De Schrijverscentrale genomineerd voor prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award 2019

17.05.18

De Auteursbond heeft De Schrijverscentrale (voorheen Schrijvers School Samenleving) voorgedragen als Nederlandse inzending voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award 2019, ook wel de Nobelprijs voor de Kinderliteratuur, in de categorie leesbevorderende instelling.

De prijs wordt toegekend aan ‘werk van de hoogste kwaliteit, in de geest van Astrid Lindgren’ en wil de interesse in kinder- en jeugdliteratuur vergroten en wereldwijd het recht van kinderen op toegang tot cultuur bevorderen.

Uit het juryrapport van de Auteursbond: ‘De Schrijverscentrale is voorgedragen omdat zij een onmisbare plaats inneemt in de verspreiding van literatuur en kennis van literatuur door het organiseren van duizenden bezoeken van auteurs aan scholen, bibliotheken en andere instellingen. Hiermee maken ze verhalen en literatuur zichtbaar en toegankelijk voor iedereen, hebben ze een positieve invloed op talentontwikkeling en een divers cultureel landschap.’
Leesplezier

De Schrijverscentrale zet zich al vijftig jaar in voor een persoonlijk contact tussen auteurs en lezers, en vooral tussen auteurs en kinderen. Juist in deze tijd, waarin het lezen van boeken stevige concurrentie ondervindt van games, internet en Netflix, is een organisatie die leesplezier voorop stelt van wezenlijk belang. Want door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden.

‘Kroon op ons werk’
Directeur Anne Zeegers: “We zijn ongelooflijk trots op deze voordracht door de Auteursbond. We vieren dit jaar ons vijftigjarig bestaan en dit is een prachtige kroon op ons werk. Van de 5000 schrijversbezoeken die we jaarlijks verzorgen, is 35% bestemd voor basisschoolleerlingen. Daar begint het lezen en dat is dus een belangrijke doelgroep.

Het aantal schrijvers dat middelbare scholen bezoekt vormt 22% van het totaal en dat aantal groeit. En terecht! Uit recent onderzoek naar de opbrengst van schrijversbezoek in primair en voortgezet onderwijs – momenteel in drukproeffase – blijkt dat een schrijver in de klas een geweldig positieve impact heeft op leesplezier. Het onderzoek biedt ook aanknopingspunten hoe het effect vergroot en bestendigd kan worden. Dat vormde voor ons aanleiding tot het vormgeven van een menukaart voor basisscholen, met bestaand en nieuw aanbod van schrijversactiviteiten voor het nieuwe schooljaar. En samen met andere lettereninstellingen, bibliotheken, uitgevers, auteurs en docenten verkennen we mogelijkheden voor de lange termijn.”

Ontmoetingen met schrijvers
De Schrijverscentrale is het aanspreekpunt voor advies en bemiddeling bij schrijversbezoeken in Nederland. Jaarlijks regelt De Schrijverscentrale 5000 schrijversbezoeken en gaan er 750 verschillende Nederlandse en Vlaamse auteurs op pad. Daarmee bereiken we 400.000 lezers, waarvan 260.000 kinderen en jongeren. Vrijwel alle Nederlandstalige auteurs en illustratoren zijn bij De Schrijverscentrale aangesloten.

Van Geert Mak, Tommy Wieringa, Annejet van der Zijl, Özcan Akyol, Anna Woltz en Vivian den Hollander tot talentvolle beginnende auteurs, dichters, illustratoren en, vanaf het nieuwe schooljaar, spoken word-artiesten. Jan Paul Schutten, kinderboekenauteur en bestuurslid van De Schrijverscentrale: “Hoeveel kinderen zouden door een auteursbezoek van de Schrijverscentrale geïnspireerd zijn geraakt om te lezen? Honderdduizenden, een miljoen? Als je daarover nadenkt, besef je hoe terecht deze geweldige nominatie is.”

Astrid Lindgren Memorial Award
De Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is een internationale kinderliteratuurprijs ingesteld door de Zweedse overheid. De ALMA wordt jaarlijks uitgereikt aan een schrijver, illustrator, verhalenverteller of leesbevorderende instelling of persoon. Het werk moet van de hoogste kwaliteit zijn en in de geest van Astrid Lindgren gemaakt. De kandidaten worden voorgedragen door internationale organisaties die zich bezighouden met kinder- en jeugdliteratuur. De Auteursbond (de beroepsvereniging voor schrijvers en vertalers) is één van de nominerende instanties in Nederland.
Deel bericht
(advertentie)

Thema Week tegen Pesten 2018: Laat je zien

23.05.18
Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee bedoelen we jou als leraar. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. Zodat ze je weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten. Vertrouwen is daarbij van groot belang. Wederzijds vertrouwen staat centraal tijdens de Week Tegen Pesten 2018.
Deel bericht

Sterfgeval op school? Rouwprotocol ingehaald door social media

23.05.18
Social media staan vaak in de weg van het rouwprotocol dat scholen gebruiken als een leerling of een docent overlijdt. Maar zo'n draaiboek is niet eens zo nodig, zegt rouwdeskundige Daan Westerink. Het beste protocol wordt ter plekke gemaakt. Maar één opdracht staat voorop: neem als school meteen contact op. Probeer direct afstemming te zoeken met de ouders, de klas en docenten .
Deel bericht

Congres: Robotica en Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs

23.05.18
Op donderdag 14 juni 2018 organiseert Like2Share bij het Museum voor Communicatie in Den Haag het congres Robotica en Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs. Dit evenement is bedoeld voor de gehele onderwijskolom, van PO tot WO.
Deel bericht

Gezamenlijke huisvestingsplannen

23.05.18
In de media leek het misschien alsof de gemeenten het onderspit hadden gedolven in het voorstel, en wij PO-Raad en VO-raad er met de buit vandoor gingen. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat niet alleen gemeenten, maar ook schoolbesturen meer verantwoordelijkheid krijgen voor het schoolgebouw.
Deel bericht

'Stel 3 uur gym door gymleraar verplicht'

23.05.18
Iedere basisschoolleerling moet wekelijks drie uur gymles krijgen van een vakdocent. Daardoor worden de reguliere leraren ontlast, worden leerprestaties beter en moeten scholieren sportiever en gezonder worden. Dat kost zo'n 275 miljoen euro per jaar.
Deel bericht

Militairen voor de klas op basisscholen

23.05.18
Op tientallen basisscholen stond dinsdag een militair voor de klas. Het markeert het begin van de Landmachtdagen die nog tot en met zaterdag duren. Militairen bezoeken deze dagen in totaal een kleine duizend klassen met scholieren uit groep zeven en acht. Zo’n 2500 militairen gaan op pad om de Nederlandse samenleving een goed beeld van hun landmacht te geven.
Deel bericht

Trotse minister: Proef met geld voor werkdrukverlaging scholen succesvol

23.05.18
Minister Arie Slob is zeer te spreken over de proef waarbij docenten in het basisonderwijs zelf mogen bepalen hoe extra geld voor werkdrukverlaging wordt ingezet. 'Hier staat een trotse minister', aldus Slob dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Als het niet volgens de regels gaat, zal de medezeggenschapsraad ingrijpen en de plannen blokkeren.
Deel bericht

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

22.05.18
Dit inventariserende onderzoek beoogt weer te geven wat de stand van zaken is binnen de SWV'en van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van begaafde kinderen en welke ambities zij hebben.
Deel bericht

Staatssecretaris: ‘School geen vrijblijvende rol bij armoedebestrijding’

22.05.18
Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat gemeenten en scholen intensiever gaan samenwerken om armoede en uitsluiting onder kinderen te bestrijden.Gemeenten zouden een armoederegisseur moeten aanstellen. Die is het aanspreekpunt voor armoede onder kinderen voor onderwijs, maatschappelijk middenveld en anderen en zorgt voor afspraken en afstemming van taken.
Deel bericht

Rekenwedstrijd W4Kangoeroe

22.05.18
Zowel de opgaven, antwoorden en uitwerkingen van de 25e editie W4Kangoeroe staan online. Een dezer dagen kunnen de VO-scholen hun prijzenpakketten al ontvangen. We gaan vandaag beginnen met de BO-scholen. Het inpakken is behoorlijk intensief werk dit jaar, omdat sommige prijzen een nogal 'lastig' formaat hebben om in te pakken, vandaar.
Deel bericht

Veel scholen benutten geboden levensbeschouwelijke ruimte te weinig

21.05.18
Het schoolplan nieuwe stijl biedt scholen nog meer mogelijkheden om vanuit de levensbeschouwelijke grondslag het onderwijs en de opvoeding te doordenken en te beschrijven. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt en hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.
Deel bericht

Kind mag niet mee op schoolreis. Dit is het verhaal erachter

20.05.18
Elk jaar rond 1 oktober stuurt de school een brief aan de ouders: of ze 50 euro willen overmaken. 25 daarvan is vrijwillig, 25 voor de schoolreis. In de brief staat dat ouders altijd langs kunnen komen om in gesprek te gaan als de betaling niet lukt.En ik word ook wel eens boos, als het schoolreisje niet betaald is en mensen een paar weken later verlof aanvragen voor een vliegvakantie.”
Deel bericht

Helpt Nederlands-Friese bagage bij het leren van Engels?

20.05.18
Kinderen die van jongs af aan opgroeien met Nederlands en Fries, hebben niet per se voordeel van hun tweetaligheid bij het leren van het Engels. Dat blijkt uit onderzoek van Mirjam Günther-van der Meij.
Deel bericht

Nationaal Actieplan seksuele gezondheid

20.05.18
Het actieplan stelt dat kennis over seksualiteit de basis vormt voor een gezond seksueel leven. Hierbij hoort o.a. dat scholen voldoende aandacht hebben voor brede seksuele vorming, zoals veilig vrijen en de juiste vorm van anticonceptie. Zo wordt ervoor gezorgd dat er minder soa en ongewenste zwangerschappen ontstaan. Ook is er structurele aandacht voor grensoverschrijdend gedrag nodig .
Deel bericht

Meisjes ravotten, jongens leren over gevoelens, welkom in IJsland

19.05.18
Aparte klassen voor jongens en meisjes: in Nederland laait af en toe de discussie op, in IJsland doen ze het. Om meisjes te leren meer ruimte voor zichzelf op te eisen. Dat slaat aan. Scholen die werken volgens het Hjalliprincipe: een systeem dat door de IJslandse lerares Margrét Pála Ólafsdóttir is opgezet om traditionele rolpatronen en stereotypen in de samenleving te doorbreken.
Deel bericht

Kamermeerderheid voor nieuw onderwijsachterstandenbeleid

19.05.18
Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van minister Slob voor een nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. De PO-Raad: zorgen over de herverdeeleffecten die zullen optreden.Met name scholen in de grote en middelgrote steden gaan er de komende jaren miljoenen op achteruit, wat opgebouwde voorzieningen zal doen verschralen of verdwijnen.
Deel bericht

ICT in de klas? Prestaties beter met leerling en leraar samen aan het stuur

19.05.18
Het gebruik van digitale oefenprogramma’s in het basisonderwijs levert overwegend positieve resultaten op voor de leerprestaties. Daarnaast werkt het goed als leraar en leerling de controle over het leerproces delen en afwisselen. Systematische feedback van zowel het programma als van de leraar werkt het beste bij de inzet van digitale oefenprogramma’s.
Deel bericht

1100 Kinderen dansen wereldberoemd dansje 'Thriller'

19.05.18
In Hengelo deden meer dan duizend kinderen het dansje van de hit Thriller van Michael Jackson. Het album waar de hit op staat, bestaat vandaag namelijk 35 jaar. Meester Paul Smidt is al heel lang fan van Michael Jackson en organiseerde het evenement.
Deel bericht

Voordelen van fruit op school

19.05.18
Basisschool de Meent in Ommeren ging na de Gezonde School-activiteit EU-Schoolfruit op zoek naar een structurele oplossing voor fruit op school. En met succes! GGD Gelderland-Zuid maakte in samenwerking met het programma Jong leren Eten een film over de zoektocht. Wil je als school inspiratie opdoen of tips hoe je als school fruit kunt aanbieden? Bekijk het filmpje.
Deel bericht

Yao (11) verandert de traktatieregels op school

18.05.18
Tomaatjes, rozijnen of mandarijntjes uitdelen als je jarig bent. Op veel scholen moet de jarige iets gezonds trakteren. Maar Yao van 11 wil graag ongezond trakteren, maar bij hem op school mag dat niet. Oneerlijk, vindt Yao, omdat de juffen en meesters vaak wel ongezonde dingen eten. Daarom schreef hij een brief naar de directeur van zijn school om dat te veranderen.
Deel bericht