De kinderen van de Maartenschool

21.04.17
De Sint Maartenschool in Nijmegen krijgt geen geld meer voor zorg. Wat blijft er dan nog over van een plek waar zwaar beperkte kinderen alle aandacht krijgen?
Deel bericht

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

19.04.17
Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari.
Deel bericht

Overdracht Ambelt definitief

19.04.17
Het plan om de Apeldoornse locaties van de Ambelt over te dragen aan De Onderwijsspecialisten is goedgekeurd door de Commissie Fusietoets Onderwijs.
Deel bericht

'Kijk in de spiegel, pesten zit in onze samenleving'

19.04.17
Het antipestbeleid van scholen is dweilen met de kraan open, schrijft Bamber Delver. Nederland heeft een pestcultuur en scholen zijn daarvan de afspiegeling.
Deel bericht

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

19.04.17
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!
Deel bericht

Cursus 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

17.04.17
Landelijk Orgaan Onderwijs- en Kinderrevalidatie (LOOK) heeft met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD de blended learning cursus: Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie ontwikkeld.
Deel bericht

Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB

12.04.17
Leer met en van elkaar hoe je werkt met een toekomstplan voor een doorlopende ondersteuning voor iedere jongere van 16-tot 27 jaar. Hiervoor wordt op 30 mei 2017 een innovatielab Experimenteren met Toekomstplan gehouden.
Deel bericht

Staat van het Onderwijs positief over het (v)so

12.04.17
Veel positieve berichten over het (v)so in het op 12 april gepubliceerde rapport van de inspectie over de staat van het onderwijs 2015-2016. Nog niet eerder hadden zoveel scholen een basisarrangement (96,1%) met ook goede en excellent presterende scholen. Het speciaal onderwijs scoort, door een meer...
Deel bericht

Autistische Sesamstraat personage Julia gisteren voor het eerst op tv

12.04.17
Het heeft even geduurd, maar het autistische Sesamstraat personage Julia is eindelijk op de televisie verschenen. In een aflevering over autisme maakte Julia gisteren haar debuut in de Amerikaanse versie van Sesamstraat.
Deel bericht

Getuigschriften voor vso

07.04.17
Bij het kantoor van LECSO kunt u gewaarmerkt papier kopen voor de getuigschriften vso. Het gewaarmerkte papier voldoet aan specifieke eisen voor getuigschriften. Hiermee streven we naar uniforme getuigschriften voor het voortgezet speciaal onderwijs die landelijk herkenbaar zijn. LECSO heeft in same...
Deel bericht

Examens voortgezet speciaal onderwijs

06.04.17
Steeds meer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs doen examen. Een goede zaak volgens demissionair staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Inclusief onderwijs is het ideaal, maar wel op lange termijn (opinie)

05.04.17
Voluit inclusief onderwijs heeft de toekomst, stelt G. R. van Leeuwen. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Deel bericht

'Scholen verwijzen zorgkinderen te laat naar speciaal onderwijs'

04.04.17
De invoering van het 'passend onderwijs' heeft grote gevolgen voor het speciaal onderwijs in regio’s waar fors is bezuinigd. Tilburg is zo’n regio. Daar komen kinderen die niet langer kunnen meekomen op een gewone basisschool nu terecht in te grote klassen in het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Basisschool stuurt gehandicapte jongen terecht van school

04.04.17
Een Utrechtse basisschool heeft een gehandicapte jongen terecht van school gestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De ouders van de 13-jarige Kubo, die het syndroom van Down heeft, stapten naar het College omdat ze vonden dat de school discrimineerde.
Deel bericht

'Kubo leert het meest op een gewone school'

04.04.17
Toen Kubo van school moest omdat hij down heeft, tekenden zijn ouders bezwaar aan. Vandaag spreekt het College voor de Rechten van de Mens zich uit over deze zaak.
Deel bericht

Autismevriendelijkheidsprijzen uitgereikt

03.04.17
Op zondag 2 april heeft de NVA de Autismevriendelijkheidsprijzen 2017 uitgereikt in het Papageno Huis in Laren aan Adri Ligtvoet en Joke ten Dam.
Deel bericht

Apple organiseert muziekworkshops tijdens autisme-maand

01.04.17
Het is Autism Acceptance Month en ook Apple besteedt daar aandacht aan. Ze gaan muzikale excursies naar de Apple Store organiseren en ze besteden extra aandacht aan apps die voor kinderen op het autistische spectrum nuttig kunnen zijn.
Deel bericht

Nationale Onderwijsprijs VO naar Piet Bakkerschool in Sneek

29.03.17
De Piet Bakkerschool in Sneek heeft de Nationale Onderwijsprijs gewonnen. De prijs is bedoeld als stimulans voor vernieuwende onderwijsprojecten.
Deel bericht

5.500 kinderen met 'rugzakje' gaan niet naar school

28.03.17
Steeds meer leerlingen met complexe problemen kunnen geen school vinden die ze wil aannemen. Het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt, is de laatste jaren fors gegroeid; al 5.500 leerlingen zitten noodgedwongen thuis.
Deel bericht

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

27.03.17
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.
Deel bericht