Betere onderwijskansen met doorstroomprogramma po-vo

10.03.19
Basisscholen en scholen voor VO kunnen samen een doorstroomprogramma po-vo ontwikkelen om kinderen betere schoolloopbaankansen te bieden. Tot 31 mei kan het bevoegd gezag van een van de deelnemende scholen hiervoor subsidie aanvragen.Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)