiteit meer moet doen tegen sociale onveiligheid.
Deel bericht

Scaffolding: praktische inzichten en voorbeelden

22.03.23
Heb je wel eens gezien dat een huis wordt gebouwd zonder steigers? De kans is klein: de ondersteuning is nodig om tot een stevig, duurzaam en afgewerkt gebouw te komen. Willen we dat leerlingen en studenten tot dezelfde soort kennis en vaardigheden oftewel goed leren komen, dan is het dan ook belangrijk om passende ondersteuning te bieden. Het bieden van deze ondersteuning wordt scaffolding genoemd.
Deel bericht

Minder seks onder jongeren vanaf 16 jaar

18.03.23
In 2022 gaf ruim de helft van de jongeren vanaf 16 jaar (56%) aan seksueel actief te zijn. Dat is minder dan in 2014, toen nog ruim zes op de tien jongeren (63%) dat aangaven. Dat meldt het CBS.
Deel bericht

NVAO zoekt uit: waarom keurden wij lerarenopleidingen goed?

17.03.23
Hoe kunnen lerarenopleidingen in het hbo zijn goedgekeurd terwijl de Onderwijsraad het taal- en rekenniveau van afgestudeerden alarmerend laag vindt? Onderwijskeurmeester NVAO gaat het zelf analyseren, meldt minister Dijkgraaf.
Deel bericht

Pabo Veghel gaat, maar afstudeerders mogen blijven

17.03.23
De Pabo in Veghel krijgt na de sluiting in de zomer van dit jaar geen alternatieve locatie. Afstudeerders mogen een jaartje extra in het huidige gebouw blijven, de rest verhuist naar Den Bosch. Dat vertelt locatiemanager Frans Koevoets.
Deel bericht

Wat vindt BBB eigenlijk van hoger onderwijs?

16.03.23
In het onderwijs is er geen ruimte voor ‘woke’, komt er een meldpunt voor academische vrijheid en worden alle bacheloropleidingen verplicht weer in het Nederlands. Tenminste, dat vindt BBB, de grote verrassing van de Provinciale Statenverkiezingen.
Deel bericht

“Als studenten ChatGPT inzetten om voor hen te denken, doen docenten iets fout”

15.03.23
Door technologische ontwikkelingen verschuift de nadruk in de academische omgeving van proces naar product. Welke implicaties heeft deze verschuiving voor de wetenschappelijke waarden? ScienceGuide sprak prof. dr. José van Dijck, universiteitshoogleraar digitale samenleving en mediacultuur aan de Universiteit Utrecht, over de zoektocht van data naar informatie, via kennis, naar wijsheid.
Deel bericht

‘Afbeeldingen in lesmateriaal vooral van mensen met een witte huid’

15.03.23
Utrechtse geneeskundestudenten vinden dat hun onderwijs diverser kan. Het curriculum houdt te weinig rekening met verschillen tussen patiënten vinden zij. Hierdoor worden studenten niet genoeg voorbereid op het behandelen van een diverse groep.
Deel bericht

Iets meer studenten kiezen dit jaar voor pabo

15.03.23
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het aantal eerstejaars aan de hogescholen gedaald, blijkt uit de definitieve tellingen die vandaag bekend zijn gemaakt. De opleiding verpleegkunde krijgt de hardste klappen. Zij zagen geen 7.400 studenten aan de start verschijnen, maar slechts 6.100. Wel kozen iets meer studenten voor een pabo-studie.
Deel bericht

Weer meer internationale studenten: ‘We moeten instroom gaan beheersen’

14.03.23
Aan de Nederlandse universiteiten studeren dit academische jaar 85.000 buitenlandse studenten. Dat komt neer op een toename van zo’n 7 procent. Hoewel de groei in vergelijking met eerdere jaren is afgevlakt, wil de minister ingrijpen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)