Nationaal Programma Onderwijs: digitale technologie

21.05.21
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo kunnen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financiële middelen krijgen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het po en vo een menukaart gepubl...
Deel bericht

Rekenkamer zeer kritisch over coronasubsidie onderwijs

21.05.21
De Algemene Rekenkamer is buitengewoon kritisch over de wijze waarop de scholen vorig jaar subsidie konden krijgen om bij leerlingen achterstanden weg te werken die het gevolg waren van de coronacrisis.
Deel bericht

Veel scholen zien terug naar ‘normaal’ voor de zomer niet meer zitten

21.05.21
Een besluit om de scholen helemaal te heropenen, waarover het kabinet zich morgen in het Catshuis beraadt, komt voor sommige scholen te laat om nog te worden uitgevoerd. Ook als het kabinet de seinen voor heropening op groen zet, blijven zij sowieso halfdicht. Leraren zeggen zich nog niet veilig te voelen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)