Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

09.08.19
Om de werkdruk te verminderen heeft het kabinet een akkoord gesloten met de vakbonden en de PO-Raad. Oberon onderzoekt in opdracht van OCW en de sociale partners hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van de maatregelen. Het onderzoek van Oberon zal de basis vormen van de tussenevaluatie van het werkdrukakkoord PO.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)