Onderwijsraad dringt aan op strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid

10.03.23

Maak serieus werk van Europees onderwijsbeleid, adviseert de Onderwijsraad de regering. Want de huidige afwachtende houding van Nederland doet geen recht aan de toenemende invloed vanuit Europa op het onderwijs.

De raad beveelt de onderwijsministers aan om in samenspraak met het onderwijsveld te zorgen voor een strategische agenda, die duidelijkheid biedt over de Nederlandse ambities voor Europees onderwijsbeleid. Zo ontstaat focus en houvast voor het onderwijsveld en de overheid, kan Nederland beter inspelen op kansen en risico’s van Europees onderwijsbeleid en er zelf aan bijdragen.

In Europa wordt onderwijs steeds belangrijker gevonden. In Europees verband werken lidstaten intensiever samen en worden minder vrijblijvende afspraken gemaakt. Ook de Europese Unie toont zich ambitieus en neemt initiatief op verschillende onderwijsthema’s. Dit veroorzaakt een zogenoemde sturingsdynamiek die uitmondt in Europees onderwijsbeleid. Hiervan gaat steeds meer invloed uit, ook op het onderwijs in Nederland.

Afwachtende houding past niet
Een expliciete en samenhangende Nederlandse strategische visie op Europees onderwijsbeleid ontbreekt nu. De huidige afwachtende houding van Nederland is niet passend bij de toenemende invloed op het Nederlandse onderwijs. Deze houding sluit niet aan op de wensen van onderwijsinstellingen en partijen in het veld en past niet bij de stelselverantwoordelijkheid van de overheid. De Onderwijsraad adviseert de onderwijsministers om serieus werk te maken van Europees onderwijsbeleid door een proactieve houding aan te nemen.

Zorg voor een Nederlandse strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid
De raad beveelt de onderwijsministers aan om een strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid te formuleren, die beschrijft wat de Nederlandse inzet is en hoe deze bijdraagt aan het Nederlandse onderwijs. Een strategische agenda geeft focus en houvast aan onderwijsinstellingen, partijen in het veld en de overheid. Met een strategische agenda kan het onderwijs beter gebruik maken van de mogelijkheden die Europa biedt, bijvoorbeeld als het gaat om aansluiting op arbeidsmarkt, duurzame ontwikkeling en uitwisseling van kwalificaties. En ook inspelen op risico’s, meedoen in de sturingsdynamiek en zo actief bijdragen aan Europees onderwijsbeleid.

In 2029 wordt Nederland voorzitter van de Europese Unie. Daarmee krijgt de Nederlandse regering de kans mede richting te geven aan Europees onderwijsbeleid. Bij het opstellen van een strategische agenda beveelt de raad aan een routekaart richting het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2029 te gebruiken, met momenten waarop strategische besluiten over onderwijs worden genomen in Europa. Goede afstemming tussen onderwijs en aanpalende beleidsterreinen, zoals wetenschapsbeleid, jeugdbeleid en arbeidsmarktbeleid, is daarbij van belang. De raad beveelt nadrukkelijk aan om het onderwijsveld te betrekken bij het maken van de strategische agenda. Daarmee wordt aangesloten bij de bewegingen en ontwikkelingen die nu al gaande zijn in het onderwijsveld en wordt de kennis en ervaring benut die partijen in het veld hebben opgedaan.
Deel bericht
(advertentie)

Techprominenten pleiten voor tijdelijke rem op 'risicovolle' ontwikkeling AI

29.03.23
De ontwikkelingen op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie) gaan momenteel zo snel, dat er een pauze moet worden ingelast. Dat schrijven tal van prominenten uit de wetenschap en techsector in een open brief. Onder de ruim 1100 ondertekenaars zitten techprominenten als Elon Musk en Steve Wozniak, en ook tal van academici.
Deel bericht

ChatGPT: minister ziet risico’s en kansen

29.03.23
De tekstgenerator ChatGPT en vergelijkbare ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence brengen risico's met zich mee, maar bieden ook kansen. Dat meldt minister Wiersma in antwoord op Kamervragen.
Deel bericht

Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking

29.03.23
Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's.
Deel bericht

Gratis schoolmaaltijden van start

29.03.23
Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden op www.schoolmaaltijden.nl voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Het gaat om scholen die de hulp het best kunnen gebruiken. Voor de organisatie van de schoolmaaltijden slaan het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis de handen ineen.
Deel bericht

Strijd tegen lerarentekort op achterstandsscholen vergt meer dan extra salaris

28.03.23
De zogeheten arbeidsmarkttoelage voor personeel op achterstandsscholen is een blijvertje. Na twee jaar wordt de tijdelijke maatregel na de zomer structureel. Of de toelage effectief is, wordt op zijn vroegst eind 2023 duidelijk.
Deel bericht

Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd

28.03.23
Ruim de helft van kinderen tussen de 9 en 13 jaar zegt in meer of mindere mate verslaafd te zijn aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau No Ties voor het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 500 kinderen vulden de enquête in.
Deel bericht

Alle scholen moeten basiswaarden democratische rechtsstaat naleven

28.03.23
'De wijze waarop een school zijn identiteit uitdraagt mag nooit een inbreuk vormen op de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat.' Dat benadrukt minister Wiersma.
Deel bericht

Kinderombudsman positief over eerste stap inclusief onderwijs kabinet, brede visie en uitvoering ontbreken nog

28.03.23
De Kinderombudsman is positief over de stap van de minister van OCW naar inclusief onderwijs. De ambitie uit de werkagenda van het kabinet is dat kinderen met een beperking dichtbij huis een school kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen en zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Een brede visie op inclusiviteit en concrete maatregelen ontbreken echter.
Deel bericht

De minister investeert honderden miljoenen, maar de onderwijssector blijft kritisch

28.03.23
Minister Dennis Wiersma van onderwijs stelt de komende twee jaar opnieuw honderden miljoenen beschikbaar om de basisvaardigheden van leerlingen te stimuleren. Het wordt zelfs meer: was er dit jaar nog 224 miljoen beschikbaar, de komende jaren is dat 332 miljoen. Maar de onderwijssector is kritisch op de tijdelijke financiering.
Deel bericht

Erik Scherder wil af van laptops en tablets in de klas

27.03.23
De bekende hersenprofessor Erik Scherder wil laptops en tablets uit de klas verbannen. Het is volgens hem beter om met pen en papier te werken.
Deel bericht

108 miljoen euro extra voor beter leren lezen, schrijven en rekenen

27.03.23
Er wordt extra geld vrijgemaakt om kinderen beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, investeert de komende twee schooljaren 108 miljoen euro extra per jaar voor het verbeteren van de basisvaardigheden.
Deel bericht

Ict verduurzamen voor de toekomst van uw leerlingen

25.03.23
Onderwijsprofessionals gunnen misschien nog wel meer dan menig ander kinderen en jongeren een mooie toekomst. Bij een mooie toekomst hoort een bewoonbare planeet. Wat kunnen scholen doen om hun voetafdruk te verkleinen?
Deel bericht

Onderwijs relatief weinig genoemd in onderzoek grensoverschrijdend gedrag

24.03.23
Eén op de drie Nederlanders noemt het onderwijs als setting waar vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Dat is relatief weinig, blijkt uit onderzoek in opdracht van onder andere het ministerie van OCW.
Deel bericht

Vechten om plekje op Amstelveense basisschool voortaan zinloos

24.03.23
Amstelveense ouders van jonge kinderen opgelet: het heeft geen zin meer om jullie kleine zo vroeg mogelijk aan te melden bij een basisschool. 4-jarigen die hun schoolloopbaan vanaf het schooljaar 2024/2025 in Amstelveen starten, krijgen namelijk allemaal tegelijk een plekje.
Deel bericht

Helft van de scholen straks zonder directeur

24.03.23
Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schoolleiders binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van 13,6% is dit een donderwolk die boven de scholen hangt. Dit blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door het Arbeidsmarktplatform PO is gepubliceerd.
Deel bericht

Webinar | De rol van de bestuurder bij de verbetering van het leesonderwijs

23.03.23
De Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen laat zien dat er, naast leraren, schoolleiders en leescoördinatoren, een belangrijke rol is weggelegd voor besturen en bestuurders bij de verbetering van het leesonderwijs.
Deel bericht

Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark

23.03.23
De website POVO Benchmark heeft een nieuwe vormgeving, navigatiestructuur én nieuwe naam: schoolbesturenopdekaart.nl. Op deze website laten de PO-Raad en VO-raad op basis van databronnen (zoals DUO en Inspectie van het Onderwijs) aan de samenleving zien hoe besturen het geld dat ze van de overheid voor onderwijs krijgen inzetten. Eén van de voordelen van de nieuwe website zijn de betere vergelijkingsmogelijkheden.
Deel bericht

Leren over seksualiteit en diversiteit hoort bij kerndoelen

22.03.23
Kinderen moeten leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit. Dat hoort bij de kerndoelen, benadrukt minister Wiersma in antwoord op vragen over de Week van de Lentekriebels.
Deel bericht

AOb zet mobiele afkickkliniek in tegen tijdelijke contracten

22.03.23
AOb-voorzitter Tamar van Gelder geeft vandaag op het Utrechtse Domplein de aftrap voor de actieweek tegen de tijdelijke contracten. “Onderwijsbestuurders zijn verslaafd aan flexwerk.”
Deel bericht

Kwaliteit basisonderwijs gaat achteruit

22.03.23
De kwaliteit van het Nederlandse basisonderwijs neemt af. Dat schrijft economenvakblad ESB. Dat is te zien aan de dalende leerprestaties, de toegenomen kansenongelijkheid en het grote personeelstekort. Volgens bijzonder hoogleraar onderwijssystemen Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht zijn goede leraren en schoolleiders nodig om het tij te keren.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)