Onderwijs en kinderopvang pleiten samen voor voorrang bij sneltesten

13.10.20
De voorrangsregeling voor onderwijspersoneel bij het testen is nog niet overal goed en is niet beschikbaar voor medewerkers in de kinderopvang en het mbo.
Deel bericht

Nieuw: Leerlingprognoses op Primaironderwijsincijfers.nl

13.10.20
De website primaironderwijsincijfers.nl is geüpdatet. De grafieken zijn niet alleen aangevuld met actuele data, enkele grafieken hebben ook een nieuwe weergave én er is een nieuw onderdeel toegevoegd: leerlingprognoses.
Deel bericht

Routekaart coronamaatregelen: scholen blijven open

13.10.20
Op de Routekaart coronamaatregelen die het kabinet heeft opgesteld, staat dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in principe openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is. De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk...
Deel bericht

Laat provincie subsidie aanvragen voor verduurzaming schoolgebouw

13.10.20
Scholen kunnen bij de provincie aankloppen om een eenmalige specifieke uitkering aan te vragen die helpt hun gebouwen te verduurzamen. Deze regeling geldt voor schoolbesturen...
Deel bericht

De langetermijneffecten van plusklassen

13.10.20
Leerlingen met de hoogste Cito-scores halen significant vaker het vwo in zes jaar als ze naar een basisschool met een plusklas zijn gegaan. Voor desbetreffende leerlingen is de kans om onvertraagd het vwo te halen zo’n zes procentpunt groter op een gemiddelde kans van ruim 70 procent voor leerlingen met de hoogste Cito-scores.
Deel bericht

Verduurzaming scholen duurt te lang

13.10.20
De verduurzaming van schoolgebouwen gaat te langzaam. In dit tempo duurt het bijna twee keer zo lang als de bedoeling is voor de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn behaald, stellen de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een rapport.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)