Leerkrachten in passend onderwijs: je voelt je tekortschieten

07.05.17
Wie de klas van juf Margreet op basisschool de Koningin Emmaschool in Haarlem binnenloopt, ziet ze meteen liggen: kleurrijke koptelefoons, die de kinderen op kunnen zetten als de prikkels in de klas ze te veel worden.
Deel bericht

Samenwerkingsverbanden zien reserves groeien

03.12.17
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs hebben meer geld op de bank geparkeerd dan ze zelf nodig vinden.
Deel bericht

Slob roept scholen op: Trek aan bel als passend onderwijs niet lukt

14.11.17
Scholen en samenwerkingsverbanden moeten direct aan de bel trekken als het lastig blijkt om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Die oproep deed minister Arie Slob (CU) van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vandaag na Kamervragen van VVD-Kamerlid Bente Becker.
Deel bericht

Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

13.11.17
Zorgleerlingen werden drie jaar geleden plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet redt, eindigt toch op een speciale school. Die puilen inmiddels uit.
Deel bericht

Rotterdamse eliteschool weert zorgleerlingen

13.11.17
Basisschool de Rotterdamse Schoolvereniging handelt in strijd met de Wet passend onderwijs met haar strenge toelatingsbeleid. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn sterk ondervertegenwoordigd op school en het is onduidelijk op welke gronden leerlingen worden afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor, vanavond om 22:35 uur, NPO2.
Deel bericht

OMNIDU vernieuwd

08.11.17
OMNIDU is onuitputtelijke bibliotheek met gratis oefeningen, een uniek systeem, waarmee iedereen zelf op maat gesneden pakketjes voor zijn of haar onderwijs kan maken en uitwisselen. De nieuwe versie van OMNIDU is sinds vandaag beschikbaar.
Deel bericht

Wat is nou precies het verschil tussen een taalstoornis en een taalachterstand?

28.10.17
Het kortste antwoord is dan het meest logische antwoord. Een taalachterstand kan nog ingehaald worden door middel van extra woordenschattraining of intensief taalonderwijs. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een blijvende stoornis in taalverwerking en/of taalproductie die niet meer weg gaat maar waar wel, met intensief taalonderwijs, aan gewerkt kan worden.
Deel bericht

Inclusief IKC De Kroevendonk: Iedereen is de norm

24.10.17
Tijdens de tweedaagse passend onderwijs van 5 en 6 oktober was er veel belangstelling voor de presentatie van Teun Dekker over inclusief onderwijs.
Deel bericht

Verstandelijk en fysiek beperkte kinderen naar gewone school

20.10.17
Volgend jaar kunnen verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen naar een gewone school. Ook Amsterdam krijgt een 'Samen naar School'-klas.­
Deel bericht

Geschillencommissie passend onderwijs wekt onvrede ouders

12.10.17
Ouders zijn ontevreden over de uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut Regioplan dat eind vorige week is vrijgegeven.
Deel bericht

Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkt kind rechtstreeks bekostigd

11.10.17
Het onderwijs aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking moet rechtstreeks aan de school bekostigd worden. Dat staat in het regeerakkoord. Speciale scholen en ouders, die hier jarenlang voor streden, zijn positief, maar ontkurken de champagne pas als bekend is hoe dit plan wordt uitgewerkt.
Deel bericht

Hét Congres - de inschrijving is geopend

10.10.17
Op vrijdag 24 november organiseren we Hét Congres op congrescentrum Papendal. Hét Congres is een landelijk onderwijscongres. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal.
Deel bericht

Leraren: 'We hebben te weinig tijd voor kinderen die extra zorg nodig hebben'

30.09.17
Er zijn onder basisschoolleraren grote zorgen over de ondersteuning van leerlingen met gedragsproblemen of een beperking. 90 procent van de leerkrachten zegt te weinig tijd te hebben om zorgleerlingen de begeleiding te geven die ze nodig hebben.
Deel bericht

Leerkracht zelf positief over ondersteuning bij Passend onderwijs

28.09.17
Leerkrachten hebben zelfvertrouwen en zijn redelijk positief over de randvoorwaarden op hun school, hoewel de helft nooit hulp krijgt van een extra collega. Slechts een op de zes leerkrachten kan minstens een dag per week over een onderwijsassistent beschikken.
Deel bericht

‘Zorgleerlingen blijven te lang op het reguliere onderwijs’

28.09.17
Kunnen leerkrachten de wet passend onderwijs wel aan? Op die oproep in een eerder artikel in ons dossier Onderwijs kregen we talloze reacties. Zoals van Jacob Mannessen, directeur op speciale basisschool De Poldervaart in Schiedam.
Deel bericht

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

20.09.17
Heeft u vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband passend onderwijs de ambitie dat ieder kind naar school gaat? De Monitor Aansluiting Onderwijs brengt in kaart in hoeverre betrokken partners op dit moment samenwerken.
Deel bericht

Amsterdam trekt 15 miljoen uit voor speciaal onderwijs

15.09.17
De gemeente Amsterdam trekt 15 miljoen euro uit om kinderen in het speciaal onderwijs tegemoet te komen. Vanaf volgend schooljaar houdt het speciaal onderwijs meer geld over voor onderwijs.
Deel bericht

Kwetsbaar kind in Rotterdam blijft vaker thuis

10.07.17
Een groeiende groep kwetsbare kinderen belandt in Rotterdam op de bank, omdat scholen en jeugdzorg naar elkaar wijzen.
Deel bericht

Albert zit thuis: hij kan niet met de meester praten

07.07.17
,,Is dit nu passend onderwijs?” Heleen en Chiel zijn de wanhoop nabij. Hun zoon Albert heeft een taal ontwikkelings stoornis (tos). Op een dag zei Albert, die in groep 8 zit: ,,Ik ga niet meer naar school.” Nu is hij al vijftien weken thuis.
Deel bericht

‘Scholen te lichtvaardig over verzuim’

04.07.17
Zorg en onderwijs sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Er blijken veel meer kinderen thuis te zitten dan gedacht.
Deel bericht

Speciale school Prisma mag door van ministerie

26.06.17
Opluchting bij de Kamper school voor gespecialiseerd onderwijs, Prisma: het ministerie heeft de school een experimenteerstatus gegeven.
Deel bericht