Aanvragen vóór 31 mei: extra bekostiging voor nieuwkomers die korter dan 4 jaar in Nederland zijn

03.05.21
Schoolbesturen kunnen nu meer bijzondere bekostiging krijgen voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en overige vreemdelingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar extra geld beschikbaar. Schoolbesturen moeten dat voor 31 mei aanvragen. Lees meer over de regeling...
Deel bericht

Wijziging Subsidieregeling extra hulp in de klas

03.05.21
Op 26 april 2021 is de Subsidieregeling extra hulp voor de klas gewijzigd. Er wordt een extra tijdvak toegevoegd om subsidie aan te vragen voor scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs komen voor deze regeling in aanmerking. Voor deze onderwijsvormen wordt verwezen naar de subsidieregeling.
Deel bericht

Veruit meeste mensen in onderwijs (heel) tevreden over salaris

03.05.21
Bijna acht op de tien mensen in het onderwijs zijn tevreden tot heel tevreden met hun salaris. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)