Onderwijsraad dringt aan op strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid

10.03.23

Maak serieus werk van Europees onderwijsbeleid, adviseert de Onderwijsraad de regering. Want de huidige afwachtende houding van Nederland doet geen recht aan de toenemende invloed vanuit Europa op het onderwijs.

De raad beveelt de onderwijsministers aan om in samenspraak met het onderwijsveld te zorgen voor een strategische agenda, die duidelijkheid biedt over de Nederlandse ambities voor Europees onderwijsbeleid. Zo ontstaat focus en houvast voor het onderwijsveld en de overheid, kan Nederland beter inspelen op kansen en risico’s van Europees onderwijsbeleid en er zelf aan bijdragen.

In Europa wordt onderwijs steeds belangrijker gevonden. In Europees verband werken lidstaten intensiever samen en worden minder vrijblijvende afspraken gemaakt. Ook de Europese Unie toont zich ambitieus en neemt initiatief op verschillende onderwijsthema’s. Dit veroorzaakt een zogenoemde sturingsdynamiek die uitmondt in Europees onderwijsbeleid. Hiervan gaat steeds meer invloed uit, ook op het onderwijs in Nederland.

Afwachtende houding past niet
Een expliciete en samenhangende Nederlandse strategische visie op Europees onderwijsbeleid ontbreekt nu. De huidige afwachtende houding van Nederland is niet passend bij de toenemende invloed op het Nederlandse onderwijs. Deze houding sluit niet aan op de wensen van onderwijsinstellingen en partijen in het veld en past niet bij de stelselverantwoordelijkheid van de overheid. De Onderwijsraad adviseert de onderwijsministers om serieus werk te maken van Europees onderwijsbeleid door een proactieve houding aan te nemen.

Zorg voor een Nederlandse strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid
De raad beveelt de onderwijsministers aan om een strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid te formuleren, die beschrijft wat de Nederlandse inzet is en hoe deze bijdraagt aan het Nederlandse onderwijs. Een strategische agenda geeft focus en houvast aan onderwijsinstellingen, partijen in het veld en de overheid. Met een strategische agenda kan het onderwijs beter gebruik maken van de mogelijkheden die Europa biedt, bijvoorbeeld als het gaat om aansluiting op arbeidsmarkt, duurzame ontwikkeling en uitwisseling van kwalificaties. En ook inspelen op risico’s, meedoen in de sturingsdynamiek en zo actief bijdragen aan Europees onderwijsbeleid.

In 2029 wordt Nederland voorzitter van de Europese Unie. Daarmee krijgt de Nederlandse regering de kans mede richting te geven aan Europees onderwijsbeleid. Bij het opstellen van een strategische agenda beveelt de raad aan een routekaart richting het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2029 te gebruiken, met momenten waarop strategische besluiten over onderwijs worden genomen in Europa. Goede afstemming tussen onderwijs en aanpalende beleidsterreinen, zoals wetenschapsbeleid, jeugdbeleid en arbeidsmarktbeleid, is daarbij van belang. De raad beveelt nadrukkelijk aan om het onderwijsveld te betrekken bij het maken van de strategische agenda. Daarmee wordt aangesloten bij de bewegingen en ontwikkelingen die nu al gaande zijn in het onderwijsveld en wordt de kennis en ervaring benut die partijen in het veld hebben opgedaan.
Deel bericht
(advertentie)

Is er 'reden tot zorg' na bangalijst op middelbare school?

14.06.24
Is het verspreiden van seksistische of beschadigende informatie een trend aan het worden? In de Utrechtse gemeenteraad vraagt een ruime meerderheid van de partijen zich dat af na het nieuws over een bangalijst op het Leidsche Rijn College. "Hoe vaak gaat dit nog gebeuren?"
Deel bericht

Brutale twaalfjarige confronteert Marokkaanse minister

14.06.24
In Marokko heeft een twaalfjarige jongen tijdens een vragenuurtje de Minister van Onderwijs aan de kaak gesteld over het onderwijssysteem. Het land is al het hele jaar in de ban van ophef over de manier waarop de regering het onderwijs regelt. Correspondent Samira Jadir vertelt erover in Bureau Buitenland.
Deel bericht

Mariëlle Paul (VVD) van minister naar staatssecretaris op Onderwijs

14.06.24
Na een jaar (demissionair) ministerschap, wordt Mariëlle Paul staatssecretaris. De 57-jarige VVD'er komt in het kabinet-Schoof een trede lager, maar ze blijft wel op hetzelfde ministerie, dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deel bericht

Handreiking AI voor scholen

13.06.24
Artificial intelligence is een veelzijdige en ingrijpende technologie die alle lagen van het onderwijs kan raken. Dit stelt scholen voor nieuwe uitdagingen. Deze handreiking helpt scholen om tot bewuste en verantwoorde keuzes over de inzet van AI te komen.
Deel bericht

Obesitas bestrijden begint in de schoolkantine

13.06.24
Nederlanders worden steeds zwaarder: de helft van de volwassenen heeft inmiddels matig of ernstig overgewicht. De overheid kijkt naar de scholen om kinderen weer gezonder te leren eten, maar het vergt een lange adem. ‘Ze halen zo vier croissantjes voor een euro bij de supermarkt.’
Deel bericht

Doorstroomtoets: minder vwo-adviezen, maar kansarme kinderen scoren hoger

13.06.24
Het idee daarachter is dat voor kinderen bij wie de toets hoger uitvalt dan het schooladvies, dat advies nog omhoog kan worden bijgesteld en ze nog voldoende tijd hebben om zich in te schrijven op de juiste school of de juiste klas.
Deel bericht

Leermiddelen: het móét goed en voordelig

13.06.24
“Uitgeverijen bieden werkboeken niet meer los aan, maar alleen als pakket. Dit zorgt voor een extreme stijging van de kosten.” Het is één van de kritiekpunten die naar voren komt uit een peiling die gehouden is onder ruim 2500 schoolleiders, leraren, schoolbestuurders en andere onderwijsprofes...
Deel bericht

Oud-Kamerlid ChristenUnie voor NSC minister van Onderwijs

12.06.24
Eppo Bruins, tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof. Dat bevestigen Haagse bronnen. Hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt, die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen.
Deel bericht

Bangalijst op Leidsche Rijn College, school doet aangifte

12.06.24
Het Leidsche Rijn College (LRC) in Utrecht heeft aangifte gedaan, nadat een zogenoemde bangalijst rond is gestuurd in appgroepen van leerlingen van 5 vwo. Drie leerlingen zijn door de school kort geschorst, twee van hen zijn inmiddels weer welkom. Een derde leerling zit nog thuis.
Deel bericht

Toetsen in de brede brugklas

12.06.24
Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs werken met een ‘brede brugklas’. Dit zijn klassen waarin leerlingen met het advies vmbo-(g)t, havo en vwo de eerste jaren in één klas zitten. Dit mede op advies van de Onderwijsraad en financiering vanuit het ministerie. Het doel hiervan is om meer gelijke kansen te bieden door latere selectie. Een mooie intentie, die in de praktijk echter voor veel uitdagingen kan zorgen.
Deel bericht

Geslaagd of gezakt? Scholieren krijgen vandaag hun examenuitslag

12.06.24
Het College voor Toetsen en Examens maakte vanmorgen de N-termen bekend. Die geven de moeilijkheidsgraad van een examen aan. Aan de hand daarvan kunnen middelbare scholen de eindcijfers berekenen. Daarna kunnen docenten hun leerlingen inlichten met het bekende belletje naar huis.
Deel bericht

NSC levert nieuwe minister van OCW

12.06.24
De verdeling van de nieuwe kabinetsposten onder de vier aankomende coalitiepartijen is bekend. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal worden geleverd door NSC van Pieter Omtzigt. Dat meldt de NOS.
Deel bericht

Overijsselse scholen beste op rekentoets

12.06.24
Middelbare scholen in Overijssel scoren het best op de rekentoets. RTL Nieuws vergeleek de gemiddelde scores van alle scholen in Nederland met elkaar.
Deel bericht

Onregelmatigheid vastgesteld bij afgelegd examen vmbo-tl op Koningin Wilhelmina College in Culemborg

12.06.24
Het bestuur van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg geeft aan dat ze door de onderwijsinspectie op de hoogte is gesteld dat er een onregelmatigheid is vastgesteld in één van de afgelegde examens van de afdeling vmbo-tl.
Deel bericht

‘Impact influencers moet in curriculum om koopzucht jongeren te beteugelen’

11.06.24
De toenemende invloed van influencers op de koopzucht van jongeren baart veel leraren in het middelbaar onderwijs zorgen. Tegelijkertijd wordt het fenomeen meer en meer uit de taboesfeer gehaald, zegt Mia Wilsterman, armoedefunctionaris op het Zadkine mbo Rotterdam. ‘Dat is wel heel fijn, want dan kun je zaken doorpakken.’
Deel bericht

Eerste hulp bij klassenmanagement

11.06.24
“Als ik had geleerd om effectief orde te houden, had dat echt verschil gemaakt”, vertelt voormalig mavo-docent Evelyn Fox. Vind jij klassenmanagement ook een taaie? Check de ervaringen van collega’s.
Deel bericht

Frank Lammers werkt aan film over leraar in coronacrisis

11.06.24
Frank Lammers regisseert en speelt de hoofdrol in een nieuwe film die zich afspeelt tijdens de coronacrisis. De eerste opnames van 'Groeten van Gerri' zijn dinsdagavond van start gegaan bij Jinek, maakte producent Millstreet Films bekend.
Deel bericht

Helft ouders ervaart druk van school om laptop of tablet te kopen

11.06.24
Veel ouders met een kind op het voortgezet onderwijs hebben moeite met het aanschaffen van digitale leermiddelen voor hun kind, of kunnen dit zelfs helemaal niet betalen. Ook voelt meer dan de helft van de ouders zich door school onder druk gezet om een laptop of tablet aan te schaffen. Dit blijkt uit onderzoek onder 1211 ouders in het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs.
Deel bericht

‘Leerlingen lopen vast na ruimhartig schooladvies’

10.06.24
Middelbare scholen zien dat meer leerlingen na een ruimhartig schooladvies voor een hoger onderwijsniveau kiezen. Daar lopen deze scholieren vaak vast, zegt clusterdirecteur Jamie Visser van praktijkcentrum HPC Centrum in […]
Deel bericht

Subsidieregeling onderwijsregio’s 2025

10.06.24
Onderwijsregio's kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zich richten op het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel. Dat kan via de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s, die het ministerie van OCW op 10 juni heeft gepublice...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)