Symposium School en schaal

06.12.18
Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven?
Deel bericht

Internetconsultatie afschaffen lerarenregister

06.12.18
Tot 1 januari kunt u reageren op de online internetconsultatie over het wetsvoorstel voor afschaffing van het lerarenregister. Het wetsvoorstel komt van de Tweede Kamerleden Peter Kwint van de SP en Roelof Bisschop van de SGP. Zij vinden het niet verstandig vast te houden aan het lerarenregister zoals dat vorm krijgt in de Wet beroep leraar.
Deel bericht

Onderwijsbesturen moeten beter financieel plannen en transparanter rapporteren

04.12.18
Reserves zijn noodzakelijk om risico’s op te vangen, maar het is niet wenselijk dat in toenemende mate middelen vast komen liggen en niet besteed worden aan onderwijs. Er lijkt sprake van een brede tendens van nogal voorzichtig begroten. Leerlingen en studenten in Nederland verdienen onderwijs van blijvend goede kwaliteit. Daarvoor moet de school of instelling financieel gezond zijn.
Deel bericht

Lerarentekort dwingt school in Almere tot leerlingstop

30.11.18
De Bongerd in Almere, een school voor speciaal onderwijs, plaatst vanwege het gebrek aan leraren tijdelijk geen leerlingen. Ook bij de Olivijn, een school van dezelfde stichting, kunnen er in de meeste klassen geen leerlingen meer bij. We hebben een streep getrokken om voor zittende leerkrachten en leerlingen de rust te behouden, zegt directeur-bestuurder Hetty Vlug.
Deel bericht

Nieuw onderzoek: ‘wake-up call’ over mediagebruik van kinderen met een beperking

30.11.18
Kinderen met een beperking en hun begeleiders ervaren veel problemen rond mediagebruik. Dat is de conclusie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en de Onderwijsspecialisten uit onderzoek in samenwerking met Kennisnet, de PO-Raad en Mediawijzer. In dit artikel meer over de uitkomsten van het onder...
Deel bericht

Column: Groepsapp met de klas

27.11.18
Dit schooljaar heb ik voor mijn nieuwe klas weer een groepsapp aangemaakt. Ik gebruik de app om roosterwijzigingen door te geven, om te herinneren aan huiswerk en er worden foto’s uitgewisseld op de stagedagen. Als bijvangst zie ik wat voor profielfoto mijn leerlingen hebben gekozen, hoe nauwkeurig ze kunnen lezen en hoe het gesteld is met de spellingsvaardigheden.
Deel bericht

Vanaf 2020 wettelijk rookverbod in en om scholen

26.11.18
Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord. In het akkoord staat dat er regels komen ‘waarin wordt uitgewerkt hoe het rookverbod op de scholen (…) wordt ingesteld, aangeduid en gehandhaafd’. Er staat ook in dat er ‘aanvullende middelen’ worden ingezet ‘om via de Gezonde School extra scholen te ondersteunen in het rookvrij maken van hun schoolterrein’.
Deel bericht

SP en SGP: ‘Schaf lerarenregister helemaal af’

25.11.18
SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het lerarenregister ‘van meet af aan een speeltje van beleidsmakers’. “Het is niet vanuit de leraren ontstaan, maar over de leraren uitgekieperd.” De Onderwijsraad en de beweging PO in actie oordeelden er eerder vernietigend over. Tienduizenden docenten tekenden een protestpetitie.
Deel bericht

5 eenvoudige tips om kosten te besparen in het onderwijs

25.11.18
In het onderwijs wordt met grote regelmaat gevochten met de (veelal erg beperkte) budgetten. En toch krijgen ze het ieder jaar weer voor elkaar om alles uit de budgetten te halen wat mogelijk is. Maar hoe zorg je nu voor een beetje rek in dat krappe budget? Met deze eenvoudige tips kun je langzaam maar gestaag kosten besparen in het onderwijs.
Deel bericht

Sonja leert jongeren met laag IQ wat wel en niet kan op social media

25.11.18
Sonja Heijkamp ondervindt als projectcoördinator mediawijsheid wat er mis kan gaan als jongens en meiden met een laag IQ online gaan. Volgens haar is er sprake van ‘heel veel verborgen problematiek’. ,,Als de politie een melding krijgt van een slachtoffer op internet houden zij niet bij: is het iemand met of zonder verstandelijke beperking.’’
Deel bericht

VSO mag ook gebruik maken van subsidieregeling vmbo techniek

24.11.18
Minister Slob heeft toegezegd dat ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een vmbo-techniekprofiel gebruik mag maken van de subsidieregeling vmbo techniek. Eerder hebben de PO-Raad, VO-raad en LECSO hierop aangedrongen in een brief aan de Tweede Kamer. De manier waarop de middelen worden toegekend is nog niet duidelijk.
Deel bericht

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

24.11.18
Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of in een zorginstelling. Eén van de maatregelen is het vereenvoudigen van de financiering van zorg in het onderwijs.
Deel bericht

Speciaal basisonderwijs: vier dagen school, minder zieken

23.11.18
Leerlingen van speciale basisschool De Wissel in Hoorn gaan dit schooljaar vier in plaats van vijf dagen per week naar school. Daardoor zijn er minder kinderen ziek en leerlingen zijn rustiger geworden. Bijkomend voordeel is dat de leraren, die niet vrij zijn op woensdag, meer tijd hebben om hun lessen voor te bereiden.
Deel bericht

Vakbonden: Kabinet mist historische kans op fatsoenlijk pensioen voor iedereen

23.11.18
De bonden verwijten het kabinet starheid op alle fronten. Geen pensioen voor zzp’ers. Weigeren om maatwerk mogelijk te maken in sectoren voor mensen met zwaar werk. Star vasthouden aan de veel te lage rekenrente van DNB terwijl de rest van Europa met een veel stabielere rente rekent. We hadden hier een grote doorbraak kunnen maken naar een fatsoenlijk pensioen voor iedereen’
Deel bericht

Den Haag zet in op groene scholen

21.11.18
De gemeente Den Haag stelt voor 2019 3.000.000 euro beschikbaar voor het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Aanvullend hierop stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar voor het realiseren van groenblauwe schoolpleinen.Kinderen kunnen hierdoor zien en beleven wat verduurzaming inhoudt én in een natuurlijke omgeving prettig en uitdagend spelen.
Deel bericht

Minister Slob: 'Leerboerderij De Grote Brander is géén vervangende school'

20.11.18
Het onderwijsaanbod voor moeilijk lerende kinderen op leer- en zorgboerderij de Grote Brander in Okkenbroek is terecht stopgezet. Het is geen substituut voor het bieden van onderwijs op school. De Zorgboerderij bood een uitweg voor kinderen die moeite hebben met het volgen van regulier onderwijs.
Deel bericht

Bredase school kwijnt langzaam weg: ‘Leerlingen verdienen meer dan deze ouwe troep’

18.11.18
Het schoolgebouw van Het Berkenhofcollege is zo verpauperd dat goed onderwijs geven nog amper mogelijk is. Docenten van de praktijkschool luiden de noodklok.?Iedereen onderkent de problemen. Maar intussen gebeurt er weinig.In een gebouw dat hopeloos verouderd is. Het pand dateert van 1980, en was oorspronkelijk bedoeld voor voorlopige huisvesting.
Deel bericht

Internationale dag van de Rechten van het Kind

17.11.18
Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Zo komt de Lot's Foundation dit jaar met nieuwe website: Lot's Channel.
Deel bericht

Tekort aan leerkrachten: school voert vierdaagse lesweek in

16.11.18
Een vierdaagse schoolweek voor groep 7 en 8. Dat is het plan van SBO De Blinker in Geleen. Koepel Kindante is er niet blij mee. Wij kampen binnen Stichting Kindante met een vervangerstekort’. De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben daarom vanaf donderdag een vierdaagse lesweek, waarbij elke dag van de week één van de groepen 7 of 8 thuisblijft.
Deel bericht

Landelijke belangstelling voor 'Zeeuws' vmbo-diploma

16.11.18
Er is landelijke belangstelling voor een uniek samenwerkingsmodel in Goes. Leerlingen van speciaal voortgezet onderwijsinstelling OdyZee in Kloetinge volgen hun praktijklessen op Pontes in Goes. De stap voor hen naar een grote vmbo-school is niet makkelijk, maar wel één die nodig is voor een diploma. Door de samenwerking hebben al vijf leerlingen van OdyZee een vmbo-diploma gehaald.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)