Komt OCW nu wel met een onafhankelijk meldpunt sociale veiligheid?

09.12.22
De Regeringscommissaris Mariëtte Hamer is geschrokken van de staat van de onafhankelijke klachtenregeling op universiteiten en pleit voor een landelijk instituut voor sociale veiligheid. Minister Dijkgraaf wil de klachtenafhandeling echter aan instellingen zelf laten.
Deel bericht

Toename vrouwelijke hoogleraren stokt

09.12.22
Hoewel het aantal vrouwen aan de top van de wetenschap groeit, gaat het niet snel genoeg. Dat staat in de nieuwe 'Monitor vrouwelijke hoogleraren', [...]
Deel bericht

‘Zelfselectie’ zorgt voor kansenongelijkheid en een minder diverse studentengroep.

08.12.22
Gemotiveerde leerlingen kiezen soms niet voor hun voorkeursopleiding als daar selectie plaatsvindt, meldt de Inspectie van het Onderwijs. Niet hun kwalificaties of de opleidingsinhoud, maar de selectieprocedure is de reden.
Deel bericht

Student uit armere wijk gebruikt negatief imago als stimulans

08.12.22
Onderzoekers hebben vaak de neiging om jongeren uit armere buurten te zien als een uniforme groep die vooral negatief door de leefomgeving wordt beïnvloed. Dat is wellicht te simplistisch, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Zij onderzochten de aspiraties op het gebied van onderwijs en werk bij jonge mannen uit twee armere Utrechtse wijken.
Deel bericht

RUG-student krijgt prestigieuze beurs in China: 'Even grote kans als toegelaten worden tot Harvard'

08.12.22
Onno de Wal uit Westerlee gaat een jaar lang in China studeren. De student van de Rijksuniversiteit Groningen is een van de 150 gelukkigen die gekozen is uit een groep van drieduizend aanmeldingen, voor het Schwarzman Scholarship aan de Tsinghua University in Beijing.
Deel bericht

Artikel | Opleiden voor de toekomst: hoe doe je dat?

08.12.22
Opleiden en leren raakt altijd de toekomst. Ga maar eens op zoek naar een visiedocument, schoolplan of opleidingsprofiel zonder een duiding van iets wat lijkt op: “het klaarstomen van studenten voor de beroepspraktijk” of “het voorbereiden van onze leerlingen op de toekomst”.
Deel bericht

Niet elke student heeft straks recht op basisbeurs: ‘Ik ben een petitie gestart!’

07.12.22
‘Invoering basisbeurs voor alle studenten in hoger onderwijs’, zo klinkt de titel van een nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Volgens rechtenstudent Marieke Schunselaar uit Groningen is dit niet waar en daarom is ze een petitie gestart.
Deel bericht

Succesfactoren voor blended learning

07.12.22
Heldere afspraken, voldoende tijd, een goede structuur en docenten die niet bang zijn om de blauwdruk van hun onderwijs te herzien. Bij Zuyd Hogeschool kent men de succesfactoren voor het ‘verblenden’ van onderwijs uit de praktijk, vertelt Kim Dirkx.
Deel bericht

Beginnende leraren niet bekend met effectieve leerstrategieën

04.12.22
Met slimme leerstrategieën kunnen leerlingen en studenten betere resultaten behalen. Maar onder beginnende Vlaamse leraren blijken daarover veel misvattingen te bestaan. Tijd om de leraar te leren slim te leren.
Deel bericht

“De beste manier om te leren is door zelf les te geven”

04.12.22
“Ik heb in mijn les tachtig professoren die de colleges verzorgen en maar een student en dat ben ik”, aldus Jean-Charles Cailliez op de conferentie van EAPRIL. In zijn reverse classroom geven de studenten hém les. “Om dat te kunnen doen moet je de studenten vertrouwen en zij moeten jou vertrouwen.”
Deel bericht

Agrarische studenten hebben interculturele vaardigheden nodig

02.12.22
“De agrarische sector is ontzettend internationaal”, vertelt Hinno Bel van Aeres Hogescholen. Met een minor over interculturaliteit en projecten in onder andere Myanmar en Vietnam ondersteunt hij het internationale agrarische onderwijs.
Deel bericht

Koningin Máxima praat met internationale studenten in Den Haag

02.12.22
Koningin Máxima is donderdag in gesprek gegaan met internationale studenten. Dat deed ze tijdens een bezoek aan Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De organisatie focust zich op primair en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en onderzoek, en volwasseneneducatie. Nuffic bestaat dit jaar zeventig jaar.
Deel bericht

Geopend: call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

30.11.22
De coronaperiode heeft de inzet van digitale onderwijsvormen zoals online, blended en hybride onderwijs in een stroomversnelling gebracht. In dit programma moet worden onderzocht hoe digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).
Deel bericht

Chinese universiteiten sturen studenten naar huis, nog altijd onvrede over coronaregels

29.11.22
In China probeert het regime de protesten tegen het coronabeleid de kop in te drukken, onder meer door studenten van universiteiten naar huis te sturen. In veel steden is bovendien volop politie op de been om te voorkomen dat er meer demonstraties uitbreken. Agenten zouden zich in groepen ophouden bij de uitgangen van metrostations.
Deel bericht

De Kamer is klaar met een afwachtende Dijkgraaf

25.11.22
Dit is niet wat we afgesproken hebben, sneerde de VVD naar de minister. Universiteiten en hogescholen hebben internationale studenten volgens de Tweede Kamer vooral gebruikt om te cashen en de minister laat zich in het bos sturen door de instellingen. Veel partijen hebben kritiek op Dijkgraaf zijn internationaliseringsbeleid.
Deel bericht

Door internationale studenten kan Nederland twee universiteiten vullen

25.11.22
Nederland huisvest zo'n vijfentwintigduizend Duitse studenten. Tweederde daarvan doet een studie in de sociale wetenschappen, bedrijfskunde of rechten. Dat blijkt uit een rapportage van het Duitse Nuffic, DAAD. Tevens blijkt dat het internationale verkeer van studenten Nederland zo'n zesenveertigduizend studenten extra oplevert – genoeg om twee universiteiten te vullen.
Deel bericht

Minister stoort zich aan klagende studenten, coalitie wil juist meer geld geven

25.11.22
De VVD wil dat de minister daadkracht toont in het beperken van de internationale instroom en het verdelen van onderzoeksgeld, bleek tijdens het debat over de begroting van OCW. Daarin pleitten de andere coalitiepartijen voor een verlenging van de verhoging van de aanvullende beurs voor uitwonende studenten – net nu de minister studenten openlijk de maat nam vanwege hun aanhoudende geklaag.
Deel bericht

Lodewijk Asscher benoemd tot voorzitter Digitaliseringsimpuls Onderwijs

25.11.22
Dr. Lodewijk Asscher wordt de nieuwe voorzitter van de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. De minister heeft ingestemd met het voorstel van de benoemingscommissie bestaande uit bestuurders uit mbo, hbo en wo, en het ministerie van OCW. Asscher volgt daarmee per 1 januari 2023 de huidige voorzitter a.i. Hans Nederlof op.
Deel bericht

Curriculum in Beeld: grip op het curriculum

24.11.22
Een krachtig curriculum is de basis voor krachtig onderwijs. Zicht op de doelen, de toetsing en de leeractiviteiten maakt dat je ruimte creëert voor écht leren. Alleen, hoe houd je overzicht op het totale curriculum? Hoe zorg je dat je dit gezamenlijk ontwikkelt én daarbij het gevoel hebt echt grip te hebben op het curriculum?
Deel bericht

Hbo mist zicht op student die wil ondernemen

23.11.22
Ondernemers en het bedrijfsleven worden vaak gezien als veroorzakers van veel maatschappelijke problemen. Volgens Thomas Lans van de HAN kunnen ze echter ook onderdeel van de oplossing zijn. Tijdens zijn installatie als lector Kansrijk Ondernemen aan de HAN pleitte Lans voor een bredere opvatting van ondernemerschap.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)