Boetes dreigen voor bedrijven en organisaties die laks omgaan met nieuwe privacywet

23.06.17
Veel Nederlandse bedrijven en organisaties lopen vanaf volgend jaar kans op hoge boetes, omdat ze nog niet klaar zijn voor een nieuwe Europese privacywet. Uit onderzoek van consultancybureau PwC onder 350 bedrijven blijkt dat ruim de helft van de bedrijven nog niet serieus begonnen is met de voorbereidingen.
Deel bericht

Amsterdam stopt met vijfkilometercriterium voor speciaal onderwijs

20.06.17
Amsterdam schaft vanaf augustus het vijfkilometercriterium voor vervoersvergoeding voor kinderen in het speciaal (voortgezet) onderwijs af.
Deel bericht

Gift redt Sint Maartenschool

13.06.17
Dankzij een anonieme gift kan de Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs in Ubbergen nog zeker een jaar doorgaan met onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking (cluster 3). “Ik werd opgebeld en dacht: dit kan niet waar zijn. Het is geweldig” zegt directeur Gillis Geschiere.
Deel bericht

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

09.06.17
Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs vraagt aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met dit nieuwe boek willen de schrijvers het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onder...
Deel bericht

Rekenkamer: Besteding geld passend onderwijs groot vraagteken

17.05.17
Het valt niet te achterhalen waar het geld voor passend onderwijs - ruim 2 miljard euro in 2016 - nou precies terechtkomt, en wat het voor leerlingen oplevert. De verantwoording door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen laat veel te wensen over, mede doordat de overheid daar te weinig eisen aan stelt. Meer urgentie bij minister Bussemaker van Onderwijs is geboden.
Deel bericht

KPN steunt muziektherapie voor kinderen met autisme

17.05.17
Het KPN Mooiste Contact Fonds en de Stichting Papageno gaan samen een app ontwikkelen om kinderen met autisme onderling en met hun muziektherapeut te verbinden.
Deel bericht

‘Speciaal slagen’ net zoveel waard als ‘normaal’ diploma

15.05.17
Zo’n 27.000 Gelderlanders doen dit jaar eindexamen. Onder hen honderden leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). ,,Zij verschillen niet qua niveau en willen graag ‘normaal’ zijn’’, weet de Groesbeekse onderwijsbestuurder Hennie Loeffen.
Deel bericht

Minisymposium: Koers kiezen in passend onderwijs

15.05.17
Passend onderwijs is in het hele land volop in ontwikkeling en de Ambelt in Oost-Nederland kiest hierin haar eigen koers. Ter gelegenheid van de afronding van Ambelt Kiest Koers houdt De Ambelt een minisymposium over diverse aspecten van het passend onderwijs en de integratie van het vso in het vo. ...
Deel bericht

‘Geld jeugdhulp deels overhevelen naar onderwijs’

09.05.17
Een deel van het geld dat nu naar jeugdhulp gaat, kan beter worden besteed aan onderwijs. Dat stelt psycholoog en onderwijskundige Bert Wienen in NRC.
Deel bericht

Bezorgdheid om baanbehoud onder werknemers neemt af

09.05.17
Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. In 2016 was 24 procent van de 15- tot 65-jarigen in loondienst hier bezorgd over.
Deel bericht

Toewerken naar inclusief onderwijs is plicht én recht (opinie)

03.05.17
Inclusief onderwijs is een haalbare kaart, mits we de tijd nemen en goed nadenken over wat het betekent voor het speciaal onderwijs, voor leerlingen en voor de scholing van leraren, reageren dr. Neely Anne de Ronde-Davidse en Jaco van den Broek.
Deel bericht

De kinderen van de Maartenschool

21.04.17
De Sint Maartenschool in Nijmegen krijgt geen geld meer voor zorg. Wat blijft er dan nog over van een plek waar zwaar beperkte kinderen alle aandacht krijgen?
Deel bericht

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

19.04.17
Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari.
Deel bericht

Overdracht Ambelt definitief

19.04.17
Het plan om de Apeldoornse locaties van de Ambelt over te dragen aan De Onderwijsspecialisten is goedgekeurd door de Commissie Fusietoets Onderwijs.
Deel bericht

'Kijk in de spiegel, pesten zit in onze samenleving'

19.04.17
Het antipestbeleid van scholen is dweilen met de kraan open, schrijft Bamber Delver. Nederland heeft een pestcultuur en scholen zijn daarvan de afspiegeling.
Deel bericht

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

19.04.17
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!
Deel bericht

Cursus 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

17.04.17
Landelijk Orgaan Onderwijs- en Kinderrevalidatie (LOOK) heeft met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD de blended learning cursus: Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie ontwikkeld.
Deel bericht

Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB

12.04.17
Leer met en van elkaar hoe je werkt met een toekomstplan voor een doorlopende ondersteuning voor iedere jongere van 16-tot 27 jaar. Hiervoor wordt op 30 mei 2017 een innovatielab Experimenteren met Toekomstplan gehouden.
Deel bericht

Staat van het Onderwijs positief over het (v)so

12.04.17
Veel positieve berichten over het (v)so in het op 12 april gepubliceerde rapport van de inspectie over de staat van het onderwijs 2015-2016. Nog niet eerder hadden zoveel scholen een basisarrangement (96,1%) met ook goede en excellent presterende scholen. Het speciaal onderwijs scoort, door een meer...
Deel bericht

Autistische Sesamstraat personage Julia gisteren voor het eerst op tv

12.04.17
Het heeft even geduurd, maar het autistische Sesamstraat personage Julia is eindelijk op de televisie verschenen. In een aflevering over autisme maakte Julia gisteren haar debuut in de Amerikaanse versie van Sesamstraat.
Deel bericht