Zeeuwse basisscholen dreigen anderhalf miljoen euro mis te lopen

10.02.19
Het Zeeuwse basisonderwijs dreigt met anderhalf miljoen euro te worden gekort. Geld dat bedoeld is voor extra onderwijs aan leerlingen met een achterstand. Het gaat om kinderen van wie ouders laagopgeleid zijn. Daarvoor is de zogeheten gewichtenregeling in het leven geroepen. Volgens de laatste berekening lijkt er meer geld naar de problematiek in de randstad te gaan.
Deel bericht
(advertentie)

Kleuters een uurtje Engelse les? Stop er maar mee

16.02.19
Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt namelijk dat dit nauwelijks effect heeft. De positieve effecten van een uurtje Engels zijn minimaal, maar het kost wel geld en energie. Ik denk dat je dus of meer uren moet maken, of gewoon in groep 7 moet beginnen. Maar hoeveel uur les kleuters moeten krijgen om wel een positief effect te zien, is niet helemaal duidelijk.
Deel bericht

Betrokken docenten zien hun school ten onder gaan [Opinie]

15.02.19
Paul Gerbrands, historicus en oud-docent, vindt dat de directies van megascholen alles accepteren van leerlingen en hun ouders, maar laten leraren in de kou staan. Aangemoedigd door de royale medewerking van de directie aan het grensverleggend gedrag van ouders zagen ook leerlingen hun kans schoon.
Deel bericht

Kinderen Oost-Souburg willen behalve spelen in de natuur er ook van leren

15.02.19
De leerlingen willen een speelbos, omdat het schoolplein van hun school, net als de omgeving, in hun ogen te kaal is. Jedithja was een van de vier leerlingen die het plan presenteerde aan de wethouder. Het is de tweede dag op rij dat ze in de belangstelling staat: gisteren is zij benoemd door kinderdirecteur van de provincie. In die rol maakt zij zich sterk voor het vergroenen van schoolpleinen.
Deel bericht

Klimaat-kaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

15.02.19
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het lespakket Duurzame Dilemma’s gelanceerd. Dit is een kaartspel voor alle niveaus van het VO, waarmee op een prikkelende en interactieve manier aandacht wordt besteed aan klimaatkeuzes. In het kaartspel staan twee thema’s waaraan het waterschap werkt centraal: Duurzaam Doen en Klimaat Actief!
Deel bericht

Het ‘gewone onderwijs’ moet specialer worden

15.02.19
Past het in 2014 ingevoerde ‘passend onderwijs’ op reguliere scholen, die kinderen met leer- en gedragsproblemen zouden moeten helpen, dan niet? Veel leerkrachten zeggen te worden overvraagd, ze kunnen of willen niet aan de pedagogische taak voldoen. Maar scholen huiveren om leerlingen naar het speciaal onderwijs door te sturen, omdat ze de meerkosten daarvan zelf moeten betalen.
Deel bericht

In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

15.02.19
Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23 procent.
Deel bericht

Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

15.02.19
Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt.
Deel bericht

Lhbt-leeslijst moet bij scholier begrip kweken voor anders-zijn

15.02.19
Op Valentijnsdag is een nieuwe lhbt-georiënteerde literatuurlijst gelanceerd door de Leescoalitie en homobelangenorganisatie COC Nederland. De lijst is te vinden op de site Queerboeken.nl en moet scholieren via literatuur meer empathie bijbrengen voor lhbt-jongeren. Het is mogelijk om op verschillende categorieën te zoeken, zoals jongen-jongen, meisje-meisje en gender.
Deel bericht

Schooladvies na eindtoets groep 8 „niet werkbaar” volgens middelbare scholen

15.02.19
Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar ook concentratie en de manier van huiswerk maken.
Deel bericht

Minister vindt niets over doorbetalen stakers

15.02.19
Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan stakende werknemers goedkeurde.
Deel bericht

Leerling die ‘pornodocent’ filmde wacht schorsing, corvee of nakomen: ‘filmen mag niet’

14.02.19
De leerling die op het Staring College een docent filmde terwijl hij porno keek in de klas, krijgt straf omdat filmen in de klas verboden is. In het protocol staat dat leerlingen in de klas geen beeldopnamen mogen maken, gebruiken en verspreiden. Welke sanctie volgt is nog niet duidelijk. De school heeft de strafmaatregel nog niet bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond
Deel bericht

EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

14.02.19
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van van het RIVM Centrum Gezond Leven. e Erkenningscommissie vindt het programma een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie en het programma substantieel is doorontwikkeld
Deel bericht

Griep slaat toe in Zeeland, kwart van leerlingen ziek op Goese Lyceum

14.02.19
De griepgolf heeft z'n weg gevonden in Zeeland. Op het Goese Lyceum zijn momenteel ruim vierhonderd van de zestienhonderd leerlingen ziek. Ook twaalf docenten zitten ziek thuis. Drie daarvan probeerden vanochtend weer aan het werk te gaan, maar voelden zich nog zo slecht dat ze weer huiswaarts keerden.
Deel bericht

Nieuwe dashboards Nuffic brengen internationalisering van scholen in kaart

14.02.19
Nuffic heeft een aantal dashboards ontwikkeld, waarin schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en andere geïnteresseerden kunnen zien welke scholen in Nederland bezig zijn met internationalisering en met welke netwerken en activiteiten zij actief zijn. Dit kan hen helpen de regionale samenwerking te zoeken rond internationalisering en dit op de eigen school zo verder te brengen.
Deel bericht

Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

14.02.19
Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen; in het VO naar 71.
Deel bericht

Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

14.02.19
Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven in bijv. Natuurkunde of Duits.
Deel bericht

De eerste Zeeuwse kinderdirecteuren groene schoolpleinen gaan aan de slag

14.02.19
Obis, Tijn, Jedithja en Anne zijn de eerste kinderdirecteuren groene schoolpleinen van Zeeland. Zij tekenden op het provinciehuis een contract voor een jaar. Ze gaan één dag per maand langs bij scholen om daar te spreken met leerkrachten en politici om te kijken hoe schoolpleinen zo leuk mogelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen. De kinderdirecteuren houden ook vlogs bij.
Deel bericht

Dagbesteding als vervolgonderwijs leerlinge in kwetsbare positie

14.02.19
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het PrO en het VSO de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding. Hiermee willen ze jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt extra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut) werk. Volgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak werkt.
Deel bericht

Haarlemse juffen mogen leerlingen van hun eigen school voorlopig betaald blijven bijspijkeren

14.02.19
Een Haarlemse basisschool heeft een conflict bijgelegd met drie leerkrachten die tegen betaling bijles geven aan leerlingen van de school. De bijles gaat vooralsnog gewoon door. Minister Slob laat desgevraagd weten dat hij het onwenselijk vindt dat leraren betaald bijles geven aan leerlingen van de school waar zij werken. Ik zal werkgevers die dit wel toestaan daarop aanspreken.
Deel bericht

Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

14.02.19
Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integratie kan belemmeren.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)