Minister Slob grijpt niet in bij leerlingenvervoer

12.12.17
Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs ziet op dit moment geen aanleiding maatregelen te nemen op het gebied van leerlingenvervoer. De problemen die aan het begin van dit schooljaar in veel regio’s speelden, zijn volgens hem opgelost.
Deel bericht

In klas mishandelde juf Sabine komt op dag van staking met krachtig betoog: 'Ik verdien meer!'

12.12.17
ienduizenden leraren in het basisonderwijs staken vandaag. Ze protesteren tegen lage salarissen en een te hoge werkdruk. Ook Sabine Bogaers-Vorstius Kruijff, werkzaam in Boxtel, legt vandaag het werk neer, ook al werkt ze niet in het basisonderwijs maar in het voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Ook leraren speciale scholen in actie: 'Wij doen zwaarder werk voor minder geld'

12.12.17
Niet alleen leerkrachten in het basisonderwijs voeren vandaag actie, sommige leraren op middelbare scholen staken ook. Het gaat om docenten in het voortgezet speciaal onderwijs.
Deel bericht

Oproep aan politiek: ‘Schrap de doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs’

04.12.17
Schrap de doelmatigheidskorting oplopend naar 183 miljoen voor onderwijs. Dat is de oproep in een brief aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer van de Stichting van het Onderwijs, het platform van alle werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs.
Deel bericht

Twist-app het Project Speciaal 2017

27.11.17
Twist-app van Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle is hét Project Speciaal 2017. Op Hét Congres op Papendal werd op vrijdag 24 november de winnaar bekend gemaakt. De Twist-app kreeg de meeste stemmen van publiek en jury. De andere genomineerden waren Team Thuiszitters van Altra Onderwijs uit Amsterdam en Unik MBO project uit Heerlen en Sittard. Beide deelden de tweede plaats.
Deel bericht

Gewoon Mediawijzer in het speciaal onderwijs

19.11.17
Om gemakkelijker en doelgericht te kunnen werken aan mediawijsheid, is de leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO ontwikkeld. Deze biedt heldere taal voor ‘waar we het nu precies over hebben’, door aandacht te besteden aan de kerndoelen ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en denken als een programmeur.
Deel bericht

10 digitale tools voor Sinterklaas

19.11.17
Nu de Sint weer in ons land is aangekomen is het natuurlijk heel fijn om in de klas zoveel mogelijk tools te gebruiken in het sinterklaasthema. Daarom heb ik hier de leukste voor jullie op een rijtje gezet.
Deel bericht

So groeit, vso krimpt

16.11.17
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) stijgt, en daalt in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het totale (v)so groeit, maar minder hard dan eerder deze week werd gemeld.
Deel bericht

'Scholen en bonden zijn zelf verantwoordelijk voor laag salaris leraar'

15.11.17
Schoolbesturen en onderwijsbonden hebben het zelf laten gebeuren dat basisschoolleraren relatief weinig verdienen. Veel scholen houden vast aan een zwaar verouderde functiewaardering, omdat vernieuwing te veel kost. Vakbonden zaten met de werkgevers aan tafel, maar hebben daarin geen verandering gebracht. ´De belangen van leraren zijn jarenlang verkwanseld.´
Deel bericht

Radiodiscussie over passend onderwijs

13.11.17
Steeds meer leerlingen komen in het speciaal onderwijs terecht. En regelmatig zijn dat leerlingen die langer dan goed voor ze was in het regulier onderwijs hebben meegedraaid, blijkt uit nieuwe cijfers. Hierover ging LECSO-voorzitter Wim Ludeke in de radiouitzending van Dit is de Dag in discussie ...
Deel bericht

Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

13.11.17
Zorgleerlingen werden drie jaar geleden plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet redt, eindigt toch op een speciale school. Die puilen inmiddels uit.
Deel bericht

Psycholoog: adhd is als problematisch ervaren gedrag. Geen ziekte dus, maar gedrag

13.11.17
Psycholoog Laura Batstra (44) betwist de visie van hersenwetenschappers dat adhd een ziekte is die altijd bestreden moet worden met medicijnen. 'Druk en dwars gedrag is lastig, maar ook knetternormaal.'
Deel bericht

Weer meer leerlingen op speciale scholen

13.11.17
Voor het eerst in jaren is het speciaal onderwijs met honderden leerlingen gegroeid. Veel kinderen met ernstige gedragsproblemen hebben te lang zonder juiste begeleiding in gewone klassen gezeten. Nu de boel daar escaleert, worden ze alsnog zwaar beschadigd naar speciale scholen doorgestuurd.
Deel bericht

Week van de Mediawijsheid

11.11.17
Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs.
Deel bericht

OMNIDU vernieuwd

08.11.17
OMNIDU is onuitputtelijke bibliotheek met gratis oefeningen, een uniek systeem, waarmee iedereen zelf op maat gesneden pakketjes voor zijn of haar onderwijs kan maken en uitwisselen. De nieuwe versie van OMNIDU is sinds vandaag beschikbaar.
Deel bericht

Leerling met autisme heeft brutale leerkracht nodig

06.11.17
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben nog steeds grote moeite kinderen met autisme goed te begeleiden.
Deel bericht

Letters in de kleuterklas

04.11.17
Het volgen van de leerlingen, wachten tot ze er zelf mee komen, kindvolgend onderwijs is in het SO (en het PO) niet voldoende om het optimale uit een kind te halen. Er moeten echt “zaadjes” geplant worden tijdens een kringactiviteit, zodat die later, in spel of tijdens hoekenwerk, tot bloei kunnen komen.
Deel bericht

Start aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018

04.11.17
Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich vanaf woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018.
Deel bericht

Wat is nou precies het verschil tussen een taalstoornis en een taalachterstand?

28.10.17
Het kortste antwoord is dan het meest logische antwoord. Een taalachterstand kan nog ingehaald worden door middel van extra woordenschattraining of intensief taalonderwijs. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een blijvende stoornis in taalverwerking en/of taalproductie die niet meer weg gaat maar waar wel, met intensief taalonderwijs, aan gewerkt kan worden.
Deel bericht

OCW stelt €2,4 miljoen euro beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten

27.10.17
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt een subsidie voor lokale en regionale activiteiten die bijdragen aan Gelijke Kansen in het onderwijs. Hier vind je meer informatie over de doelgroep, periode van aanvragen en andere belangrijke punten met betrekking tot de regeling.
Deel bericht