Meldplicht seksuele intimidatie en uitbreiding schoolmonitor

19.11.22
Minister Wiersma gaat de bestaande meld- en overlegplicht met betrekking tot seksueel misbruik uitbreiden naar seksuele intimidatie. Ook gaat hij de verplichte jaarlijkse schoolmonitor uitbreiden. Dat meldt hij in in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)