Blog| N.a.v. PIRLS 2021 Begrijpend lezen: pleidooi voor een samenhangend optimistisch beleid van alle betrokkenen

20.05.23
De PIRLS-resultaten zijn niet goed, en de neiging is groot om de schouders te laten hangen. Veel basisscholen hebben tijdens de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun begrijpend-leesonderwijs; ze zien volgens de PIRLS-onderzoekers wel degelijk de urgentie van het leesprobleem.
Deel bericht

Opinie | ‘We kunnen gerust stellen dat we in een onderwijscrisis zitten. Maak daarom een deltaplan’

20.05.23
Goed onderwijs is geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Hiervoor is niet één enkele, duidelijke oorzaak aan te wijzen, schrijft onderwijskundige Erik Meester. Kort door de bocht komt het hier op neer: de onderwijskwaliteit moet omhoog en de leraren moeten dat uiteindelijk doen. Maar hoe?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)