Blog | 210 miljoen extra! Het douceurtje van Slob lost niet veel op

17.11.20
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Aan het eind van het jaar stelt onderwijsminister Arie Slob nog snel even wat extra geld beschikbaar. Deze keer gaat het om 210 miljoen euro, bedoeld om extra hulp in de klas aan te kunnen trekken. De nood is hoog, want ...
Deel bericht

Maandelijks onderzoek naar de effecten van het coronavirus voor het po en vo

17.11.20
Onderzoeksbureau Oberon start, in opdracht van het ministerie van onderwijs, een onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het peilingsonderzoek is zicht houden op de continuïteit van het onderwijs, tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is.
Deel bericht

Achterstand in rekenen en taal: flinke tegenslag voor leerlingen in groep 3

17.11.20
Basisschoolleerlingen hebben tijdens de lockdown in maart vertraging opgelopen bij rekenen, spelling en begrijpend lezen. Op Limburgse scholen zijn leerlingen voor begrijpend lezen gemiddeld zelfs achteruit gegaan. Dat blijkt uit onderzoek naar citoscores.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)