40% van de kinderen doet vrijwillig klusjes voor anderen

17.05.18

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk. Maar hoe graag doen kinderen eigenlijk vrijwillig iets voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen? Kindertijdschrift Samsam vroeg het 787 kinderen van 7 tot 12 jaar. En wat blijkt: 40% doet wel eens vrijwillig een klusje voor een ander. Van de kinderen die dat nog niet doen, zou 75% dat wel willen.

Ouderen populair
Op de vraag voor wie ze dan klusjes doen, antwoort de helft dat zij dit voor ouderen doen. Zoals Mijntje (12) uit Engelen die elke maand gaat eten met eenzame ouderen. ‘Ik hoef eigenlijk niet eens zoveel te doen. Dat ik er ben, is al genoeg.’ Daarnaast doet 1 op de 3 kinderen weleens iets voor de buren. Het liefst verzorgen ze dieren of helpen ze met de boodschappen.

Vrijwilligerswerk verplicht of niet?
Moet vrijwilligerswerk een verplicht onderdeel worden van het lesaanbod op de basisschool? 40% vindt van wel. Maar nog meer kinderen (55%) vinden dat elke leeftijdsgenoot in zijn vrije tijd af en toe iets voor een ander moet doen zonder daarvoor betaald te krijgen. ook volwassenen zouden dit eens per maand moeten doen, vindt 40%.

Hoofdredacteur Henrike van Gelder: ‘Dat er zoveel kinderen aan vrijwilligerswerk doen, vind ik verrassend en vooral goed nieuws. Het bewijst maar weer dat kinderen heel betrokken zijn en graag iets voor een ander doen. Overigens valt diezelfde klusjesbereidheid in huiselijke kring nog wel eens vies tegen, weet ik uit eigen ervaring, haha.’

Week van Burgerschap
Samsam voerde dit onderzoek uit in aanloop naar de Week van Burgerschap, die van 21 t/m 25 mei voor het eerst plaats vindt. het doel van de week is het onderwijs te inspireren om meer tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Bij deze eerste editie staat participatie centraal. De editie van Samsam, die vandaag verschijnt, heeft daarom als thema ‘mijn buurt’ en staat vol met verhalen van kinderen die iets doen voor mensen in hun buurt.
Thijs (11) uit Delft heeft wel een tip voor kinderen die ook iets voor een ander willen doen: ‘Verdeel de taken. Ik maakte met vrienden het tuinpad van de buurman schoon. We hadden ook nog eens veel plezier.’ Bij Samsam verschijnt lesmateriaal met burgerschapsopdrachten voor het basisonderwijs.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Kien Onderzoek onder 787 kinderen tussen de 7 en 12 jaar middels een online enquête.
Deel bericht
(advertentie)

Zo vind je de beste middelbare school voor je achtstegroeper

17.01.19
Het keuzecircus is weer begonnen: dringen tijdens open dagen en dan maar hopen op een gunstige loting. Hoe vind je met je achtstegroeper de beste middelbare school? Experts geven raad.
Deel bericht

Kabinet: De lerarentekorten blijven oplopen

17.01.19
De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent.
Deel bericht

Amstelveen: Scholen krijgen extra budget voor steun kinderen uit arme gezinnen

16.01.19
Schoolbesturen ontvangen een extra bedrag van 50.000 euro dat ze mogen gebruiken voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het college vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan schoolactiviteiten. De scholen kunnen met dit budget een positieve bijdrage leveren aan de schoolloopbaan van kinderen op hun basisschool.
Deel bericht

Ingewikkelde rekensommen maken met een pooltafel

16.01.19
Hoe kun je ingewikkelde rekensommen wat begrijpelijker én leuker maken? Nou, met een pooltafel! De wiskundeleraar op het Elzendaalcollege in Boxtel kwam op het idee om wiskunde met poolen te combineren. De leermethode wordt Smartpool genoemd. Inmiddels gebruiken twintig scholen zo'n pooltafel.
Deel bericht

Primair onderwijs bundelt krachten: gratis boek voor leraren

16.01.19
Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ geeft leraren uit het PO inzichten uit de cognitieve psychologie. Dankzij financiële steun vanuit tien schoolbesturen, de Pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen, vakblad Didactief en de PO-Raad is dit boek gratis digitaal beschikbaar.
Deel bericht

Hack-les voor scholieren: 'Ze helpen ouders met goed wachtwoord'

16.01.19
De Nederlandse stichting Hack in the Class is in het leven geroepen om hack-les te geven aan scholieren. Want: zij moeten zich veel bewuster worden van hun eigen online veiligheid. Na onze les helpen ze hun ouders om een goed wachtwoord te maken, vertelt de 28-jarige hacker Stephanie.Want als je weet hoe je wordt gehackt, kun je jezelf er ook beter tegen beschermen.
Deel bericht

Meeste ouders steunen stakende leraren

16.01.19
Acht op de tien ouders staan achter de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk willen, meldt Ouders & Onderwijs.Uit een peiling blijkt dat de helft van de ouders achter de oproep staat van de Algemene Onderwijsbond aan de mensen in het onderwijs om op 15 maart te gaan staken. Drie op de tien vragen zich af of een staking het juiste middel is.
Deel bericht

Onthulling predicaten Excellente School op maandag 21 januari

16.01.19
Op maandag 21 januari wordt bekend welke scholen de komende drie jaar het predicaat Excellente School 2018 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen zelf.
Deel bericht

Essay ‘Schaal in beschouwing’ pleidooi voor referentiepunten schaalvergroting in het funderend onderwijs

15.01.19
Referentiepunten voor fusievoornemens voor bestuurders, toezichthouders en stakeholders dragen bij aan het zicht houden op schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk omdat die ontwikkeling veel zegt over het onderwijs in onze samenleving. Met referentiepunten geef je schoolbesturen bakens en kun je met elkaar zien wat er gebeurt.
Deel bericht

Teams curriculumontwikkeling vragen om input

15.01.19
Meepraten over wat leerlingen in de nabije toekomst moeten leren? Bekijk dan de tussenproducten die teams van leraren en schoolleiders hiervoor hebben ontwikkeld en geef uw feedback! Reageren kan nog tot en met 27 janu ari.Onder de noemer curriculum.nu werken negen ontwikkelteams momenteel aan de uitwerking van zogenoemde bouwstenen voor negen leergebieden.
Deel bericht

Afscheidsmusicals: Musical op School vernieuwd

15.01.19
Musical op School helpt leerkrachten bij het vinden van een afscheidsmusical groep 8 en andere musicals, al sinds 2002. Keus uit bijna 150 afscheidsmusicals. Alle belangrijke producenten van afscheidsmusicals zijn vertegenwoordigd. Musical op School is nu geheel vernieuwd.
Deel bericht

Filosoof verklaart onderwijs failliet

15.01.19
De Nijmeegse filosoof Jan Bransen stelt in zijn nieuwe boek Gevormd of Vervormd? dat het huidige onderwijssysteem failliet is. Hij pleit voor een vorm van onderwijs waarin leerlingen een grotere rol hebben en hun eigen stem, perspectief en positie leren ontwikkelen. In het primair onderwijs zou het vooral moeten gaan om het ontwikkelen van zelfvertrouwen ....
Deel bericht

Biggekerke is (bijna) klaar voor de toekomst

15.01.19
In Biggekerke wordt volgende week het eerste toekomstgerichte gebouw van Zeeland in gebruik genomen. Het pand is zo geconstrueerd dat het makkelijk kan worden omgebouwd en in de toekomst voor andere functies kan worden gebruikt.Omdat Biggekerke een relatief kleine kern is, wordt verwacht dat de basisschool over een jaar of vijftien zal moeten sluiten.
Deel bericht

Project duurzaamheid Gelderse basisscholen start vrijdag in Wijchen

15.01.19
Leerlingen van basisschool KBS de Viersprong in Wijchen geven 18 januari het officiële startsein voor het Gelderse project “Mijn ideale school”. Dat gebeurt in de vorm van een kookles, waarbij gedeputeerde Josan Meijers meehelpt.Het project Mijn ideale school is mede bedoeld om een plan te maken om de winkels zover te krijgen dat ze minder plastic gebruiken
Deel bericht

Slob gaat niet over positie onderwijsondersteuners

15.01.19
De sociale partners (PO-Raad en vakbonden) gaan over de positie van onderwijsondersteuners en niet de minister. Dat benadrukt Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Die had onderwijsminister Slob om een reactie gevraagd naar aanleiding van een brief die was binnengekomen over de positie van onderwijsondersteuners in met name het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Actie: Gratis groentezaad voor basisscholen en BSO's uit Zwolle

14.01.19
Basisscholen en BSO's uit Zwolle kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam! Aanmelden kan tot 8 februari.
Deel bericht

Tekort aan vervangers tijdens griepgolf

14.01.19
Afgelopen week heeft het personeelscluster Oost-Nederland, tientallen keren nee moeten verkopen aan scholen die een vervanger nodig hebben. Van de 600 aanvragen die PON afgelopen week heeft gehad, zijn er 560 vervangingen geregeld. De oorzaak? Het lerarentekort, we hebben gewoon veel te weinig leraren. En dan moet de piek van de griepgolf nog komen.
Deel bericht

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

14.01.19
De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. Op de website staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Deel bericht

Bergen op Zoom: Negen basisscholen krijgen eigen bibliotheek

13.01.19
Negen Bergse basisscholen krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 een bibliotheek op school. Daarmee komt het aantal scholen waar het project 'De bieb op school' is uitgerold op zestien. Met het initiatief moet laaggeletterdheid worden bestreden. Het taalniveau van leerlingen die van de basisschool af komen is in 25 procent van de gevallen niet hoog genoeg.
Deel bericht

Basisschool op IJburg sluit deuren: 'Drie aanmeldingen voor een kleuterklas is te weinig'

13.01.19
Openbare basisschool Olympus op IJburg sluit vanaf schooljaar 2020-2021 haar deuren. Wethouder Moorman gaf eerder al aan dat er teveel basisscholen zijn in de stad. Twintig procent van deze scholen zit onder de 'opheffingsnorm', wat betekent dat ze minder dan 196 leerlingen hebben. Het is zonde als er onderwijsgeld verloren gaat aan lege klassen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)