Kinderarts en OMT-lid: sluiten scholen is funest voor kinderen

26.10.20
De druk op de ziekenhuizen blijft toenemen, de besmettingen blijven toenemen. En dus is de kans groot dat de huidige gedeeltelijke lockdown een strengere zal worden. En net als tijdens de eerste golf, neemt ook de onrust over besmettingen op scholen weer toe. Kinderarts Károly Illy, tevens lid van het OMT dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen, vindt het sluiten van de scholen echter geen optie.
Deel bericht

Ruim helft leerlingen voortgezet speciaal onderwijs blijft in onderwijs

26.10.20
Van de leerlingen die vier jaar geleden van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kwamen, was 54 procent in 2018 doorgestroomd naar een andere vorm van onderwijs. Ze volgden na het vso met name een vmbo of mbo opleiding.
Deel bericht

Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

23.10.20
Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren...
Deel bericht

Snelle test een potentiële ‘game-changer’, maar er zijn ook haken en ogen

21.10.20
Een 'game-changer' en 'zeer hoopgevend', zo werden de afgelopen weken verschillende nieuwe snelle testmethoden voor het coronavirus geïntroduceerd. Met een beetje geluk hoef je binnenkort slechts een kwartiertje te wachten in de teststraat en kan je, bij een negatieve test, meteen weer aan het werk of naar de winkel.
Deel bericht

Inclusief Onderwijs Maand – 21 oktober t/m 16 november

21.10.20
In de Inclusief Onderwijs Maand van 21 oktober tot en met 16 november staat het belang van goed onderwijs voor álle kinderen centraal.
Deel bericht

Wijzigingen in protocollen doorgevoerd

21.10.20
In de persconferentie van 13 oktober zijn geen grote wijzigingen aangekondigd voor het onderwijs. Een aantal wijzigingen in de richtlijnen hebben echter wel gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. Op basis daarvan zijn alle protocollen aangepast. De nieuwe versies zijn weer te vinden op lesopafstand.nl.
Deel bericht

Bedragen subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s verhoogd en uitvoering verlengd

20.10.20
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben besloten de budgetplafonds voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020–2021 te verhogen en de termijnen voor de uitvoering van het eerste tijdvak te verlengen tot en met 31 augustus 2021.
Deel bericht

Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona

15.10.20
Het ministerie van OCW en onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Deel bericht

Ministers voelen niets voor OV-kaart leerlingen praktijkonderwijs – VO

15.10.20
Het ziet er niet naar uit dat leerlingen in het praktijkonderwijs van 16 jaar of ouder een gratis openbaar-vervoerkaart krijgen. Dat blijkt uit antwoorden van de onderwijsministers op vragen uit de Tweede Kamer over de OCW-begroting.
Deel bericht

Mae en andere dove kinderen willen doorzichtige mondkapjes

14.10.20
In de trein, in de winkel, op straat en op middelbare scholen. Op steeds meer plekken dragen mensen een mondkapje. Dit is lastig voor dove en slechthorende kinderen zoals Mae, omdat ze mensen met een kapje op slechter kunnen begrijpen.
Deel bericht

Onderwijs en kinderopvang pleiten samen voor voorrang bij sneltesten

13.10.20
De voorrangsregeling voor onderwijspersoneel bij het testen is nog niet overal goed en is niet beschikbaar voor medewerkers in de kinderopvang en het mbo.
Deel bericht

Routekaart coronamaatregelen: scholen blijven open

13.10.20
Op de Routekaart coronamaatregelen die het kabinet heeft opgesteld, staat dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in principe openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is. De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk...
Deel bericht

‘We moeten ervoor waken dat we coronamoe worden’

11.10.20
Begin vorige week maakte premier Rutte strengere coronamaatregelen bekend. Later in de week kwam daar nog een dringend advies bij om mondkapjes te gebruiken op middelbare scholen. Hoe effectief is deze manier van communiceren van het kabinet?
Deel bericht

‘Mijn indruk is dat meisjes zich steeds jonger op social media begeven en daar dus ook steeds eerder ernstige gevolgen van ondervinden’

09.10.20
Lector Patricia Vuijk doet onderzoek naar vriendschappen tussen meisjes in de vroege adolescentie. ‘Meisjes zijn meer dan jongens geneigd om hun zorgen en problemen met elkaar te delen. Maar als de focus van die gesprekken heel erg ligt op het herkauwen van negatieve emoties en problemen, ontstaan er processen die depressieve klachten aanjagen.’
Deel bericht

Eerste corona-supersneltests goedgekeurd: doorbraak voor vastgelopen testketen

07.10.20
De nieuwe, supersnelle coronatest is betrouwbaar genoeg om te gebruiken, zo concludeert het UMC Utrecht na twee weken schaduwtesten. De eiwittest is klaar in een kwartier en kan een doorbraak betekenen voor de vastgelopen testketen. Inmiddels zijn twee type sneltests door het kabinet goedgekeurd.
Deel bericht

Stelling Standpunt.nl: We moeten stoppen met het passend onderwijs

06.10.20
Het passend onderwijs werkt niet. Dat blijkt uit een enquête van het Lerarencollectief onder 2500 leraren. Meer dan driekwart van de ondervraagden zegt leerlingen met gedragsproblemen of een beperking niet genoeg te kunnen helpen. Ze missen de kennis of ze hebben niet genoeg tijd.
Deel bericht

Speciaal onderwijs stuurt 18-plussers ten onrechte weg

05.10.20
Leerlingen hebben tot en met hun twintigste recht op speciaal onderwijs, maar in de praktijk moeten leerlingen die niet in staat zijn een diploma te halen, vaak op hun achttiende van school. Na de invoering van het passend onderwijs in 2014 is het aantal 19- en 20-jarigen in het speciaal onderwijs gehalveerd.
Deel bericht

Mondkapjesplicht is 'maatwerk op maatwerk' voor speciaal onderwijs

03.10.20
Het advies opvolgen van het kabinet om een mondkapjesplicht in te voeren voor voortgezet onderwijs was voor De Onderwijsspecialisten vanzelfsprekend. De uitvoering daarvan is voor de stichting voor speciaal onderwijs in Gelderland minder vanzelfsprekend. Het betekent maatwerk binnen een schoolstructuur dat al maatwerk toepast.
Deel bericht

Ventilatie scholen niet altijd op orde, 360 miljoen voor aanpassingen

01.10.20
Op honderden scholen in Nederland voldoet de ventilatie niet aan de wettelijke richtlijnen, maar met wat simpele trucjes is daar op korte termijn verandering in te brengen. Voor een permanente oplossing trekt het kabinet 360 miljoen euro uit. "We moeten aan de bak", zegt Doekle Terpstra.
Deel bericht

Oudervereniging Balans: ‘Nederland telt geen 4000 maar > 15.000 thuiszitters’.

01.10.20
Gisteren werd het rapport Thuiszitters Tellen van Oudervereniging Balans openbaar. Hieruit blijkt dat niet het gangbare getal van vierduizend thuiszitters klopt, maar na grondig onderzoek in de afgelopen vier jaren is dit meer dan vijftienduizend. En waarschijnlijk nog wel vele malen meer
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)