Wat is de invloed van digitale onderwijstechnologie op de directe relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling?

28.11.23
Remco Pijpers komt veel op scholen, vooral basisonderwijs, en ziet hoe die worstelen met digitale technologie. Het ‘meest dierbare’ voor hem in zijn werk is de pedagogische dimensie van digitalisering van onderwijs: ‘Dat wat er in de directe relatie tussen leraar en leerling gebeurt onder invloed van technologie. [...]
Deel bericht

Bijklussen na pensionering? Pas op voor fiscale domper

28.11.23
Ik ben net 60 geworden en wil na dit schooljaar met pensioen. Wel ben ik van plan om daarna af en toe in te vallen op de basisschool waar ik nu werk. Ik weet hoe hard dat nodig is. Is dat een goed idee, ook fiscaal gezien?
Deel bericht

Minder bestuursgericht toezicht

28.11.23
De Inspectie van het Onderwijs zal in 2024 in haar toezicht minder focussen op de schoolbesturen. Dat heeft te maken met een personeelstekort bij de inspectie.
Deel bericht

Vier dagen les; scholen Almere proberen lerarentekort op te lossen

28.11.23
Almeerse schoolbesturen overwegen een vierdaagse schoolweek in te voeren als noodmiddel voor het lerarentekort. De besturen van van Stichting Almere Speciaal, Prisma, ASG, Taalcentrum Almere, Eduvier en SKO willen samen een oplossing vinden.
Deel bericht

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

28.11.23
Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.
Deel bericht

Onderwijsraad roept nieuw kabinet op te zorgen voor samenhangende lange termijnaanpak en niet te bezuinigen

28.11.23
Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen nodig, ook om de hardnekkige problemen in het onderwijs aan te kunnen pakken.
Deel bericht

Online pesten? Bij Westlandse basisschool weten ze wel hoe ze daar mee om moeten gaan

28.11.23
Instagram, TikTok, Snapchat; social media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Maar vooral niet uit dat van de jeugd. Dat begint al op de basisschool. Om zo verstandig mogelijk om te gaan met zaken als privacy en online pesten, werd er een wedstrijd in het leven geroepen waarbij 8400 basisscholen om de titel streden. Groep 8 van de Bernadetteschool in Naaldwijk blijkt de 'meest mediawijze klas van Nederland'.
Deel bericht

Klein vinkje in het leerlingadministratiesysteem gemist? Dat kan grote gevolgen hebben

28.11.23
Een vergissing is zo gemaakt, ook bij het registreren van leerlinggegevens. Maar een klein foutje in het leerlingadministratiesysteem (LAS) heeft soms grote consequenties. Wordt een veld niet of verkeerd gevuld, dan kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat een school minder bekostiging krijgt. LAS-expert Scherry Snel deed meerdere alarmerende ontdekkingen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)