Officiële lancering Routekaart Duurzaam Onderwijs en start stimuleringsregeling

08.09.21

Veel scholen hebben afgelopen jaren via leerkrachten als duurzame rolmodellen en door middel van duurzame voorbeelden in schoolgebouwen geprobeerd leerlingen voor te bereiden op een duurzame toekomst. Leerlingen ontdekken wat duurzaamheid is en hoe ze zelf een rol kunnen spelen in het verduurzamen van de wereld.

De urgentie van duurzaam leren doen en denken neemt toe en veel docenten en schoolleiders willen meer. Zij willen werken aan een echt duurzame school, waar zowel het schoolgebouw als het curriculum, het gedrag en de visie laten zien dat de school wil opleiden met zorg voor het milieu, het klimaat en het welzijn van mensen. Er is een groot en uiteenlopend aanbod van duurzame producten, lesmaterialen en projecten. Waar begin je? Hoe krijg je overzicht over alles wat er al is? Wat is er nodig?

Als antwoord op deze vragen presenteert de coöperatie Leren voor Morgen: de Routekaart Duurzaam Onderwijs. Dit instrument helpt schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders, buurtbewoners en lokale ondernemers om samen een visie te ontwikkelen op wat duurzaamheid voor hen betekent, en om deze visie uit te werken in een concrete strategie met aandacht voor alle elementen van de Whole School Approach.

Stimuleringsregeling
Leren voor Morgen opent tussen 1 september en 31 december de stimuleringsregeling ‘Duurzaamheid in het DNA van de School’ voor scholen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, om ze te stimuleren om met behulp van de Routekaart Duurzaam Onderwijs een eigen visie en strategie te vormen op leren voor duurzame ontwikkeling. Aanmelden voor deze regeling kan via Daan@lerenvoormorgen.org. De stimuleringsregeling wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Webinar 15 september 15:30-17:00
Tijdens deze online webinar wordt uitleg gegeven over hoe je de routekaart kunt gebruiken.
Deel bericht
(advertentie)

‘OESO ziet volgend jaar kleiner loonverschil’

05.10.22
In het primair onderwijs verdienden leraren in 2021 gemiddeld 72% van wat andere hoogopgeleiden gemiddeld verdienden. Dat is minder dat het gemiddelde van 86% in de landen die zijn aangesloten bij de OESO.
Deel bericht

Zo koppelt OCW ‘grote verdwijntruc’ aan vereenvoudiging bekostiging

05.10.22
Tijdens een hoorzitting hebben schoolbesturen aan OCW uitgelegd waarom zij 600 miljoen euro terugeisen. Het gaat om wat VOS/ABB altijd al 'de grote verdwijntruc' van minister Dennis Wiersma noemt: met de vereenvoudiging van de bekostiging denkt hij 600 miljoen euro af te kunnen romen.
Deel bericht

Gi-ga-groen! Vandaag begint de Kinderboekenweek

05.10.22
Andy Griffiths en Marije Tolman hebben zojuist vanuit een levensechte waanzinnige boomhut de Kinderboekenweek 2022 geopend. Daarbij waren 200 enthousiaste leesgierige jonge fans aanwezig om de kinderboekenauteurs toe te juichen. Passend bij het thema 'Gi-ga-groen!' was de start dit jaar bij Speelnatuur van OERRR in ’s Graveland.
Deel bericht

Kinderombudsman kritisch over Nationaal Plan Kindergarantie

05.10.22
De Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt donderdag 6 oktober over het Nationaal Plan Kindergarantie tijdens het debat armoede- en schuldenbeleid. Dit plan beschrijft hoe het kabinet kinderarmoede aanpakt. De Kinderombudsman mist in het plan een aanpak gericht op de inkomenspositie van ouders en de opvoedrelatie tussen ouders en kinderen.
Deel bericht

Dag van de Leraar: tien werkvormen voor in de klas

05.10.22
Vandaag, 5 oktober, is het de Dag van de Leraar. Op deze dag worden leraren in het zonnetje gezet en staan we stil bij het belang van onderwijs. Alle leraren maatschappijleer, -kunde, -wetenschappen en burgerschap hebben de taak een volgende generatie klaar te stomen voor deelname aan onze democratische rechtsstaat.
Deel bericht

Niet gedoucht, kapotte schoenen: docenten zien gevolgen inflatie bij leerlingen

05.10.22
Lege broodtrommels en geen geld voor schoolreisjes of maandverband. Uit een recente enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat op scholen de gevolgen van de stijgende prijzen goed te zien zijn. "Je schrikt je rot."
Deel bericht

Gratis ontbijt op basisscholen met veel kwetsbare leerlingen

04.10.22
Leerlingen van zo'n 500 basisscholen krijgen een gratis schoolontbijt. Het kabinet wil op die manier voorkomen dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen met een lege maag aan hun schooldag beginnen. "Want dat heeft ongewenste gevolgen voor hun leerprestaties", zeggen de ministers Schouten (Armoedebeleid) en Wiersma (Primair Onderwijs).
Deel bericht

Inspectie versterkt haar toezicht en doet vaker onderzoek bij risico’s in het funderend onderwijs

04.10.22
De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle betrokken partijen om de dalende trend te keren. Dat heeft de inspectie ook benadrukt bij de Staat van het Onderwijs 2022. Daarom versterken we als inspectie ons toezicht.
Deel bericht

Leraren- en schoolleiderstekort wordt opnieuw in kaart gebracht

04.10.22
In 2021 is een nieuwe methodiek ontwikkeld om het tekort aan leraren en schoolleiders te registreren. Hierbij zijn voor het eerst ook de verborgen tekorten in kaart gebracht. Ruim de helft van alle scholen heeft vorig jaar deelgenomen. Ook dit jaar ontvangen alle scholen een uitnodiging.
Deel bericht

Tweetalige prentenboeken voor Oekraïense kinderen

04.10.22
Het non-profitproject Better Time Stories biedt vijf tweetalige prentenboeken aan voor kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Deze verhalen van bekende auteurs en illustratoren kunnen Oekraïense vluchtelingenkinderen helpen met hun situatie om te gaan.
Deel bericht

Scholen zetten vraagtekens bij plan voor gratis lunch, maar zien het belang wel in

03.10.22
Scholen plaatsen vraagtekens bij het plan van het kabinet om 100 miljoen euro vrij te maken voor een gratis schoollunch. Brancheorganisaties vragen zich af hoe de scholen, die al onder druk staan, dat erbij moeten gaan doen. "De eerste prioriteit is goed onderwijs, en dat staat al onder druk", zegt een woordvoerder namens de basisscholen tegen NU.nl.
Deel bericht

Moet je voorrang krijgen op een woning als je een cruciaal beroep hebt?

01.10.22
Leraren en verplegers zijn ‘cruciale’ beroepen: ze zijn hard nodig in Amsterdam, maar hebben vaak moeite met het vinden van een betaalbaar huis. Wat als je ze voorrang geeft op een woning, is dat een (eerlijke) oplossing? HvA-lector Stan Majoor doet daar onderzoek naar.
Deel bericht

Onderwijsstagiair werkt doorgaans gratis

01.10.22
Scholen gaan heel verschillend om met hun stagiairs. Zowel in begeleiding en verantwoordelijkheden, als in betaling. “De stagiair wordt gebruikt om gaten te dichten en moet het verder maar uitzoeken.”
Deel bericht

23.000 leerlingen gaan meer bewegen tijdens de les

01.10.22
"Kinderen zitten een groot deel van de dag stil achter hun tafeltjes. En dat is niet goed voor hun fysieke en mentale gezondheid", zegt Nienke Meijer bij Spraakmakers. Zij is initiatiefnemer van het Bewegend Leren Plan, waarbij bijna 23.000 leerlingen in het basisonderwijs meer gaan bewegen op school.
Deel bericht

Scholen worstelen steeds vaker met les voor Oekraïense leerlingen

01.10.22
Scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïense leerlingen, nu het verblijf van Oekraïense kinderen in Nederland een langduriger karakter krijgt. In het voorjaar had het onderwijs voornamelijk een kortstondig karakter, maar met het aanhouden van de oorlog in Oekraïne is dat aan het veranderen. Dat leidt tot nieuwe dilemma's.
Deel bericht

Scholen vrezen dure winter: kiezen tussen energierekening of onderwijsassistent

01.10.22
Wat als het echt koud wordt? De hoge energieprijzen in combinatie met een mogelijke opleving van corona bezorgt scholen kopzorgen. Zeker in oude gebouwen, waar Nederland er nog altijd veel van heeft, wordt het straks weer: ramen open, jas aan en veel stoken. "Als de overheid niets doet, gaat die hoge energierekening ten koste van de kwaliteit van het onderwijs."
Deel bericht

Brede coalitie luidt noodklok: investeer in onderwijshuisvesting!

30.09.22
Een brede coalitie aan samenwerkingspartners roept het kabinet op nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens €730 miljoen voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen.
Deel bericht

PO-Raad: verspreiding vluchtelingenkinderen moet minder lomp

30.09.22
De PO-Raad vindt het niet te verteren dat er deze dagen wordt gezeuld met dertig leerlingen van de nieuwkomersschool in het Limburgse Schinnen. De gezinnen van de kinderen kregen woensdag 28 september te horen dat ze de volgende dag naar het tijdelijke opvang-cruiseschip in Velsen zouden verkassen.
Deel bericht

Opinie | Een voltijdbonus is Haagse zotheid ten top (en werkt niet)

30.09.22
VVD en D66 roepen het kabinet op om een voltijdbonus in te voeren, zodat deeltijders worden gestimuleerd om een volle week te werken. Maar hoe ziet zo’n bonus er eigenlijk uit? En waarom is het, in welke vorm dan ook, gekkigheid?
Deel bericht

Kinderombudsman adviseert: versterk positie leerlingen in passend onderwijs

30.09.22
De Kinderombudsman heeft minister Wiersma (Primair- en Voortgezet Onderwijs) een reactie gestuurd op het wetsvoorstel 'Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs'. Dit wetsvoorstel regelt dat alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het passend onderwijs, het recht krijgen om gehoord te worden over wat zij extra nodig hebben.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)