EenVandaag Opiniepanel: meerderheid voor afschaffen bijzonder onderwijs

25.04.19
60 procent vindt dat onderwijs met een religieuze grondslag moeten worden afgeschaft, 34 procent vindt dat niet.Een kwart van de leden zegt het belangrijk te vinden dat er in Nederland nog religieus onderwijs gevolgd kan worden, terwijl bijna twee derde van de mensen zegt dat het niet meer van deze tijd is. Volgens EenVandaag vindt men dat het onderwijs neutraal moet zijn.
Deel bericht

Hoe leren kleuters met een lichte mentale beperking taal?

24.04.19
Liam heeft misschien wel een lichte mentale beperking, flitst het door jouw hoofd als je hem observeert. Een gevoelig onderwerp is het. Jij weet niet hoe je met de ouders van Liam hierover kan praten. […]
Deel bericht

Meer ondersteuners op basisschool in bijna alle regio’s

24.04.19
In de regio Zuid- & Midden-Drenthe hebben scholen in het BaO en SBO dit schooljaar verhoudingsgewijs het meeste onderwijsondersteunend personeel (oop) erbij gekregen. Bij het (voortgezet) speciaal onderwijs laat de regio IJssel en Rijn de grootste groeistuip in ondersteuners zien. In totaal kreeg het PO er dit schooljaar bijna 2750 voltijd ondersteuners bij (+13 procent).
Deel bericht

Nieuw programma 'Scholen besparen energie'

18.04.19
Het programma 'Scholen besparen energie' ondersteunt basisscholen en middelbare scholen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Daarbij ligt de focus op kleine energiebesparende ingrepen die weinig kosten, en waarmee schoolbesturen relatief veel geld kunnen besparen.
Deel bericht

Het weer in de meivakantie

18.04.19
Voor de thuisblijver is het weer aan het begin van de meivakantie bijzonder fraai. De zon schijnt in het Paasweekend volop en het wordt in de middag vrij warm, in het zuiden van het land bereikt het kwik mogelijk de zomerse waarde van 25 graden. Na Pasen houdt het Amerikaanse weermodel het tot Koningsdag vrijwel droog in ons land. De invloed van een hogedrukgebied blijft merkbaar
Deel bericht

Rinda den Besten: 'Vso-docent behouden kost 16,5 miljoen'

17.04.19
Of het nu gaat om het lerarentekort, werkdruk of financiën, de problemen in het speciaal onderwijs* zijn vaak het grootst. Alleen al om docenten in het diplomagerichte vso arbeidsvoorwaarden te bieden die gelijkwaardig zijn aan reguliere vo-docenten, is 16,5 miljoen nodig, stelt PO-Raad voorzitter Rinda den Besten.
Deel bericht

Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen

15.04.19
Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam. Veel te langzaam, zeggen voorzitter Bernard Wientjes en directeur Etty Schippers van rijksinitiatief De Bouwagenda. Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als dat ze nu doen. In het huidige tempo zijn alle gebouwen, waaronder scholen, pas in 2350 duurzaam te noemen. Dat hebben we uitgerekend.
Deel bericht

Onderwijs blijft kampioen in burn-out

14.04.19
In geen enkele bedrijfstak is het aantal burn-outklachten zo hoog als in het onderwijs. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018. Ook de afgelopen jaren stond het onderwijs steevast op de eerste plek. Veel werknemers in het onderwijs voelen zich ‘emotioneel uitgeput’ en ‘leeg aan het einde van de dag’.
Deel bericht

Reactie ministers: Goed onderwijs door duidelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid

12.04.19
Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Toch staat het onderwijs onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, sociale scheidslijnen in de samenleving en het lerarentekort.
Deel bericht

Rotterdamse ouders niet geraadpleegd over sluiten school voor kinderen met autisme [opinie]

07.04.19
Acato richt zich op thuiszitters, met veelal autisme, van 12 tot 18 jaar. Het is een burgerinitiatief dat tegemoet komt aan datgene wat vele thuiszitters nodig hebben om weer naar school te gaan. Een kwetsbare groep kinderen die met de aanpak van Acato, na soms jaren thuis te hebben gezeten, weer opleven. Een aanpak die uniek is en werkt. Een initiatief dat Rotterdam zou moeten koesteren.
Deel bericht

Lerarenbeurs aanvragen kan weer (t/m 30 juni)

05.04.19
De Lerarenbeurs kan weer worden aangevraagd. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo hebben daar de tijd voor tot en met 30 juni. De Lerarenbeurs is bedoeld voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.
Deel bericht

Kamer wil garantie op zorg voor ernstig meervoudig beperkte leerling

04.04.19
Geef kinderen met een ernstig meervoudige beperking voortaan bij de start in het (V)SO de garantie dat zij hun hele schoolloopbaan onder schooltijd de benodigde zorg krijgen. De Tweede Kamer wil dat scholen voortaan voor elke EMB-leerling nog maar één toelaatbaarheidsverklaring hoeven aan te vragen. Daar kunnen zij dan hun hele verdere schoolloopbaan mee doen.
Deel bericht

Vso-scholen Heliomare stoppen met Kunskapsskolan

03.04.19
De vso-scholen van Heliomare in Noord-Hollland stoppen met Kunskapsskolan. Het bleek dat de kwaliteit van het materiaal in de portal, waaronder de eindexamenprojecten, nog niet op orde was, vertelt manager diplomagericht onderwijs Pjotr Neering. Ook zaten er hiaten in de kennis van leerlingen. Het Zweedse onderwijsconcept sluit niet aan bij het Nederlandse normatieve systeem.
Deel bericht

Eerste leerling uit Tubbergen leert zelfstandig reizen met de GoOV-app

30.03.19
Kjeld Lohuis kreeg het certificaat ‘GoOV’ uitgereikt. Hij is de eerste leerling uit de gemeente Tubbergen die met behulp van de GoOV-app zelfstandig heeft leren reizen met het openbaar vervoer, dat om die reden een stuk rustiger verloopt dan voorheen. Hierdoor kan hij volgend jaar met slecht weer vol vertrouwen de bus pakken naar het regulier VO.
Deel bericht

Kentalis krijgt een Bibliotheek op School!

30.03.19
Donderdag 4 april wordt in Zoetermeer de 28e Bibliotheek op School geopend. Kentalis biedt speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. De school en Bibliotheek werken structureel samen aan leesplezier en daarmee aan de taalontwikkeling van de leerlingen.
Deel bericht

Amsterdam komt met meldpunt complimenten voor leraren

29.03.19
Wethouder onderwijs Marjolein Moorman: Er is al een groot lerarentekort en leraren liggen al onder vuur. Leraren zijn uitstekend in staat hun eigen idealen los te zien van het onderwijs dat ze geven. Ze verdienen vooral onze steun. Als tegenwicht belooft ze een complimentenmeldpunt. Daar kan iedereen juist zijn favoriete leraar doorgeven.
Deel bericht

Vaker gedwongen seks bij meisjes in speciaal onderwijs

29.03.19
Meisjes op zogenoemde cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan hun leeftijdsgenootjes op reguliere scholen. Naar cluster 4-scholen gaan jongeren met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.
Deel bericht

Bornego College, OSG Sevenwolden en VSO De Zwaai komen met passende voorziening voor ASS-leerlingen

28.03.19
Deze scholen willen bij een samenwerking tussen het reguliere en speciaal onderwijs een passende voorziening voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum realiseren. Dat willen zij doen door in Heerenveen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Sinds dit schooljaar loopt er al een pilot met een kleine groep bovenbouwleerlingen.
Deel bericht

D66-Den Haag: Breng speciaal onderwijs onder op reguliere scholen met integratieklassen

28.03.19
Dit zijn aparte klassen voor speciaal basisonderwijs, maar ondergebracht op reguliere scholen. Door het systeem met integratieklassen krijgen kinderen de begeleiding die ze nodig hebben, zonder uit hun vertrouwde schoolomgeving weg te moeten. Noord-Brabant werkt een aantal scholen al succesvol met integratieklassen op reguliere scholen.
Deel bericht

Seksuele voorlichting kan niet vroeg genoeg beginnen

24.03.19
Tegenwoordig is alles anders, niet in de laatste plaats door tv en internet. De kinderen leren en weten al heel veel, dus dan kun je het onderwerp maar het beste bespreekbaar maken, thuis maar ook op school. Ouders, maar ook scholen zijn vaak nog terughoudend, maar toch constateert de GGD dat steeds meer scholen er aandacht aan besteden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)