Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

20.04.18
Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.
Deel bericht
(advertentie)

Minister ziet niets in bekostiging op schoolniveau

17.08.18
Minister Slob ziet niets in het idee van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen om het budget voor onderwijs rechtstreeks aan scholen uit te keren. Dat voorstel vraagt volgens Slob om een fundamenteel gesprek ‘dat zich niet alleen beperkt tot het verdeelmodel, maar ook gaat over de verantwoording en de checks and balances die in het stelsel zijn ingericht .....
Deel bericht

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld

17.08.18
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van midd. scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum, die ertoe leidt dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling
Deel bericht

Verveel jij je vaak in de vakantie?

17.08.18
Het is zomervakantie! Alle tijd om buiten te spelen, spelletjes te doen, te lezen, erop uit te gaan... Maar heb jij iedere dag wat te doen? Als je zes weken lang iedere dag vrij bent, is het niet heel gek als er momenten bij zitten waarop je niet weet wat je moet doen. Herken jij dat? Uit ons onderzoek blijkt dat veel kinderen zich weleens vervelen tijdens de vakantie.
Deel bericht

Kind gebaat bij POH-er Jeugd-GGZ

17.08.18
Jongeren kunnen sneller en dichtbij huis geholpen worden door een POH-er Jeugd-GGZ in een huisartsenpraktijk. Steenwijkerland draaide een succesvolle pilot hiermee en gaat deze verder doorvoeren in de gemeente.'Wij zien dat veel kinderen goed, snel en kortdurend geholpen kunnen worden binnen de huisartsenpraktijk. Kinderen die anders nagenoeg allemaal verwezen zouden zijn'
Deel bericht

Stop testen van peuters en kleuters

17.08.18
Natuurlijk is het een goed idee om de taalontwikkeling van peuters al vroeg te stimuleren. Maar om die dan meteen weer met standaardtests te willen meten is toch echt een heel slecht idee. Peuter- en kleuterleerkrachten zijn de eerst aangewezen deskundigen die een leerachterstand kunnen signaleren.In uitzonderlijke gevallen zal de hulp van een specialist moeten worden ingeroepen
Deel bericht

Waar is m’n leraar?

16.08.18
Op basisscholen in Zuid-Holland staan nog een flink aantal vacatures open. Volgens de betrokken besturen levert dat niet direct problemen op aangezien scholen alles op alles zetten om de gaten te vullen. In Elsevier zegt directeur Ger van der Meer van een Leidse basisschool nog hard op zoek te zijn. Haar multiculturele school staat in een sociaal zwakkere buurt. Dat schrikt veel sollicitanten af
Deel bericht

‘Juf Els’ ontvangt het eerste Plastic Soup-lespakket

16.08.18
Onder het toeziend oog van duizenden enthousiaste kinderen heeft schooljuf Elsbeth Lindemans uit Leiden vandaag in het Dolfinarium het eerste Plastic Soup-lespakket - Doel is dat kinderen actief aan de slag gaan om hun gebruik van wegwerpplastics te verminderen - in ontvangst genomen uit handen van acteur Hassan Slaby, en kinderpresentator Ruben Dingemans.
Deel bericht

Zomerschool VMBO Maastricht in volle gang

16.08.18
Deze week is voor de tweede keer de zomerschool van start gegaan op het VMBO Maastricht, waar twee maanden geleden honderden leerlingen te horen kregen dat hun diploma ongeldig was. Interim-bestuurder Jan Rijkers verwacht dat het grootste deel van de 356 leerlingen alsnog eind augustus hun diploma krijgt.Per dag komen zo'n tachtig leerlingen naar de school om te oefenen
Deel bericht

[EduAd] Een sociaal veilige groep met Kwink

16.08.18
U kunt Kwink gratis uitproberen. In alle groepen. Ideaal om met het hele team te ervaren hoe het is om met Kwink te werken aan sociaal-emotioneel leren. En om de reacties van de kinderen uit uw groep te ervaren.
Deel bericht

Stijging aantal docenten zonder vast contract

16.08.18
Uitzend-docenten, zzp-leraren en tijdelijke onderwijzers: de flexdocent is in opkomst. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het CBS.In drie jaar tijd nam het aandeel docenten in het voortgezet onderwijs zonder vast contract met bijna een kwart toe. (podcast)
Deel bericht

Voor ontucht veroordeelde docent vmbo Assen legt zich neer bij straf

16.08.18
De Groninger mentor van het meisje is begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De ontuchtige handelingen vonden tussen juni en eind augustus vorig jaar onder meer plaats in het klaslokaal van de vmbo-school in Assen.Na de veroordeling ging de advocaat van de man in hoger beroep. Maar dat is teruggedraaid.
Deel bericht

Schoolmails waren jarenlang te onderscheppen door slechte beveiliging

16.08.18
Een beveiligingsprobleem bij schoolsoftware Magister maakte het jarenlang mogelijk om e-mails van en naar leerlingen te onderscheppen. Het lek, dat door beveiligingsonderzoeker Bram Matthys ontdekt werd, is inmiddels gedicht door leverancier Iddink. Pas na meerdere meldingen werd het beveiligingsprobleem in 2018 opgelost.
Deel bericht

Pilot 10-14 onderwijs opengesteld voor meer scholen

16.08.18
Voorwaarde voor deelname is dat de scholen beschikken over minimaal een basisarrangement. Verder heeft elk deelnemend bestuur een informatieplicht jegens de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.De scholen dienen daarnaast deel te nemen aan een monitoringsonderzoek dat Oberon voor OCW uitvoert naar de succesfactoren en belemmerende factoren van de pilot.
Deel bericht

Laptop voor Apeldoornse brugklassers uit minimagezinnen

15.08.18
De Stichting Leergeld schiet toekomstige brugklassers uit Apeldoornse minimagezinnen te hulp. Als hun ouders niet genoeg geld hebben om een laptop te bekostigen trekt Leergeld Apeldoorn-Voorst in de portemonnee, in de vorm van een voucher van vierhonderd euro. Ongeveer 250 kinderen komen daarvoor in aanmerking.
Deel bericht

Maatschappelijke Diensttijd: tweede subsidieronde

15.08.18
Tot dinsdag 9 oktober kan er subsidie worden aangevraagd voor een tweede serie projecten Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren. In de eerste tranche zijn 38 projecten goedgekeurd, die in september van start gaan. Er is een miljoenensubsidie beschikbaar. Welke projecten precies subsidie hebben gekregen, is niet bekendgemaakt.
Deel bericht

Hoe gaat het met Mike die op camping Fort Oranje woonde?

15.08.18
Kinderen die het afgelopen schooljaar in het nieuws waren: Een van hen is Mike. Hij woonde bijna zijn hele leven op camping Fort Oranje. Maar van de gemeente moest de camping dicht. Er waren branden en vechtpartijen. Ook woonden er veel mensen met problemen. Ze hadden bijvoorbeeld schulden of gedoe met de politie.Inmiddels woont Mike met zijn familie in België.
Deel bericht

Meer steden krijgen 'tienerschool' voor 10 tot 14-jarigen

15.08.18
Het aantal scholen voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar oud wordt het komend schooljaar verdubbeld. Die zijn bedoeld voor leerlingen van tien tot veertien jaar om de overgang van basisschool naar middelbare school kleiner te maken. Nederland heeft dan twaalf van dit soort scholen met het zogenoemde '10-14-onderwijs', die meedoen aan een experiment
Deel bericht

Uitzetten naar Armenië schadelijk voor Howick en Lili

15.08.18
Als de Armeense kinderen Howick en Lili nu worden uitgezet naar Armenië, leidt dat tot een ernstige beschadiging van hun ontwikkeling. De kinderen kunnen waarschijnlijk niet bij hun moeder wonen; het gaat niet goed met haar. Ook is er nog geen school geregeld en hebben ze geen sociale contacten in het land omdat ze in Nederland zijn opgegroeid. Aldus het pleidooi voor de Raad van State.
Deel bericht

Minister Slob na ziekte weer aan het werk

15.08.18
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, gaat weer aan het werk. De ChristenUnie-bewindsman werd begin juli ziek door een bacteriële infectie.,,Ik ben voldoende hersteld om mijn werk weer op te kunnen pakken. Dank voor al het meeleven in de afgelopen weken. Ik ben dankbaar en blij dat ik weer met mijn onderwijs- en mediaportefeuille aan de slag kan gaan.''
Deel bericht

Deel Edudelta-dieren verhuist naar Pontes Goese Lyceum

14.08.18
Spannende weken breken aan voor de scholieren van het voormalige Edudelta College in Goes. Vanwege de overname van het groenonderwijs verhuizen 120 vmbo-leerlingen naar het Pontes Goese Lyceum. Ook een deel van de dieren gaat mee. Drie lokalen werden omgetoverd tot reptielenverblijf, op de binnenplaats is een volière neergezet en in de schooltuin komen een geit, kippen en konijnen
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)