Rekenkamer: Besteding geld passend onderwijs groot vraagteken

17.05.17
Het valt niet te achterhalen waar het geld voor passend onderwijs - ruim 2 miljard euro in 2016 - nou precies terechtkomt, en wat het voor leerlingen oplevert. De verantwoording door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen laat veel te wensen over, mede doordat de overheid daar te weinig eisen aan stelt. Meer urgentie bij minister Bussemaker van Onderwijs is geboden.
Deel bericht

AOb: Basiszorg leerlingen kan chaos passend onderwijs oplossen

17.05.17
“De chaos rond de geldstromen bij passend onderwijs worden scherp neergezet”, is de reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op het snoeiharde rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens de AOb wordt nogmaals duidelijk dat landelijke afspraken over basiszorg - de hulp die iedere school aan elk kind moet kunnen bieden - noodzakelijk zijn.
Deel bericht

Minisymposium: Koers kiezen in passend onderwijs

15.05.17
Passend onderwijs is in het hele land volop in ontwikkeling en de Ambelt in Oost-Nederland kiest hierin haar eigen koers. Ter gelegenheid van de afronding van Ambelt Kiest Koers houdt De Ambelt een minisymposium over diverse aspecten van het passend onderwijs en de integratie van het vso in het vo. ...
Deel bericht

Leerkrachten in passend onderwijs: je voelt je tekortschieten

07.05.17
Wie de klas van juf Margreet op basisschool de Koningin Emmaschool in Haarlem binnenloopt, ziet ze meteen liggen: kleurrijke koptelefoons, die de kinderen op kunnen zetten als de prikkels in de klas ze te veel worden.
Deel bericht

Toewerken naar inclusief onderwijs is plicht én recht (opinie)

03.05.17
Inclusief onderwijs is een haalbare kaart, mits we de tijd nemen en goed nadenken over wat het betekent voor het speciaal onderwijs, voor leerlingen en voor de scholing van leraren, reageren dr. Neely Anne de Ronde-Davidse en Jaco van den Broek.
Deel bericht

Nieuw Steunpunt Onderwijs: hulp voor ouders en leerlingen

02.05.17
Er is een nieuw steunpunt voor ouders van leerlingen met een beperking die kiezen voor regulier onderwijs maar daarin vastlopen. Deze ouders kunnen voortaan een beroep doen op het NSGK Steunpunt Onderwijs, voor praktische hulp om de hindernissen te overwinnen.
Deel bericht

De kinderen van de Maartenschool

21.04.17
De Sint Maartenschool in Nijmegen krijgt geen geld meer voor zorg. Wat blijft er dan nog over van een plek waar zwaar beperkte kinderen alle aandacht krijgen?
Deel bericht

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

19.04.17
Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari.
Deel bericht

Inclusief onderwijs is het ideaal, maar wel op lange termijn (opinie)

05.04.17
Voluit inclusief onderwijs heeft de toekomst, stelt G. R. van Leeuwen. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Deel bericht

'Scholen verwijzen zorgkinderen te laat naar speciaal onderwijs'

04.04.17
De invoering van het 'passend onderwijs' heeft grote gevolgen voor het speciaal onderwijs in regio’s waar fors is bezuinigd. Tilburg is zo’n regio. Daar komen kinderen die niet langer kunnen meekomen op een gewone basisschool nu terecht in te grote klassen in het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Basisschool stuurt gehandicapte jongen terecht van school

04.04.17
Een Utrechtse basisschool heeft een gehandicapte jongen terecht van school gestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De ouders van de 13-jarige Kubo, die het syndroom van Down heeft, stapten naar het College omdat ze vonden dat de school discrimineerde.
Deel bericht

'Kubo leert het meest op een gewone school'

04.04.17
Toen Kubo van school moest omdat hij down heeft, tekenden zijn ouders bezwaar aan. Vandaag spreekt het College voor de Rechten van de Mens zich uit over deze zaak.
Deel bericht

Succes passend onderwijs staat of valt met leerkracht voor de klas (opinie)

31.03.17
Onderwijs op maat voor elk kind, ongeacht zijn talenten of beperkingen. Dát uitgangspunt van het nieuwe didactische concept ”passend onderwijs” in het basisonderwijs heeft nooit ter discussie gestaan.
Deel bericht

5.500 kinderen met 'rugzakje' gaan niet naar school

28.03.17
Steeds meer leerlingen met complexe problemen kunnen geen school vinden die ze wil aannemen. Het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt, is de laatste jaren fors gegroeid; al 5.500 leerlingen zitten noodgedwongen thuis.
Deel bericht

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

27.03.17
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.
Deel bericht

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

16.03.17
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!
Deel bericht

Toename van geschillen over verwijdering

10.03.17
Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs beschrijft de werkzaamheden van de Commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht in de periode augustus 2015 t/m eind 2016. Het aantal geschillen is in de verslagperiode constant gebleven. Wat opvalt is dat het aantal geschillen over toelating is afgenomen, terwijl het aantal geschillen over verwijdering juist is toegenomen.
Deel bericht

NVA Autismeweek 2017 heeft thema 'Jong & AUT'

10.03.17
Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.
Deel bericht

Ouders stappen naar Mensenrechtencollege om kind met Down naar gewone school te krijgen

09.03.17
Heeft elk kind, ongeacht zijn handicap, recht op een plek op een gewone school? Om die vraag draaide het woensdagochtend in het College voor de Rechten van de mens in Utrecht.
Deel bericht

Leraren op stage

08.03.17
Leerkrachten in Rotterdam-Ommoord lopen stage om te leren omgaan met hun soms ingewikkelde klas.
Deel bericht

Geld voor Vlaamse zwakke leerling voortaan naar leerkrachtondersteuning

03.03.17
Vanaf volgend schooljaar wordt het budget voor de ondersteuning voor kinderen met een beperking vooral gebruikt om hun leerkrachten te ondersteunen. En ook kinderen zonder medisch etiket kunnen extra begeleiding krijgen.
Deel bericht