Eindtoets wordt verplicht in speciaal onderwijs

23.10.18
De eindtoets voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is vanaf schooljaar 2019/2020 verplicht. Het ministerie van Onderwijs heeft scholen daarvan op de hoogte gebracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het afnemen van de toets. de Adaptieve Centrale Eindtoets, is vernieuwd. De vernieuwde toets kan door alle leerlingen worden gemaakt
Deel bericht

Wie wordt onze nieuwe kinderambassadeur?

21.10.18
Deze tien kanjers zijn onze kandidaat-kinderambassadeurs. Ze presenteren zich in een videoboodschap. Ze zijn zich grondig aan het voorbereiden op de finaleronde op 3 november. Dan gaan ze een CAPtalk houden in Theather de Flint Amersfoort. Een CAPtalk een presentatie waarin zij vertellen hoe ze van Nederland een plek willen maken waar ieder kind mee kan doen.
Deel bericht

Onbevoegde leraar vult de gaten in het onderwijs. ‘Dit wil niemand’

20.10.18
Om het gebrek aan docenten op te vangen moeten scholen vaker noodgrepen uitvoeren. Hierdoor staan er meer onbevoegde leraren voor de klas. Na de herfstvakantie komt minister Slob met een handreiking voor scholen met onderbezetting. Volgens de Aob lijken de problemen het grootst in het speciaal onderwijs en bij andere scholen met een ‘meer uitdagende leerlingpopulatie’.
Deel bericht

Website van uw school nog steeds zonder https?

18.10.18
De veelgebruikte browser Google Chrome geeft voortaan een waarschuwing bij websites zonder beveiligde https-verbinding. Een virtuele rondgang leert dat daartoe websites behoren van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en ook websites van onderwijsstichtingen. Websites zonder https krijgen voortaan via Google Chrome een rood waarschuwingsscherm,
Deel bericht

Nog twee scholen Zaan Primair starten vierdaagse schoolweek

18.10.18
Naast basisschool De Spiegel stappen nog twee andere scholen van het bestuur Zaan Primair tijdelijk over op een vierdaagse schoolweek vanaf de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie vanwege het lerarentekort. Het gaat om De Kernschool waar nieuwkomers de Nederlandse taal leren en Dynamica XL Molenwerf voor speciaal onderwijs
Deel bericht

Alle leerlingen van de Beatrixschool (Zierikzee) hebben een nieuwe school gevonden

14.10.18
Na de herfstvakantie gaan zij verder op andere scholen. De Beatrixschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking, had bij de start van het schooljaar nog maar zes leerlingen. Dat waren er te weinig om nog open te blijven. Begin september werd het besluit genomen om de school te sluiten.
Deel bericht

Maak een einde aan stigmatisering van kinderen met psychische problemen

12.10.18
Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten zich veilig voelen. Zij verdienen de ruimte om zich naar vermogen te ontwikkelen en zouden niet buitengesloten of achtergesteld mogen worden wegens hun psychische problemen en de jeugdhulp die zij daarvoor ontvangen. Dit statement maakt het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie op de de Dag van de Psychische Gezondheid.
Deel bericht

Leerlingen in het SVO ervaren vaak een afstand tot de arbeidsmarkt

09.10.18
Het is belangrijk om zelfredzaamheid te stimuleren en de basis werknemersvaardigheden aan te leren waarmee jongeren aan de slag kunnen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan: op tijd komen, gepaste kleding dragen, afspraken nakomen en samenwerken. Voor de werkplek betekent het soms dat de leerlingen aangepast werk verrichten Maar wel dat ze kunnen meedoen.
Deel bericht

Achtergrond: Een ode aan de 'koning van de klas'

08.10.18
Dezelfde status hebben als de dokter en de notaris is niet meer weggelegd voor de hedendaagse leraar. Waar vroeger de onderwijzer nog op een voetstuk stond en "de koning in eigen klas" was, moet nu alles gerapporteerd worden en kijken ouders constant mee. Om de leraren een hart onder de riem te steken heeft Andere Tijden hier een ode aan de onderwijzer!
Deel bericht

Leraar van het Jaar verkiezing gaat toch door

08.10.18
Jaarbeurs en de voormalig Leraren van het Jaar gaan samen de Leraar van het Jaarverkiezing organiseren. De verkiezing is jarenlang georganiseerd door de Onderwijscoöperatie maar deze organisatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven. Zaterdag 26 januari worden de nieuwe leraren van het jaar bekend gemaakt op het grootste onderwijs event in Nederland, NOT 2019.
Deel bericht

Vier nieuwe lessen voor goed onderwijs

06.10.18
Jeroen Dijsselbloem onderzocht tien jaar geleden wat alle onderwijsvernieuwingen teweeg hadden gebracht. Wat ziet hij nu? Na ons rapport is onterecht het beeld ontstaan dat we het onderwijs helemaal niet meer moeten vernieuwen, en zeker het stelsel niet. We vonden juist dat de overheid haar taak veel serieuzer moet nemen: de kwaliteit van het onderwijs én van het stelsel bewaken.
Deel bericht

Meer ruimte om een nieuwe school te starten

04.10.18
Er komt wettelijk meer ruimte om een school te beginnen. Aanvragen voor nieuwe initiatieven worden na de wetswijziging vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit. Met het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ wil minister Slob het scholenaanbod beter aan laten sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen
Deel bericht

Hoera een nieuwe school! Alleen jammer van dat eenrichtingsverkeer in de gang

03.10.18
Dat is niet omdat de Heliomare-locatie in Heemskerk is verouderd. Integendeel, het is spiksplinternieuw: in september 2017 werd het gebouw geopend. Dat de gangen hier te smal zijn, komt simpelweg doordat er te weinig geld was voor de bouw. Nieuwbouw van scholen moet betaald worden door gemeenten en die gebruiken daarvoor een rekenmethode van de VNG.
Deel bericht

Hoger lerarensalaris leidt op school wel tot scheve ogen

03.10.18
In het speciaal onderwijs is soms de helft van het personeel geen leraar. Vooral daar doet de cao pijn.Ook voor (adjunct-)directeuren geldt de hogere salarisverhoging niet. Daardoor verdienen zij nu soms minder dan degenen die zij moeten aansturen. AVS: Wij hebben de cao ondertekend met de afspraak dat bij de volgende cao de functies van ondersteuners en leidinggevenden opnieuw worden gewaardeerd.
Deel bericht

Ieder kind welkom: stop met stickeren!

01.10.18
Passend onderwijs kan wel degelijk slagen. Dat bewijst de Nieuweschool in het Limburgse Panningen. In het oktobernummer van magazine Naar School! staat een artikel over deze openbare school waar werkelijk ieder kind welkom is, ongeacht afkomst of special needs.
Deel bericht

Gebarentaal vraagt om erkenning

29.09.18
Zaterdag 29 september is het Werelddovendag. Een mooi moment om eens stil te staan bij de uitblijvende erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).
Deel bericht

Voormalig onderwijsdirecteur verdacht van verduisteren tienduizenden euro’s

26.09.18
De ex-directeur van het Passer College voor speciaal onderwijs wordt verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en het verduisteren van grote sommen geld.
Deel bericht

Eindtoets ook verplicht in speciaal (basis)onderwijs

26.09.18
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen ook het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs verplicht zijn een eindtoets af te nemen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Logopediewetenschapper Ellen Gerrits pleit voor meer aandacht voor TOS

21.09.18
Op 22 september is het WereldTOSdag om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal.
Deel bericht

Educatieve favorieten verzamelen en delen. Yurls is vernieuwd!

21.09.18
De vooral in het onderwijs veel gebruikte gratis webdienst Yurls is sinds afgelopen woensdag vernieuwd. De vernieuwde Yurls is nu nog beter te bedienen op mobiele apparaten, uitgebreid met enkele nieuwe toepassingen en (belangrijker nog) klaar om toekomstige toepassingen mogelijk te maken.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)