ChatGPT in de klas? Leraar Kevin was sceptisch, maar is nu voor: 'Verrijking voor leerlingen en leraren'

25.06.24
Voor toetsen, werkstukken of om te overhoren. Ook in de klas is AI steeds vaker te vinden. Daar kan je als docent tegen zijn, maar je kan ook mee in deze ontwikkeling. Zoals leraar Nederlands Kevin van der Pol. "Het leeft steeds meer in scholen."
Deel bericht

Clickwise: online serie over digitaal opgroeien

25.06.24
Omroep HUMAN en Schooltv komen met Clickwise. Deze online serie over opgroeien in de digitale wereld is bedoeld voor leerlingen vanaf 10 jaar, hun opvoeders en docenten.
Deel bericht

Website onderwijsregio’s online

25.06.24
Vorige week is de website www.onderwijsregio.nl live gegaan. In de onderwijsregio’s werken schoolorganisaties, lerarenopleidingen en de beroepsgroep samen om de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt terug te dringen. De website bevat informatie over bestaande onderwijsregio’s, maar biedt nieuwe r...
Deel bericht

Duizenden scholen aan de slag voor betere basisvaardigheden

25.06.24
Tot nu toe hebben ongeveer 3.000 scholen gezamenlijk een bedrag van € 874 miljoen toegekend gekregen om de basisvaardigheden te verbeteren. Samen tellen deze scholen ruim 835.000 leerlingen. Dat komt neer op 34% van het totale aantal leerlingen in het funderend onderwijs. The post Duizenden schol...
Deel bericht

Google geeft scholieren nu ook AI-functies: 'Kinderen voorbereiden op de toekomst'

25.06.24
Google richt zich met zijn AI-functies nu ook op het onderwijs. Scholieren en onderwijzers krijgen toegang tot veel functies van zijn chatbot Gemini, en er komen nieuwe tools beschikbaar voor scholen. Een gewaagde stap, omdat de AI-systemen van Google regelmatig onder vuur liggen door de vele fouten.
Deel bericht

Nieuwe aanpak zorgt voor versterking Holocausteducatie

25.06.24
De kennis over de Holocaust onder Nederlanders moet worden verbeterd. Dat is het doel van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Het plan, waarbij meerdere ministeries en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding betrokken zijn, is gericht op acties in het onderwijs, acties vanui...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)