Vakbonden en PO-Raad starten cao-onderhandelingen primair onderwijs

07.12.18
De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen.
Deel bericht
(advertentie)

Nieuw achterstandenbeleid financiële strop voor asielzoekersscholen

21.02.19
De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van de kinderen nog altijd even groot is.
Deel bericht

Eerste Kamer stemt in met register onderwijsdeelnemers

21.02.19
Na een kort debat stemde de Eerste Kamer dinsdag 19 februari in met het wetsvoorstel Register onderwijsdeelnemers waarmee de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden.
Deel bericht

Verandering van onderwijs pure noodzaak [Opinie]

21.02.19
De leerlingen van nu moeten straks antwoorden gaan geven op vragen die we nog niet kennen. Om hen daarop goed voor te bereiden is een revolutie in het onderwijs nodig. Volpompen met kennis, en degene die alles het beste kan reproduceren, wordt beloond met het hoogste cijfer. Maar de nieuwe samenleving vraagt andere vaardigheden, andere antwoorden.
Deel bericht

Nederlandse juf dringt door tot finale beste docent ter wereld

21.02.19
Juf Daisy Mertens (basisschool De Vuurvogel in Helmond) is nog in de race om de beste docent ter wereld te worden. Zij hoort bij de tien finalisten van de Wereld Lerarenprijs. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke leraar die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan het vak. Mertens en de andere negen kanshebbers werden uit meer dan 10.000 nominaties uit 179 landen gekozen.
Deel bericht

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

21.02.19
Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen.
Deel bericht

Tweede Kamer tegen vierdaagse schoolweek

21.02.19
De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek op basisscholen. Een motie van die strekking werd aangenomen. Daarin staat dat het lerarentekort scholen ertoe dwingt over te gaan op een (tijdelijke) vierdaagse schoolweek, maar dat dit gelijke kansen voor kinderen ondermijnt, en bovendien de werkdruk voor leraren niet verlaagt.
Deel bericht

Docent die porno keek op school Lochem mocht terugkeren, maar ‘wilde zelf niet’

21.02.19
De docent die bijna twee weken geleden porno keek in de klas op het Staring College in Lochem, keert niet meer terug voor de klas. Van het schoolbestuur had hij terug mogen keren. Maar de docent koos zelf om weg te blijven. Er is een regeling getroffen met hem. Hij is nu met vervroegd pensioen. Dat zegt Nico Woonink, bestuurder bij het Staring tegen de Stentor.
Deel bericht

De Boekenzoeker van Zuidwolde (Drenthe) maakt kinderen leesgek

21.02.19
Stella Leenders is de eerste en enige boekenzoeker van de wereld. Ze probeert basisschoolleerlingen aan het lezen te krijgen. In het Drentse Zuidwolde is dat gelukt.Elke week haalt de boekenzoeker kinderen in groepjes uit de klas naar de schoolbibliotheek, waar ze boeken mogen uitzoeken en weer mogen meenemen naar hun groep.
Deel bericht

Ondanks krimp groeit het lerarentekort in het voortgezet onderwijs

21.02.19
Ook al daalt het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, toch ontstaat in heel Nederland de komende vijf jaar een lerarentekort. Volgens Centerdata loopt dat op tot ruim duizend fulltime banen. Het grootst worden de problemen in de stad Utrecht. In totaal gaat het om iets meer dan duizend voltijdbanen, waarvoor geen bevoegde leraren kunnen worden gevonden
Deel bericht

8th grade: overtuigende coming-of-age film

20.02.19
Kayla Day (13) zit in de brugklas en staat op het punt naar de middelbare school te gaan. Tijdens een slotbijeenkomst op haar school worden de prijswinnaars van de school bekendgemaakt. Kayla is fysiek geen schoonheid, ze heeft nogal wat babyvet en acne. Nadat onder andere het knapste meisje en de ...
Deel bericht

Toch maar leraar worden? 'Begin eerst eens bij een jeugdvoetbalteam'

20.02.19
Tijdens een bezoek aan een open dag, die hij met zijn dochter bezocht, wist Michiel het zeker: hij wilde zich laten omscholen tot docent. Na een carrière als wetenschappelijk uitgever staat hij nu voor de klas als natuurkundedocent, op een Haagse middelbare school.Ga een tijdje aan de slag bij een jeugdvoetbalteam, dan merk je snel genoeg of het je ligt om met kinderen om te gaan.
Deel bericht

Porno kijkende leraar mag niet terugkomen op school Lochem

20.02.19
De docent die bijna twee weken geleden porno keek in de klas op het Staring College in Lochem, keert niet meer terug voor de klas. De school heeft met de docent een regeling getroffen. De schorsing van de man is opgegeven en hij gaat binnenkort met pensioen.Tot die tijd verricht hij geen werkzaamheden voor de school.
Deel bericht

Lerarentekort in het vso: ‘vijf uur natuurkunde op één dag’

20.02.19
Op het Piramide College in Den Haag zijn ze dolblij: ze hebben een natuurkundedocent gevonden, ondanks het lerarentekort. Wel woont de docent –zonder files- zo’n anderhalf uur rijden verderop. Locatiedirecteur Loes Aarts: We hebben het zo geroosterd dat hij op maandag en vrijdag lesgeeft. Leerlingen krijgen dan vier of vijf lesuren achtereen natuurkunde.
Deel bericht

Maak werk van recht op inclusief onderwijs

20.02.19
Defence for Children roept onderwijsminister Slob op om werk te maken van echt inclusief onderwijs.De organisatie vindt dat het huidige onderwijssysteem niet strookt met het recht op inclusief onderwijs, afgeleid uit het Europees sociaal Handvest.
Deel bericht

PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht

20.02.19
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.
Deel bericht

Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort

20.02.19
Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders.
Deel bericht

Lelystad telt meeste leerlingen die al maanden thuis zitten

20.02.19
In Lelystad gingen vorig schooljaar vijf op de duizend leerlingen al langer dan drie maanden niet naar school, in totaal 64 leerlingen. Daarmee telt deze gemeente relatief gezien de meeste ‘thuiszitters‘ van Nederland. Den Haag telt 4,6 thuiszitters op duizend leerlingen en Rotterdam 2,3. Dat blijkt uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs.
Deel bericht

Breuken moeilijk? Welnee, elk kind kan het [Opinie]

20.02.19
Tot op heden wordt er te weinig gerept over het feit dat het probleem in het rekenonderwijs een voortvloeisel is van het feit dat kinderen onvoldoende rekenvaardigheid bezitten als zij de basisschool verlaten. Het afschaffen van breuken of kinderen aan nog meer toetsen onderwerpen zal hen niet helpen verder te komen. Kinderen wordt van begin af aan niet goed aangeleerd hoe zij moeten rekenen.
Deel bericht

Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit

20.02.19
De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen,
Deel bericht

Gemeente Alphen/Rijn zet in op sociale veiligheid op voortgezet onderwijs

19.02.19
Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager ondertekenden samen met VO-scholen, Halt en het OM het convenant Schoolveiligheid. Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, ze ontmoeten ook andere jongeren en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Wat zijn de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen die de leerlingen meekrijgen?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)