Ga het gesprek aan over de correctie van de CE!

13.12.18
De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het belangrijk nu al afspraken te maken. Maatregelen kun je dan tijdig voorbereiden, en correctoren krijgen de ruimte hun werk goed te doen. De adviestabel voor de examens is weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is.
Deel bericht

Steekproefscholen uitgenodigd voor onafhankelijk onderzoek kwaliteitsborging schoolexaminering

05.10.18
De onafhankelijke adviescommissie onder leiding van mevrouw Geert ten Dam is gevraagd een landelijk representatief beeld te krijgen van de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het VO, en waar nodig aanbevelingen te doen voor verbetering van de processen rond schoolexamens. De enquête onder vestigingen voor VO vormt één van de onderdelen van het onderzoek.
Deel bericht

Slob: 'Nieuwe signalen leiden tot aanvullend onderzoek LVO'

05.10.18
Onderwijsminister Arie Slob schrijft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de onderzoeken naar de kwaliteit van scholen van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) langer dan gepland op zich laten wachten. "De oorzaak is dat er nieuwe signalen zijn binnengekomen die tot aanvullend onderzoek leiden."
Deel bericht

Docenten VMBO Maastricht hielden zich niet aan examenregels

05.10.18
De schoolleiding en docenten van VMBO Maastricht hielden zich niet aan de regels voor school- en eindexamens, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat om tekortkomingen bij het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting en de regels uit het examenreglement. Ook de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit werden niet gevolgd.
Deel bericht

Helft vierdejaars VMBO Maastricht moet toetsen inhalen

04.10.18
Een nieuwe lichting eindejaars ondervindt nog altijd hinder van het examendebacle. 160 van de 316 huidige vierdejaars-leerlingen van VMBO Maastricht moeten de komende tijd een of meerdere onderdelen van het PTA inhalen. Het gaat deels om toetsen die tijdens het derde jaar klassikaal niet zijn aangeboden en deels om opdrachten die door leerlingen individueel zijn gemist.
Deel bericht

Rapport: 'VMBO Maastricht volgt landelijke regels niet'

04.10.18
Het VMBO Maastricht heeft de landelijke regels rond de examens niet gevolgd. De school wordt daarom op het gebied van toetsing en examens met een onvoldoende beoordeeld.
Deel bericht

Vmbo-bestuurder mag blijven ondanks examendebacle Maastricht

26.09.18
André Postema mag nog minimaal twee jaar aanblijven als bestuursvoorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het contract van de bestuurder is verlengd, ondanks alle problemen met de eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen afgelopen zomer.
Deel bericht

Toch geen diploma voor Maarssense leerling die naar rechter stapte

04.09.18
De mavo-leerling uit Maarssen die via de rechter afdwong dat zijn wiskunde-examen opnieuw beoordeeld moest worden, is alsnog gezakt. Een derde corrector gaf hem niet het ene punt dat hij nodig had om zijn diploma te krijgen.De rector heeft de vader een mail gestuurd waarin de jongen wordt uitgenodigd om komend schooljaar terug te keren op de school in Maarssen.
Deel bericht

Ook fouten bij uitreiking diploma leerlingen VMBO Maastricht

01.09.18
Enkele leerlingen van VMBO Maastricht hebben vrijdag mogelijk het verkeerde diploma gekregen. Bij hen was vermeld dat ze de gemengde leerweg afgerond hadden, terwijl dat de theoretische leerweg moet zijn, vertelden ze. Bij andere leerlingen zouden er fouten in de cijferlijsten zitten. "Het wordt uitgezocht, maandag weten we het", aldus de woordvoerder.
Deel bericht

Examendebacle VMBO Maastricht overviel LVO-bestuur

01.09.18
Aldus de omstreden bestuursvoorzitter Postema en interim-bestuurder Rijkers in een zelfevaluatie. Er was ons geen enkel signaal bekend dat de docenten, de schoolleiding en de examencommissie zich bij de schoolexamens niet hielden aan het zelf vastgestelde programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de regels van het eigen examenreglement.
Deel bericht

Meeste Maastrichtse vmbo'ers alsnog geslaagd, toch nog 'veel boosheid'

01.09.18
Vandaag ontvingen 243 leerlingen het verlossende telefoontje: ze zijn geslaagd en ontvangen een 'volwaardig' diploma. Ruim veertig tieners kregen dat goede nieuws al in juli. Voor 48 vmbo'ers gloort nog hoop: zij krijgen in oktober nog een mogelijkheid schoolexamens te herkansen.'We kunnen niet alle boosheid weghalen bij de leerlingen die zo lang op hun diploma moesten wachten.'
Deel bericht

LVO- Maastricht: 'Wij wisten niets af van de pta-problemen'

31.08.18
Het college van bestuur en de directie van LVO Maastricht hadden geen weet van de problemen met de pta's. LVO concludeert dat een overcompleet, zeer gedetailleerd en inflexibel pta funest is geweest voor de school. Maar ook: onduidelijkheid over welk pta nou bij welke leerling hoorde. Er zaten immers leerlingen met twee verschillende BRIN-nummers bij elkaar in de klas.
Deel bericht

Zes van zeven leerlingen gezakt na examenfraude Rijswijks Lyceum

30.08.18
Het tweede herexamen dat zeven leerlingen van het Rijswijks Lyceum eerder deze maand hebben afgelegd nadat eerder bij hen examenfraude was geconstateerd, is voor zes kandidaten negatief uitgepakt. Slechts één havo-leerling is alsnog geslaagd.
Deel bericht

Tóch geslaagd? Hoop voor Breukelse leerling die één tiende te laag scoorde

29.08.18
Er gloort nieuwe hoop voor een 16-jarige Breukelse scholier die op een tiende zakte voor zijn vmbo-tl-examen. Een deel van het wiskunde-examen van de leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen moet opnieuw beoordeeld worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen de vader van de leerling en de school van zijn zoon.
Deel bericht

Rekenkamer na examendebacle VMBO Maastricht: ‘Gebrek aan visie op onderwijs’

29.08.18
De Reken­kamer heeft naar aanleiding van het examendebacle op het VMBO Maastricht een rapport opgesteld. "Je kunt pas investeren in het voorgezet onderwijs als er een heldere visie ligt en die ontbreekt."De Maastrichtse raad moet een heldere, breed gedragen visie op het voortgezet onderwijs formuleren.
Deel bericht

Zomerschool VMBO Maastricht in volle gang

16.08.18
Deze week is voor de tweede keer de zomerschool van start gegaan op het VMBO Maastricht, waar twee maanden geleden honderden leerlingen te horen kregen dat hun diploma ongeldig was. Interim-bestuurder Jan Rijkers verwacht dat het grootste deel van de 356 leerlingen alsnog eind augustus hun diploma krijgt.Per dag komen zo'n tachtig leerlingen naar de school om te oefenen
Deel bericht

Samenstelling onderzoekscommissie kwaliteit schoolexaminering bekend

28.07.18
De commissie doet onderzoek naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering en de positie van het programma van toetsing en afsluiting (pta) daarin.Doel van het onderzoek is om een landelijk representatief beeld te krijgen van de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het VO, met waar nodig aanbevelingen voor verbetering van de processen rond schoolexamens ...
Deel bericht

LVO stelt vragen bij omvang en aanpak VMBO-onderzoek

20.07.18
Het college van bestuur en de raad van toezicht van onderwijskoepel LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) plaatsen vraagtekens bij 'de omvang en aanpak' van de onderzoeken die zijn aangekondigd naar aanleiding van het examendebacle op VMBO Maastricht. LVO kondigt aan zelf een uitvoerige analyse te willen maken van de oorzaken van het examendebacle.
Deel bericht

Eerste diploma-uitreiking VMBO Maastricht

18.07.18
41 leerlingen van VMBO Maastricht kunnen vandaag op school hun diploma ophalen. Ze krijgen woensdagmiddag een telefoontje wanneer ze daarvoor terechtkunnen, zei een woordvoerder van de school.Geslaagden komen niet allemaal tegelijk, maar krijgen een tijdstip te horen wanneer ze zich woensdagmiddag kunnen melden. Wie niet wil hoeft het diploma niet per se woensdag op te halen.
Deel bericht

VMBO Maastricht biedt excuses aan voor nieuwe fout

18.07.18
79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak ckv , terwijl ze dat eerder wel te horen hadden gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond. De school heeft hun excuses aangeboden en laten weten dat ze de herstelopdracht niet meer hoeven te maken.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)