Dialoog nodig om leraren in deeltijdbanen meer uren te laten werken

17.07.19

Leraren in deeltijdbanen overhalen om standaard meer uren te werken als oplossing van het lerarentekort vraagt om dialoog, tijd en inspanning. Circa 55 procent van alle leraren werkt in deeltijd en juist de groep deeltijdwerkers is tijdens hun loopbaan minder gaan werken. Ook geeft ruim de helft van alle leraren aan dat ze geen uren erbij willen.

Het animo onder jongere leraren om meer uren te werken is groter, maar naarmate leraren ouder worden neemt dat af. Als deeltijdleraren zijn over te halen, is dat met een financiële prikkel of bijvoorbeeld interessante taken erbij. Dat blijkt uit een enquête onder 900 leraren in het primair onderwijs, waarvan een groot deel in deeltijd werkt. De resultaten zijn verwerkt in de factsheet ‘Deeltijdwerk nader bekeken. Verkenning naar motieven voor deeltijdwerk in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Door het oplopende lerarentekort is het belangrijk om te weten of deeltijd werkende leraren meer uren willen werken en onder welke voorwaarden.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Schoolbesturen praten met deeltijdleraren over meer uren werken vooral in noodsituaties, zoals bij een griepgolf. Daar reageren leraren vaak heel loyaal op. Maar we horen ook vaker dat scholen met resultaat de dialoog aangaan over wat hen kan overhalen om standaard meer uren te werken. Of ze werven nieuwe leraren voor bijvoorbeeld minimaal drie dagen per week. We moeten doorgaan met in te spelen op wensen van deeltijdleraren en vaker werken met grote deeltijdbanen. Dat kost tijd, maar het onderwijs en de kinderen hebben alle leraren en uren hard nodig.’

Motieven voor deeltijdwerk
Leraren werken op dit moment vooral in deeltijd om voor hun kinderen te zorgen (ruim 65 procent). Mogelijk telt dit motief extra omdat in het primair onderwijs vooral vrouwen werken. Zij noemen deze reden dan ook vaker dan hun mannelijke collega’s. Daarnaast zegt bijna een derde van de leraren, vooral ouderen, het leraarschap te veeleisend te vinden voor een voltijdbaan. Ook wil ruim 40 procent tijd hebben voor onder andere het huishouden, hobby’s en sociale contacten.

Motieven voor voltijd werken
Leraren die een voltijd baan hebben, vinden hun werk zo leuk dat ze daar vaak bewust voor kiezen (ruim 54 procent). Als er geen kinderen in het spel zijn, kan dat ook een reden zijn (ruim 37 procent). Verder noemen voltijd werkers onder andere als argument de financiële aantrekkelijkheid (circa 36 procent).

Cijfers
In het primair onderwijs werken ruim 127.950 leraren. Circa 45 procent werkt in 2018 meer dan 0,8 fte. De anderen werken in deeltijd: 40 procent in een grote deeltijdbaan (0,5 – 0,8 fte) en bijna 15 procent in een kleine deeltijdbaan (0 – 0,5 fte). In vergelijking met vijf jaar geleden zijn leraren iets vaker in een grote deeltijdbaan gaan werken. Ook beginnende leraren zijn volgens de Loopbaanmonitor onderwijs (2018) de afgelopen jaren vaker in een voltijdbaan gaan werken. Dat hangt waarschijnlijk samen met de verbeterde arbeidsmarktperspectieven van de laatste jaren. Meer informatie: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019.
Deel bericht
(advertentie)

Interview | Schoolbestuurder: ‘Erken de crisis in het onderwijs’

09.12.19
Ruim vijfduizend kinderen in de Westelijke Tuinsteden krijgen volgende week geen les. De scholen moeten zich bezinnen op het lerarentekort. ‘We moeten buiten de grenzen denken, want we plakken nu alleen pleisters.’
Deel bericht

Minister wil vrije ruimte voor scholen

09.12.19
Minister Slob (onderwijs) wil scholen vrije ruimte geven om het onderwijs in te vullen. Behalve verplichte aandacht voor bijvoorbeeld rekenen en taal, mogen scholen zo’n 30% van de onderwijstijd naar eigen inzicht invullen. Dat staat in de kabinetsreactie over het verbeterde curriculum die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In het curriculum staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen.
Deel bericht

Praktijkervaring energiebesparing scholen: weg vrij voor renovatie naar gasloos

06.12.19
De gemeenteraad van Wijdemeren is akkoord gegaan met alle randvoorwaarden om de Rehobothschool in Loosdrecht te renoveren naar een gasloos en gezond Integraal Kindcentrum (IKC). Dat kan alleen omdat schoolbestuur Proceon de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten van de duurzame installaties voor zijn rekening neemt.
Deel bericht

Blog | Besturen medeverantwoordelijk voor het lerarentekort?

06.12.19
In de Volkskrant van 24 november schreef Sander Schimmelpenninck een column “Onze deeltijddecadentie is het ultieme Nederlandse taboe”. Zijn stelling is dat alle tekorten in zorg en onderwijs op slag zouden verdwijnen als alle vrouwen een uur meer zouden gaan werken.
Deel bericht

Segregatie in het onderwijs heeft beperkt te maken heeft met het bestaan van bijzondere en openbare scholen

06.12.19
Als ouders uit verschillende bevolkingsgroepen – etnisch, naar geloofsovertuiging, maar ook naar opleidingsniveaus of inkomen – andere schoolkeuzes maken, levert dat segregatie op. Die segregatie ontstaat al als iedereen naar de dichtstbijzijnde school gaat, want in de ene wijk wonen nu eenmaal meer mensen met bijvoorbeeld een hoog opleidingsniveau dan in een andere.
Deel bericht

PO-Raad met leden in gesprek over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort

05.12.19
Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort.
Deel bericht

Scholenstichting Grootegast moet 6,5 ton terugbetalen

04.12.19
Scholenstichting Quadraten in Grootegast moet bijna 650.000 euro terugbetalen aan onderwijsminister Arie Slob. Dit heeft de Raad van State woensdag in het hoger beroep van Quadraten bepaald.
Deel bericht

Schoolbesturen ontvangen nog dit jaar extra geld uit convenant

04.12.19
Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen in december de uitbetaling van de € 150 miljoen voor arbeidsvoorwaarden. Het bedrag dat de schoolbesturen ontvangen is echter niet het definitieve bedrag.
Deel bericht

NRO moet kennis onderwijsonderzoek toegankelijk gaan maken

04.12.19
Er moet een knooppunt komen voor onderwijsonderzoek in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek moet deze rol op zich nemen. Daar is wel extra geld voor nodig, stellen de sectorraden.
Deel bericht

Slob brandt vingers niet aan stereotypen in lesboeken

03.12.19
De regering oordeelt niet over de inhoud van leermiddelen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over stereotypen in lesboeken.
Deel bericht

Hoge uitval van mannen op pabo

03.12.19
Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op sommige opleidingen op tot 64 procent. Dat blijkt uit een enquête van Trouw.
Deel bericht

Congres nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

02.12.19
De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs worden op 18 maart gelanceerd op een feestelijke congres in Arnhem. Het motto van dit congres is Wat is jouw verhaal?! Ook u kunt erbij zijn. Deelname is gratis.
Deel bericht

Grote verschillen in mondelinge taalvaardigheid leerlingen speciaal (basis)onderwijs

30.11.19
Er zijn grote verschillen in de beheersing van luister-, spreek- en gespreksvaardigheden tussen leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Dat blijkt uit de peiling Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so, de eerste peiling die ook in het speciaal onderwijs (alleen op voormalig cluster 4-scholen) is uitgevoerd.
Deel bericht

Amsterdamse scholen overwegen vierdaagse schoolweek wegens lerarentekort

30.11.19
Amsterdamse scholen overwegen een vierdaagse schoolweek als maatregel tegen het lerarentekort. Andere maatregelen die worden overwogen zijn grotere klassen of het inzetten van onbevoegden als docenten.
Deel bericht

Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’ aan ministers van onderwijs

29.11.19
Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek? En hoe lossen we knelpunten op die het ontwikkelen en delen van kennis in de weg staan? In dit kader hebben de vijf sectorraden het advies ‘Slimme Verbindingen’ aan minister Van Engelshoven en minister Slob (Onderwijs) gepresenteerd.
Deel bericht

Opinie | Meer leraren? Betaal ze beter. Veel beter.

29.11.19
Meer verplegend personeel, meer mensen in de zorg. Meer politie. En vooral meer leraren en onderwijzers. De tekorten in de (semi-)publieke sector groeien. Volgende maand wordt een nieuwe actiemaand voor het onderwijs.
Deel bericht

AOb | Nederland kan wel een Pisa-schok gebruiken

28.11.19
Dinsdag aanstaande verschijnen de nieuwe Pisa-resultaten. De soms terechte kritiek op het internationale onderwijsonderzoek mag voor Nederland geen excuus zijn om tegenvallende resultaten te negeren.
Deel bericht

Interview | ‘Ik heb 25 vacatures, dat los ik op met plakbandconstructies. De kinderen betalen de rekening.’

28.11.19
Zestien Amsterdamse basisscholen sluiten in december een week hun deuren vanwege het lerarentekort. Bestuurder Joke Middelbeek (59) wil een statement maken. ‘We moeten uit de overleefstand.’
Deel bericht

Kamer wil geen extra drempels voor deelname flexibele onderwijstijden

28.11.19
Scholen die eerder proefdraaiden met flexibele onderwijstijden, moeten hiermee kunnen doorgaan als zij hun onderwijskwaliteit op orde hebben, vindt de Tweede Kamer.
Deel bericht

Compensatie voor scholen die te weinig onderwijsachterstandsmiddelen hebben ontvangen

27.11.19
Minister Arie Slob (Onderwijs) schreef deze zomer aan de Tweede Kamer dat door het verkeerd verwerken van een van de kenmerken die Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt bij het berekenen van onderwijsachterstandscores, sommige scholen te weinig geld hebben ontvangen. De definitieve berekeningen zijn inmiddels bekend.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)