Gespecialiseerd Onderwijs

Landelijke sturing en geen taboes bij bestrijding lerarentekort

02.07.22
Hoe vervelend is het als je steeds vaker naar huis wordt gestuurd omdat er geen leraar is, waardoor je minder tijd kunt besteden aan lezen, rekenen en schrijven. Als er extra werk op je bord komt, omdat je geen collega hebt waar je de taak samen mee kunt oppakken. Of wanneer je vlak voor de zomer be...
Deel bericht

GO op bezoek bij Talryk

01.07.22
VSO Talryk biedt echt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs. Samen werken aan jouw toekomst! is hun motto. Voorbereiden op de toekomst, kleur geven aan het naschoolse leven. Daar is hun onderwijs in een prachtig gebouw met vele mogelijkheden en faciliteiten op gericht.
Deel bericht

Onderwijs gaat ook bij slechtste coronascenario niet meer helemaal op slot

01.07.22
Het onderwijs gaat niet meer helemaal op slot, hoe erg een toekomstige coronapandemie ook wordt. Zelfs in het slechtste scenario - code rood - gaan alle leerlingen nog beurtelings naar school, blijkt uit de sectorplannen voor onderwijs die vrijdag in de ministerraad worden besproken.
Deel bericht

Inspiratie afstandsonderwijs

30.06.22
Steunpunt Passend Onderwijs presenteert een boekje met een aantal voorbeelden van afstandsonderwijs.
Deel bericht

Verwarring over verrekening op loonstrook in vso

30.06.22
De laatste loonstrook van juni levert bij meerdere medewerkers in het vso verwarring op. Zij zien staan dat de arbeidsmarkttoelage die ze kregen, komt te vervallen en er staat plots een ‘verrekening’ op de loonstrook. AOb-bestuurder Thijs Roovers legt uit hoe het zit.
Deel bericht

700 klaslokalen in Eindhoven krijgen desinfectielampen voor schonere lucht

30.06.22
In Eindhoven worden 700 klaslokalen voorzien van desinfectielampen. De ultraviolet-apparatuur (UV-C) moet gaan zorgen voor schonere lucht. De gemeente Eindhoven steekt als eerste stad in Nederland zoveel geld in betere luchtkwaliteit op school. Wel moeten kinderen uitkijken voor de straling, meent TU/e onderzoeker Luc Schlangen.
Deel bericht

Check hoe het gaat

24.06.22
De Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg kinderrevalidatie is nu beschikbaar op www.revaliderendoejesamen.nl. Het doel van deze kwaliteitsstandaard is om de psychosociale zorg aan kinderen in de kinderrevalidatie en de gezinnen waarin zij opgroeien structureel te verbeteren.
Deel bericht

Ook grootste fonds ABP verhoogt de pensioenen: 2,39% erbij

23.06.22
Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP (overheid en onderwijs), verhoogt de pensioenen vanaf volgende maand met 2,39 procent. Op een netto pensioen van 1000 euro per maand scheelt dat dus zo'n 24 euro. Ook ontvangen gepensioneerden een nabetaling van 1,2 procent over de eerste zes maanden van dit jaar. Een verhoging van de ABP-pensioenen is sinds 2008 niet meer voorgekomen.
Deel bericht

Gepeste kinderen tegen Kinderombudsman: pak pesters harder aan

14.06.22
Pesters moeten harder worden aangepakt en kinderen die pesten moeten weten hoe het voelt om gepest of buitengesloten te worden. Dat zeggen kinderen die gepest worden tegen de Kinderombudsman in een onderzoek over pesten. En om pesten echt tegen te gaan, moet er een bredere aanpak tegen pesten komen.
Deel bericht

Krimp leerlingaantal primair onderwijs straks ten einde

14.06.22
Door een geboortegolf slaat in 2025 de krimp in het basisonderwijs om in een kleine groei. Doordat meer leerlingen doorstromen naar havo en vwo, zien zowel het mbo als het hbo de studentenaantallen juist extra afnemen. Dat blijkt uit de recente ramingen van het ministerie van Onderwijs.
Deel bericht

Kuipers: sluiten scholen en kinderopvang bij coronagolf voorkomen

13.06.22
Het kabinet wil "te allen tijde" voorkomen dat scholen en kinderdagverblijven dicht moeten als het coronavirus opnieuw oplaait. De gevolgen van een sluiting zijn te groot, onder meer op "de ontwikkeling van kinderen en jongeren", zegt minister Ernst Kuipers. Sluiting komt pas in beeld als mogelijke maatregel "als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en ....
Deel bericht

Rechtstreekse bekostiging praktijkonderwijs

13.06.22
Het ziet ernaar uit dat het praktijkonderwijs net als andere vormen van voortgezet onderwijs rechtstreeks bekostigd gaat worden. Dit betekent dat het uit het budget voor lichte ondersteuning wordt gehaald.
Deel bericht

Woedende reacties op uitspraken minister over speciaal onderwijs: ‘Praat nou met ouders en docenten op Bonaire’

13.06.22
Al jaren klagen ouders over het gebrek aan goed onderwijs in de Caribische gemeenten voor kinderen met bijvoorbeeld autisme. Een interview met minister Wiersma (Primair en Secundair Onderwijs) over speciaal onderwijs in de Caribische gemeenten zorgt voor ophef.
Deel bericht

Eindelijk ook diploma voor leerlingen in speciaal onderwijs

10.06.22
Honderduizenden scholieren zaten donderdag zwetend bij de telefoon te wachten op hun eindexamenuitslag. Ook voor leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs was het een spannende dag: zij kregen namelijk voor het eerst een officieel erkend diploma. "Eindelijk."
Deel bericht

Yvonnes kinderen steeds te laat op school door tekort aan taxichauffeurs

09.06.22
Yvonne van Schouten staat om tien over acht 's ochtends met haar zoon Jelle in Heeswijk-Dinther te wachten op een taxibusje. Ze heeft twee zoons van 15 en 16 met een beperking, die daarom in Veghel naar het speciaal onderwijs gaan. Via een app kan ze in de gaten houden of de taxi op tijd is, maar de laatste tijd is dat zelden het geval.
Deel bericht

Geen speciaal onderwijs in Caribische Gemeenten: 'De expertise is er, ouders accepteren hulp voor kind niet'

07.06.22
Krijgen kinderen met autisme in de Caribische gemeenten goed onderwijs? Volgens minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) hoeven er geen speciale scholen te komen, zoals in Europees Nederland. Het probleem zou volgens hem meer bij de ouders liggen die geen hulp voor hun kind...
Deel bericht

Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

03.06.22
In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met twee schooljaren verlengd.
Deel bericht

BPV-Handboek voor de begeleiding van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte

01.06.22
Het BPV-handboek is een hulpmiddel en naslagwerk voor professionals in het mbo die studenten met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in de BPV en kun je gratis downloaden. Het biedt informatie, overzichten, tips en handreikingen voor de begeleiding voor, tijdens en na de BPV.
Deel bericht

Het gebrek aan leerkrachten in het speciaal onderwijs is nijpend

30.05.22
Vorig jaar heeft De Saffier, een school voor speciaal onderwijs in Drachten, kinderen op de wachtlijst moeten plaatsen. Om herhaling te voorkomen, houdt de school maandag een open dag voor potentiële leerkrachten. ,We vissen in een lege vijver”, zegt directeur Itie ter Steege van SO-school De Saffier in Drachten.
Deel bericht

De week van het gespecialiseerd onderwijs 2022

27.05.22
Samen op weg naar inclusiever onderwijs. Van maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november 2022 kan je niet alleen deelnemen aan de ‘De week van het gespecialiseerd onderwijs’, maar zelf ook een actieve bijdrage leveren.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)