Symposium School en schaal

06.12.18

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven?

Op het symposium School en schaal is aandacht voor deze en andere vragen. Het vindt plaats bij Driestar educatief in Gouda van op 14 januari 2019 van 13.30 – 16.35 uur. Dagvoorzitter is prof. dr. Job Cohen.

Als op 1 januari 2019 de fusietoets ophoudt te bestaan, bepalen schoolbesturen voortaan zelf de keuze voor de schaal en organisatie. Dit symposium gaat over hoe daar maatschappelijk verantwoord mee om te gaan, op basis van praktijkervaring en inzichten ontleend aan wetenschappelijk onderzoek.

De sprekers op het symposium: prof. dr. Edith Hooge, Liesbeth Verheggen, mr. Loe Sprengers en prof. dr. Renée van Schoonhoven. Ook minister Arie Slob levert een bijdrage.

Het symposium ‘School en schaal’ is voor schoolbestuurders, politici, beleidsmakers, wetenschappers, onderwijspersoneel en onderwijsorganisaties als de sectorraden, besturenorganisaties en leerling- en ouderverenigingen voor het funderend onderwijs.

De bijeenkomst is het afscheidssymposium van de Commissie Fusietoets Onderwijs, die op 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Op verzoek van minister Slob draagt zij haar kennis en ervaringen over fusieaanvragen over aan onderwijsbestuurders en andere betrokkenen.
Deel bericht
(advertentie)

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen

20.06.19
Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na jaren vol verwoede pogingen stijgt het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs juist. ,,We gaan laten zien hoe het wel kan.”
Deel bericht

Passend onderwijs schaadt leerlingen

19.06.19
In elke klas in het PO en VO zitten gemiddeld meer dan drie leerlingen die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat wel nodig hebben. Ruim zeven op de tien leraren geven aan dat ze leerlingen hebben die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat eigenlijk wel nodig hebben. Omdat het speciaal onderwijs zoveel duurder is, wordt het expres moeilijk gemaakt een verwijzing te bemachtigen.
Deel bericht

Kwaliteit en ervaring snel én duurzaam voor de klas?

26.05.19
Met de komst van passend onderwijs zou het speciaal onderwijs gaan krimpen. Maar in de praktijk neemt het aantal leerlingen in het SO juist toe. Tegelijkertijd neemt het aantal afstudeerstages af en kiezen er minder studenten voor een baan in het SO. Noodmaatregelen zijn in het (V)SO nog minder wenselijk. Deze leerlingen kunnen vaak minder goed omgaan met veranderingen.
Deel bericht

Blog | Passend, knellend, falend onderwijs

16.05.19
‘Passend onderwijs faalt en het geduld met minister Slob raakt op,’ kopte EenVandaag op 11 mei. Deze mededeling komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel. Bij de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 konden we al voorspellen dat een soortgelijk bericht vroeg of laat zou...
Deel bericht

Vierdaagse schoolweek is succes in Hoorn

16.05.19
SBO de Wissel in Hoorn experimenteert sinds het begin van dit schooljaar met een vierdaagse schoolweek. “We zien bijzondere dingen gebeuren.”De Wissel koos bewust voor een dag minder vanwege het hoge ziekteverzuim onder kinderen. Door passend onderwijs is het aantal leerlingen met complexe problematiek sterk toegenomen.
Deel bericht

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan

13.05.19
De Currie Primary School ligt aan de rand van Edinburgh. Een basisschool met ruim vijfhonderd leerlingen, verdeeld over zeventien klassen. Ongeveer 10 procent heeft een allochtone achtergrond en 10 procent van de leerlingen krijgt extra zorg. Daarnaast zijn er nog allerlei scholieren met leerproblemen of opvallend gedrag.
Deel bericht

Passend onderwijs faalt en het geduld met minister Slob raakt op

13.05.19
Minister Slob moet haast maken met het verbeteren van de Wet passend onderwijs. Dat vinden Tweede Kamerleden. Want het gaat nog te vaak mis. Kinderen belanden tussen wal en schip en ouders staan vaak machteloos. De Tweede Kamer vindt de minister te afwachtend. De bewindsman wil wachten op de eindevaluatie van passend onderwijs volgend jaar.
Deel bericht

Passend onderwijs gaat thuiszittersproblematiek niet oplossen

06.05.19
Je kunt wetten en regels maken wat je wilt, als ouders niet het gevoel hebben dat hun kind op school welkom is, gaan ze ‘shoppen’. Daarom, concludeert de NRO, daalt het aantal thuiszitters niet. Overigens: Ouders zijn gemiddeld tevreden over de leerlingenzorg binnen passend onderwijs
Deel bericht

Kinderen met beperking draaien mee op Roosendaalse basisschool

04.05.19
Blije kinderen, blije moeders. Een combinatie in beton gegoten. Zie de bijna 7-jarige Vince hopsen in de speelzaal, zwierend met zijn armpjes. Stichting Wij Samen heeft daarvoor de handen ineen geslagen met praktijken voor logopedie, psychologie, orthopedagogiek en fysiotherapie. Maar er wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld de kinderartsen van Bravis ziekenhuis.
Deel bericht

Leidse gemeenteraad wil betere samenwerking rond passend onderwijs

26.04.19
In een door alle partijen ondertekende brief roept de Leidse gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en de scholen uit de Leidse regio op om het passend onderwijs te verbeteren. Naast versterking van de relatie tussen scholen en samenwerkingsverbanden, ziet de gemeenteraad ook een rol weggelegd voor de jeugdzorg.
Deel bericht

Veel subsidieaanvragen passend onderwijs

24.04.19
Van de 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben er 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Er is volgens het ministerie sprake van ‘een grote diversiteit aan keuzes voor doelgroepen en doelstellingen bij de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd’.
Deel bericht

Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop

11.04.19
De grootste zorgen van ouders over het onderwijs van hun kinderen gaan over passend onderwijs. Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop. Dat is één van de bevindingen in het rapport van Ouders & Onderwijs. Het grootste punt van zorg is dat veel ouders denken dat leraren niet weten wat ze moeten doen.
Deel bericht

16 vragen en antwoorden over Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs

03.03.19
(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise.
Deel bericht

Privacyfilmpjes

25.02.19
In het kader van passend onderwijs zijn er veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen en wat moet er nu precies geregeld zijn om aan de nieuwe, strengere wetgeving op het gebied van IBP (informatiebeveiliging en privacy) te voldoen?
Deel bericht

Kamer beperkt administratieve rompslomp passend onderwijs

24.02.19
“De Kamer ziet in toenemende mate dat in het systeem van passend onderwijs dingen gebeuren die niemand zo bedacht heeft en gewild, en repareert die.” Harry Hoekjen, directeur-bestuurder van Stichting Onderwijscentrum Leijpark is blij met twee moties over passend onderwijs die deze week met kamerbrede steun werden aangenomen.
Deel bericht

Verplicht samenwerkingsverband passend onderwijs geboren uit wantrouwen

19.02.19
Wat gebeurt er als de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs niet langer wettelijk verplicht worden? Als scholen zelf mogen uitzoeken in welke samenwerkingsvorm ze passend onderwijs realiseren? Minister Slob zegt geen nee. Maar hij vindt het absoluut nog te vroeg om ja te zeggen. Wacht eerst maar de evaluatie af.
Deel bericht

Studenten vragen aandacht voor onzichtbare TOS

11.02.19
De komende maanden slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo’n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Groningen plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas onder het mom ‘Als taal geen feestje is.’
Deel bericht

Kamer twijfelt over eerlijkheid van verevening passend onderwijs

02.02.19
Laat de betrokken leraar en zorgverlener direct regelen wat een leerling nodig heeft en ga daarná kijken of dit past in de afspraken. Zo zou passend onderwijs er volgens verschillende Kamerleden uit moeten zien. De bureaucratie waarbij alles van tevoren eerst in orde moet zijn, is één van de de grootste ergernissen in de scholen, naast werkdruk en personeelstekort.
Deel bericht

Minister en kamer op zoek naar passend onderwijs

02.02.19
Het debat tussen minister Slob en de Tweede Kamer over Passend Onderwijs was in veel opzichten een tussenstation: op 21 februari spreekt de Kamercommissie Onderwijs met de ministers De Jonge en Slob over de afstemming onderwijs – jeugd (en de stand van zaken rondom thuiszitters). De Tweede Kamerleden kijken uit naar de evaluatie van Passend Onderwijs.
Deel bericht

Passend onderwijs kent alleen maar verliezers

01.02.19
CNV Onderwijs heeft afgelopen week een enquête uitgezet onder alle leden in het po, vo en mbo. Uit het onderzoek blijkt dat passend onderwijs alleen maar verliezers kent. 91% van de respondenten antwoorden ontkennend op de vraag: Ik kan elke leerling voldoende aandacht geven! Er zijn teveel grote klassen, teveel leerlingen die zorg nodig hebben en er is te weinig ondersteuning.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)