Persbericht | Zet opleiden in de praktijk doelbewust en spaarzaam in

28.03.24
Laat beroepsopleidingen en beroepspraktijk afwegen welke onderwijsactiviteiten niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk hoeven plaats te vinden. En vind alternatieven die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding. Beroepsonderwijs is van groot belang om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Het huidige arbeidsmarkttekort leidt in sectoren zoals zorg en recht tot een tekort aan opleidingsplekken in de beroepspraktijk en zet de kwaliteit van opleiden in de beroepspraktijk onder druk. De minister van Onderwijs heeft de raad daarom om advies gevraagd.

Wees doelbewust en spaarzaam
De Onderwijsraad adviseert beroepsopleidingen om kritisch te bezien welke onderwijsactiviteiten wel en welke niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk moeten plaatsvinden. Het is aan beroepsopleidingen en beroepspraktijk om waar dat mogelijk is alternatieven te vinden die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding. Alternatieven zijn bijvoorbeeld: meer gebruikmaken van praktijksimulaties, het schoolgebouw inzetten als praktijkruimte, opleidingsplekken laten invullen door meerdere studenten tegelijk of betere spreiding van stages over het studiejaar.

Waarborg gezamenlijk de kwaliteit
Beroepsopleidingen, beroepspraktijk en overheid zijn gezamenlijk aan zet om zicht te houden op de kwaliteit van opleiden in de beroepspraktijk met principes van kwaliteit en voorwaarden voor sociale veiligheid en toegankelijkheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om goede begeleiding in de beroepspraktijk, zorgen dat de werkzaamheden passen bij het onderwijsniveau en opleidingsdoelen en het tegengaan van stagemisbruik en stagediscriminatie. De raad pleit voor een minimum-stagevergoeding voor de studenten.

Drie kwart van studenten volgt vorm van beroepsonderwijs
Ruim drie kwart van de studenten in Nederland volgt een vorm van beroepsonderwijs: een voltijds, deeltijd of duale opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, praktijkonderwijs, of in het beroepsgericht onderwijs aan de universiteit. Essentieel onderdeel van deze vormen van beroepsonderwijs is dat studenten zowel binnen de onderwijsinstelling als in de beroepspraktijk worden opgeleid.
Deel bericht
(advertentie)

Er is steeds meer verzet tegen de toetscultuur op scholen

16.04.24
Nederlandse kinderen zitten al vanaf groep drie in het leerlingvolgsysteem. De toetsen die zij maken, met de eindtoets in groep acht als grote finale, zijn levensbepalend. In onderwijsland groeit het verzet.
Deel bericht

Dag van de Kinderarmoede

16.04.24
Woensdag 17 april is de Dag van de Kinderarmoede. Misschien merk je als leerkracht dat leerlingen in jouw klas opgroeien in armoede. Wat kun je voor hen doen?
Deel bericht

‘Problemen rondom de verplichte rekentoets op het mbo onderschat’

16.04.24
Duizenden mbo’ers met ernstige rekenproblemen lopen het risico dit en komende jaren hun diploma niet te halen vanwege de verplichte rekentoets. Verschillende onderwijs- en ouderorganisaties hebben zich verenigd achter de petitie die oproept de afspraken rondom de toets aan te passen. Zo ook JOBmbo. De studentenorganisatie waarschuwt in een interview met Ouders & Onderwijs dat de gevolgen van de verplichte toets worden onderschat.
Deel bericht

Koning bespreekt antisemitisme met Joodse leerlingen in Amsterdam

16.04.24
Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag met een Joodse winkelier en Joodse leerlingen gesproken en een multicultureel jongerencentrum bezocht in Buitenveldert in Amsterdam-Zuid. Willem-Alexander besprak onder meer ervaringen met antisemitisme.
Deel bericht

Zorgen bij kinderombudsman: steeds meer kinderen gaan niet naar school

16.04.24
Het aantal kinderen in Nederland dat niet naar school gaat, neemt nog altijd toe. Kinderombudsman Margrite Kalverboer maakt zich daar zorgen over. Ze wil dat demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in actie komt.
Deel bericht

11 miljoen euro extra voor versterking bibliotheken

16.04.24
Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota ruim 11 miljoen euro extra beschikbaar voor de tijdelijke regeling specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen (SPUK). De Kamer had opgeroepen extra geld beschikbaar te stellen voor nog meer en betere bibliotheekvestigingen.  
Deel bericht

Raad van State: laat taaltoets nog niet gelden voor hbo-opleidingen

15.04.24
Bij de invoering van een doelmatigheidstoets voor de voertaal van opleidingen moeten hoger-onderwijsinstellingen duidelijkheid hebben over uitzonderingsgronden en overgangsregelingen. Nu is bijvoorbeeld onduidelijk of een groot aantal niet-Nederlandstalige werknemers invloed heeft op het oordeel over een opleiding, schrijft de Raad van State. Het adviesorgaan adviseert ook om het hbo te vrijwaren van zulke toetsen.
Deel bericht

Voorjaarsnota: meevaller op onderwijs door minder geboortes

15.04.24
In de Voorjaarsnota 2024 staat dat zich structureel een meevaller van € 568,5 miljoen voordoet op de leerling- en studentenraming. Het CBS denkt dat er minder kinderen geboren zullen worden en dat de immigratie minder hoog zal uitvallen dan eerst werd verwacht.
Deel bericht

Kinderboeken­weekgeschenk 2024: Schatpakkers

15.04.24
Pieter Koolwijk schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk, geïllustreerd door Linde Faas. Tijdens de Kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober krijg je het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van je boekhandel bij aankoop van € 13,50 aan kinderboeken.? Het thema van de 70ste Kinderboekenweek is Lekker eigenwijs! De vierling op de vensterbank is het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2024.
Deel bericht

De Kinderjury Stemweken zijn van start

15.04.24
Alle kinderen van Nederland vormen samen de Kinderjury en brengen hun stem uit op het favoriete boek. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjury 2024. Jouw leerlingen kunnen tot en met 24 april hun stem uitbrengen.
Deel bericht

Update en webinar cyberaanval Iddink Learning Materials

15.04.24
Op maandag 15 april van 12.00 tot 13.00 SIVON in een webinar samen met Iddink en het CERT (van Kennisnet/SIVON) de stand van zaken toe en beantwoorden vragen van scholen.
Deel bericht

‘Groene hogescholen moeten grenzen naar andere sectoren oversteken’

15.04.24
De grenzen aan de groei zijn bereikt en de voedselproductie kan niet op dezelfde manier doorgaan, stellen de groene hogescholen in hun sectorplan. Ze zullen daarom technologische expertise van andere hogescholen benutten om tot oplossingen te komen, zegt Rien Komen, vice-voorzitter van Aeres. Hij vertelt ook hoe binnen Aeres wordt gewerkt aan het depolariseren van discussies en de moed bij studenten om dingen anders te doen als zij dat willen.
Deel bericht

Werkgevers trekken handen af van ‘kansrijk opleiden’

15.04.24
Vertegenwoordigers van werkgevers en mbo-scholen slagen er niet in om bindende afspraken te maken over het gewenste aanbod van opleidingen. De werkgevers trekken zich daarom terug uit het SBB-project ‘kansrijk opleiden’.
Deel bericht

Mogelijk bankgegevens scholieren buitgemaakt bij hack boekenleverancier

15.04.24
De Mondia Scholengroep waarschuwt scholieren en hun ouders voor phishing mails. Bij een hack bij hun boekenleverancier Iddink Learning Materials zijn mogelijk persoonlijke informatie, waaronder ook bankgegevens buitgemaakt. De scholengroep gaat zolang dit niet uitgesloten kan worden, ervan uit dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Deel bericht

Nu terug te kijken: webinar Beter leren voor het eindexamen

14.04.24
Hoe maak je een goede samenvatting? Hebben examentrainingen zin? Wat is een goede manier om te toetsen of je de leerstof beheerst? Dinsdagavond 9 april 2024 gaf hoogleraar Effectief leren Gino Camp een interessant en levendig Studium Generale webinar: Beter leren voor het eindexamen. Speciaal voor leerlingen én ouders. Heb je het webinar gemist? Of wil je de informatie nog eens terugzien? Het webinar is nu terug te kijken.
Deel bericht

‘Weet wat er gebeurt als je het internet gebruikt’

14.04.24
Bijna iedereen gebruikt internet. Toch begrijpen weinigen écht hoe het internet is opgebouwd. Daar moet wat aan gebeuren, vindt Cristian Hesselman, wetenschapper en directeur van SIDN Labs.
Deel bericht

Jesse (16) hoeft niet naar school omdat hij autisme en tics heeft

13.04.24
Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school omdat er geen passend onderwijs kan worden gevonden. Zo ook de zestienjarige Jesse de Jong. Hij heeft een vrijstelling, omdat hij autisme en Gilles de la Tourette heeft. Dat betekent dat hij een jaar niet naar school hoeft.
Deel bericht

Zorgen over online delen kinderfoto's: identiteitsfraude ligt op de loer

13.04.24
In Frankrijk is het illegaal, en het Italiaanse parlement debatteert dit weekend over een nieuwe wet die het strafbaar stelt: ouders die foto's plaatsen van hun kinderen op sociale media. Ook in Nederland maken instanties zich zorgen over de gevolgen van het zogenoemde sharenting, een samentrekking van de Engelse woorden sharing en parenting. Dat slaat op het overmatig delen van kinderfoto's.
Deel bericht

Geldkraan voor omstreden stichting mogelijk weer open

13.04.24
Mogelijk krijgt de omstreden Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) de bekostiging die de overheid nu inhoudt op een later tijdstip alsnog uitgekeerd. De blijkt uit een oordeel van de Raad van State.
Deel bericht

Niemand kan worden gedwongen om in het onderwijs te werken

12.04.24
Het is jammer dat er veel mensen zijn met een bevoegdheid die niet voor de klas staan, maar waar men werkt of wil gaan werken is een individuele keuze. Dat benadrukt minister Paul.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)