Ouders stappen naar Mensenrechtencollege om kind met Down naar gewone school te krijgen

09.03.17
Heeft elk kind, ongeacht zijn handicap, recht op een plek op een gewone school? Om die vraag draaide het woensdagochtend in het College voor de Rechten van de mens in Utrecht.
Deel bericht

Amsterdam trekt 15 miljoen uit voor speciaal onderwijs

15.09.17
De gemeente Amsterdam trekt 15 miljoen euro uit om kinderen in het speciaal onderwijs tegemoet te komen. Vanaf volgend schooljaar houdt het speciaal onderwijs meer geld over voor onderwijs.
Deel bericht

Kwetsbaar kind in Rotterdam blijft vaker thuis

10.07.17
Een groeiende groep kwetsbare kinderen belandt in Rotterdam op de bank, omdat scholen en jeugdzorg naar elkaar wijzen.
Deel bericht

Albert zit thuis: hij kan niet met de meester praten

07.07.17
,,Is dit nu passend onderwijs?” Heleen en Chiel zijn de wanhoop nabij. Hun zoon Albert heeft een taal ontwikkelings stoornis (tos). Op een dag zei Albert, die in groep 8 zit: ,,Ik ga niet meer naar school.” Nu is hij al vijftien weken thuis.
Deel bericht

‘Scholen te lichtvaardig over verzuim’

04.07.17
Zorg en onderwijs sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Er blijken veel meer kinderen thuis te zitten dan gedacht.
Deel bericht

Speciale school Prisma mag door van ministerie

26.06.17
Opluchting bij de Kamper school voor gespecialiseerd onderwijs, Prisma: het ministerie heeft de school een experimenteerstatus gegeven.
Deel bericht

Basisonderwijs is één groot Walibi-pretpark voor commerciële organisaties (opinie)

23.06.17
De 'professionalisering' van het basisonderwijs wordt vooral op gang gebracht door de basisscholen af te rekenen op een Eindtoets Primair Onderwijs. Die afrekening is in strijd met de opdracht van Passend Onderwijs.
Deel bericht

Bureaucratie passend onderwijs tijdrovend maar nuttig

21.06.17
Scholen ervaren ook na twee jaar passend onderwijs nog betrekkelijk veel bureaucratie bij het uitvoeren van hun taken voor passend onderwijs. Dat blijkt uit een vervolgmeting, waarvan de resultaten in het rapport Passend onderwijs bureaucratisch? staan.
Deel bericht

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

09.06.17
Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs vraagt aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met dit nieuwe boek willen de schrijvers het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onder...
Deel bericht

Hoe de reformatorische leerkracht denkt over passend onderwijs

07.06.17
Bijna de helft van de leerkrachten in het reformatorisch basisonderwijs vindt dat de invoering van passend onderwijs negatieve gevolgen heeft gehad. Dat blijkt uit een onderzoek waarover het onderwijsblad DRS Magazine op 8 juni publiceert.
Deel bericht

De zonzijde van het schaduwonderwijs

28.05.17
Op dit moment zitten er naar schatting 21.000 kinderen thuis op de bank, omdat ze niet passen binnen de kaders van ons onderwijssysteem. Hiervan is een derde hoogbegaafd. Marion Breij en zoon Luc (12), een jongen met veel potentieel en een IQ van boven de 130 was zo’n thuiszitter.
Deel bericht

AOb: Basiszorg leerlingen kan chaos passend onderwijs oplossen

17.05.17
“De chaos rond de geldstromen bij passend onderwijs worden scherp neergezet”, is de reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op het snoeiharde rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens de AOb wordt nogmaals duidelijk dat landelijke afspraken over basiszorg - de hulp die iedere school aan elk kind moet kunnen bieden - noodzakelijk zijn.
Deel bericht

Rekenkamer: Besteding geld passend onderwijs groot vraagteken

17.05.17
Het valt niet te achterhalen waar het geld voor passend onderwijs - ruim 2 miljard euro in 2016 - nou precies terechtkomt, en wat het voor leerlingen oplevert. De verantwoording door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen laat veel te wensen over, mede doordat de overheid daar te weinig eisen aan stelt. Meer urgentie bij minister Bussemaker van Onderwijs is geboden.
Deel bericht

Minisymposium: Koers kiezen in passend onderwijs

15.05.17
Passend onderwijs is in het hele land volop in ontwikkeling en de Ambelt in Oost-Nederland kiest hierin haar eigen koers. Ter gelegenheid van de afronding van Ambelt Kiest Koers houdt De Ambelt een minisymposium over diverse aspecten van het passend onderwijs en de integratie van het vso in het vo. ...
Deel bericht

Leerkrachten in passend onderwijs: je voelt je tekortschieten

07.05.17
Wie de klas van juf Margreet op basisschool de Koningin Emmaschool in Haarlem binnenloopt, ziet ze meteen liggen: kleurrijke koptelefoons, die de kinderen op kunnen zetten als de prikkels in de klas ze te veel worden.
Deel bericht

Toewerken naar inclusief onderwijs is plicht én recht (opinie)

03.05.17
Inclusief onderwijs is een haalbare kaart, mits we de tijd nemen en goed nadenken over wat het betekent voor het speciaal onderwijs, voor leerlingen en voor de scholing van leraren, reageren dr. Neely Anne de Ronde-Davidse en Jaco van den Broek.
Deel bericht

Nieuw Steunpunt Onderwijs: hulp voor ouders en leerlingen

02.05.17
Er is een nieuw steunpunt voor ouders van leerlingen met een beperking die kiezen voor regulier onderwijs maar daarin vastlopen. Deze ouders kunnen voortaan een beroep doen op het NSGK Steunpunt Onderwijs, voor praktische hulp om de hindernissen te overwinnen.
Deel bericht

De kinderen van de Maartenschool

21.04.17
De Sint Maartenschool in Nijmegen krijgt geen geld meer voor zorg. Wat blijft er dan nog over van een plek waar zwaar beperkte kinderen alle aandacht krijgen?
Deel bericht

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

19.04.17
Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari.
Deel bericht

Inclusief onderwijs is het ideaal, maar wel op lange termijn (opinie)

05.04.17
Voluit inclusief onderwijs heeft de toekomst, stelt G. R. van Leeuwen. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Deel bericht

'Scholen verwijzen zorgkinderen te laat naar speciaal onderwijs'

04.04.17
De invoering van het 'passend onderwijs' heeft grote gevolgen voor het speciaal onderwijs in regio’s waar fors is bezuinigd. Tilburg is zo’n regio. Daar komen kinderen die niet langer kunnen meekomen op een gewone basisschool nu terecht in te grote klassen in het speciaal onderwijs.
Deel bericht