Gezondheidsraad: vaccineer kinderen uit risicogroepen met Pfizer

09.06.21
De Gezondheidsraad adviseert om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Naar alle waarschijnlijkheid neemt demissionair minister De Jonge het advies over.
Deel bericht
(advertentie)

Veel klachten examenleerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs

22.06.21
Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit schooljaar staatsexamen doen, dreigen te bezwijken onder de grote druk en kansenongelijkheid. Een groot aantal van hen kan geen gebruik maken van versoepelingen in verband met corona, anders dan leerlingen uit het reguliere onderwijs.
Deel bericht

Opinie | ‘Voor mijn zoon gaat de vlag helaas nog niet uit’

19.06.21
OPINIEOpluchting bij veel eindexamenkandidaten, want de vlag kon uit. Tot haar grote spijt niet voor de zoon van Ingeborg Hogebrug uit Deventer. Hij zit op het speciaal voortgezet onderwijs en heeft geen recht op herkansingen. ,,De ongelijkheid maakt me kwaad en onmachtig.’’
Deel bericht

Kunnen we al voor september afscheid nemen van mondkapjes?

16.06.21
Wanneer kunnen we de verplichte mondkapjes afzetten in de trein, in winkels of overheidsgebouwen? Uit opinie-onderzoek in opdracht van de NOS bleek vorige week dat Nederlanders het mondkapje het liefst zien verdwijnen, van alle coronamaatregelen die nu gelden. Volgens de huidige regels gaat dat pas in september gebeuren.
Deel bericht

Conferentie vso – pro – (v)mbo: Met talent samenwerken! – VO

09.06.21
De tweede landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo is op 22 september in Nijkerk. Het thema is 'Met talent samenwerken!'.
Deel bericht

Voorlopig geen verlenging van termijn NPO

08.06.21
Een verlenging van de NPO-bestedingstermijn gaat er voorlopig niet komen, zegt demissionair onderwijsminister Slob. Beslissingen over verlenging van het NPO of structureel geld, waar de volle breedte van het onderwijsveld om vraagt, moeten door een nieuw kabinet worden genomen.
Deel bericht

Vlaggenweken Staatsexamens vo 2021

05.06.21
Net als in 2020 organiseren we daarom weer de vlaggenweken voor iedereen die dit met ons mee wil vieren. We nodigen in ieder geval de vso-scholen en de particuliere scholen uit om de vlag buiten te hangen.
Deel bericht

Gezonde School-impuls: ondersteuning bij het stimuleren van een gezonde leefstijl in coronatijd

04.06.21
Tussen 7 en 18 juni kunnen alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs  hun belangstelling kenbaar maken voor de Gezonde School-impuls 2021 via Mijngezondeschool.nl. Is de belangstelling groter dan het aantal plekken, dan zal ...
Deel bericht

Ruim 7,5 miljoen euro voor aanpak laaggeletterdheid

01.06.21
Meer dan 400 werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties gaan dit jaar aan de slag met het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In totaal krijgen zij hiervoor ruim 7,5 miljoen euro vanuit de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. De toekenning van de subsidies is eind m...
Deel bericht

Jostiband maakt muziek met kleurennoten voor iedereen toegankelijk

01.06.21
Als je een muziekinstrument wilt bespelen, is het handig als je noten kunt lezen. Maar voor wie het gewone muziekschrift een iets te harde noot is om te kraken, heeft de Jostiband een oplossing. Het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking gebruikt zelf al jarenlang kleuren om noten lezen eenvoudiger te maken.
Deel bericht

Protocol voortgezet speciaal onderwijs geactualiseerd

31.05.21
De PO-Raad heeft het protocol voor het vso geactualiseerd naar aanleiding van de wijzigingen in het nieuwe servicedocument van OCW. De belangrijkste aanpassing is dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven te houden. Daarnaast is het advies dat onderwijspersoneel en leerl...
Deel bericht

Hoe zit het met de achterstanden in het speciaal onderwijs?

28.05.21
Door de schoolsluiting tijdens de eerste lockdown en het vervolgens gedeeltelijk heropenen lopen de leerachterstanden op, van basis- tot hoger onderwijs. Ook maakt de coronacrisis fysiek lesgeven lastig voor alle onderwijsvormen. Dit geldt in het bijzonder voor speciaal onderwijs, vanwege de intensieve begeleiding.
Deel bericht

Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

27.05.21
Op 21 mei 2021 heeft demissionair minister Slob de Regeling vaststelling schoolvakanties 2022–2025 vastgesteld. Deze regeling treedt op 1 augustus 2022 in werking.
Deel bericht

10 adviezen om het aantal thuiszitters terug te dringen

26.05.21
Adviesbureau BMC en Gedragswerk hebben Minister Arie Slob van Onderwijs en Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid een advies overhandigd over hoe de overheid het thuiszittersproblematiek nog beter zou kunnen bestrijden.
Deel bericht

Scholen in het voortgezet speciaal onderwijs weer volledig open

26.05.21
Scholen in het voorgezet onderwijs, waaronder ook het vso valt, mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven niet langer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit heeft het kabinet besloten op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT).
Deel bericht

Passend onderwijs | Leraren hebben vooral behoefte aan ondersteuning binnen de school

20.05.21
Veel leraren zijn gecharmeerd van het idee dat leerlingen dankzij passend onderwijs vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Maar leraren voelen zich wel zwaarder belast door passend onderwijs. Ze hebben vooral behoefte aan extra handen in de klas.
Deel bericht

Kabinet vraagt OMT-advies over loslaten 1,5 meter-regel in v(s)o

12.05.21
Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de scholen verder versoepeld kan worden.
Deel bericht

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging vso en praktijkonderwijs

12.05.21
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer Slob, heeft op 11 mei 2021 de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak...
Deel bericht

Kandidaten staatsexamens voortgezet onderwijs zijn begonnen

12.05.21
Aanstaande maandag begint voor de meeste eindexamenkandidaten de examenperiode. Voor een deel van de kandidaten die staatsexamen doen begint deze uitdaging vandaag al. Zo'n 8700 kandidaten doen dit jaar staatsexamens, ziet het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Van hen zit ongeveer de helft op speciaal onderwijs.
Deel bericht

Scholen pakken achterstanden aan met bewezen interventies

10.05.21
Vanaf vandaag kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Deel bericht

Finland heeft al sinds de jaren zeventig een brede brugklas en dat levert excellent onderwijs op

08.05.21
Scholieren in Finland blijken zeer hoog te scoren in internationale vergelijkingen. Terwijl ze tot hun vijftiende met alle niveaus in gezamenlijke klassen zitten. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Met peruskoulu – een systeem van uitgebreid basisonderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)