Preventieve verzuimaanpak op school

17.11.21
Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Op Aanwezigopschool.nl vind je zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen de beste voorwaarden op school te creëren. Zodat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig kunnen en willen zijn.
Deel bericht

Blog | Kansenongelijkheid in vloeibare tijden

17.11.21
El Hadioui is socioloog, onderzoeker en lid van de onderwijsraad. Hij deed de afgelopen jaren samen met scholen onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs. Hij introduceerde de term  Transformatieve school. De Transformatieve school houdt rekening met het feit dat leerl...
Deel bericht

Vakvereniging i&i zoekt dé leraar informatica / digitale geletterdheid van het jaar.

17.11.21
Er is geen schoolvak dat zo in beweging is als informatica. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor digitale geletterdheid. De digitale wereld verandert immers zeer snel. Docenten die op een verantwoorde en inspirerende manier hiermee omgaan verdienen meer dan een pluim, zij verdienen een nominatie.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)