Kabinet haalt land van lockdown-slot. Aan de quarantaineregels voor scholen gaat waarschijnlijk nog gesleuteld worden

24.01.22
Het kabinet maakt grotendeels een einde aan de harde lockdown. Horeca, cultuur, evenementen en stadions mogen weer open tot 22.00 uur ‘s avonds. Wel komt er een maximum aan het aantal bezoekers en moet er gewerkt worden met de coronapas (3G). De versoepelingen moeten woensdag ingaan, bevestigen Haagse bronnen.
Deel bericht
(advertentie)

Rekenkamer vernietigend over miljardeninvestering onderwijs

18.05.22
Het kabinet heeft onvoldoende zicht op de resultaten van de grootste eenmalige investering in onderwijs ooit, oordeelt de Rekenkamer. De miljardeninvestering via het Nationaal Programma Onderwijs, dat het kabinet vorig jaar aankondigde, is niet voorzien van duidelijke doelen. Bovendien ontstond onduidelijkheid door communicatie van de voormalige minister, is het geld niet goed verdeeld en kan ....
Deel bericht

Online onderwijs heeft brede welvaart onder druk gezet

18.05.22
De brede welvaart in Nederland staat onder druk. Dat komt onder andere doordat leerlingen in de coronacrisis thuis online onderwijs moesten volgen. Dat meldt het CBS.
Deel bericht

Balans na twee jaar COVID-19-crisis: nog steeds vertraging in de leergroei, maar nadeel kwetsbare leerlingen verkleind

17.05.22
De leervertraging die in het basisonderwijs is opgelopen tijdens de COVID-19-crisis is ingehaald voor begrijpend lezen. Voor spelling en rekenen-wiskunde is de leergroei lager dan vóór de crisis. Met name kinderen van laag- en gemiddeld opgeleide ouders laten meer vertraging in leergroei zien. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschappers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).
Deel bericht

Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld

16.05.22
Nederland is slecht voorbereid op een hevige coronagolf in de herfst. De kabinetsplannen zijn te vrijblijvend en de uitwerking van deze plannen duurt te lang. Hierdoor wordt kostbare tijd verloren. Als het tegenzit met het coronavirus, dreigt deze herfst of winter een nieuwe lockdown. Dat blijkt onder meer uit een rondgang van de NOS onder ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers.
Deel bericht

Veel meer kinderen met waterpokken, 'inhaaleffect' na corona

13.05.22
Het aantal kinderen dat waterpokken oploopt is de afgelopen maanden flink toegenomen. Cijfers van onderzoeksinstituut Nivel laten zien dat dit jaar vier tot vijf keer zo veel kinderen tot 4 jaar waterpokken kregen als vorig jaar in dezelfde periode. Onder kinderen tussen de 5 en 15 jaar kwam de ziekte twee keer zo vaak voor.
Deel bericht

Gevolgen onderwijs in coronatijd achtervolgen leerlingen ook na eindexamens

12.05.22
Veel leerlingen die donderdag aan hun eindexamenperiode beginnen, zullen bij vervolgopleidingen gevolgen ondervinden van hun onderwijs in coronatijd. Dat zeggen de VO-raad en actiegroep LAKS in gesprek met NU.nl.
Deel bericht

Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus per 1 mei gesloten

30.04.22
Vanwege de landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen, sluit per 1 mei 2022 het Meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus.
Deel bericht

CO2-meters in klaslokalen niet verplicht – PO/VO

27.04.22
Het geld voor de aanschaf van CO2-meters in klaslokalen wordt verstrekt via de lumpsum. Dit betekent dat er geen wettelijke bepaling is op basis waarvan de inspectie of de instellingsaccountant van het schoolbestuur kan checken of met dit extra geld deze meters zijn aangeschaft.
Deel bericht

Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19

21.04.22
Er is de afgelopen week al veel aandacht geweest voor de plannen om de zomervakanties in te korten en de kerstvakantie langer te maken. De...
Deel bericht

Utrechtse studenten halen gemiste introductieweek na corona in

20.04.22
In Utrecht is deze week een alternatieve introductieweek voor studenten die de kennismaking met de stad, school en klasgenoten vanwege corona hebben moeten missen.
Deel bericht

Wet waarmee opvang ongevaccineerde kinderen kan weigeren dreigt te sneuvelen

20.04.22
Een voorstel om kinderopvangorganisaties de mogelijkheid te bieden om kinderen te weigeren die niet gevaccineerd zijn tegen ziektes als polio, de bof en rodehond, dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Het lijkt er namelijk op dat er nu ook medewerkers mee geweerd kunnen worden, die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona.
Deel bericht

Dennis Wiersma bij WNL over kritiek op plan verkorten zomervakantie (video)

20.04.22
Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs luistert naar de kritiek die er is op zijn plan om de zomervakantie een week te verkorten en de kerstvakantie met dezelfde duur te verlengen.
Deel bericht

AOb-leden massaal tegen verandering schoolvakanties

19.04.22
Driekwart van de AOb-leden is tegen het voorstel van de regering om de kerstvakantie te verlengen en de zomervakantie te verkorten. “Het verschuiven van een week vakantie is lapwerk”, vindt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Zorg liever voor kleinere klassen en goede ventilatie in de klas.”
Deel bericht

Kabinet wil schoolvakanties op de schop: kerstvakantie week langer, zomervakantie korter

16.04.22
Het kabinet wil dat de zomervakantie komend schooljaar één week wordt ingekort, zodat de kerstvakantie met een week kan worden verlengd. Op die manier poogt het kabinet te anticiperen op een eventueel nieuwe coronavariant. De knoop is nog niet definitief doorgehakt. Dat gebeurt uiterlijk juni.
Deel bericht

AOb polst bij de achterban de animo voor andere vakantie-indeling om corona

15.04.22
De Algemene Onderwijsbond (AOb) polst bij zijn achterban hoe die denkt over een voornemen van het kabinet om schoolvakanties anders te gaan inrichten wegens corona. Zo wordt overwogen om de kerstvakantie een week langer te laten zijn en de zomervakantie een week korter.
Deel bericht

Essay | Na twee weken lesgeven op een middelbare school hield deze schrijver het voor gezien: het is niet te doen zo

15.04.22
Schrijver Anne-Gine Goemans kwam onbevoegd als docent Nederlands op een middelbare school terecht en schrok van het grote aantal leerlingen met persoonlijke problemen, stoornissen en corona-achterstanden. Na twee weken hield ze het voor gezien.
Deel bericht

Kabinet presenteert plan om scholen open te houden

15.04.22
Een kortere zomervakantie en een langere kerstvakantie, soepelere overgangen tussen schoolsoorten en meer flexibiliteit in het hele onderwijsstelsel. Dat moet naast maatregelen -zoals goede ventilatie- helpen om scholen zoveel mogelijk open te houden als het coronavirus weer oplaait.
Deel bericht

VO-raad: ‘Niet eenzijdig nadruk leggen op verbeteren taal en rekenen’

14.04.22
De coronapandemie heeft veel van leerlingen en onderwijspersoneel gevraagd. De gevolgen hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn, constateert de Inspectie in De Staat van het Onderwijs 2022. In dit jaarlijkse rapport pleit de Inspectie voor meer focus op basisvaardigheden in het funderend onderwijs. De VO-raad erkent het belang hiervan maar waarschuwt voor een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen.
Deel bericht

Scholen goed op weg met aanpak vertragingen door corona

14.04.22
Scholen zijn vol energie aan de slag met het wegwerken van vertragingen die leerlingen door corona hebben opgelopen. Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in ...
Deel bericht

Kamervragen om AOb-zwartboek long covid

14.04.22
Kan er een tegemoetkomingsfonds en een extra ziektejaar worden ingesteld voor leraren en ondersteuners met langdurige covid? Dat vraagt de PvdA naar aanleiding van het Zwartboek long covid van de AOb.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)