Subsidie voor projecten inclusiever onderwijs

20.11.23
Stichting het Gehandicapte Kind stelt in samenwerking met het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)