Vijf jaar met zesjes en tóch dik slagen voor je eindexamen

22.01.19
Devon Diercks (21) was een luie scholier; de eerste vijf jaar van het vwo ging hij nét over. In zijn examenjaar leerde hij de hoogste cijfers te halen voor zijn eindlijst. Hij schreef het op in zijn Handleiding tot slagen havo/vwo. Vrees niet, examenkandidaten. Het is nog niet te laat om glansrijk je diploma te halen, ook al zijn je cijfers tot dusver niet briljant.
Deel bericht

Laag slagingspercentage op Gregorius 'goed uit te leggen'

18.01.19
Bij ons stromen relatief veel leerlingen door vanuit het vmbo richting havo en vwo. De helft van de kinderen komt uit een sociaal-economisch zwakker milieu, veel van hen zijn migrantenkinderen. Dat betekent een extra focus op taal. En ja, dan kan het zijn dat leerlingen er soms een jaartje langer over doen. Wij vinden dat overigens helemaal niet zo erg. Als je er uiteindelijk maar komt
Deel bericht

Formeel afrondingsmoment schoolexamens

16.01.19
Onderwijsminister Slob wil dat er een formeel afrondingsmoment komt van de schoolexamens in het VO. Dat moet een nieuw examendebacle zoals bij VMBO Maastricht voorkomen. De minister gaat hierover in gesprek met onder andere de VO-raad. Hij verwacht later dit jaar de Tweede Kamer te kunnen informeren over de verdere uitwerking van deze maatregelen.
Deel bericht

Rechter stelt gezakte leerling in het ongelijk

15.01.19
Een vwo-leerling van het Revius Lyceum die bij de rechter bezwaar had gemaakt tegen de beoordeling van haar examen management en organisatie is definitief gezakt op één tiende punt. De school hoeft het examen van de leerling niet opnieuw te beoordelen, zo oordeelde de rechtbank Utrecht afgelopen vrijdag.
Deel bericht

Scholen: ‘Los crisis rond schoolexamens niet op met nieuw ‘systeempje’’

24.12.18
Waar het feitelijk om gaat bij toetsen is: Goed onderwijs. En de term ‘goed onderwijs’ komt in dat hele rapport twee keer voor.” We moeten dus éérst met elkaar de discussie voeren: wat is goed onderwijs, wat is de rol van de professional en wat is dan goed toetsen?
Deel bericht

Commissie: nieuw examendebacle niet uit te sluiten

18.12.18
Scholen hebben te weinig grip op de schoolexamens. Zo schiet de kennis van docenten en examensecretarissen over de examinering tekort. Als er fouten worden gemaakt, is de kans klein dat iemand ze opmerkt en tijdig corrigeert. Daardoor valt een nieuw examendebacle zoals bij VMBO Maastricht niet uit te sluiten.
Deel bericht

Meer aandacht nodig voor schoolexamens na debacle VMBO Maastricht

18.12.18
Middelbare scholen moeten meer aandacht besteden aan de kwaliteit van schoolexamens. Zo moeten er examencommissies komen, adviseert de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering. Ook zouden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissies wettelijk vastgelegd moeten worden. Nu heeft nog maar een kwart van de scholen zo'n examencommissie.
Deel bericht

Slob oneens met kritiek over examendebacle

16.12.18
Minister Slob en de inspectie konden deze zomer niet anders dan de centrale eindexamens van het VMBO Maastricht ongeldig verklaren. Dat zei Slob vrijdag in reactie op een reeks rapporten over het examendebacle. We hadden geen andere mogelijkheid dan aan de noodrem te trekken, aldus Slob.De Auditdienst Rijk is het niet eens met de inschatting van Slob.
Deel bericht

Ga het gesprek aan over de correctie van de CE!

13.12.18
De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het belangrijk nu al afspraken te maken. Maatregelen kun je dan tijdig voorbereiden, en correctoren krijgen de ruimte hun werk goed te doen. De adviestabel voor de examens is weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is.
Deel bericht

Steekproefscholen uitgenodigd voor onafhankelijk onderzoek kwaliteitsborging schoolexaminering

05.10.18
De onafhankelijke adviescommissie onder leiding van mevrouw Geert ten Dam is gevraagd een landelijk representatief beeld te krijgen van de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het VO, en waar nodig aanbevelingen te doen voor verbetering van de processen rond schoolexamens. De enquête onder vestigingen voor VO vormt één van de onderdelen van het onderzoek.
Deel bericht

Slob: 'Nieuwe signalen leiden tot aanvullend onderzoek LVO'

05.10.18
Onderwijsminister Arie Slob schrijft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de onderzoeken naar de kwaliteit van scholen van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) langer dan gepland op zich laten wachten. "De oorzaak is dat er nieuwe signalen zijn binnengekomen die tot aanvullend onderzoek leiden."
Deel bericht

Docenten VMBO Maastricht hielden zich niet aan examenregels

05.10.18
De schoolleiding en docenten van VMBO Maastricht hielden zich niet aan de regels voor school- en eindexamens, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat om tekortkomingen bij het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting en de regels uit het examenreglement. Ook de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit werden niet gevolgd.
Deel bericht

Helft vierdejaars VMBO Maastricht moet toetsen inhalen

04.10.18
Een nieuwe lichting eindejaars ondervindt nog altijd hinder van het examendebacle. 160 van de 316 huidige vierdejaars-leerlingen van VMBO Maastricht moeten de komende tijd een of meerdere onderdelen van het PTA inhalen. Het gaat deels om toetsen die tijdens het derde jaar klassikaal niet zijn aangeboden en deels om opdrachten die door leerlingen individueel zijn gemist.
Deel bericht

Rapport: 'VMBO Maastricht volgt landelijke regels niet'

04.10.18
Het VMBO Maastricht heeft de landelijke regels rond de examens niet gevolgd. De school wordt daarom op het gebied van toetsing en examens met een onvoldoende beoordeeld.
Deel bericht

Vmbo-bestuurder mag blijven ondanks examendebacle Maastricht

26.09.18
André Postema mag nog minimaal twee jaar aanblijven als bestuursvoorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het contract van de bestuurder is verlengd, ondanks alle problemen met de eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen afgelopen zomer.
Deel bericht

Toch geen diploma voor Maarssense leerling die naar rechter stapte

04.09.18
De mavo-leerling uit Maarssen die via de rechter afdwong dat zijn wiskunde-examen opnieuw beoordeeld moest worden, is alsnog gezakt. Een derde corrector gaf hem niet het ene punt dat hij nodig had om zijn diploma te krijgen.De rector heeft de vader een mail gestuurd waarin de jongen wordt uitgenodigd om komend schooljaar terug te keren op de school in Maarssen.
Deel bericht

Ook fouten bij uitreiking diploma leerlingen VMBO Maastricht

01.09.18
Enkele leerlingen van VMBO Maastricht hebben vrijdag mogelijk het verkeerde diploma gekregen. Bij hen was vermeld dat ze de gemengde leerweg afgerond hadden, terwijl dat de theoretische leerweg moet zijn, vertelden ze. Bij andere leerlingen zouden er fouten in de cijferlijsten zitten. "Het wordt uitgezocht, maandag weten we het", aldus de woordvoerder.
Deel bericht

Examendebacle VMBO Maastricht overviel LVO-bestuur

01.09.18
Aldus de omstreden bestuursvoorzitter Postema en interim-bestuurder Rijkers in een zelfevaluatie. Er was ons geen enkel signaal bekend dat de docenten, de schoolleiding en de examencommissie zich bij de schoolexamens niet hielden aan het zelf vastgestelde programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de regels van het eigen examenreglement.
Deel bericht

Meeste Maastrichtse vmbo'ers alsnog geslaagd, toch nog 'veel boosheid'

01.09.18
Vandaag ontvingen 243 leerlingen het verlossende telefoontje: ze zijn geslaagd en ontvangen een 'volwaardig' diploma. Ruim veertig tieners kregen dat goede nieuws al in juli. Voor 48 vmbo'ers gloort nog hoop: zij krijgen in oktober nog een mogelijkheid schoolexamens te herkansen.'We kunnen niet alle boosheid weghalen bij de leerlingen die zo lang op hun diploma moesten wachten.'
Deel bericht

LVO- Maastricht: 'Wij wisten niets af van de pta-problemen'

31.08.18
Het college van bestuur en de directie van LVO Maastricht hadden geen weet van de problemen met de pta's. LVO concludeert dat een overcompleet, zeer gedetailleerd en inflexibel pta funest is geweest voor de school. Maar ook: onduidelijkheid over welk pta nou bij welke leerling hoorde. Er zaten immers leerlingen met twee verschillende BRIN-nummers bij elkaar in de klas.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)