Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de AVG, school en ouders

20.10.21
In 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, in de gehele Europese Unie, en dus ook in Nederland, ingevoerd. Voor scholen heeft deze invoering op vele fronten ingrijpende gevolgen gehad. Niet alleen moesten scholen nieuwe structuren en voorzieningen implementeren zoals het invoeren van een register en het aanstellen van een Functionaris gegevensbescherming.
Deel bericht

Zo geef je effectieve feedback

20.10.21
De NPO-menukaart, grotendeels gebaseerd op tools van de Britse EEF, krijgt nogal wat kritiek. Maar de EEF-leidraad over feedback is wel een aanrader.
Deel bericht

Schoolkosten VO hoog en onduidelijk voor ouders

20.10.21
Ouders betalen hoge schoolkosten en denken nog vaak dat de vrijwillige ouderbijdrage verplicht is. Hierover moeten scholen veel duidelijker communiceren.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)