Nieuwe trend: laat leerlingen elkaars toetsen nakijken

11.06.19
Nooit meer toetsen nakijken, maar die taak voortaan overlaten aan de leerlingen zelf. Klinkt als een droom, nietwaar? Maar volgens de best ‘wakkere’ Frans Droog (Wolfert Lyceum in Bergschenhoek) kan hij dat prima overlaten aan de leerlingen zelf. Als leerlingen de klas binnenkomen voor een toets, zien zij vijf namen op het bord staan. Zij vormen ie dag de nakijkcommissie.
Deel bericht
(advertentie)

Kolderdag geschrapt vanwege dronken leerlingen

26.06.19
Het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam schaft de kolderdag af. Reden daarvoor is dat leerlingen op die dag veel alcohol drinken. Bij een ongeluk op de kolderdag in april raakte een leerling zwaargewond. Het Erasmiaans Gymnasium meldt volgens RTV Rijnmond dat het nodig is ‘een drastische cultuurverandering in de omgang met alcohol te forceren’.
Deel bericht

Minister Slob deelt zorgen over schooladviezen op het platteland

26.06.19
Minister Slob deelt de zorgen over het schooladvies van basisschoolleerlingen in plattelandsregio’s zoals Noordoost-Fryslân. Hier scoren relatief veel leerlingen hoger op de eindtoets dan het schooladvies. Bijstelling van het advies blijft vaak achterwege: de leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs dat de leerkracht adviseert, ook al geeft de eindtoets aan dat ze meer in hun mars hebben.
Deel bericht

Tientallen Brabantse kinderen gaan niet naar school vanwege ‘levensovertuiging’ ouders

26.06.19
In Brabant hoeven tientallen jonge kinderen (vorig schooljaar 64) niet naar school, omdat hun ouders geen school kunnen vinden die bij hun levensvisie past. Daar kun je een vrijstelling van de leerplicht voor krijgen. Oorzaak: een bepaling in de leerplichtwet uit 1969. Stel, je woont als katholiek gezin ergens waar geen katholieke scholen zijn, dan kon je dankzij deze wet thuisonderwijs geven.
Deel bericht

Zwitserse scholieren willen drie maanden vakantie: ‘Dat is wel erg lang’

26.06.19
Zwitserse scholieren hebben een oproep gedaan de zomervakantie drie maanden te laten duren, omdat het al zo vroeg in de zomer zo heet wordt. Zij kijken onder meer naar het voorbeeld van buurland Italië (vakantie van juni tot half september) Nederlandse scholieren zijn minder enthousiast over zo'n lange zomervakantie. ‘Drie maanden is wel héél lang.
Deel bericht

Netwerk van gemeenten, onderwijs en politie beschermt jongeren

26.06.19
Gemeenten, voortgezet onderwijs en politie in West-Friesland gaan nog intensiever samenwerken om te zorgen dat scholen een veilige leeromgeving zijn. Ze hebben nieuwe afspraken gemaakt om overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en elkaar te helpen bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders.
Deel bericht

Kamer schaart zich, ondanks eerdere kritiek, achter toetsplannen minister Slob

26.06.19
De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn blij dat achtstegroepers in de toekomst hun middelbare schooladvies krijgen kort voordat zij de eindtoets maken. Die plannen ontvouwde Onderwijsminister Slob vorige week. CDA-Kamerlid Michel Rog noemt de nieuwe plannen ‘een evenwichtig voorstel’. ,,Dit doet recht aan wat wij willen: het advies komt later in het jaar, en de toets eerder
Deel bericht

Inzending Educatieve Parel 2019 geopend

25.06.19
Wie ontwerpt de beste les en wint de Educatieve Parel 2019? De inzending voor deze educatieve prijs is vanaf vandaag geopend. Het thema is dit jaar 'Macht is kracht', net als voorgaande jaren maatschappelijk relevant, actueel en geschikt voor zoveel mogelijk schoolvakken en leeftijdscategorieën; van aardrijkskunde tot wiskunde en van kleuters tot gymnasiasten. Inzenden kan tot 1 oktober.
Deel bericht

Technasiumleerlingen verrassen opdrachtgevers met ontwerpen

25.06.19
In de warme zomer van 2018 ontstond op De Krulekoare in Hoogeveen de wens om kinderen een uitdagende wateractiviteit aan te bieden. Tweedejaars technasiumleerlingen ontdekten de wensen en behoeftes. Heel diverse waterbanen – de ene heel strak ontworpen en de andere met organische vormen, verrassende kleuren, bubbels, watermolens – passeerden de revue.
Deel bericht

Minder seizoenswerkloosheid door lerarentekort

25.06.19
Het grote personeelstekort in het basisonderwijs zorgt ervoor dat de zomerpiek van het aantal werkloze leerkrachten in de WW afneemt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van D66. Hij verwacht echter dat door het grote lerarentekort de WW-piek in het basisonderwijs zal afnemen.
Deel bericht

Inspectie neemt rijkste instellingen onder de loep

25.06.19
De Onderwijsinspectie gaat de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden met de grootste financiële reserves per sector onder de loep nemen. Doordat besturen te voorzichtig begroten en hun inkomsten onderschatten, zijn de reserves elk jaar verder aangegroeid. ‘Het lijkt erop dat de reserves bij veel besturen niet in verhouding staan tot de ree?le risico’s die zij lopen’, schrijft Slob.
Deel bericht

Blog | De opmars van het Maak Onderwijs

25.06.19
Maak Onderwijs (MO) of Making Education is de laatste jaren aan een sterke opmars in het Nederlandse onderwijs begonnen. De onderwijsmakers zijn praktische, enthousiaste  mensen die vooral graag met hun enthousiaste leerlingen aan de gang gaan. Je zult ze daarom misschien minder zien polderen in d...
Deel bericht

Examenuitslag Calvijn College bekend: 50 geslaagd, 26 herkansingen

25.06.19
De inspectie stelde vast dat bij 68 leerlingen toetsresultaten ontbraken. Zij moesten gezamenlijk 180 toetsen inhalen. De 26 leerlingen die nog niet zijn geslaagd, doen de komende dagen herkansingen. De jongeren krijgen daarbij extra ondersteuning van de school, zoals extra lesdagen en examentrainingen.
Deel bericht

Nedersaksisch op school toegestaan

25.06.19
De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Havo- en vwo-scholen kunnen er zelfs voor kiezen Nedersaksisch als vak op te nemen in de vrije ruimte. Toch gebeurt dit zelden tot nooit.
Deel bericht

Zet sportboek of strip op verplichte leeslijst voor scholieren: ‘Lezen kan zoveel leuker’

25.06.19
Om jongeren meer én langer aan het lezen te krijgen, moeten scholen de verplichte leeslijst flink vernieuwen en kunnen boekverslagen de prullenbak in. Zo kan lezen weer leuk worden, concluderen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in een advies. ‘De beruchte verplichte leeslijst zorgt vaker voor afhakers dan voor een groei van het aantal lezers.’
Deel bericht

AOb heeft zichzelf buitenspel gezet, zegt Slob

25.06.19
De AOb heeft geen rol meer bij de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort. Daar heeft de bond zelf voor gekozen, meldt onderwijsminister Slob in antwoord op vragen de PvdA.Maar het is volgens Slob de keuze van de AOb zelf geweest om niet langer deel te nemen aan het overleg. Met de andere partijen zijn wij constructief verder gegaan met de aanpak.
Deel bericht

Vwo-leerlingen Hyperion: ‘Wij willen gelijke kansen’ [opinie]

25.06.19
In een open brief aan de Amsterdamse schoolbesturen spreken vier vwo-leerlingen hun wens uit dat die besturen zich harder maken voor gelijke kansen. Ook al is het verschil in kwaliteit van onderwijs heel duidelijk tussen de witte school van ons buurmeisje, de zwarte school waar onze nicht heen gaat en de gemengde school waar wij les hebben. toch zeggen wij niets.
Deel bericht

Eerste islamitische basisschool in Zeeland krijgt voldoende leerlingen

25.06.19
De islamitische basisschool in Vlissingen gaat het vereiste leerlingenaantal halen. Dat zegt de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs die de school wil oprichten. "Als voedingsgebied worden Vlissingen en Middelburg samen genomen. We vragen ons af of er voldoende basisschoolleerlingen vanuit Middelburg naar Vlissingen zullen komen om de school te mogen stichten, aldus het CDA
Deel bericht

School kan zelf tropenrooster instellen

25.06.19
Schoolbesturen kunnen zelf besluiten of ze vanwege de hitte een tropenrooster instellen. Voorwaarde is wel dat het minimumaantal lesuren per schooljaar wordt gehaald. Er is wettelijk gezien geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de wet dat medewerkers – en in het onderwijs natuurlijk ook leerlingen – veilig en gezond kunnen werken.
Deel bericht

Lesgeven in de hitte heeft eigenlijk geen zin'

25.06.19
Groningse basisscholen De Petteflet en De Swoaistee hanteren een tropenrooster in verband met de te verwachten hitte. Dat betekent voor de leerlingen van 8.00 tot 13.00 les, en 's middags vrij. Een gesprek met Kor Posthumus, directeur. We kunnen wel de hele middag gaan buitenspelen, maar dat is geen onderwijs. Dus we hopen dat de ochtendles voldoende is om die kwaliteit te bieden.
Deel bericht

Veertien Zeeuwse scholen vergroenen hun schoolplein

25.06.19
Zij beginnen nog dit jaar met het vergroenen van hun schoolplein. Ze krijgen daarvoor subsidie van de provincie. De provincie trok vorig jaar een ton uit voor de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Met hulp van de kinderdirecteuren groene schoolpleinen van IVN Natuureducatie is dat geld verdeeld over de veertien scholen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)