Gespecialiseerd Onderwijs

Dashboard schoolverlaters vso en pro

16.03.23
Dashboard over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).
Deel bericht

Veel verschil in gebruik speciaal onderwijs

16.03.23
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn de verschillen tussen regio's eerder groter dan kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het Onderwijsblad naar het gebruik van het speciaal onderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)